title广西2021年第三批软件企业评估结果公布description<div>根据《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》和《软件企业评估标准》有关文件规定,“广西雅学云智能科技有限公司”等37家软件企业申报的评估材料符合软件企业评估标准的有关规定,审核通过并颁发软件企业证书,现予公示。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2022/20220126153200653.jpg" border="0" alt="广西软件企业"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">广西2021年第三批软件企业评估结果</span></div><div>1 广西雅学云智能科技有限公司 桂RQ-2021-016</div><div>2 广西洛梵科技股份有限公司 桂RQ-2021-017</div><div>3 广西天海信息科技有限公司 桂RQ-2019-014</div><div>4 广西盈赛数字科技有限公司 桂RQ-2021-018</div><div>5 广西合泰信息科技有限公司 桂RQ-2019-012</div><div>6 广西长泰网络报警服务有限责任公司 桂RQ-2019-015</div><div>7 广西萃发科技有限公司 桂RQ-2020-026</div><div>8 广西路盛通智能科技有限公司 桂RQ-2021-019</div><div>9 广西穗片农业科技有限公司 桂RQ-2021-020</div><div>10 南宁西岸枫谷商务数据有限公司 桂RQ-2019-021</div><div>11 南宁云启网络科技有限公司 桂RQ-2019-022</div><div>12 南宁桂贸通信息科技有限公司 桂RQ-2019-020</div><div>13 南宁银河南方软件有限公司 桂RQ-2019-019</div><div>14 南宁市跃龙科技有限公司 桂RQ-2019-024</div><div>15 广西南宁智尚网络科技有限公司 桂RQ-2021-021</div><div>16 广西新章物电防伪技术开发有限公司 桂RQ-2019-025</div><div>17 广西千翔科技有限公司 桂RQ-2019-013</div><div>18 广西京科数字科技有限公司 桂RQ-2021-022</div><div>19 广西博联信息通信技术有限责任公司 桂RQ-2019-031</div><div>20 广西南宁广一信息科技有限公司 桂RQ-2021-023</div><div>21 广西猫头鹰科技有限公司 桂RQ-2020-019</div><div>22 广西文武软件有限公司 桂RQ-2021-024</div><div>23 广西城视数字科技有限公司 桂RO-2019-018</div><div>24 南宁鹦鹉螺信息技术有限公司 桂RO-2020-004</div><div>25 广西高重厚泽科技有限公司 桂RQ-2021-025</div><div>26 桂林赛普电子科技有限公司 桂RQ-2021-026</div><div>27 南宁市迈越软件有限责任公司 桂RQ-2019-026</div><div>28 广西梯度科技有限公司 桂RQ-2019-017</div><div>29 广西讯纳电子科技有限公司 桂RQ-2020-032</div><div>30 广西鼎擎科技有限公司 桂RQ-2020-040</div><div>31 广西微车检智能科技有限公司 桂RQ-2020-044</div><div>32 广西聚伍科技有限责任公司 桂RQ-2020-016</div><div>33 广西北斗天宇航天科技有限公司 桂RQ-2021-027</div><div>34 广西百事泰信息科技有限公司 桂RQ-2021-028</div><div>35 广西钦保网络科技有限公司 桂RQ-2021-029</div><div>36 广西航天信息技术有限公司 桂RQ-2019-037</div><div>37 广西联锦科技有限公司 桂RQ-2021-030</div><div>38 广西广电大数据科技有限公司 桂RQ-2021-030</div>dateCreated2022-01-26T15:32:07:categoriespostid28460userid西安弈聪软件公司link/news/20221/26153262.htmltitle2021年天津市软件企业评估发展及软件著作权登记分析报告(全文)description<div>2021年天津市共有181家企业被评估为软件企业,受软件产业政策的变化影响,软件企业数量较去年有所下降。全年有787款软件被评估为软件产品,同比增长17%。天津市软件行业协会共受理2741件计算机软件著作权登记,与去年数量基本持平。</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">一、软件企业评估</span></div><div><br></div><div>2021年,天津市共有181家企业被评估为软件企业,同比下降9%。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130003516.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">天津市近五年软件企业评估数量情况</span></div><div><br></div><div>(一)软件企业经营情况</div><div><br></div><div>收入方面,通过评估的软件企业2020年度企业收入总额合计93.6亿元人民币,其中软件收入合计72.3亿元人民币,占企业收入总额的77.2%。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130020748.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年通过评估的软件企业收入情况</span></div><div><br></div><div>利润方面,通过评估的软件企业2020年度企业净利润合计16.1亿元人民币,其中有144家企业实现盈利,占企业总数的79.6%。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130036804.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年通过评估的软件企业利润情况</span></div><div><br></div><div>(二)软件开发人员及研发情况</div><div><br></div><div>软件开发人员配置方面,通过评估的软件企业2020年度月平均职工总数为14410人,其中学历为大专以上的职工总数为14127人,占总人数98%,大专以上研发人员总数为7643人,占总人数53%。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130054725.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年通过评估的软件企业人员配置情况</span></div><div><br></div><div>研发投入方面,通过评估的软件企业2020年度研究开发经费合计25.3亿元人民币,占销售营业收入的28.1%,其中有49家企业研发投入超过平均占比。平均研发投入比例较上一年有显著提升,可见软件企业普遍对自身研发能力越发重视。</div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130113876.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年通过评估的软件企业研发投入情况</span></div><div><br></div><div>(三)软件业务规模及分类情况</div><div><br></div><div>业务规模方面,通过评估的软件企业中,软件收入超五千万元的企业有34家,占全部评估企业的18.8%。其中软件收入超5亿元的企业有2家,软件收入超亿元、不足5亿元的企业有13家,软件收入超五千万元、不足亿元的企业有19家。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130132619.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年通过评估的软件企业规模情况</span></div><div><br></div><div>业务领域方面,通过评估的软件企业中,纯软件企业180家,嵌入式软件企业1家。企业数量排名前五的业务领域分别为行业应用、政务、企业管理、动漫游戏、大数据与智能分析占全部评估软企数量的69.6%。其中行业应用软件开发企业有84家,占企业总数46.4%,重点涉及医疗、电力等52个行业细分领域;政务类软件开发企业13家,占企业总数7.1%;企业管理类软件开发企业11家,占企业总数6.1%;动漫游戏类和大数据与智能分析类软件开发企业均为9家,分别占企业总数的5%。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130153958.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年经评估软件企业排名前五业务领域分类情况</span></div><div><br></div><div>(四)企业区域分布情况</div><div><br></div><div>按企业数量分类,通过评估的181家软件企业中有129家滨海新区企业,占比达71.3%,其中,高新区企业92家,经开区企业14家,保税区企业12家,生态城企业9家,东疆保税港区企业2家;市内六区有27家软件企业,占比为14.9%;环城四区有14家软件企业,占比为7.7%;其他区域有11家软件企业,占比为6.1%。</div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130210346.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年天津市经评估软件企业区域分布情况(按数量分类)</span></div><div><br></div><div>按软件业务规模分类,2021年通过评估的软件企业中, 滨海新区企业软件收入为58.7亿元人民币,占比为81.2%;市内六区企业软件收入为3.7亿元人民币,占比为5.1%;环城四区企业软件收入为1.9亿元人民币,占比为2.6%;其他区企业软件收入为8亿元人民币,占比为11.1%。</div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130228198.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年天津市经评估软件企业区域分布情况(按规模分类)</span></div><div><br></div><div>综上2021年天津市通过评估的软件企业总体保持良好的发展态势。首先,天津市通过评估的软件企业较为注重研发投入,且盈利能力较强。其次,企业业务领域主要以行业应用为主,且该领域企业数量增长较快,大数据与智能分析类企业数量也有所提升,但智能制造、云计算等领域仍需加大培育力度。此外,本年度经评估的软件企业中,滨海新区以71.3%的企业数量创造了81.2%的软件收入,可见滨海新区软件与信息技术服务企业的数量规模和发展质量均在全市处于领先地位。</div><div><span style="font-weight: bold;">二、软件产品评估</span></div><div><br></div><div>2021年,天津市共有787款软件被评估为软件产品,同比上升17%。</div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130253465.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">近五年软件产品评估数量情况</span></div><div><br></div><div>(一)软件产品销售类别情况</div><div><br></div><div>经评估的787款软件产品中独立软件694款,占比为88.2%;嵌入式软件54款,占比6.8%;组合式软件36款,系统集成软件3款,占比分别为4.6%和0.4%。</div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130317780.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年经评估软件产品销售模式分类情况&nbsp;</span>&nbsp;</div><div><br></div><div>(二)软件产品所属企业情况</div><div><br></div><div>经评估的软件产品分布在220家企业中,拥有超过10款产品的企业有15家,同比增加25%;超过5款不足10款的企业有28家,同比增加154.5%;超过1款不足5款的企业有74家,同比增加8.8%;其余103家企业均有1款软件产品通过评估。云账户技术(天津)有限公司申请评估的软件产品数量以54款位居第一,同比增加17.4%,可见该公司产品研发速度较快且研发实力较强。</div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130333547.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年经评估软件产品所属企业分布情况&nbsp;</span>&nbsp;</div><div><br></div><div>(三)软件产品所属区域分布情况</div><div><br></div><div>经评估的软件产品中,滨海新区企业有596款软件产品,同比增加20.2%,占比达75.7%,位居第一。市内六区企业有98款,占比为12.5%;环城四区企业有40款,占比为5.1%;其他区域企业有53款,占比为6.7%。滨海新区各功能区中高新区企业有412款软件,占比为52.4%,超过全市总量的一半;经开区有167款,占比为21.2%;生态城有9款,占比为1.1%,保税区和东疆保税港区均有4款,占比分别为0.5%。</div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130355163.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年天津市经评估软件产品区域分布情况</span></div><div><br></div><div>(四)软件产品应用领域分布情况</div><div><br></div><div>经评估的软件产品包括应用软件、支持软件、信息技术服务、系统软件和电子产品五类,其中应用软件742款,占比达94.3%,系统软件26款,占比为3.3%,支持软件9款,占比为1.2%,信息技术服务软件和电子产品各5款,占比分别为0.6%。</div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130415716.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年经评估软件产品分类情况&nbsp;</span>&nbsp;</div><div><br></div><div>应用软件中,行业应用软件467款,占全年评估软件产品数量的59.4%,涉及人工智能、医疗卫生、建筑等多个行业;其他类型应用软件275款,占全年评估软件产品数量的34.9%,涉及19个类别,工业控制与自动化软件、企业管理软件和大数据与智能分析依次为数量排名前三的其他类型应用软件。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130449394.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年经评估的应用软件排名前五位情况</span></div><div><br></div><div>综上,2021年通过评估的软件产品数量有所增加,软件产品所属区域中滨海新区依旧位居第一,且增长率最高。与去年相比,软件产品涉及业务领域更为广泛,企业加大了对工业控制与自动化以及大数据等领域的软件产品开发力度。此外,今年通过评估的软件产品中新增了系统软件,可见在天津市大力推动信创产业发展的背景下,天津市操作系统企业研发成果凸显,企业发展迸发出新的活力。</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">三、计算机软件著作权登记</span></div><div><br></div><div>2021年,天津市软件行业协会共受理2741件计算机软件著作权登记,同比减少3%。</div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130512817.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">近五年软件著作权登记数量情况</span></div><div><br></div><div>(一)软件著作权行业分类情况</div><div><br></div><div>天津市软件行业协会受理的计算机软件著作权登记中,应用软件2673件,占比为97.6%;系统软件44件,占总量的1.6%;信息技术服务22件,占比为0.8%;电子产品和支持软件均为1件。可见应用软件始终是目前天津市软件企业的主要研发方向。</div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130529325.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年软件著作权行业分类情况</span></div><div><br></div><div>从行业应用细分领域看,行业应用类、企业管理类和工业控制与自动化软件分别列入全年软件著作权登记数量的前三名。其中行业应用软件著作权1982件,占比为72.3%,较上年增长了1.4%,其数量连续四年位列第一。企业管理类软件著作权205件,占比为7.5%,较上年增加6.2%;工业控制与自动化软件著作权154件,占比为5.6%,同比上升16.7%,可见企业加大对工业领域软件的开发力度,形成的软著数量增长最快。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130618615.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年软件著作权按行业分类排名前五位情况</span></div><div><br></div><div>(二)软件著作权人分类情况</div><div><br></div><div>天津市软件行业协会受理登记的计算机软件著作权中共涉及551位著作权人,涉及企业法人、事业法人、自然人及其他著作权人四个类别。其中企业法人占75.7%,事业法人占5.6%,自然人占9.8%,其他著作权人占8.9%。</div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130636975.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年软件著作权人分类情况</span></div><div><br></div><div>(三)软件著作权的区域分布情况</div><div><br></div><div>天津市软件行业协会受理登记的计算机软件著作权中,天津市软件著作权登记数量为2458件,占比89.7%,其他省市软件著作权登记数量为283件,占比10.3%。就天津市而言,滨海新区软件著作权登记数量为1682件,占比61.4%,所占比重进一步增加,持续位居第一。市内六区软件著作权登记数量为363件,占比13.2%;环城四区软件著作权登记数量为358件,占比13.1%;其他区软件著作权登记数量为55件,占比2%。其中滨海高新区所占份额最多(40.8%),可见滨海高新区是天津市软件行业发展的主要区域。&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2022/20220126130657520.jpg" border="0" alt="天津市软件企业"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021年登记的软件著作权区域分布情况</span></div><div><br></div><div>综上所述,滨海新区在通过协会申报计算机软件著作权方面具备明显优势,特别是滨海高新区的集聚效应尤为突出,市内六区以及环城四区申报数量相当,产业发展各具特色。外省市通过协会申报软件著作权登记的区域主要分布在软件产业较为发达的地区,反映出协会整体服务辐射范围逐步扩大,行业影响力进一步提升。</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">四、数据简析</span></div><div><br></div><div>综合以上数据表明,2021年天津市软件企业评估数量与去年同期相比有小幅下降,究其原因一是受新冠疫情的影响,2020年度新企业注册数量有所减少且经营情况欠佳,导致符合软件企业评估条件的企业数量有所减少;二是国家在疫情期间出台了一些专门针对中小微企业的扶持政策,其政策准入门槛较低,使得很多企业主动申请软件企业评估的意愿也有所下降,这两方面因素共同影响了软件企业的总体评估数量。软件产品评估数量的增多,从侧面反映出天津市软件企业有更多的研发成果可以转化成企业效益,这也是天津市软件企业在疫情年度聚焦研发、修炼内功的直接成果体现。相信随着后疫情时期国内外经济环境的不断复苏、国家对信息技术应用创新发展进程的不断推进以及传统行业对数字化转型升级的需求不断加大,天津市软件产业将迎来空前的发展机遇,展现出更大的发展活力。</div>dateCreated2022-01-26T12:47:55:categoriespostid28459userid西安弈聪软件公司link/news/20221/261247554.htmltitle辽宁省2022年第一批软件企业评估审核结果公布description<div>根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《<a href="https://www.xaecong.com/shenyang/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估规范》2022年1月经安徽省软件行业协会专家评审组审核,同意“安徽灶甬科技有限公司”等20家企业评估为软件企业:</div><div><span style="font-weight: bold;">安徽省2022年第一批<a href="https://www.xaecong.com/shenyang/" target="_blank" title="软件企业评估">软件企业评估</a>公示名单(20家)</span></div><div>1 安徽灶甬科技有限公司 皖RQ-2022-0001</div><div>2 安徽讯盾信息科技有限公司 皖RQ-2022-0002</div><div>3 安徽中科晶格技术有限公司 皖RQ-2022-0003</div><div>4 安徽智时代科技有限公司 皖RQ-2022-0004</div><div>5 安徽天时人和智能科技有限公司 皖RQ-2022-0005</div><div>6 安徽安教信息科技有限公司 皖RQ-2022-0006</div><div>7 安徽领云物联科技有限公司 皖RQ-2022-0007</div><div>8 安徽瑞智信创网络科技股份有限公司 皖RQ-2022-0008</div><div>9 安徽指尖金服信息科技有限公司 皖RQ-2022-0009</div><div>10 安徽双冠智能科技有限公司 皖RQ-2022-0010</div><div>11 安徽讯曼科技有限公司 皖RQ-2022-0011</div><div>12 安徽亘达信息科技有限公司 皖RQ-2022-0012</div><div>13 竹叶科技有限公司 皖RQ-2022-0013</div><div>14 安徽软云信息科技有限公司 皖RQ-2022-0014</div><div>15 安徽升驰科技有限公司 皖RQ-2022-0015</div><div>16 安徽游昕网络科技有限公司 皖RQ-2022-0016</div><div>17 中水三立数据技术股份有限公司 皖RQ-2022-0017</div><div>18 合肥非度信息技术有限公司 皖RQ-2022-0018</div><div>19 安徽万维美思信息科技有限公司 皖RQ-2022-0019</div><div>20 安徽纳创科技有限公司 皖RQ-2022-0020</div>dateCreated2022-01-25T13:26:21:categoriespostid28458userid西安弈聪软件公司link/news/20221/251326202.htmltitle安徽省2022年第一批软件企业评估公示名单(20家)description<div>根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《<a href="https://www.xaecong.com/hefei/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估规范》2022年1月经<a href="https://www.xaecong.com/hefei/" target="_blank" title="安徽省软件">安徽省软件</a>行业协会专家评审组审核,同意“安徽灶甬科技有限公司”等20家企业评估为软件企业。一批软件企业/产品评估结果予以公示:</div><div><span style="font-weight: bold;">安徽省2022年第一批软件企业评估公示名单(20家)</span></div><div>1 安徽灶甬科技有限公司 皖RQ-2022-0001</div><div>2 安徽讯盾信息科技有限公司 皖RQ-2022-0002</div><div>3 安徽中科晶格技术有限公司 皖RQ-2022-0003</div><div>4 安徽智时代科技有限公司 皖RQ-2022-0004</div><div>5 安徽天时人和智能科技有限公司 皖RQ-2022-0005</div><div>6 安徽安教信息科技有限公司 皖RQ-2022-0006</div><div>7 安徽领云物联科技有限公司 皖RQ-2022-0007</div><div>8 安徽瑞智信创网络科技股份有限公司 皖RQ-2022-0008</div><div>9 安徽指尖金服信息科技有限公司 皖RQ-2022-0009</div><div>10 安徽双冠智能科技有限公司 皖RQ-2022-0010</div><div>11 安徽讯曼科技有限公司 皖RQ-2022-0011</div><div>12 安徽亘达信息科技有限公司 皖RQ-2022-0012</div><div>13 竹叶科技有限公司 皖RQ-2022-0013</div><div>14 安徽软云信息科技有限公司 皖RQ-2022-0014</div><div>15 安徽升驰科技有限公司 皖RQ-2022-0015</div><div>16 安徽游昕网络科技有限公司 皖RQ-2022-0016</div><div>17 中水三立数据技术股份有限公司 皖RQ-2022-0017</div><div>18 合肥非度信息技术有限公司 皖RQ-2022-0018</div><div>19 安徽万维美思信息科技有限公司 皖RQ-2022-0019</div><div>20 安徽纳创科技有限公司 皖RQ-2022-0020</div>dateCreated2022-01-25T12:49:40:categoriespostid28457userid西安弈聪软件公司link/news/20221/251249406.htmltitle2021年度温州市软件行业评优结果进行公示description<div>2021年度<a href="https://www.xaecong.com/wenzhou/" target="_blank" title="温州市软件">温州市软件</a>行业评优工作本着“自愿、公正、公开”的原则,根据《2021年度温州市软件行业<span style="font-size: 9pt;">评优管理办法》,在企业申报的基础上,经形式审查、专家评审,现将评审结果予以公示。</span></div><div><span style="font-weight: bold;">温州最佳创新软件企业</span></div><div>1 奥乐科技有限公司</div><div>2 温州数码创业投资有限公司</div><div>3 温州众成科技有限公司</div><div>4 浙江国技互联信息技术有限公司</div><div>5 浙江索思科技有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">温州最佳创新软件产品</span></div><div>1 帝杰曼科技股份有限公司 帝杰曼icube小微园智慧大脑平台软件V1.0 2020SR1103271 </div><div>2 飞叶科技股份有限公司 飞叶基层社会治理AI预警系统V1.0 2019SR0651058</div><div>3 温州市易天信息科技有限公司 易天防疫安全出入管理平台软件 V2.0 2020SR1553827</div><div>4 浙江苍南仪表集团股份有限公司 苍南仪表物联网云监控中心V1.0 2021SR0201030</div><div>5 浙江豪联信息科技有公司 灵备CDM系统V2.0 2020SR0796306</div><div>6 浙江卡易智慧医疗科技有限公司 卡易无极云影像系统软件 TMEasy CloudPACS V3.0 2018SR034641</div><div><span style="font-weight: bold;">温州最佳行业应用解决方案报名汇总</span></div><div>1 温州德塔森特数据技术有限公司 云+边绿色智能数据中心综合建设管理平台解决方案</div><div>2 温州设计集团有限公司 基于BIM的建设工程全工程监管解决方案</div><div>3 温州索易软件开发有限公司 索易智慧店务管理系统</div><div>4 浙江图盛输变电工程有限公司温州科技分公司 温州能源数据中心解决方案</div><div>5 浙江托包科技股份有限公司 共享员工云服务平台</div><div>6 浙江心思智能科技有限公司 心思数字化智能工厂解决方案</div><div>7 浙江信宇科技有限公司 教育规划建设决策辅助系统</div><div>8 浙江怡联网络科技股份有限公司 招商引资全生命周期管理-数字化改革应用</div><div><span style="font-weight: bold;">温州软件行业优秀企业家</span></div><div>1 奥乐科技有限公司 巫盛福、总经理</div><div>2 温州数码创业投资有限公司  黄军玲、总经理</div><div>3 温州众成科技有限公司 林炜、总经理</div><div>4 浙江国技互联信息技术有限公司 金建月、总经理</div><div>5 浙江索思科技有限公司 王国庆、总经理</div><div><span style="font-weight: bold;">温州软件行业优秀产品经理</span></div><div>1 帝杰曼科技股份有限公司 孙诚、总经理</div><div>2 飞叶科技股份有限公司 金瓯、副总裁</div><div>3 温州市易天信息科技有限公司 郑昌峰、总经理</div><div>4 浙江苍南仪表集团股份有限公司 李中阳、高级工程师</div><div>5 浙江豪联信息科技有公司 韩杰、副总</div><div>6 浙江卡易智慧医疗科技有限公司 周建新、开发工程师</div><div><span style="font-weight: bold;">温州软件行业优秀项目经理</span></div><div>1 温州德塔森特数据技术有限公司 童文伟、总监</div><div>2 温州设计集团有限公司 上官宗珊、副所长</div><div>3 温州索易软件开发有限公司 王秦、项目主管</div><div>4 浙江图盛输变电工程有限公司温州科技分公司 王绍荃、研发部主任,陈晓雷、市场部主任</div><div>5 浙江托包科技股份有限公司 杨叶、技术总监</div><div>6 浙江心思智能科技有限公司 李成武、项目经理</div><div>7 浙江信宇科技有限公司 李刚、技术总监</div><div>8 浙江怡联网络科技股份有限公司 林彬、项目经理</div>dateCreated2022-01-25T12:17:33:categoriespostid28456userid西安弈聪软件公司link/news/20221/251217338.htmltitle广东省2022年1月软件企业评估通过名单(25家)description<div style="text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">广东省2022年1月软件企业评估通过名单</span></div><div><span style="font-weight: bold;">序号证明函编号企业名称地市法定代表人</span></div> <div>1、粤软协函(2022)QP3-0001 广东卓维网络有限公司 佛山市 王义申</div> <div>2、粤软协函(2022)QP2-0002 广东信盈科技有限公司 佛山市 李剑锋</div> <div>3、粤软协函(2022)QP3-0003 广东罗尔科技有限公司 东莞市 刘文革</div> <div>4、粤软协函(2022)QP3-0004 广州青鹿教肓科技有限公司 广州市 周亚洲</div> <div>5、粤软协函(2022)QP3-0005 广东南方网络信息科技有限公司 广州市 胡键</div> <div>6、粤软协函(2022)QP3-0006 广州易达建信科技开发有限公司 广州市 陈立上</div> <div>7、粤软协函(2022)QP2-0007 广州协政信息科技有限公司 广州市 高琴泉</div> <div>8、粤软协函(2022)QP3-0008 广州点源信息科技有限公司 广州市 杨再东</div> <div>9、粤软协函(2022)QP3-0009 广东盈智通科技有限公司 广州市 朱建平</div> <div>10、粤软协函(2022)QP3-0010 云宏信息科技股份有限公司 广州市 张为杰</div> <div>11、粤软协函(2022)QP2-0011 东莞市星蓝信息科技有限公司 东莞市 何琼</div> <div>12、粤软协函(2022)QP3-0012 惠州视维新技术有限公司 惠州市 陈乃军</div> <div>13、粤软协函(2022)QP2-0013 广州鸿娱网络科技有限公司 广州市 傅汴霞</div> <div>14、粤软协函(2022)QP3-0014 广州市 坚信信息科技有限公司 广州市 陈基海</div> <div>15、粤软协函(2022)QP3-0015 广州优路加信息科技有限公司 广州市 李日涵</div> <div>16、粤软协函(2022)QP3-0016 广州欧科信息技术股份有限公司 广州市 王勇</div> <div>17、粤软协函(2022)QP3-0017 广州易新信息科技有限公司 广州市 李聃</div> <div>18、粤软协函(2022)QP3-0018 广州快意信息科技有限公司 广州市 谭玉莲</div> <div>19、粤软协函(2022)QP3-0019 广州红帆科技有限公司 广州市 王懂意</div> <div>20、粤软协函(2022)QP3-0020 广州佳简通信科技有限公司 广州市 张付东</div> <div>21、粤软协函(2022)QP3-0021 广州肠咕信息科技有限公司 广州市 霍嘉明</div> <div>22、粤软协函(2022)QP2-0022 广州擎云计算机科技有限公司 广州市 卢广志</div> <div>23、粤软协函(2022)QP3-0023 珠海市源景智能科技有限公司 珠海市 金冬</div> <div>24、粤软协函(2022)QP3-0024 广州掌昆网络科技有限公司 广州市 毛错</div> <div>25、粤软协函(2022)QP2-0025 横琴中电友普云数据有限公司 珠海市 舒春萍</div>dateCreated2022-01-25T11:23:34:categoriespostid28455userid西安弈聪软件公司link/news/20221/251123343.htmltitle2021四川省软件行业具有核心竞争力软件企业及软件行业优秀企业家名单公布description<div>为进一步责彻国务院《新时期促进集成电路产业和<a href="https://www.xaecong.com/chengdu/" target="_blank" title="软件产业">软件产业</a>高质量发展的若干政策》(国发[2020]8号),促进<a href="https://www.xaecong.com/chengdu/" target="_blank" title="四川省软件">四川省软件</a>产业的快速发展,培育和推广四川名牌软件产品,提高四川软件企业的市场竞争力,同时表彰为软件产业发展做出突出贡献的人才,扩大软件企业影响力,<a href="https://www.xaecong.com/chengdu/" target="_blank" title="四川省软件行业">四川省软件行业</a>协会在会员单位中开展了2021年优秀企业家、优秀软件产品、具有核心竞争力软件企业推介活动。经过企业自愿申报,专家评审等程序,中通服创立信息科技有限责任公司方佩等23位企业家符合《四川省软件行业名人发布细则》,欧督智能仓储管理系统【简称:欧督WMS】V1.0等33件软件产品符合《软件产品竞争力评价规范T/SCSlA2-</div><div>2019》,成都思晗科技股份有限公司等32家软件企业符合《软件企业核心竞争力评价规范T/SCSlA1-2019》,现将结果进行公示。</div><div><span style="font-weight: bold;">2021四川省软件行业优秀企业家公示名单</span></div><div>1|方佩|副总经理、党委副书记|中通服创立信息科技有限责任公司</div><div>2|高渐册|董事长兼总经理成都信通信息技术有限公司</div><div>3|管玉娇|总经理成都欧督系统科技有限公司</div><div>4|贺新|总经理|成都万江港利科技股份有限公司</div><div>5|焦亮坤|总经理成都蓝色起源科技有限公司</div><div>6|李大路|总经理成都青软青之软件有限公司</div><div>7|李儒兵|总经理成都同飞科技有限责任公司</div><div>8|李万林|副总经理|四川精创国芯科技有限公司</div><div>9|陆文斌|董事长创意信息技术股份有限公司</div><div>10|马天琛|董事长兼总经理成都泰聚泰科技股份有限公司</div><div>11|彭寒兵|董事长|四川纵横六合科技股份有限公司</div><div>12|青静|总经理|四川创数智慧科技股份有限公司</div><div>13|宋学江|CE0|成都探码科技有限公司</div><div>14|汪宗福|总经理成都汇蓉国科微系统技术有限公司</div><div>15|王教伟|总经理成都行行行科技有限公司</div><div>16|王进|董事长兼总经理|佳缘科技股份有限公司</div><div>17|王锐|总经理|四川建设网有限责任公司</div><div>18|夏琦|总经理|迅蠕成都科技有限公司</div><div>19|谢超平|副总裁/总工程师成都索贝数码科技股份有限公司</div><div>20|徐放|总经理成都瑞小博科技有限公司</div><div>21|徐正平|董事长|四川建设网有限责任公司</div><div>22|周德尧|总经理成都优卡数信信息科技有限公司</div><div>23|周俊|总经理成都卡德智能科技有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">2021四川省软件行业具有核心竞争力软件企业公示名单</span></div><div>1|规模型|成都思晗科技股份有限公司</div><div>2|规模型|成都索贝数码科技股份有限公司</div><div>3|规模型|成都万江港利科技股份有限公司</div><div>4|规模型|创意信息技术股份有限公司</div><div>5|规模型|佳缘科技股份有限公司</div><div>6|规模型|竟技世界(成都)网络技术有限公司</div><div>7|规模型|四川君逸数码科技股份有限公司</div><div>8|规模型|中通服创立信息科技有限责任公司</div><div>9|成长型|成都橙视传媒科技股份公司</div><div>10|成长型|成都汇蓉国科微系统技术有限公司</div><div>11|成长型|成都卡德智能科技有限公司</div><div>12|成长型|成都青软青之软件有限公司</div><div>13|成长型|成都同飞科技有限责任公司</div><div>14|成长型|成都信通信息技术有限公司</div><div>15|成长型|四川建设网有限责任公司</div><div>16|成长型|四川精创国芯科技有限公司</div><div>17|成长型|四川凯普顿信息技术股份有限公司</div><div>18|成长型|四川兴政信息技术有限公司</div><div>19|成长型|四川众望升腾科技有限公司</div><div>20|创新型|畅加科技有限公司</div><div>21|创新型|成都爱易佰网络科技有限公司</div><div>22|创新型|成都行行行科技有限公司</div><div>23|创新型|成都欧督系统科技有限公司</div><div>24|创新型|成都七柱智慧科技有限公司</div><div>25|创新型|成都探码科技有限公司</div><div>26|创新型|达而观数据(成都)有限公司</div><div>27|创新型集奥聚合(成都)人工智能科技有限公司</div><div>28|创新型|四川创数智慧科技股份有限公司</div><div>29|创新型|四川省金科成地理信息技术有限公司</div><div>30|创新型|四川众信互联科技有限公司</div><div>31|创新型|四川众信佳科技发展有限公司</div><div>32|创新型|迅解成都科技有限公司</div>dateCreated2022-01-25T11:17:44:categoriespostid28454userid西安弈聪软件公司link/news/20221/251117446.htmltitle天津市2021年第九批软件企业评估结果公布description<div>根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干意见》,以及《<a href="https://www.xaecong.com/tianjin/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估标准》有关规定,<a href="https://www.xaecong.com/tianjin/" target="_blank" title="天津市软件">天津市软件</a>行业协会召开十二月份“双软”评估线上评审会。经评审共24家企业符合软件企业评估条件,评估为软件企业,其中包含5家新评估企业和19家复评企业。</div><div><span style="font-weight: bold;">天津市2021年第九批软件企业评估名单</span></div><div>津RQ-2021-0027<span style="white-space:pre"> </span>万星教育科技(天津)有限公司</div><div>津RQ-2021-0028<span style="white-space:pre"> </span>天津市奕冠科技有限公司</div><div>津RQ-2021-0029<span style="white-space:pre"> </span>中科优讯科技有限公司</div><div>津RQ-2021-0030<span style="white-space:pre"> </span>天津威腾软件技术有限公司</div><div>津RQ-2021-0031<span style="white-space:pre"> </span>太极智慧城市运营服务(天津)有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">天津市2021年第九批软件企业评估名单(复评)</span></div><div>津RQ-2020-0042<span style="white-space:pre"> </span>海王数据信息技术(天津)有限公司</div><div>津RQ-2016-0167<span style="white-space:pre"> </span>天津三源电力信息技术股份有限公司</div><div>津RQ-2017-0056<span style="white-space:pre"> </span>天津津能易安泰科技有限公司</div><div>津RQ-2016-0149<span style="white-space:pre"> </span>天津亚米欧软件技术有限公司</div><div>津RQ-2017-0042<span style="white-space:pre"> </span>天津金信通软件技术有限公司</div><div>津RQ-2018-0048<span style="white-space:pre"> </span>天津市晟科思科技发展有限公司</div><div>津RQ-2017-0024<span style="white-space:pre"> </span>天津创博兴业信息技术有限公司</div><div>津RQ-2018-0043<span style="white-space:pre"> </span>天津慧医谷科技有限公司</div><div>津RQ-2016-0155<span style="white-space:pre"> </span>天津南开创元信息技术有限公司</div><div>津RQ-2018-0049<span style="white-space:pre"> </span>天津天元信息技术有限公司</div><div>津RQ-2017-0052<span style="white-space:pre"> </span>天津共创鑫星科技有限公司</div><div>津RQ-2019-0035<span style="white-space:pre"> </span>天津海瓴科技股份有限公司</div><div>津RQ-2016-0166<span style="white-space:pre"> </span>易泰达科技有限公司</div><div>津RQ-2017-0061<span style="white-space:pre"> </span>天津瀚海星云数字科技股份有限公司</div><div>津RQ-2017-0053<span style="white-space:pre"> </span>天津市三佳瀚唐科技发展有限公司</div><div>津RQ-2018-0033<span style="white-space:pre"> </span>天津市北海通信技术有限公司</div><div>津RQ-2016-0144<span style="white-space:pre"> </span>天津银海环球信息技术有限公司</div><div>津RQ-2016-0129<span style="white-space:pre"> </span>天津海量信息技术股份有限公司</div><div>津RQ-2018-0030<span style="white-space:pre"> </span>天津海纳媒体大数据科技发展有限公司</div>dateCreated2022-01-06T00:50:36:categoriespostid28453userid西安弈聪软件公司link/news/20221/60503610.htmltitle山东省2021第20批软件企业评估名单公布description<div>根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及中国软件行业协会标准规范《软件企业评估标准》要求, 山东省软件行业协会现将山东省2021年第20批审查合格软件企业名单予以公示。</div><div><span style="font-weight: bold;">山东省2021第20批审查合格软件企业名单</span></div><div>1 山东征途信息科技股份有限公司 王征 泰安市 鲁RQ-2021-0275</div><div>2 山东乐谷信息科技有限公司 王超 济南市 鲁RQ-2021-0276</div><div>3 山东金意来电气科技有限公司 刘强 济南市 鲁RQ-2021-0277</div><div>4 山东好运达信息技术有限公司 隋云亮 济南市 鲁RQ-2021-0278</div><div>5 烟台天虹同济软件技术有限公司 庄超 烟台市 鲁RQ-2021-0279</div><div>6 淄博松果信息技术有限公司 韩青 淄博市 鲁RQ-2021-0280</div><div>7 山东瀚臻物联科技有限公司 许方超 济南市 鲁RQ-2021-0281</div><div>8 中星智慧云企(山东)科技有限责任公司 都伟 济南市 鲁RQ-2021-0282</div><div>9 山东华链医疗科技有限公司 胡锡峰 济南市 鲁RQ-2021-0283</div><div>10 济南赛成电子科技有限公司 魏书坤 济南市 鲁RQ-2021-0284</div><div>11 云集数字科技(山东)股份有限公司 刘金发 潍坊市 鲁RQ-2021-0285</div><div>12 山东力创科技股份有限公司 郝振刚 济南市 鲁RQ-2021-0286</div><div>13 山东亚泽信息技术有限公司 金晓 济南市 鲁RQ-2021-0287</div><div>14 济宁翔越软件有限公司 郑润杰 济宁市 鲁RQ-2021-0288</div><div>15 山东掌兴软件科技有限公司 张继超 济南市 鲁RQ-2021-0289</div><div>16 济南知语软件科技有限公司 刘松 济南市 鲁RQ-2021-0290</div><div>17 雅拓云学(山东)教育科技有限公司 谢迎南 济南市 鲁RQ-2021-0291</div><div>18 柯诺医疗供应链管理(济南)有限公司 宋晓彬 济南市 鲁RQ-2021-0292</div><div>19 济南汉驰信息技术有限公司 刘庆东 济南市 鲁RQ-2021-0293</div><div>20 山东盛恩网络科技有限公司 徐龙飞 聊城市 鲁RQ-2021-0294</div><div>21 国康新卫医疗技术(山东)有限公司 王志敏 潍坊市 鲁RQ-2021-0295</div><div>22 山东壹米咻咻信息科技有限公司 孙大成 济南市 鲁RQ-2021-0296</div><div>23 山东问思智慧科技有限公司 李玉红 济南市 鲁RQ-2021-0297</div><div>24 济南辰石信息技术有限公司 王磊 济南市 鲁RQ-2021-0298</div><div>25 山东英伟电子技术有限公司 崔玉静 济南市 鲁RQ-2021-0299</div><div>26 山东美达智能技术有限公司 滕绍金 东营市 鲁RQ-2021-0300</div><div>27 山东辰硕智能科技有限公司 宋文静 济南市 鲁RQ-2021-0301</div><div>28 山东辰智电子科技有限公司 王树常 滨州市 鲁RQ-2021-0302</div><div>29 山东金桥保安器材有限公司 刘忠祖 济南市 鲁RQ-2021-0303</div><div>30 临沂城投思索信息技术有限公司 王雷 临沂市 鲁RQ-2021-0304</div><div>31 同翔(山东)信息科技有限公司 綦昱钧 济南市 鲁RQ-2021-0305</div>dateCreated2022-01-06T00:46:29:categoriespostid28452userid西安弈聪软件公司link/news/20221/6046289.htmltitle2021年云南省软件及信息技术服务行业十强企业名单公布description<div>2021年度云南省软件及信息技术服务行业十强企业排序活动,在云南省软件及信息技术服务企业的积极参与和申报的基础上,活动组委会邀请省内行业有关专家<span style="font-size: 9pt;">,组成评审专家组对申报企业进行了评审,现将评审结果公示如下:</span></div><div><span style="font-weight: bold;">云南省最具综合竞争实力的十强企业</span></div><div>1 云南南天电子信息产业股份有限公司</div><div>2 盛云科技有限公司</div><div>3 昆明联诚科技股份有限公司</div><div>4 云南能投威士科技股份有限公司</div><div>5 云南红岭云科技股份有限公司</div><div>6 云南金隆伟业科技有限公司</div><div>7 中通服网络信息技术有限公司</div><div>8 云南电信公众信息产业有限公司</div><div>9 云南龙达网络信息科技有限公司</div><div>10 昆明龙慧科技有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">最具发展潜能的成长型企业</span></div><div>1 云南达远软件有限公司</div><div>2 云南新锐和达信息产业有限公司</div><div>3 双翊科技有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">最具创新驱动的创新型企业</span></div><div>1 昆明南天网络系统工程有限公司</div><div>2 云南蓝典科技股份有限公司</div><div>3 云南中地空间信息技术有限公司</div>dateCreated2022-01-06T00:40:59:categoriespostid28451userid西安弈聪软件公司link/news/20221/6040591.htmltitle大连市2021年第11批软件企业证书名单公布description<div style="text-align: left;"><div>为帮助企业享受《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》文件,由企业自愿申请,<a href="https://www.xaecong.com/dalian/" target="_blank" title="大连软件">大连软件</a>行业协会根据《<a href="https://www.xaecong.com/dalian/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估规范》开展了符合性评估。经评估,共9家企业符合标准,特颁发软件企业证书,在协会官网予以公示,并在国家双软官网公示。</div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 9pt; font-weight: bold;"><img src="/uploadfile/2022/20220106003557219.jpg" border="0" alt="大连软件企业"><br></span></div><div><span style="font-size: 9pt; font-weight: bold;">大连市2021年第十一批软件企业证书名单公示(9家)</span></div><div>连RQ-2021-0066 多奥科技(大连)有限公司</div><div>连RQ-2021-0067 大连信维科技有限公司</div><div>连RQ-2021-0068 慧税云服(大连)网络科技有限公司</div><div>连RQ-2021-0069 大连天使软件技术有限公司</div><div>连RQ-2021-0070 大连火石科技有限公司</div><div>连RQ-2021-0071 大连卓讯软通科技有限公司</div><div>连RQ-2021-0072 大连豪森软件有限公司</div><div>连RQ-2021-0073 大连东软教育科技集团有限公司</div><div>连RQ-2021-0074 大连金慧融智网络服务外包有限公司</div></div><div><br></div>dateCreated2022-01-06T00:36:04:categoriespostid28450userid西安弈聪软件公司link/news/20221/6036310.htmltitle湖北省2021年第12批软件企业评估结果公布(附名单)description<div>根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、中国软件行业协会《<a href="https://www.xaecong.com/wuhan/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估标准》和<a href="https://www.xaecong.com/wuhan/" target="_blank" title="湖北省软件">湖北省软件</a>行业协会《<a href="https://www.xaecong.com/wuhan/" target="_blank" title="软件企业评估">软件企业评估</a>规范》的有关规定,经企业自愿申报,湖北省软件行业协会组织评估,确认武汉泽塔云科技股份有限公司等124家企业通过软件企业评估,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台和湖北省软件行业协会官网公示无异议,颁发软件企业证书。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2022/20220106002930111.jpg" border="0" alt="湖北省软件企业"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">湖北省2021年第十二批软件企业名单(首次评估)</span></div><div>1 武汉泽塔云科技股份有限公司 鄂RQ-2021-0361</div><div>2 湖北北极兔信息技术有限公司 鄂RQ-2021-0362</div><div>3 楚臻科技(武汉)有限责任公司 鄂RQ-2021-0363</div><div>4 湖北橙阳科技有限公司 鄂RQ-2021-0364</div><div>5 东软集团(武汉)有限公司 鄂RQ-2021-0365</div><div>6 星豆慧联(武汉)信息技术有限公司 鄂RQ-2021-0366</div><div>7 武汉木仓科技股份有限公司 鄂RQ-2021-0367</div><div>8 胜筹软件有限公司 鄂RQ-2021-0368</div><div>9 武汉拓行智网科技有限公司 鄂RQ-2021-0369</div><div>10 武汉东天红数字科技有限公司 鄂RQ-2021-0370</div><div>11 武汉中科智能科技有限公司 鄂RQ-2021-0371</div><div>12 湖北天存信息技术有限公司 鄂RQ-2021-0372</div><div>13 武汉赛博泰信息技术有限公司 鄂RQ-2021-0373</div><div>14 湖北云上视界信息科技有限公司 鄂RQ-2021-0374</div><div>15 武汉帝元表业有限公司 鄂RQ-2021-0375</div><div>16 武汉市博科国泰信息技术有限公司 鄂RQ-2021-0376</div><div>17 武汉融教云科信息技术有限公司 鄂RQ-2021-0377</div><div>18 湖北科耀旭扬信息技术有限公司 鄂RQ-2021-0378</div><div>19 武汉坤凯恒科技有限公司 鄂RQ-2021-0379</div><div>20 武汉振亚科技有限公司 鄂RQ-2021-0380</div><div>21 智云信通(湖北)科技有限公司 鄂RQ-2021-0381</div><div>22 车百智能网联研究院(武汉)有限公司 鄂RQ-2021-0382</div><div>23 武汉恒晟星信息科技有限公司 鄂RQ-2021-0383</div><div>24 湖北睿志科技服务有限公司 鄂RQ-2021-0384</div><div>25 武汉智航船联信息技术有限公司 鄂RQ-2021-0385</div><div><span style="font-weight: bold;">湖北省2021年第十二批软件企业名单(重新评估)</span></div><div>1 湖北车安达信息科技有限公司 鄂RQ-2021-0344</div><div>2 湖北北盛网络科技有限公司 鄂RQ-2021-0345</div><div>3 湖北博华自动化系统工程有限公司 鄂RQ-2021-0346</div><div>4 武汉蓝星软件技术有限公司 鄂RQ-2021-0347</div><div>5 中电科长江数据有限公司 鄂RQ-2021-0348</div><div>6 武汉光谷电气有限公司 鄂RQ-2021-0349</div><div>7 楚客云行智能科技(湖北)有限公司 鄂RQ-2021-0350</div><div>8 武汉铼众信息科技有限公司 鄂RQ-2021-0351</div><div>9 武汉市大众档案服务有限公司 鄂RQ-2021-0352</div><div>10 武汉凌安科技有限公司 鄂RQ-2021-0353</div><div>11 武汉初心科技有限公司 鄂RQ-2021-0354</div><div>12 武汉楚锐视觉检测科技有限公司 鄂RQ-2021-0355</div><div>13 武汉智丽丰信息科技有限公司 鄂RQ-2021-0356</div><div>14 湖北华动泰越科技有限公司 鄂RQ-2021-0357</div><div>15 武汉海星通技术股份有限公司 鄂RQ-2021-0358</div><div>16 卓尔购信息科技(武汉)有限公司 鄂RQ-2021-0359</div><div>17 大鹏高科(武汉)智能装备有限公司 鄂RQ-2021-0360</div><div><span style="font-weight: bold;">湖北省2021年第十二批软件企业名单(年度复评)</span></div><div>1 湖北翔天科技发展有限公司 鄂RQ-2019-0431</div><div>2 穆特科技(武汉)股份有限公司 鄂RQ-2019-0433</div><div>3 武汉海达数云技术有限公司 鄂RQ-2019-0434</div><div>4 武汉奇致激光技术股份有限公司 鄂RQ-2019-0435</div><div>5 武汉数矿科技有限公司 鄂RQ-2019-0436</div><div>6 武汉市烽视威科技有限公司 鄂RQ-2019-0437</div><div>7 湖北千聚科技有限公司 鄂RQ-2019-0438</div><div>8 武汉览山科技股份有限公司 鄂RQ-2019-0439</div><div>9 武汉思为同飞网络技术股份有限公司 鄂RQ-2019-0440</div><div>10 武汉烽合智达信息技术有限责任公司 鄂RQ-2019-0442</div><div>11 武汉益模科技股份有限公司 鄂RQ-2019-0443</div><div>12 武汉云林网络科技有限公司 鄂RQ-2019-0444</div><div>13 湖北楚天龙实业有限公司 鄂RQ-2019-0445</div><div>14 武汉兴得科技有限公司 鄂RQ-2019-0448</div><div>15 武汉市宏盛达环保科技有限公司 鄂RQ-2019-0449</div><div>16 武汉英思工程科技股份有限公司 鄂RQ-2019-0450</div><div>17 武汉比亚文化科技有限公司 鄂RQ-2019-0451</div><div>18 湖北中天亿信科技股份有限公司 鄂RQ-2019-0452</div><div>19 九州通医疗信息科技(武汉)有限公司 鄂RQ-2019-0453</div><div>20 武汉光发科技有限公司 鄂RQ-2019-0454</div><div>21 武汉苍穹融新科技有限公司 鄂RQ-2019-0455</div><div>22 标旗(武汉)信息技术有限公司 鄂RQ-2019-0456</div><div>23 湖北云档科技有限公司 鄂RQ-2019-0457</div><div>24 武汉永鼎光通科技有限公司 鄂RQ-2019-0459</div><div>25 武汉市可待科技有限公司 鄂RQ-2019-0460</div><div>26 武汉市创平科技有限公司 鄂RQ-2019-0461</div><div>27 武汉小宝互联科技有限公司 鄂RQ-2019-0462</div><div>28 武汉一格空间科技有限公司 鄂RQ-2019-0465</div><div>29 武汉中天冠捷信息技术有限公司 鄂RQ-2019-0466</div><div>30 武汉伏佳安达电气技术有限公司 鄂RQ-2019-0468</div><div>31 湖北创稷科技有限公司 鄂RQ-2019-0469</div><div>32 武汉欣米若智能科技有限公司 鄂RQ-2019-0472</div><div>33 湖北顺安伟业科技有限公司 鄂RQ-2019-0473</div><div>34 淘大集(武汉)供应链有限公司 鄂RQ-2019-0475</div><div>35 武汉山海经纬软件有限责任公司 鄂RQ-2019-0477</div><div>36 武汉艾维视智能技术有限公司 鄂RQ-2020-0291</div><div>37 湖北添池信息技术有限公司 鄂RQ-2020-0300</div><div>38 宜昌市宇讯网络通信技术有限公司 鄂RQ-2020-0301</div><div>39 武汉中智旗讯科技有限公司 鄂RQ-2020-0303</div><div>40 武汉洪房房地产土地估价有限公司 鄂RQ-2020-0304</div><div>41 武汉东之林科技有限公司 鄂RQ-2020-0305</div><div>42 武汉伊瑞尔科技有限责任公司 鄂RQ-2020-0306</div><div>43 武汉经纬时空数码科技有限公司 鄂RQ-2020-0307</div><div>44 武汉珞珈新图科技有限公司 鄂RQ-2020-0308</div><div>45 湖北交投科技发展有限公司 鄂RQ-2020-0309</div><div>46 武汉科管信息技术有限公司 鄂RQ-2020-0310</div><div>47 湖北泰诺通科技有限公司 鄂RQ-2020-0311</div><div>48 宜昌达瑞机电科技有限公司 鄂RQ-2020-0314</div><div>49 武汉华中思能科技有限公司 鄂RQ-2020-0315</div><div>50 华颂信息传媒(武汉)有限公司 鄂RQ-2020-0316</div><div>51 荆州市创睿科技有限公司 鄂RQ-2020-0317</div><div>52 武汉中岩科技股份有限公司 鄂RQ-2020-0318</div><div>53 武汉世点科技有限公司 鄂RQ-2020-0319</div><div>54 湖北华创胜通科技有限公司 鄂RQ-2020-0320</div><div>55 武汉博安联世科技服务有限公司 鄂RQ-2020-0321</div><div>56 武汉风行在线技术有限公司 鄂RQ-2020-0322</div><div>57 复变时空(武汉)数据科技有限公司 鄂RQ-2020-0323</div><div>58 湖北希欧激光技术有限公司 鄂RQ-2020-0325</div><div>59 湖北时代鸿宇网络科技有限公司 鄂RQ-2020-0327</div><div>60 武汉创明光电科技有限公司 鄂RQ-2020-0328</div><div>61 武汉米色信息科技有限公司 鄂RQ-2020-0329</div><div>62 武汉尔心科技有限公司 鄂RQ-2020-0330</div><div>63 湖北中交航胜科技有限公司 鄂RQ-2020-0331</div><div>64 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 鄂RQ-2020-0332</div><div>65 武汉纵河科技有限公司 鄂RQ-2020-0333</div><div>66 武汉佑一科技有限公司 鄂RQ-2020-0334</div><div>67 艾瑞信科技有限公司 鄂RQ-2020-0335</div><div>68 武汉和弦科技有限公司 鄂RQ-2020-0337</div><div>69 武汉达梦数据技术有限公司 鄂RQ-2020-0339</div><div>70 武汉鹰扬科技有限公司 鄂RQ-2020-0341</div><div>71 武汉中检协科技有限公司 鄂RQ-2020-0342</div><div>72 武汉木仓信息技术有限公司 鄂RQ-2020-0343</div><div>73 湖北千湖视觉科技有限公司 鄂RQ-2020-0344</div><div>74 武汉志昆科技有限公司 鄂RQ-2020-0345</div><div>75 武汉天波博创科技有限公司 鄂RQ-2020-0346</div><div>76 毕威拓科技(武汉)有限公司 鄂RQ-2020-0347</div><div>77 武汉嘉润天合信息科技有限公司 鄂RQ-2020-0348</div><div>78 武汉美捷科技有限公司 鄂RQ-2020-0349</div><div>79 武汉联影智融医疗科技有限公司 鄂RQ-2020-0350</div><div>80 武汉中瀚科技有限公司 鄂RQ-2020-0352</div><div>81 武汉承梦鹏川科技有限公司 鄂RQ-2020-0353</div><div>82 湖北宽云网络科技有限公司 鄂RQ-2020-0354</div>dateCreated2022-01-06T00:28:29:categoriespostid28449userid西安弈聪软件公司link/news/20221/6028283.htmltitle福建省2021年第四批软件企业评估名单(136家)description<div><span style="font-weight: bold;">福建省2021年第四批软件企业评估名单(136家)</span></div><div>1 福建南威软件有限公司 闽RQ-2016-0006</div><div>2 福建省海峡信息技术有限公司 闽RQ-2016-0019</div><div>3 万维智能科技有限公司 闽RQ-2016-0020</div><div>4 福州林景行信息技术有限公司 闽RQ-2016-0021</div><div>5 福建星网智慧软件有限公司 闽RQ-2016-0022</div><div>6 福建振邦信息科技发展有限公司 闽RQ-2016-0023</div><div>7 福建省领航信息科技有限公司 闽RQ-2016-0024</div><div>8 泉州市华鹰计算机开发有限公司 闽RQ-2016-0025</div><div>9 泉州市中信卫星通信有限公司 闽RQ-2016-0027</div><div>10 智恒科技股份有限公司 闽RQ-2016-0029</div><div>11 福建福昕软件开发股份有限公司 闽RQ-2016-0036</div><div>12 特力惠信息科技股份有限公司 闽RQ-2016-0039</div><div>13 福建天志互联信息科技股份有限公司 闽RQ-2016-0040</div><div>14 福州锐掌网络科技有限公司 闽RQ-2016-0041</div><div>15 南威软件股份有限公司 闽RQ-2016-0042</div><div>16 福建省亿鑫海信息科技有限公司 闽RQ-2016-0044</div><div>17 福建鼎旸信息科技股份有限公司 闽RQ-2016-0045</div><div>18 福建华网信息科技有限公司 闽RQ-2016-0046</div><div>19 福建亿榕信息技术有限公司 闽RQ-2016-0048</div><div>20 弘扬软件股份有限公司 闽RQ-2016-0049</div><div>21 福建省众联网络科技有限公司 闽RQ-2016-0050</div><div>22 福建吉星智能科技股份有限公司 闽RQ-2016-0051</div><div>23 福州鑫图光电有限公司 闽RQ-2016-0053</div><div>24 恒鸿达科技有限公司 闽RQ-2016-0056</div><div>25 福州市勘测院 闽RQ-2016-0057</div><div>26 福州优强软件科技有限公司 闽RQ-2016-0061</div><div>27 福建天晴数码有限公司 闽RQ-2016-0065</div><div>28 福州云顶网络科技有限公司 闽RQ-2016-0067</div><div>29 福建天创信息科技有限公司 闽RQ-2016-0070</div><div>30 福建福诺移动通信技术有限公司 闽RQ-2016-0071</div><div>31 福建宏创科技信息有限公司 闽RQ-2016-0072</div><div>32 福州佳和互娱网络科技有限公司 闽RQ-2017-0002</div><div>33 福建华鼎智造技术有限公司 闽RQ-2017-0017</div><div>34 福建星榕基信息科技有限责任公司 闽RQ-2017-0032</div><div>35 福建中兴电子科技有限公司 闽RQ-2017-0036</div><div>36 福州科易软件有限公司 闽RQ-2017-0038</div><div>37 福建安盟信息技术有限公司 闽RQ-2017-0047</div><div>38 福建经纬测绘信息有限公司 闽RQ-2017-0051</div><div>39 漳州电子信息集团有限公司 闽RQ-2018-0052</div><div>40 龙岩市联发信息有限公司 闽RQ-2017-0058</div><div>41 新东网科技有限公司 闽RQ-2017-0064</div><div>42 福建海诚信息影像软件科技开发有限公司 闽RQ-2017-0070</div><div>43 福建国通信息科技有限公司 闽RQ-2017-0074</div><div>44 福建天晴在线互动科技有限公司 闽RQ-2017-0075</div><div>45 中电福富信息科技有限公司 闽RQ-2017-0077</div><div>46 福建新大陆软件工程有限公司 闽RQ-2017-0078</div><div>47 中达安(福建)科技有限公司 闽RQ-2017-0080</div><div>48 福建天泉教育科技有限公司 闽RQ-2017-0085</div><div>49 福建锐利信息科技发展有限公司 闽RQ-2017-0087</div><div>50 福建瑞术信息科技有限公司 闽RQ-2017-0096</div><div>51 福建医联康护信息技术有限公司 闽RQ-2017-0103</div><div>52 福建锋冠科技有限公司 闽RQ-2018-0012</div><div>53 福建创高科技有限公司 闽RQ-2018-0038</div><div>54 福建东正信息科技有限公司 闽RQ-2018-0071</div><div>55 天瑞康健(福州)信息科技有限公司 闽RQ-2018-0080</div><div>56 福建优建建筑科技有限公司 闽RQ-2018-0082</div><div>57 福建省天奕网络科技有限公司 闽RQ-2018-0090</div><div>58 福建米客互联网科技有限公司 闽RQ-2018-0098</div><div>59 福建易联众医卫信息技术有限公司 闽RQ-2018-0100</div><div>60 福州量子中金软件科技有限公司 闽RQ-2018-0102</div><div>61 福建新海信息科技有限公司 闽RQ-2018-0105</div><div>62 福建微派互联信息科技有限公司 闽RQ-2018-0112</div><div>63 福建省凯蓝信息科技有限公司 闽RQ-2018-0114</div><div>64 福建大泽网络科技有限公司 闽RQ-2018-0115</div><div>65 福建博思软件股份有限公司 闽RQ-2018-0117</div><div>66 福建博思电子政务科技有限公司 闽RQ-2018-0118</div><div>67 福建智涵信息科技有限公司 闽RQ-2018-0124</div><div>68 中富通集团股份有限公司 闽RQ-2018-0125</div><div>69 福建惠联众网络科技有限公司 闽RQ-2019-0018</div><div>70 福建百旺金赋信息科技有限公司 闽RQ-2019-0037</div><div>71 福建巨纵科技发展有限公司 闽RQ-2019-0040</div><div>72 福州慧美丰科技有限公司 闽RQ-2019-0042</div><div>73 泉州市灵动信息科技有限公司 闽RQ-2019-0055</div><div>74 福建众智精图信息技术有限公司 闽RQ-2019-0059</div><div>75 福建永鹏融和科技有限公司 闽RQ-2019-0060</div><div>76 福建亚拉拉特网络科技服务股份有限公司 闽RQ-2019-0062</div><div>77 福建亿同世纪软件科技股份有限公司 闽RQ-2019-0075</div><div>78 福州智众软件技术有限公司 闽RQ-2019-0077</div><div>79 福建省天正信息资讯工程有限公司 闽RQ-2019-0078</div><div>80 福建简致互娱软件有限公司 闽RQ-2019-0079</div><div>81 硕威工程科技股份有限公司 闽RQ-2019-0082</div><div>82 福建省速狮软件有限公司 闽RQ-2019-0086</div><div>83 福建智康云医疗科技有限公司 闽RQ-2019-0103</div><div>84 环汇科技(福建)有限公司 闽RQ-2019-0106</div><div>85 福建威盾科技集团有限公司 闽RQ-2019-0108</div><div>86 福建科盛智能物流装备有限公司 闽RQ-2020-0022</div><div>87 福建智高科技股份有限公司 闽RQ-2020-0023</div><div>88 福州迅腾信息技术有限公司 闽RQ-2020-0025</div><div>89 福建京力信息科技有限公司 闽RQ-2020-0026</div><div>90 臻源大数据信息技术有限公司 闽RQ-2020-0030</div><div>91 福建福讯人才服务有限公司 闽RQ-2020-0032</div><div>92 泉州雄风电脑软件开发有限公司 闽RQ-2020-0037</div><div>93 福信富通科技股份有限公司 闽RQ-2020-0046</div><div>94 福州果集信息科技有限公司 闽RQ-2020-0049</div><div>95 福州力和致远通信技术有限公司 闽RQ-2020-0050</div><div>96 漳州政友软件技术有限公司 闽RQ-2020-0051</div><div>97 福建锐云网络科技有限公司 闽RQ-2020-0052</div><div>98 福建科融世纪信息科技有限公司 闽RQ-2020-0060</div><div>99 福建中维动力科技股份有限公司 闽RQ-2020-0072</div><div>100 福建棋乐网络科技有限公司 闽RQ-2020-0075</div><div>101 福建国信立联科技集团有限公司 闽RQ-2020-0078</div><div>102 福建海缘信息科技有限公司 闽RQ-2020-0079</div><div>103 福建广德信息科技有限公司 闽RQ-2020-0083</div><div>104 福建省电果网络科技有限公司 闽RQ-2020-0088</div><div>105 福建省润泽智能科技有限公司 闽RQ-2020-0090</div><div>106 福建省星云大数据应用服务有限公司 闽RQ-2020-0092</div><div>107 神州云软(福建)信息技术有限公司 闽RQ-2021-0076</div><div>108 泉州西加科技有限公司 闽RQ-2021-0077</div><div>109 共享数据(福建)科技有限公司 闽RQ-2021-0078</div><div>110 梦想中榕(福建)网络科技有限公司 闽RQ-2021-0079</div><div>111 福州振邦智数机器人有限公司 闽RQ-2021-0080</div><div>112 福建省水投数字科技有限公司 闽RQ-2021-0081</div><div>113 福建微特软件科技开发有限公司 闽RQ-2021-0082</div><div>114 福州掌驰网络科技有限公司 闽RQ-2021-0083</div><div>115 福州蓝鲨信息技术有限公司 闽RQ-2021-0084</div><div>116 福建省新通网络科技有限公司 闽RQ-2021-0085</div><div>117 福建省泰昌信息技术有限公司 闽RQ-2021-0086</div><div>118 瑞森网安(福建)信息科技有限公司 闽RQ-2021-0087</div><div>119 福州大友信息科技有限公司 闽RQ-2021-0088</div><div>120 四季三餐供应链有限公司 闽RQ-2021-0089</div><div>121 宝宝巴士(福建)网络科技有限公司 闽RQ-2021-0090</div><div>122 宝宝巴士股份有限公司 闽RQ-2021-0091</div><div>123 福建福信富通科技有限公司 闽RQ-2021-0092</div><div>124 福建省博创信达信息科技有限公司 闽RQ-2021-0093</div><div>125 龙岩市融聚信息科技有限公司 闽RQ-2021-0094</div><div>126 龙岩市绘达信息科技有限公司 闽RQ-2021-0095</div><div>127 福建鹏枫智能科技有限公司 闽RQ-2021-0096</div><div>128 天联信息科技有限公司 闽RQ-2021-0097</div><div>129 福州智睿云创网络科技有限公司 闽RQ-2021-0098</div><div>130 福建知托付网络技术有限公司 闽RQ-2021-0099</div><div>131 福建海峡北斗导航科技研究院有限公司 闽RQ-2021-0100</div><div>132 福建力和万讯信息技术有限公司 闽RQ-2021-0101</div><div>133 福建博尚科技发展有限公司 闽RQ-2021-0102</div><div>134 福建中科星泰数据科技有限公司 闽RQ-2021-0103</div><div>135 福建乐摩物联科技有限公司 闽RQ-2021-0104</div><div>136 第一时间科技投资股份有限公司 闽RQ-2021-0105</div>dateCreated2022-01-06T00:18:29:categoriespostid28448userid西安弈聪软件公司link/news/20221/6018282.htmltitle2021年浙江省软件企业核心竞争力评价结果公布(附全名单)description<div>浙江省软件行业协会依据《软件企业核心竞争力评价规范》中所规定的标准开展评价工作,经专家评审会审议通过,银江技术股份有限公司等51家企业通过2021年度浙江省软件企业核心竞争力评价。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2022/20220106001445786.jpg" border="0" alt="浙江省软件"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">2021年浙江省软件企业核心竞争力评价结果</span></div><div><span style="font-weight: bold;">2021年浙江省软件核心竞争力企业(规模型)</span></div><div>1 银江技术股份有限公司</div><div>2 信雅达科技股份有限公司</div><div>3 杭州远传新业科技有限公司</div><div>4 浙江华云信息科技有限公司</div><div>5 税友软件集团股份有限公司</div><div>6 创业慧康科技股份有限公司</div><div>7 聚光科技(杭州)股份有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年浙江省软件核心竞争力企业(创新型)</span></div><div>1 奥乐科技有限公司</div><div>2 浙江百应科技有限公司</div><div>3 杭州高达软件系统股份有限公司</div><div>4 杭州海康威视数字技术股份有限公司</div><div>5 杭州快盈信息科技有限公司</div><div>6 杭州义益钛迪信息技术有限公司</div><div>7 浙江汇信科技有限公司</div><div>8 琦星智能科技股份有限公司</div><div>9 浙江权重数据科技有限公司</div><div>10 杭州世平信息科技有限公司</div><div>11 杭州天翼智慧城市科技有限公司</div><div>12 杭州图特信息科技有限公司</div><div>13 浙江星汉信息技术股份有限公司</div><div>14 杭州盈高科技有限公司</div><div>15 浙江招天下招投标交易平台有限公司</div><div>16 浙江凡聚科技有限公司</div><div>17 浙江智晟科技有限公司</div><div>18 杭州中宝科技有限公司</div><div>19 中材邦业(杭州)智能技术有限公司</div><div>20 杭州中软安人网络通信股份有限公司</div><div>21 浙江创建科技有限公司</div><div>22 浙江网新恩普软件有限公司</div><div>23 杭州当虹科技股份有限公司</div><div>24 杭州湛联科技有限公司</div><div>25 闪捷信息科技有限公司</div><div>26 浙江和达科技股份有限公司</div><div>27 浙江深大智能科技有限公司</div><div>28 杭州城市大数据运营有限公司</div><div>29 杭州贝嘟科技有限公司</div><div>30 浙江鸿程计算机系统有限公司</div><div>31 杭州湛川智能技术有限公司</div><div>32 杭州园钉科技有限公司&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>33 杭州筑龙信息技术股份有限公司</div><div>34 虹软科技股份有限公司</div><div>35 杭州春来科技有限公司</div><div>36 杭州青橄榄网络技术有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年浙江省软件核心竞争力企业(成长型)</span></div><div>1 杭州彼盟建筑科技管理有限公司</div><div>2 杭州东忠科技股份有限公司</div><div>3 杭州为之科技有限公司</div><div>4 杭州熙菱信息技术有限公司</div><div>5 浙江惠瀜网络科技有限公司</div><div>6 浙江慧享信息科技有限公司</div><div>7 杭州微宏科技有限公司</div><div>8 杭州衡泰技术股份有限公司</div>dateCreated2022-01-06T00:14:51:categoriespostid28447userid西安弈聪软件公司link/news/20221/6014519.htmltitle深圳市2021年12月软件企业评估结果公布(55家)description<div>根据中国软件行业协会发布的《国家鼓励的<a href="https://www.xaecong.com/shenzhen/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估标准》、<a href="https://www.xaecong.com/shenzhen/" target="_blank" title="深圳市软件">深圳市软件</a>行业协会《<a href="https://www.xaecong.com/shenzhen/" target="_blank" title="软件企业评估">软件企业评估</a>规范》等有关规定,经企业申报,深圳市软件行业协会组织现场评估和专家评审,确认深圳市前海日新数码科技有限公司等55家企业通过国家鼓励的软件企业评估,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台及深圳市软件行业协会网站公示无异,颁发国家鼓励的软件企业证书。</div><div><span style="font-weight: bold;">深圳市2021年12月软件企业评估结果</span></div><div>深圳市前海日新数码科技有限公司 深ERQ-2021-0120 首次</div><div>深圳市脑力科技有限公司 深ERQ-2021-0121 首次</div><div>深圳优艾智合机器人科技有限公司 深ERQ-2021-0122 首次</div><div>深圳市洞见智慧科技有限公司 深ERQ-2021-0154 首次</div><div>深圳市同舟技术服务有限公司 深ERQ-2021-0155 首次</div><div>五零九八壹云计算技术(深圳)有限公司 深ERQ-2021-0156 首次</div><div>深圳千通科技有限公司 深ERQ-2021-0157 首次</div><div>深圳奥哲网络科技有限公司 深ERQ-2021-0158 首次</div><div>深圳华泓物联技术有限公司 深ERQ-2021-0159 首次</div><div>深圳艾依灵科技有限公司 深ERQ-2021-0160 首次</div><div>深圳市佳云物联科技有限公司 深ERQ-2021-0161 首次</div><div>深圳天域世界科技有限公司 深ERQ-2021-0162 首次</div><div>深圳市顺合软件开发有限公司 深ERQ-2021-0163 首次</div><div>深圳卓易非同科技有限公司 深ERQ-2021-0164 首次</div><div>深圳市前海智造科技服务有限公司 深ERQ-2021-0165 首次</div><div>深圳市工网云科软件设计有限公司 深ERQ-2021-0166 首次</div><div>深圳市美的支付科技有限公司 深ERQ-2021-0167 首次</div><div>深圳无域科技技术有限公司 深ERQ-2021-0168 首次</div><div>深圳市龙慧网络技术有限公司 深ERQ-2021-0169 首次</div><div>深圳市一方保成科技有限公司 深ERQ-2021-0170 首次</div><div>深圳沃交科技有限公司 深ERQ-2021-0171 首次</div><div>深圳游正网络科技有限公司 深ERQ-2021-0172 首次</div><div>深圳市迪森科技有限公司 深ERQ-2021-0173 首次</div><div>深圳市商汤科技有限公司 深ERQ-2021-0119 非首次</div><div>深圳闽星科技有限公司 深ERQ-2021-0123 非首次</div><div>深圳市星河智善互联网技术有限公司 深ERQ-2021-0124 非首次</div><div>讯康信息技术(深圳)有限公司 深ERQ-2021-0125 非首次</div><div>深圳希施玛数据科技有限公司 深ERQ-2021-0126 非首次</div><div>慧荣科技(深圳)有限公司 深ERQ-2021-0127 非首次</div><div>深圳市谷奇创新科技有限公司 深ERQ-2021-0128 非首次</div><div>壹链盟生态科技有限公司 深ERQ-2021-0129 非首次</div><div>深圳市乐乐米信息技术有限公司 深ERQ-2021-0130 非首次</div><div>深圳市交投科技有限公司 深ERQ-2021-0131 非首次</div><div>深圳市科图自动化新技术有限公司 深ERQ-2021-0132 非首次</div><div>深圳市前海数字城市科技有限公司 深ERQ-2021-0133 非首次</div><div>深圳市华信智能科技股份有限公司 深ERQ-2021-0134 非首次</div><div>深圳微众信用科技股份有限公司 深ERQ-2021-0135 非首次</div><div>深圳市云语科技有限公司 深ERQ-2021-0136 非首次</div><div>深圳瀚德企业信用服务有限公司 深ERQ-2021-0137 非首次</div><div>深圳市康萌德智能科技有限公司 深ERQ-2021-0138 非首次</div><div>深圳吉禾信息服务有限公司 深ERQ-2021-0139 非首次</div><div>深圳市思为软件技术有限公司 深ERQ-2021-0140 非首次</div><div>深圳市天航智盈科技有限公司 深ERQ-2021-0141 非首次</div><div>深圳芥舟科技有限公司 深ERQ-2021-0142 非首次</div><div>深圳追一科技有限公司 深ERQ-2021-0143 非首次</div><div>深圳热区网络科技有限公司 深ERQ-2021-0144 非首次</div><div>深圳市三希软件科技有限公司 深ERQ-2021-0145 非首次</div><div>深圳市时耕科技有限公司 深ERQ-2021-0146 非首次</div><div>深圳市永兴元科技股份有限公司 深ERQ-2021-0147 非首次</div><div>深圳鹏锐信息技术股份有限公司 深ERQ-2021-0148 非首次</div><div>深圳市瑞云科技有限公司 深ERQ-2021-0149 非首次</div><div>深圳市振瀚信息技术有限公司 深ERQ-2021-0150 非首次</div><div>深圳警圣技术股份有限公司 深ERQ-2021-0151 非首次</div><div>深圳海纳互动科技有限公司 深ERQ-2021-0152 非首次</div><div>深圳天际云数字创意展示有限公司 深ERQ-2021-0153 非首次</div>dateCreated2022-01-06T00:09:37:categoriespostid28446userid西安弈聪软件公司link/news/20221/609362.htmltitle2021成都软件行业影响力十佳单位名单公告description<div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211226103411658.jpg" border="0" alt="成都软件行业"><br></div><div>经成都市软件行业协会行业单位自愿申报、专家评审、网上公示,2021成都软件行业影响力十佳单位入选名单如下(排名不分先后):</div><div><span style="font-weight: bold;">2021成都软件行业影响力十佳单位名单</span></div><div>1.成都飞机工业(集团)有限责任公司</div><div>2.中国电子科技网络信息安全有限公司</div><div>3.中国民用航空总局第二研究所</div><div>4.成都积微物联集团股份有限公司</div><div>5.四川久远银海软件股份有限公司</div><div>6.成都极米科技股份有限公司</div><div>7.四川宏华电气有限责任公司</div><div>8.成都四方伟业软件股份有限公司</div><div>9.成都盟升电子技术股份有限公司</div><div>10.成都秦川物联网科技股份有限公司</div>dateCreated2021-12-26T10:34:32:categoriespostid28445userid西安弈聪软件公司link/news/202112/261034324.htmltitle重庆市2021年第九批软件企业评估名单公布description<div>根据国务院《进一步鼓励<a href="https://www.xaecong.com/chongqing/" target="_blank" title="软件产业">软件产业</a>和集成电路产业发展的若干政策》、中国<a href="https://www.xaecong.com/chongqing/" target="_blank" title="软件行业协会">软件行业协会</a>《<a href="https://www.xaecong.com/chongqing/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估标准》及有关文件规定,经企业自愿申报,<a href="https://www.xaecong.com/chongqing/" target="_blank" title="重庆市软件">重庆市软件</a>行业协会组织专家评审,重庆云内核智能科技有限公司等21家企业拟通过<a href="https://www.xaecong.com/chongqing/" target="_blank" title="软件企业评估">软件企业评估</a>,重庆市微云科技发展有限公司等46家企业拟通过软件企业复评。现予以公示,经中国软件行业协会双软评估公共服务平台及重庆市软件行业协会网站公示无异议后,颁发软件企业证书。未参加复评或复评未通过的企业,软件企业评估证书有效期满后,证书自动失效。</div><div><span style="font-weight: bold;">重庆市2021年第九批软件企业评估名单</span></div><div>1 重庆铭信长兴科技有限公司 渝RQ-2021-0085</div><div>2 重庆市涪陵区草帽科技有限公司 渝RQ-2021-0086</div><div>3 重庆云内核智能科技有限公司 渝RQ-2021-0087</div><div>4 重庆易美迅软件有限公司 渝RQ-2021-0088</div><div>5 重庆伍犇科技有限公司 渝RQ-2021-0089</div><div>6 重庆几维科技有限公司 渝RQ-2021-0090</div><div>7 重庆子粒科技有限公司 渝RQ-2021-0091</div><div>8 重庆天蝎科技有限公司 渝RQ-2021-0092</div><div>9 重庆榆钱儿金融科技有限责任公司 渝RQ-2021-0093</div><div>10 重庆捷路科技有限公司 渝RQ-2021-0094</div><div>11 重庆千港安全技术有限公司 渝RQ-2021-0095</div><div>12 重庆朝能美路科技发展有限公司 渝RQ-2021-0096</div><div>13 重庆晨科信息技术有限公司 渝RQ-2021-0097</div><div>14 重庆华龙网海数科技有限公司 渝RQ-2021-0098</div><div>15 重庆智慧思特大数据有限公司 渝RQ-2021-0099</div><div>16 重庆晓羊智教信息技术有限公司 渝RQ-2021-0100</div><div>17 重庆瀚乐思信息技术有限公司 渝RQ-2021-0101</div><div>18 重庆汉尚科技有限公司 渝RQ-2021-0102</div><div>19 重庆乒乓科技有限公司 渝RQ-2021-0103</div><div>20 重庆小火人科技有限公司 渝RQ-2021-0104</div><div>21 重庆翰海睿智大数据科技股份有限公司 渝RQ-2021-0105</div><div><span style="font-weight: bold;">重庆市2021年第九批软件企业复评合格名单</span></div><div>1 重庆市微云科技发展有限公司 渝RQ-2016-0001</div><div>2 重庆立鼎科技有限公司 渝RQ-2016-0002</div><div>3 重庆耐德自动化技术有限公司 渝RQ-2016-0005</div><div>4 重庆钢铁集团电子有限责任公司 渝RQ-2016-0006</div><div>5 重庆鼎维网络科技有限公司 渝RQ-2016-0008</div><div>6 重庆云华科技有限公司 渝RQ-2016-0009</div><div>7 重庆广睿达科技有限公司 渝RQ-2016-0010</div><div>8 重庆南华中天信息技术有限公司 渝RQ-2016-0012</div><div>9 重庆罗杰斯特信息科技有限公司 渝RQ-2016-0013</div><div>10 重庆鲁控科技有限公司 渝RQ-2016-0014</div><div>11 重庆新媒农信科技有限公司 渝RQ-2016-0016</div><div>12 重庆梅安森科技股份有限公司 渝RQ-2016-0019</div><div>13 重庆数字城市科技有限公司 渝RQ-2016-0021</div><div>14 完美世界(重庆)互动科技有限公司 渝RQ-2016-0022</div><div>15 重庆城银科技股份有限公司 渝RQ-2017-0049</div><div>16 重庆远见信息产业集团股份有限公司 渝RQ-2017-0067</div><div>17 重庆远秋科技有限公司 渝RQ-2017-0069</div><div>18 重庆两江智泽科技有限公司 渝RQ-2017-0070</div><div>19 重庆汇集源科技有限公司 渝RQ-2017-0071</div><div>20 重庆扬升信息技术有限公司 渝RQ-2017-0075</div><div>21 重庆英柏乐软件有限公司 渝RQ-2017-0077</div><div>22 重庆软维科技有限公司 渝RQ-2017-0079</div><div>23 重庆步航科技有限公司 渝RQ-2018-0078</div><div>24 重庆川仪软件有限公司 渝RQ-2018-0080</div><div>25 重庆迪灿科技有限公司 渝RQ-2018-0082</div><div>26 重庆蓝盾电子技术服务公司 渝RQ-2018-0085</div><div>27 普洛斯科技(重庆)有限公司 渝RQ-2018-0087</div><div>28 重庆顺利科技有限公司 渝RQ-2019-0081</div><div>29 重庆瑞坤科技发展股份有限公司 渝RQ-2019-0082</div><div>30 重庆中林广生科技有限公司 渝RQ-2019-0083</div><div>31 重庆尚优科技有限公司 渝RQ-2019-0086</div><div>32 重庆跃医通科技有限公司 渝RQ-2019-0090</div><div>33 重庆开通网络科技有限公司 渝RQ-2019-0091</div><div>34 重庆小叶榕信息技术有限公司 渝RQ-2020-0086</div><div>35 重庆电子信息中小企业公共服务有限公司 渝RQ-2020-0087</div><div>36 重庆抢车位科技有限公司 渝RQ-2020-0089</div><div>37 重庆仲澜科技有限公司 渝RQ-2020-0090</div><div>38 重庆卫宝科技有限公司 渝RQ-2020-0093</div><div>39 重庆元元科技有限公司 渝RQ-2020-0094</div><div>40 东方微银科技股份有限公司 渝RQ-2020-0095</div><div>41 重庆杰为科技有限公司 渝RQ-2020-0096</div><div>42 重庆盛海科技发展有限公司 渝RQ-2020-0097</div><div>43 重庆春蚕科技有限公司 渝RQ-2020-0098</div><div>44 重庆威登普慧信息科技有限公司 渝RQ-2020-0099</div><div>45 重庆赛迪奇智人工智能科技有限公司 渝RQ-2020-0100</div><div>46 途作林杰科技有限公司 渝RQ-2020-0104</div>dateCreated2021-12-26T10:29:20:categoriespostid28444userid西安弈聪软件公司link/news/202112/261029201.htmltitle安徽省2021年第十一批软件企业评估名单公布(76家)description<div>根据《进一步鼓励<a href="https://www.xaecong.com/hefei/" target="_blank" title="软件产业">软件产业</a>和集成电路产业发展的若干政策》、《<a href="https://www.xaecong.com/hefei/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估规范》经<a href="https://www.xaecong.com/hefei/" target="_blank" title="安徽省软件">安徽省软件</a>行业协会专家评审组审核,同意“安徽玩虎信息技术有限公司”等76家企业评估为软件企业,现将安徽省2021年第十一批软件企业评估结果予以公示。</div><div><span style="font-weight: bold;">安徽省2021年第十一批软件企业评估公示名单(76家)</span></div><div>1 安徽玩虎信息技术有限公司 皖RQ-2021-0532</div><div>2 安徽德拓信息科技有限公司 皖RQ-2021-0533</div><div>3 安徽科雷迪智能科技有限公司 皖RQ-2021-0534</div><div>4 安徽省安策智库咨询有限公司 皖RQ-2021-0535</div><div>5 中科星图数字地球合肥有限公司 皖RQ-2021-0536</div><div>6 安徽九翔信息科技有限责任公司 皖RQ-2021-0537</div><div>7 安徽屹通信息科技发展有限公司 皖RQ-2021-0538</div><div>8 合肥英瑞通自动化科技有限公司 皖RQ-2021-0539</div><div>9 安徽安立德新信息科技发展股份公司 皖RQ-2021-0540</div><div>10 马鞍山索凡电子科技有限公司 皖RQ-2021-0541</div><div>11 安徽睿极智能科技有限公司 皖RQ-2021-0542</div><div>12 安徽超远信息技术有限公司 皖RQ-2021-0543</div><div>13 合肥五朵云科技有限公司 皖RQ-2021-0544</div><div>14 科讯嘉联信息技术有限公司 皖RQ-2021-0545</div><div>15 合肥安慧软件有限公司 皖RQ-2021-0546</div><div>16 安徽金睛建设项目管理有限公司 皖RQ-2021-0547</div><div>17 安徽中科福瑞科技有限公司 皖RQ-2021-0548</div><div>18 合肥湛达智能科技有限公司 皖RQ-2021-0549</div><div>19 黄山徽扬物联科技有限公司 皖RQ-2021-0550</div><div>20 时代数媒科技股份有限公司 皖RQ-2021-0551</div><div>21 安徽网才信息技术股份有限公司 皖RQ-2021-0552</div><div>22 合肥晶奇亨源合义信息科技有限责任公司 皖RQ-2021-0553</div><div>23 安徽宇呈数据技术有限公司 皖RQ-2021-0554</div><div>24 合肥智软软件科技有限公司 皖RQ-2021-0555</div><div>25 安徽宏远水务科技有限公司 皖RQ-2021-0556</div><div>26 合肥六线速云信息技术有限公司 皖RQ-2021-0557</div><div>27 安徽必喀秋软件技术有限公司 皖RQ-2021-0558</div><div>28 马鞍山市亮丽科技有限公司 皖RQ-2021-0559</div><div>29 安徽蚂云网络工程有限公司 皖RQ-2021-0560</div><div>30 合肥锐合传媒科技有限公司 皖RQ-2021-0561</div><div>31 安徽越明物联信息科技有限公司 皖RQ-2021-0562</div><div>32 安徽猛犸数据科技有限公司 皖RQ-2021-0563</div><div>33 合肥爱尔特信息科技有限公司 皖RQ-2021-0564</div><div>34 亳州市信产科技有限公司 皖RQ-2021-0565</div><div>35 安徽恒睿信息科技有限公司 皖RQ-2021-0566</div><div>36 马鞍山川亮科技有限公司 皖RQ-2021-0567</div><div>37 合肥世远科技有限公司 皖RQ-2021-0568</div><div>38 合肥阳光智维科技有限公司 皖RQ-2021-0569</div><div>39 瑞纳智能设备股份有限公司 皖RQ-2021-0570</div><div>40 合肥凯捷技术有限公司 皖RQ-2021-0571</div><div>41 合肥多玩信息科技有限公司 皖RQ-2021-0572</div><div>42 合肥皖域信息科技有限公司 皖RQ-2021-0573</div><div>43 安徽云轨信息科技有限公司 皖RQ-2021-0574</div><div>44 卓源信息科技股份有限公司 皖RQ-2021-0575</div><div>45 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司 皖RQ-2021-0576</div><div>46 合肥卓瑞信息技术有限公司 皖RQ-2021-0577</div><div>47 中电能(安徽)勘测院有限公司 皖RQ-2021-0578</div><div>48 长春建工勘测规划设计有限公司马鞍山勘察院 皖RQ-2021-0579</div><div>49 安徽同富共强农业生态园有限公司 皖RQ-2021-0580</div><div>50 芜湖奇瑞信息技术有限公司 皖RQ-2021-0581</div><div>51 马鞍山市传奇岩土工程勘察设计有限责任公司 皖RQ-2021-0582</div><div>52 安庆市水利水电勘测院有限公司马鞍山分公司 皖RQ-2021-0583</div><div>53 马鞍山金安环境科技有限公司 皖RQ-2021-0584</div><div>54 安徽融创智能装备有限公司 皖RQ-2021-0585</div><div>55 安徽视弘文创科技有限公司 皖RQ-2021-0586</div><div>56 安徽烨云智能科技有限公司 皖RQ-2021-0587</div><div>57 安徽赛福贝特信息技术有限公司 皖RQ-2021-0588</div><div>58 安徽中基信通科技有限公司 皖RQ-2021-0589</div><div>59 安徽辉控科技发展有限公司 皖RQ-2021-0590</div><div>60 安徽巴克德信息技术有限公司 皖RQ-2021-0591</div><div>61 安徽英凯环境技术有限公司 皖RQ-2021-0592</div><div>62 安徽新媒高科软件信息技术有限公司 皖RQ-2021-0593</div><div>63 安徽国耀通信科技有限公司 皖RQ-2021-0594</div><div>64 通控研究院(安徽)有限公司 皖RQ-2021-0595</div><div>65 合肥数之智信息技术有限公司 皖RQ-2021-0596</div><div>66 马鞍山筱茉电子科技有限公司 皖RQ-2021-0597</div><div>67 安徽银通物联有限公司 皖RQ-2021-0598</div><div>68 安徽国华智能交通科技有限公司 皖RQ-2021-0599</div><div>69 安徽慧可科技有限公司 皖RQ-2021-0600</div><div>70 合肥中科星图洞察科技有限公司 皖RQ-2021-0601</div><div>71 安徽领迅智能科技有限公司 皖RQ-2021-0602</div><div>72 安徽联讯智能科技有限公司 皖RQ-2021-0603</div><div>73 安徽图达信息科技有限公司 皖RQ-2021-0604</div><div>74 安徽奥里奥克科技股份有限公司 皖RQ-2021-0605</div><div>75 安徽电梯大叔科技有限公司 皖RQ-2021-0606</div><div>76 安徽鑫龙电器股份有限公司 皖RQ-2021-0607</div>dateCreated2021-12-26T10:20:24:categoriespostid28443userid西安弈聪软件公司link/news/202112/261020247.htmltitle2021年安徽省软件企业核心竞争力评价结果名单公布description<div>为进一步发挥<a href="https://www.xaecong.com/hefei/" target="_blank" title="安徽省软件">安徽省软件</a>行业协会行业自律作用,引导和推动<a href="https://www.xaecong.com/hefei/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>诚信经营,帮助协会会员企业积极履行社会责任,加大软件企业竞争力宣传力度,结合安徽省软件行业实际,安徽省软件行业协会开展了“2021年安徽省软件企业核心竞争力评价”工作。经会员企业自愿提出评价申请,协会依据《软件企业核心竞争力评价规范》所规定的标准开展评价工作,并组织专家进行评审,现公示评价结果</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年安徽省软件企业核心竞争力评价结果公示名单</span></div><div><span style="font-weight: bold;">2021年安徽省软件核心竞争力企业(规模型)</span></div><div>1 安徽晥通科技股份有限公司</div><div>2 科大国创软件股份有限公司</div><div>3 中水三立数据技术股份有限公司</div><div>4 科大智能电气技术有限公司</div><div>5 中通服和信科技有限公司</div><div>6 安徽华米信息科技有限公司</div><div>7 讯飞智元信息科技有限公司</div><div>8 瑞纳智能设备股份有限公司</div><div>9 安徽南瑞继远电网技术有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年安徽省软件核心竞争力企业(创新型)</span></div><div>1 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司</div><div>2 安徽瑞信软件有限公司</div><div>3 安徽芯纪元科技有限公司</div><div>4 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司</div><div>5 合肥科大智能机器人技术有限公司</div><div>6 安徽龙讯信息科技有限公司</div><div>7 安徽亚创电子科技有限责任公司</div><div>8 合肥智圣新创信息技术有限公司</div><div>9 安徽中科昊音智能科技有限公司</div><div>10 安徽睿极智能科技有限公司</div><div>11 安徽力瀚科技有限公司</div><div>12 中用科技有限公司</div><div>13 安徽明生恒卓科技有限公司</div><div>14 安徽超视野智能科技有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年安徽省软件核心竞争力企业(成长型)</span></div><div>1 安徽同徽信息技术有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年安徽省软件核心竞争力企业(创新创业型)</span></div><div>1 合肥厚土科技有限公司</div>dateCreated2021-12-26T10:16:18:categoriespostid28442userid西安弈聪软件公司link/news/202112/261016176.htmltitle2021年浙江省第11批软件企业评估结果公布description<div>根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,依据《<a href="https://www.xaecong.com/hangzhou/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估标准》有关文件规定,经<a href="https://www.xaecong.com/hangzhou/" target="_blank" title="浙江省软件">浙江省软件</a>行业协会审核,42家<a href="https://www.xaecong.com/hangzhou/" target="_blank" title="软件企业评估">软件企业评估</a>申报材料符合双软评估的有关规定,审核予以通过。</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年浙江省第11批软件企业评估结果</span></div><div>1 浙江欧歌科技股份有限公司 浙RQ-2021-0325</div><div>2 杭州乒乓智能技术有限公司 浙RQ-2021-0326</div><div>3 杭州灿江科技有限公司 浙RQ-2021-0327</div><div>4 杭州良造信息科技有限公司 浙RQ-2021-0328</div><div>5 浙江珍仓信息技术有限公司 浙RQ-2021-0329</div><div>6 浙江网泽科技有限公司 浙RQ-2021-0330</div><div>7 杭州盘丝洞网络科技有限公司 浙RQ-2021-0331</div><div>8 浙江天垂科技有限公司 浙RQ-2021-0332</div><div>9 舟山市智慧城市运营有限公司 浙RQ-2021-0333</div><div>10 杭州先腾数据技术有限公司 浙RQ-2021-0334</div><div>11 星软集团有限公司 浙RQ-2021-0335</div><div>12 杭州启达医疗技术有限公司 浙RQ-2021-0336</div><div>13 浙江格家网络技术有限公司 浙RQ-2021-0337</div><div>14 杭州云链趣链数字科技有限公司 浙RQ-2021-0338</div><div>15 金华智领科技有限公司 浙RQ-2021-0339</div><div>16 杭州罗丽网络科技有限公司 浙RQ-2021-0340</div><div>17 浙江易时科技股份有限公司 浙RQ-2021-0341</div><div>18 浙江双视红外科技股份有限公司 浙RQ-2021-0342</div><div>19 杭州贝兜信息科技有限公司 浙RQ-2021-0343</div><div>20 杭州赛虎科技有限公司 浙RQ-2021-0344</div><div>21 金华嘉丰信息技术有限公司&nbsp; 浙RQ-2021-0345</div><div>22 嘉兴惠弘软件科技有限公司 浙RQ-2021-0346</div><div>23 杭州烽顺科技信息服务有限公司 浙RQ-2021-0347</div><div>24 浙江宇联信息发展有限公司 浙RQ-2021-0348</div><div>25 沸蓝建设咨询有限公司 浙RQ-2021-0349</div><div>26 浙江富视云智能科技有限公司 浙RQ-2021-0350</div><div>27 杭州修然文化传媒有限公司 浙RQ-2021-0351</div><div>28 杭州奇亿云计算有限公司 浙RQ-2021-0352</div><div>29 杭州园钉科技有限公司 浙RQ-2021-0353</div><div>30 浙江富润数链科技有限公司 浙RQ-2021-0354</div><div>31 杭州浙星科技(集团)有限公司 浙RQ-2021-0355</div><div>32 杭州滨兴科技股份有限公司 浙RQ-2021-0356</div><div>33 杭州闪易科技有限公司 浙RQ-2021-0357</div><div>34 零数科技(杭州)有限公司 浙RQ-2021-0358</div><div>35 杭州禾邦科技有限公司 浙RQ-2021-0359</div><div>36 杭州楚楚网络科技有限公司 浙RQ-2021-0360</div><div>37 杭州洋驼网络科技有限公司 浙RQ-2021-0361</div><div>38 杭州博世数据网络有限公司 浙RQ-2021-0362</div><div>39 杭州测质成科技有限公司 浙RQ-2021-0363</div><div>40 杭州数澜科技有限公司 浙RQ-2021-0364</div><div>41 绍兴鑫隆计算机技术股份有限公司 浙RQ-2021-0365</div><div>42 杭州白泽新能科技有限公司 浙RQ-2021-0366</div>dateCreated2021-12-26T10:11:41:categoriespostid28441userid西安弈聪软件公司link/news/202112/261011403.htmltitle2021年江苏省软件和信息技术服务业企业综合实力评估指数百家企业名单发布description<div>为贯彻落实国家软件产业发展战略,加快推动数字经济蓬勃发展,促进“<a href="https://www.xaecong.com/nanjing/" target="_blank" title="江苏软件">江苏软件</a>”品牌建设,打造一批带动力和支撑力强的软件企业,发挥引领带头作用,提升综合实力和品牌影响力。<a href="https://www.xaecong.com/nanjing/" target="_blank" title="江苏省软件">江苏省软件</a>行业协会开展了2021年江苏省软件和<a href="https://www.xaecong.com/nanjing/" target="_blank" title="信息技术">信息技术</a>服务业企业综合实力指数评估工作。经企业自推荐申报、行业企业筛选,通过企业填报数据和市场公开数据进行专家综合评估,现公示2021年江苏省软件和信息技术服务业企业综合实力评估指数百家企业名单(具体名单见附件)。</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">2021年江苏省软件和信息技术服务业企业综合实力评估指数百家企业名单</span></div><div>1 南瑞集团有限公司 南京</div><div>2 江苏满运软件科技有限公司 南京</div><div>3 国电南瑞南京控制系统有限公司 南京</div><div>4 浩鲸云计算科技股份有限公司 南京</div><div>5 江苏润和软件股份有限公司 南京</div><div>6 南京中兴软件有限责任公司 南京</div><div>7 南京南瑞继保电气有限公司 南京</div><div>8 南京中兴新软件有限责任公司 南京</div><div>9 亚信科技(南京)有限公司 南京</div><div>10 江苏南大苏富特科技股份有限公司 南京</div><div>11 江苏国光信息产业股份有限公司 常州</div><div>12 朗新科技集团股份有限公司 无锡</div><div>13 南京欣网通信科技股份有限公司 南京</div><div>14 南京维沃软件技术有限公司 南京</div><div>15 苏州科达科技股份有限公司 苏州</div><div>16 国泰新点软件股份有限公司 苏州</div><div>17 中移(苏州)软件技术有限公司 苏州</div><div>18 南京烽火天地通信科技有限公司 南京</div><div>19 焦点科技股份有限公司 南京</div><div>20 诚迈科技(南京)股份有限公司 南京</div><div>21 南京南瑞信息通信科技有限公司 南京</div><div>22 嘉环科技股份有限公司 南京</div><div>23 南京长峰航天电子科技有限公司 南京</div><div>24 恒宝股份有限公司 镇江</div><div>25 南京华苏科技有限公司 南京</div><div>26 苏州市科远软件技术开发有限公司 苏州</div><div>27 南京擎天科技有限公司 南京</div><div>28 江苏金智科技股份有限公司 南京</div><div>29 友谊时光科技股份有限公司 苏州</div><div>30 南京莱斯信息技术股份有限公司 南京</div><div>31 南京国电南自软件工程有限公司 南京</div><div>32 南京中新赛克科技有限责任公司 南京</div><div>33 帆软软件有限公司 无锡</div><div>34 邦道科技有限公司 无锡</div><div>35 南京科远智慧科技集团股份有限公司 南京</div><div>36 中博信息技术研究院有限公司 南京</div><div>37 江苏金智教育信息股份有限公司 南京</div><div>38 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 苏州</div><div>39 江苏航天大为科技股份有限公司 无锡</div><div>40 中软国际科技服务南京有限公司 南京</div><div>41 无锡文思海辉信息技术有限公司 无锡</div><div>42 多伦科技股份有限公司 南京</div><div>43 南京中科创达软件科技有限公司 南京</div><div>44 江苏三六五网络股份有限公司 南京</div><div>45 江苏长天智远交通科技有限公司 南京</div><div>46 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 南京</div><div>47 苏州蜗牛数字科技股份有限公司 苏州</div><div>48 南京国图信息产业有限公司 南京</div><div>49 赛特斯信息科技股份有限公司 南京</div><div>50 南京富士通南大软件技术有限公司 南京</div><div>51 江苏新视云科技股份有限公司 南京</div><div>52 山石网科通信技术股份有限公司 苏州</div><div>53 江苏云学堂网络科技有限公司 苏州</div><div>54 企查查科技有限公司 苏州</div><div>55 南京康尼电子科技有限公司 南京</div><div>56 南京软通动力信息技术服务有限公司 南京</div><div>57 江苏瑞中数据股份有限公司 南京</div><div>58 蓝深远望科技股份有限公司 无锡</div><div>59 大汉软件股份有限公司 南京</div><div>60 南京国睿信维软件有限公司 南京</div><div>61 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 苏州</div><div>62 南京网觉软件有限公司 南京</div><div>63 朗坤智慧科技股份有限公司 南京</div><div>64 恩梯梯数据(中国)信息技术有限公司 无锡</div><div>65 速度时空信息科技股份有限公司 南京</div><div>66 徐工汉云技术股份有限公司 徐州</div><div>67 南京创维信息技术研究院有限公司 南京</div><div>68 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 苏州</div><div>69 南京百敖软件有限公司 南京</div><div>70 中科曙光南京研究院有限公司 南京</div><div>71 江苏安防科技有限公司 南京</div><div>72 苏州浩辰软件股份有限公司 苏州</div><div>73 盟拓软件(苏州)有限公司 苏州</div><div>74 江苏曼荼罗软件股份有限公司 无锡</div><div>75 延锋伟世通电子科技(南京)有限公司 南京</div><div>76 南京天溯自动化控制系统有限公司 南京</div><div>77 南京联迪信息系统股份有限公司 南京</div><div>78 苏州同元软控信息技术有限公司 苏州</div><div>79 江苏卓易信息科技股份有限公司 无锡</div><div>80 江苏金恒信息科技股份有限公司 南京</div><div>81 江苏量为石科技股份有限公司 南京</div><div>82 大唐融合物联科技无锡有限公司 无锡</div><div>83 南京万得资讯科技有限公司 南京</div><div>84 江苏达科信息科技有限公司 南京</div><div>85 南京捷希科技有限公司 南京</div><div>86 博智安全科技股份有限公司 南京</div><div>87 凯美瑞德(苏州)信息科技股份有限公司 苏州</div><div>88 南京富岛信息工程有限公司 南京</div><div>89 江苏海隆软件技术有限公司 南京</div><div>90 江苏东华测试技术股份有限公司 泰州</div><div>91 江苏华骋科技有限公司 泰州</div><div>92 永中软件股份有限公司 无锡</div><div>93 扬州万方电子技术有限责任公司 扬州</div><div>94 南京擎天全税通信息科技有限公司 南京</div><div>95 江苏瀚远科技股份有限公司 苏州</div><div>96 江苏亿友慧云软件股份有限公司 苏州</div><div>97 中船重工奥蓝托无锡软件技术有限公司 无锡</div><div>98 江苏瑞祥科技集团有限公司 镇江</div><div>99 苏州易维迅信息科技有限公司 苏州</div><div>100 南京中卫信软件科技股份有限公司 南京</div>dateCreated2021-12-26T10:07:11:categoriespostid28440userid西安弈聪软件公司link/news/202112/261071110.htmltitle2021年陕西省第十一批软件企业评估名单公布(71户)description<div>根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及中国软件行业协会标准规范《中国软件行业协会<a href="http://www.xaecong.com" title="软件企业" target="_blank">软件企业</a>评估标准》规定,<a href="http://www.xaecong.com" title="陕西省软件" target="_blank">陕西省软件</a>行业协会现将陕西省2021年第十一批<a href="http://www.xaecong.com" title="软件企业评估" target="_blank">软件企业评估</a>名单予以公示。</div><div><span style="font-weight: bold;">陕西省2021年第十一批软件企业评估名单(71户)</span></div><div>1 中译语通科技(陕西)有限公司 夏建军 陕RQ-2021-0294</div><div>2 苔花科迈(西安)信息技术有限公司 贾琳 陕RQ-2021-0295</div><div>3 西安核音智言科技有限公司 肖颖 陕RQ-2021-0296</div><div>4 西安诺通电子科技有限公司 王淑云 陕RQ-2021-0297</div><div>5 陕西尚品信息科技有限公司 尚一民 陕RQ-2021-0298</div><div>6 西安恒歌数码科技有限责任公司 杨石兴 陕RQ-2021-0299</div><div>7 西安忠德智能科技有限公司 黄昌忠 陕RQ-2021-0300</div><div>8 西安天成测绘技术有限公司 卢彬 陕RQ-2021-0301</div><div>9 陕西合友网络科技有限公司 田海英 陕RQ-2021-0302</div><div>10 西安博中软件科技有限公司 赵敏 陕RQ-2021-0303</div><div>11 陕西一山电气有限公司 陈永超 陕RQ-2021-0304</div><div>12 西安北斗星数码信息股份有限公司 吴新潮 陕RQ-2021-0305</div><div>13 慧仁智赢(西安)科技有限公司 刘涛 陕RQ-2021-0306</div><div>14 西安中电环通数字科技有限公司 朱林 陕RQ-2021-0307</div><div>15 西安奇果网络科技有限公司 王海军 陕RQ-2021-0308</div><div>16 陕西博古德智能科技有限公司 王广帅 陕RQ-2021-0309</div><div>17 西安远古信息科技股份有限公司 尚坚 陕RQ-2021-0310</div><div>18 陕西中矿科技有限公司 党忠明 陕RQ-2021-0311</div><div>19 陕西中林斯达信息科技有限公司 黄国生 陕RQ-2021-0312</div><div>20 西安皑鸥软件科技有限公司 张静 陕RQ-2021-0313</div><div>21 西安瑜乐文化科技股份有限公司 李祖鹏 陕RQ-2021-0314</div><div>22 西安凯锐测控科技有限公司 王夏威 陕RQ-2021-0315</div><div>23 西安鼎域仿真科技有限公司 邓曜田 陕RQ-2021-0316</div><div>24 西安釜之昕科技有限公司 姜涛 陕RQ-2021-0317</div><div>25 西安尚瑞信息技术有限公司 宋旭东 陕RQ-2021-0318</div><div>26 西安金源电气股份有限公司 刘家兵 陕RQ-2021-0319</div><div>27 陕西海晨电子科技有限公司 陈榕丽 陕RQ-2021-0320</div><div>28 西安德雅通科技有限公司 鲁莽 陕RQ-2021-0321</div><div>29 西安安睿信息科技有限公司 廖宝俊 陕RQ-2021-0322</div><div>30 西安银河电信技术有限责任公司 齐达巍 陕RQ-2021-0323</div><div>31 西安金时利和自动化工程有限公司 李彦宏 陕RQ-2021-0324</div><div>32 西安百中电子科技有限公司 李建国 陕RQ-2021-0325</div><div>33 中煤科工集团信息技术有限公司 王海军 陕RQ-2021-0326</div><div>34 西安道弘至微信息科技有限公司 罗全斌 陕RQ-2021-0327</div><div>35 陕西优米数据技术股份有限公司 郭建琼 陕RQ-2021-0328</div><div>36 西安瑞木信息技术有限公司 黄海涛 陕RQ-2021-0329</div><div>37 西安魔盾电气工程自动化研究所有限公司 张泰和 陕RQ-2021-0330</div><div>38 员明科技有限公司 王员 陕RQ-2021-0331</div><div>39 西安分时聚合科技有限公司 谢彦雄 陕RQ-2021-0332</div><div>40 陕西医智诺信息科技有限公司 商晶 陕RQ-2021-0333</div><div>41 陕西迪奥环保集团有限公司 李益喜 陕RQ-2021-0334</div><div>42 西安商鼎能源科技有限公司 彭健 陕RQ-2021-0335</div><div>43 陕西益讯信息科技有限公司 高京辉 陕RQ-2021-0336</div><div>44 联易软件有限公司 杨超明 陕RQ-2021-0337</div><div>45 西安信华电子科技有限公司 哈文峰 陕RQ-2021-0338</div><div>46 陕西中孚石油信息技术有限公司 李泰余 陕RQ-2021-0339</div><div>47 西安芝麻数据科技发展有限公司 寇飞 陕RQ-2021-0340</div><div>48 西安蓝沁嘉合信息科技有限公司 王晨 陕RQ-2021-0341</div><div>49 西安秦夏科技有限公司 肖爱军 陕RQ-2021-0342</div><div>50 陕西兆通利合数码有限公司 何光 陕RQ-2021-0343</div><div>51 西安联创智云信息技术有限公司 高军毅 陕RQ-2021-0344</div><div>52 西安贝联瑞特网络科技有限公司 张军政 陕RQ-2021-0345</div><div>53 西安观云信息科技有限公司 陈洁 陕RQ-2021-0346</div><div>54 中煤航测遥感集团有限公司 赖百炼 陕RQ-2021-0347</div><div>55 西安时空超越科技有限公司 兰波 陕RQ-2021-0348</div><div>56 陕西国信智飞科技有限公司 李福宝 陕RQ-2021-0349</div><div>57 中陕核工业集团地质调查院有限公司 孙涛 陕RQ-2021-0350</div><div>58 西安天正信为智慧科技咨询有限公司 薛颢 陕RQ-2021-0351</div><div>59 西安蓝信云数据信息技术有限公司 赵白芳 陕RQ-2021-0352</div><div>60 陕西葆秀医疗科技有限公司 李仲良 陕RQ-2021-0353</div><div>61 西安灵软信息技术有限公司 王文娟 陕RQ-2021-0354</div><div>62 陕西银兴智能科技股份有限公司 冀磊 陕RQ-2021-0355</div><div>63 陕西永鑫智凯工程科技有限公司 刘煜 陕RQ-2021-0356</div><div>64 西安睿创蓝海信息科技有限公司 梁柎 陕RQ-2021-0357</div><div>65 西安天邦测绘科技有限公司 胡强 陕RQ-2021-0358</div><div>66 西安远眺网络科技有限公司 赵小平 陕RQ-2021-0359</div><div>67 西安卫思时代信息技术有限公司 朱建新 陕RQ-2021-0360</div><div>68 西安长岭依水生科技有限公司 赵刚强 陕RQ-2021-0361</div><div>69 西安盈谷网络科技有限公司 黄烨东 陕RQ-2021-0362</div><div>70 西安逸弘信息科技有限公司 刘剑 陕RQ-2021-0363</div><div>71 西安中霖信息科技有限公司 杨毅 陕RQ-2021-0364</div>dateCreated2021-12-25T01:07:35:categories行业发展动态postid28439userid西安弈聪软件公司link/news/202112/2517348.htmltitle西安市国家高新技术企业培育库工作细则(试行)发布description<div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">西安市国家<a href="https://www.xaecong.com/zt/gaoxin/" target="_blank" title="高新技术企业">高新技术企业</a>培育库工作细则(试行)</span></div><div><br></div><div>第一章 总 则</div><div>第一条 依据《西安市打造内陆改革开放人才高地强化人才队伍建设及科技创新三年行动计划(2020—2022年)》(市办字70号)《西安市推进秦创原创新驱动平台建设实施方案(2021—2023年)》(市发〔2021〕9号)文件精神,为加大国家高新技术企业培育工作力度,建立全市国家高新技术企业培育库(以下简称培育库),制定本细则。</div><div>第二条 培育库建设遵循“政府引导、市区联动、精准服务、公平公正”的原则。市、区各级科技管理部门集聚创新资源,精准服务入库企业提升创新能力,支持其升级为国家高新技术企业。</div><div>第二章 职责分工</div><div>第三条 市科技局负责制定入库标准、工作流程、认定入库企业,落实扶持政策,组织开展指导服务等工作。</div><div>第四条 各区县(开发区)科技管理部门负责入库企业推荐、动态管理,组织开展政策宣传、培训服务等工作。鼓励各区县(开发区)结合地方工作实际,出台入库企业扶持政策。</div><div>第三章 入库条件与程序</div><div>第五条 首次认定入库企业须同时满足以下条件:</div><div>(一)在西安市注册成立满一年以上的居民企业。</div><div>(二)对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围。</div><div>(三)企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,获得对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权,且达到下列其中一项数量要求:Ⅰ类知识产权不少于1件;Ⅱ类知识产权不少于4件。</div><div>(四)企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于8%。企业近一年度销售收入不低于 50 万元。</div><div>(五)企业近两个会计年度(实际经营期不满两年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例不低于3%。</div><div>(六)企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。</div><div>第六条 有效期满需重新认定国家高新技术企业在线填报完成后直接入库。</div><div>第七条 入库流程</div><div>(一)企业申报。入库工作以企业自评在线填报的方式完成,企业登陆西安市创业社群平台(http://inno.xacysq.com/)根据提示进行填报。</div><div>(二)推荐。各区县(开发区)对申报企业进行在线核审,提出推荐意见并上报市科技局。</div><div>(三)评估。市科技局对申请企业进行评估,提出拟入库企业名单。</div><div>(四)公示入库。市科技局对拟入库企业名单进行公示、发文认定,正式进入培育库。</div><div>第四章 服务与管理</div><div>第八条 为入库企业提供精准服务。面向入库企业组织开展国家高新技术企业认定申报、研发费用辅助账设置等相关政策解读培训活动。</div><div>第九条 发挥双创载体积极作用。将入库企业情况列为科技企业孵化器、众创空间、大学科技园等创新创业载体的重要绩效评估指标。</div><div>第十条 加强入库企业动态监测服务。充分利用信息化手段,及时了解入库企业培育进展情况,帮助企业协调解决培育中遇到的困难和问题。</div><div>第十一条 入库企业培育期为二年(起始时间以发文日期为准)。在培育期内取得国家高新技术企业资格的,予以出库;二年期满后,未取得国家高新技术企业资格的,调整出库,且出库后取得国家高新技术企业资格不予享受市级财政奖补资金。经入库培育取得国家高新技术企业资格的可在下年度申请市级财政奖补资金。</div><div>第十二条 入库企业发生与入库条件有关的重大变化(如分立、合并、重组以及经营业务发生变化等),应在3个月内向市科技局报告。市科技局对企业变化后的相关条件进行审核,不符合入库条件的,予以出库。</div><div>第十三条 纳入培育库的企业有下列情况之一的,取消培育资格。</div><div>(一)入库申请材料中存在弄虚作假行为的。</div><div>(二)培育期间发生重大安全、重大质量事故或有严重环境违法行为的。</div><div>第五章 附 则</div><div>第十四条 本办法由市科技局负责解释。</div><div>第十五条 本办法自发布之日起施行,有效期三年。</div>dateCreated2021-12-25T00:51:50:categories行业发展动态postid28438userid西安弈聪软件公司link/news/202112/25051508.htmltitle2021年陕西省瞪羚企业及潜在瞪羚企业名单发布(附全名单)description<div>根据《陕西省瞪羚企业培育认定实施方案》、《陕西省科学技术厅关于开展2021年瞪羚企业培育认定工作的通知》,现将2021年陕西省瞪羚企业、2021年陕西省潜在瞪羚企业名单予以公布。</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年陕西省瞪羚企业名单</span></div><div>1 中软国际科技服务有限公司 SKDL20216100001</div><div>2 西安紫光国芯半导体有限公司 SKDL20216100002</div><div>3 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 SKDL20216100003</div><div>4 华羿微电子股份有限公司 SKDL20216100004</div><div>5 陕西法士特沃克齿轮有限公司 SKDL20216100005</div><div>6 西安四腾环境科技有限公司 SKDL20216100006</div><div>7 陕西佳之易网络科技有限公司 SKDL20216100007</div><div>8 西安航天三沃化学有限公司 SKDL20216100008</div><div>9 中煤航测遥感集团有限公司 SKDL20216100009</div><div>10 西安宏星电子浆料科技股份有限公司 SKDL20216100010</div><div>11 陕西巨子生物技术有限公司 SKDL20216100011</div><div>12 三原润禾生物科技有限公司 SKDL20216100012</div><div>13 陕西蔚蓝节能环境科技集团有限责任公司 SKDL20216100013</div><div>14 陕西奥尔德机械有限公司 SKDL20216100014</div><div>15 陕西北斗恒星科技发展有限公司 SKDL20216100015</div><div>16 中北工程设计咨询有限公司 SKDL20216100016</div><div>17 西安易朴通讯技术有限公司 SKDL20216100017</div><div>18 陕西正泰智能电气有限公司 SKDL20216100018</div><div>19 西安铂力特增材技术股份有限公司 SKDL20216100019</div><div>20 陕西智宇寰宸医疗器械有限公司 SKDL20216100020</div><div>21 陕西电子信息集团光电科技有限公司 SKDL20216100021</div><div>22 西安重装韩城煤矿机械有限公司 SKDL20216100022</div><div>23 西安吉客印电子商务有限公司 SKDL20216100023</div><div>24 西安航天博诚新材料有限公司 SKDL20216100024</div><div>25 西安益翔航电科技有限公司 SKDL20216100025</div><div>26 陕西绝顶人峰网络科技有限公司 SKDL20216100026</div><div>27 陕西大秦铝业有限责任公司 SKDL20216100027</div><div>28 陕西天成航空材料有限公司 SKDL20216100028</div><div>29 北斗天地股份有限公司 SKDL20216100029</div><div>30 西安利和愽机械制造有限公司 SKDL20216100030</div><div>31 陕西隆生建材有限公司 SKDL20216100031</div><div>32 北方长龙新材料技术股份有限公司 SKDL20216100032</div><div>33 洛南环亚源铜业有限公司 SKDL20216100033</div><div>34 陕西惠齐电力科技开发有限公司 SKDL20216100034</div><div>35 宝鸡赛威重型机床制造有限公司 SKDL20216100035</div><div>36 陕西源杰半导体科技股份有限公司 SKDL20216100036</div><div>37 西安金域医学检验所有限公司 SKDL20216100037</div><div>38 隆嘉云网科技有限公司 SKDL20216100038</div><div>39 西安昱昌环境科技有限公司 SKDL20216100039</div><div>40 陕西保利特种车制造有限公司 SKDL20216100040</div><div>41 西安优耐特容器制造有限公司 SKDL20216100041</div><div>42 陕西宇峰实业有限公司 SKDL20216100042</div><div>43 陕西广茂电子科技有限责任公司 SKDL20216100043</div><div>44 陕西莱特迈思光电材料有限公司 SKDL20216100044</div><div>45 陕西航天德林科技集团有限公司 SKDL20216100045</div><div>46 西安兴航航空科技股份有限公司 SKDL20216100046</div><div>47 陕西太合智能钻探有限公司 SKDL20216100047</div><div>48 西安西测测试技术股份有限公司 SKDL20216100048</div><div>49 西安中颖电子有限公司 SKDL20216100049</div><div>50 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 SKDL20216100050</div><div>51 西安神电高压电器有限公司 SKDL20216100051</div><div>52 陕西蒲城万德科技有限公司 SKDL20216100052</div><div>53 西安光华荣昌汽车部件有限公司 SKDL20216100053</div><div>54 陕西宇宏新能源科技股份有限公司 SKDL20216100054</div><div>55 西安兆格电子信息技术有限公司 SKDL20216100055</div><div>56 万邦建工集团有限公司 SKDL20216100056</div><div>57 陕西海斯夫生物工程有限公司 SKDL20216100057</div><div>58 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 SKDL20216100058</div><div>59 陕西北方风力机电有限责任公司 SKDL20216100059</div><div>60 西安蜂语信息科技有限公司 SKDL20216100060</div><div>61 西安东方宏业科技股份有限公司 SKDL20216100061</div><div>62 陕西高科环保科技有限公司 SKDL20216100062</div><div>63 西安润和软件信息技术有限公司 SKDL20216100063</div><div>64 陕西宝昱科技工业有限公司 SKDL20216100064</div><div>65 西安国联质量检测技术股份有限公司 SKDL20216100065</div><div>66 中检西部检测有限公司 SKDL20216100066</div><div>67 西安霍威电源有限公司 SKDL20216100067</div><div>68 宝鸡泰力松新材料有限公司 SKDL20216100068</div><div>69 陕西驭腾能源环保科技有限公司 SKDL20216100069</div><div>70 广电计量检测(西安)有限公司 SKDL20216100070</div><div>71 西安中科微精光子制造科技有限公司 SKDL20216100071</div><div>72 宝鸡市中宇稀有金属有限公司 SKDL20216100072</div><div>73 汉中燕航精工机械有限公司 SKDL20216100073</div><div>74 陕西日新石油化工有限公司 SKDL20216100074</div><div>75 陕西迪盛能源集团有限公司 SKDL20216100075</div><div>76 西安中科创达软件有限公司 SKDL20216100076</div><div>77 渭南高新区木王科技有限公司 SKDL20216100077</div><div>78 陕西穆堂香调味食品有限公司 SKDL20216100078</div><div>79 陕西天诚软件有限公司 SKDL20216100079</div><div>80 西安广缘电气有限公司 SKDL20216100080</div><div>81 西安羚控电子科技有限公司 SKDL20216100081</div><div>82 西安博深安全科技股份有限公司 SKDL20216100082</div><div>83 西安华诺环保股份有限公司 SKDL20216100083</div><div>84 陕西康思特电气股份有限公司 SKDL20216100084</div><div>85 西安航光卫星测控技术有限公司 SKDL20216100085</div><div>86 西安中交土木科技有限公司 SKDL20216100086</div><div>87 西安四叶草信息技术有限公司 SKDL20216100087</div><div>88 陕西蓝天金盾人防设备工程有限公司 SKDL20216100088</div><div>89 陕西宏祥专用汽车股份有限公司 SKDL20216100089</div><div>90 陕西迪泰克新材料有限公司 SKDL20216100090</div><div>91 西安咸林能源科技有限公司 SKDL20216100091</div><div>92 陕西华达电气技术有限公司 SKDL20216100092</div><div>93 陕西同阳科贸有限公司 SKDL20216100093</div><div>94 易迅通科技有限公司 SKDL20216100094</div><div>95 西安钧诚精密制造有限公司 SKDL20216100095</div><div>96 中科星图空间技术有限公司 SKDL20216100096</div><div>97 陕西标远环保科技有限公司 SKDL20216100097</div><div>98 陕西银雁科技服务有限公司 SKDL20216100098</div><div>99 西安因诺航空科技有限公司 SKDL20216100099</div><div>100 陕西华秦新能源科技有限责任公司 SKDL20216100100</div><div>101 西安杰源石油工程有限公司 SKDL20216100101</div><div>102 西安瑜乐文化科技股份有限公司 SKDL20216100102</div><div>103 西安图为电气技术有限公司 SKDL20216100103</div><div>104 西安宝科流体技术有限公司 SKDL20216100104</div><div>105 全通智汇(西安)教育科技有限公司 SKDL20216100105</div><div>106 西安鹰之航航空科技股份有限公司 SKDL20216100106</div><div>107 克林斯曼新材料有限公司 SKDL20216100107</div><div>108 西安建筑科大工程技术有限公司 SKDL20216100108</div><div>109 陕西昱升印务有限公司 SKDL20216100109</div><div>110 中煤地西安地图制印有限公司 SKDL20216100110</div><div>111 西安市康铖机械制造有限公司 SKDL20216100111</div><div>112 西安微媒软件有限公司 SKDL20216100112</div><div>113 西安奇芯光电科技有限公司 SKDL20216100113</div><div>114 陕西益华电气股份有限公司 SKDL20216100114</div><div>115 陕西飞天管业科技有限公司 SKDL20216100115</div><div>116 陕西迪奥环保集团有限公司 SKDL20216100116</div><div>117 西安宇飞电子技术有限公司 SKDL20216100117</div><div>118 陕西中节能环保科技有限公司 SKDL20216100118</div><div>119 西安思丹德信息技术有限公司 SKDL20216100119</div><div>120 中航电测仪器(西安)有限公司 SKDL20216100120</div><div>121 西安睿控创合电子科技有限公司 SKDL20216100121</div><div>122 西安中科华芯测控有限公司 SKDL20216100122</div><div>123 西安欧中材料科技有限公司 SKDL20216100123</div><div>124 西安艾润物联网技术服务有限责任公司 SKDL20216100124</div><div>125 陕西煤航安全印务有限公司 SKDL20216100125</div><div>126 丹凤县恒发铜业有限公司 SKDL20216100126</div><div>127 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 SKDL20216100127</div><div>128 西安图迹信息科技有限公司 SKDL20216100128</div><div>129 陕西凯笙信息技术有限公司 SKDL20216100129</div><div>130 西安新三鸣汽车零部件有限责任公司 SKDL20216100130</div><div>131 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 SKDL20216100131</div><div>132 西安远飞航空技术发展有限公司 SKDL20216100132</div><div>133 西安汇智医疗集团有限公司 SKDL20216100133</div><div>134 杨凌翔林农业生物科技有限公司 SKDL20216100134</div><div>135 西安和其光电科技股份有限公司 SKDL20216100135</div><div>136 西安博展电力技术有限公司 SKDL20216100136</div><div>137 西安圆方环境卫生检测技术有限公司 SKDL20216100137</div><div>138 西安晶捷电子技术有限公司 SKDL20216100138</div><div>139 西安益维普泰环保股份有限公司 SKDL20216100139</div><div>140 陕西新发现检测科技有限公司 SKDL20216100140</div><div>141 西安巨浪精密机械有限公司 SKDL20216100141</div><div>142 西安赛隆金属材料有限责任公司 SKDL20216100142</div><div>143 绿能慧充数字技术有限公司 SKDL20216100143</div><div>144 西安康奈网络科技有限公司 SKDL20216100144</div><div>145 西安恪诚电子科技有限公司 SKDL20216100145</div><div>146 西安睿诺航空装备有限公司 SKDL20216100146</div><div>147 陕西博安机械工程有限公司 SKDL20216100147</div><div>148 西安商鼎能源科技有限公司 SKDL20216100148</div><div>149 陕西绿恒农业生物科技有限公司 SKDL20216100149</div><div>150 西安聚能超导磁体科技有限公司 SKDL20216100150</div><div>151 西安长大公路养护技术有限公司 SKDL20216100151</div><div>152 陕西三海电子科技有限公司 SKDL20216100152</div><div>153 陕西朗浩传动技术有限公司 SKDL20216100153</div><div>154 陕西致远互联软件有限公司 SKDL20216100154</div><div>155 陕西太阳景检测有限责任公司 SKDL20216100155</div><div>156 西安玛珂特新材料科技股份有限公司 SKDL20216100156</div><div>157 陕西庆瑞丰食药用菌科技有限公司 SKDL20216100157</div><div>158 杨凌龙翔数字科技有限公司 SKDL20216100158</div><div>159 汉中大成电子科技有限公司 SKDL20216100159</div><div>160 陕西科瑞迪机电设备有限公司 SKDL20216100160</div><div>161 西安格瑞电力科技有限公司 SKDL20216100161</div><div>162 西安焦视医疗器械有限责任公司 SKDL20216100162</div><div>163 西安德宇软件科技有限公司 SKDL20216100163</div><div>164 西安瑞日电子发展有限公司 SKDL20216100164</div><div>165 汉中市鹏远生物科技有限公司 SKDL20216100165</div><div>166 西安爱邦电磁技术有限责任公司 SKDL20216100166</div><div>167 西安恒歌数码科技有限责任公司 SKDL20216100167</div><div>168 陕西中霖集团工程设计研究有限公司 SKDL20216100168</div><div>169 心医国际信息科技(西安)有限公司 SKDL20216100169</div><div>170 陕西阔成检测服务有限公司 SKDL20216100170</div><div>171 西安维塑智能科技有限公司 SKDL20216100171</div><div>172 西安点亮实业有限公司 SKDL20216100172</div><div>173 西安万慧信息工程有限公司 SKDL20216100173</div><div>174 大唐盛业科技股份有限公司 SKDL20216100174</div><div>175 陕西依恩驰机电科技有限公司 SKDL20216100175</div><div>176 陕西秦峰农业股份有限公司 SKDL20216100176</div><div>177 西安毕方通讯科技有限公司 SKDL20216100177</div><div>178 陕西德瑞冷暖设备工程有限公司 SKDL20216100178</div><div>179 陕西意联电气设备有限公司 SKDL20216100179</div><div>180 西安泰瑞环保技术有限公司 SKDL20216100180</div><div>181 西安聚能装备技术有限公司 SKDL20216100181</div><div>182 陕西钛普稀有金属材料有限公司 SKDL20216100182</div><div>183 陕西四方华能电气设备有限公司 SKDL20216100183</div><div>184 略阳县锦绣农业发展有限公司 SKDL20216100184</div><div>185 西安兵标检测有限责任公司 SKDL20216100185</div><div>186 陕西龙图上为科技股份有限公司 SKDL20216100186</div><div>187 陕西中检计量测试技术有限公司 SKDL20216100187</div><div>188 西安惠博生物科技有限公司 SKDL20216100188</div><div>189 西安艾瑟尔环保科技有限公司 SKDL20216100189</div><div>190 陕西迪凯机电科技有限公司 SKDL20216100190</div><div>191 陕西中检检测技术有限公司 SKDL20216100191</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年陕西省潜在瞪羚企业名单</span></div><div>1 渭南石羊长安花粮油有限公司 SKDLQ20216100001</div><div>2 陕西红马科技有限公司 SKDLQ20216100002</div><div>3 西安拓尔微电子有限责任公司 SKDLQ20216100003</div><div>4 高科建材(咸阳)铝材科技有限公司 SKDLQ20216100004</div><div>5 西安大医集团股份有限公司 SKDLQ20216100005</div><div>6 陕西雷帕得悬架系统有限公司 SKDLQ20216100006</div><div>7 中节能西安启源机电装备有限公司 SKDLQ20216100007</div><div>8 龙腾半导体股份有限公司 SKDLQ20216100008</div><div>9 西安乐推网络科技有限公司 SKDLQ20216100009</div><div>10 陕西诺贝特自动化科技有限公司 SKDLQ20216100010</div><div>11 西安鹏远冶金设备有限公司 SKDLQ20216100011</div><div>12 陕西为康生物科技股份有限公司 SKDLQ20216100012</div><div>13 西安慧金科技有限公司 SKDLQ20216100013</div><div>14 陕西奥翔网络科技有限公司 SKDLQ20216100014</div><div>15 陕西国锋电气化工程有限公司 SKDLQ20216100015</div><div>16 陕西雄峰实业集团有限公司 SKDLQ20216100016</div><div>17 西安联诚轨道交通科技有限公司 SKDLQ20216100017</div><div>18 铜川海升现代农业有限公司 SKDLQ20216100018</div><div>19 西安爱生无人机技术有限公司 SKDLQ20216100019</div><div>20 陕西新智汇科技股份有限公司 SKDLQ20216100020</div><div>21 西安瑞宝电子科技有限公司 SKDLQ20216100021</div><div>22 陕西三义汇达电力工程有限公司 SKDLQ20216100022</div><div>23 宝鸡山崎精工智能装备有限公司 SKDLQ20216100023</div><div>24 西安凯腾电力工程设备有限公司 SKDLQ20216100024</div><div>25 西安欣创电子技术有限公司 SKDLQ20216100025</div><div>26 陕西骏景索道运营管理有限公司 SKDLQ20216100026</div><div>27 西安凯尔文石化助剂制造有限公司 SKDLQ20216100027</div><div>28 陕西力拓智能交通科技有限公司 SKDLQ20216100028</div><div>29 陕西润农实业发展有限公司 SKDLQ20216100029</div><div>30 西安惠普生物科技有限公司 SKDLQ20216100030</div><div>31 西安雷风电子科技有限公司 SKDLQ20216100031</div><div>32 西安久和机电设备有限公司 SKDLQ20216100032</div><div>33 陕西欧菲德环保科技有限公司 SKDLQ20216100033</div><div>34 西安盈科电源有限公司 SKDLQ20216100034</div><div>35 西安星通通信科技有限公司 SKDLQ20216100035</div><div>36 西安昊阳星环光电科技有限公司 SKDLQ20216100036</div><div>37 陕西索飞电子科技有限公司 SKDLQ20216100037</div><div>38 西安协诚电力技术有限公司 SKDLQ20216100038</div><div>39 西安恒利石油设备有限公司 SKDLQ20216100039</div><div>40 陕西绿源油气技术服务有限责任公司 SKDLQ20216100040</div><div>41 西安长剑飞控机电有限责任公司 SKDLQ20216100041</div><div>42 陕西旋星电子科技有限公司 SKDLQ20216100042</div><div>43 西安金磁纳米生物技术有限公司 SKDLQ20216100043</div><div>44 西安领瑞达通信设备有限公司 SKDLQ20216100044</div><div>45 陕西英童乳业有限公司 SKDLQ20216100045</div><div>46 西安蓝岸新科技股份有限公司 SKDLQ20216100046</div><div>47 陕西博大系统信息技术有限公司 SKDLQ20216100047</div><div>48 西安瀚博电子科技有限公司 SKDLQ20216100048</div><div>49 陕西正为环境检测股份有限公司 SKDLQ20216100049</div><div>50 西咸新区予果微码生物科技有限公司 SKDLQ20216100050</div><div>51 西安沃祥航空科技有限公司 SKDLQ20216100051</div><div>52 西安泰锐精密机械科技有限公司 SKDLQ20216100052</div><div>53 宝鸡市兴宇腾测控设备有限公司 SKDLQ20216100053</div><div>54 陕西铜博士电气工程有限公司 SKDLQ20216100054</div><div>55 陕西昂煦生物科技有限公司 SKDLQ20216100055</div><div>56 陕西兴元石油科技有限公司 SKDLQ20216100056</div><div>57 西安米特电子科技有限公司 SKDLQ20216100057</div><div>58 西安茂荣电力设备有限公司 SKDLQ20216100058</div><div>59 西安捷达测控有限公司 SKDLQ20216100059</div><div>60 陕西凯捷科技发展有限公司 SKDLQ20216100060</div><div>61 西安宏泰时频技术有限公司 SKDLQ20216100061</div><div>62 西安莫贝克半导体科技有限公司 SKDLQ20216100062</div><div>63 西安立芯光电科技有限公司 SKDLQ20216100063</div><div>64 咸阳盛翼机械制造股份有限公司 SKDLQ20216100064</div><div>65 西安汇能网络信息科技有限公司 SKDLQ20216100065</div><div>66 西安天茂数码科技有限公司 SKDLQ20216100066</div><div>67 陕西国华现代测控技术有限公司 SKDLQ20216100067</div><div>68 西安雷航电子信息技术有限公司 SKDLQ20216100068</div><div>69 陕西云基华海信息技术有限公司 SKDLQ20216100069</div><div>70 陕西普达盈信自动化系统工程有限公司 SKDLQ20216100070</div><div>71 陕西风雷仪表有限公司 SKDLQ20216100071</div><div>72 陕西鹏利电子科技有限公司 SKDLQ20216100072</div><div>73 西安宝莱特光电科技有限公司 SKDLQ20216100073</div><div>74 西安海讯科技发展有限公司 SKDLQ20216100074</div><div>75 陕西瑞之源农牧科技有限公司 SKDLQ20216100075</div><div>76 陕西得天节能环保检测有限公司 SKDLQ20216100076</div><div>77 西安募格网络科技有限公司 SKDLQ20216100077</div><div>78 西安福华力能电源有限公司 SKDLQ20216100078</div><div>79 西安中盛凯新技术发展有限责任公司 SKDLQ20216100079</div><div>80 西安京诚检测技术有限公司 SKDLQ20216100080</div><div>81 陕西恒光测控技术有限公司 SKDLQ20216100081</div><div>82 陕西中海华晟信息技术有限公司 SKDLQ20216100082</div><div>83 西安合电电气有限公司 SKDLQ20216100083</div><div>84 西安腾星电子科技有限公司 SKDLQ20216100084</div><div>85 西安茂德通讯科技有限公司 SKDLQ20216100085</div><div>86 西安恩狄集成电路有限公司 SKDLQ20216100086</div><div>87 中交柏嘉工程技术研究院有限公司 SKDLQ20216100087</div><div>88 西安豪丰电子科技有限公司 SKDLQ20216100088</div><div>89 西安指舞飞游网络科技有限公司 SKDLQ20216100089</div><div>90 榆林智能安防技术有限公司 SKDLQ20216100090</div><div>91 陕西海澳特环保科技有限公司 SKDLQ20216100091</div><div>92 宝鸡畅油石油设备有限公司 SKDLQ20216100092</div><div>93 陕西汉中卓尔新材料科技有限公司 SKDLQ20216100093</div><div>94 鼎蓝惠民信息技术(西安)有限公司 SKDLQ20216100094</div><div>95 陕西银通橡胶工贸有限公司 SKDLQ20216100095</div><div>96 陕西泰诺特检测技术有限公司 SKDLQ20216100096</div><div>97 陕西亿农高科药业有限公司 SKDLQ20216100097</div><div>98 洋县朱鹮有机产业科技咨询有限公司 SKDLQ20216100098</div>dateCreated2021-12-25T00:42:34:categories行业发展动态postid28437userid西安弈聪软件公司link/news/202112/25042335.htmltitle2021年度山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业名单(全名单)description<div>为贯彻落实山东省《关于加快推动软件产业高质量发展的实施意见》文件精神,打造一批带动力和支撑力强的软件企业,发挥引领带头作用,提高整体竞争力和品牌影响力。山东省在省工业和信息化厅的指导下,省软件协会和软件产教联盟开展了山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业征集工作,经企业申报、材料初审、专家评审和网上公示,现予公布。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211216113052259.jpg" border="0" alt="百强企业名单"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">2021年度山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业名单</span></div><div>1 海尔集团公司</div><div>2 东方电子集团有限公司</div><div>3 浪潮软件集团有限公司</div><div>4 中车青岛四方车辆研究所有限公司</div><div>5 青岛海信网络科技股份有限公司</div><div>6 中孚信息股份有限公司</div><div>7 山东新北洋信息技术股份有限公司</div><div>8 山东电工电气集团有限公司</div><div>9 山东众阳健康科技集团有限公司</div><div>10 浪潮软件科技有限公司</div><div>11 山大地纬软件股份有限公司</div><div>12 青岛鼎信通讯股份有限公司</div><div>13 聚好看科技股份有限公司</div><div>14 金现代信息产业股份有限公司</div><div>15 软控股份有限公司</div><div>16 浪潮软件股份有限公司</div><div>17 青岛东软载波科技股份有限公司</div><div>18 浪潮通用软件有限公司</div><div>19 山东山大电力技术股份有限公司</div><div>20 山东中创软件工程股份有限公司</div><div>21 天博电子信息科技有限公司</div><div>22 航天信息(山东)科技有限公司</div><div>23 烟台海颐软件股份有限公司</div><div>24 智洋创新科技股份有限公司</div><div>25 普联软件股份有限公司</div><div>26 山东山大鸥玛软件股份有限公司</div><div>27 山东鲁软数字科技有限公司</div><div>28 山信软件股份有限公司</div><div>29 山东省城市商业银行合作联盟有限公司</div><div>30 山东赤子城网络技术有限公司</div><div>31 山东亚华电子股份有限公司</div><div>32 海德威科技集团(青岛)有限公司</div><div>33 青岛鲁诺金融电子技术有限公司</div><div>34 青岛积成电子股份有限公司</div><div>35 山东领信信息科技股份有限公司</div><div>36 山东信通电子股份有限公司</div><div>37 青岛市勘察测绘研究院</div><div>38 山东天元信息技术集团有限公司</div><div>39 山东正中信息技术股份有限公司</div><div>40 临沂市拓普网络股份有限公司</div><div>41 神思电子技术股份有限公司</div><div>42 山东卡尔电气股份有限公司</div><div>43 青岛日日顺乐信云科技有限公司</div><div>44 济南易搜信息科技有限公司</div><div>45 山东鼎信数字科技有限公司</div><div>46 山东胜软科技股份有限公司</div><div>47 山东华软金盾软件股份有限公司</div><div>48 济南瑞泉电子有限公司</div><div>49 青岛航天信息有限公司</div><div>50 青岛鲁诺电子科技有限公司</div><div>51 山东国子软件股份有限公司</div><div>52 济南讯和信息技术有限公司</div><div>53 青岛亿联信息科技股份有限公司</div><div>54 山东兆物网络技术股份有限公司</div><div>55 山东汉鑫科技股份有限公司</div><div>56 山东山大华天软件有限公司</div><div>57 山东爱特云翔信息技术有限公司</div><div>58 山东有人物联网股份有限公司</div><div>59 泰华智慧产业集团股份有限公司</div><div>60 山东致群信息技术股份有限公司</div><div>61 山东开创集团股份有限公司</div><div>62 山东亿云信息技术有限公司</div><div>63 山东中创软件商用中间件股份有限公司</div><div>64 青岛民航凯亚系统集成有限公司</div><div>65 山东青鸟软通信息技术股份有限公司</div><div>66 山东通广电子有限公司</div><div>67 山东广电信通网络运营有限公司</div><div>68 山东捷瑞数字科技股份有限公司</div><div>69 山东锋士信息技术有限公司</div><div>70 松立控股集团股份有限公司</div><div>71 青岛浩海网络科技股份有限公司</div><div>72 青岛海纳云科技控股有限公司</div><div>73 山东旗帜信息有限公司</div><div>74 山东万博科技股份有限公司</div><div>75 山东科讯信息科技有限公司</div><div>76 建投数据科技(山东)有限公司</div><div>77 华高数字科技有限公司</div><div>78 康威通信技术股份有限公司</div><div>79 道普信息技术有限公司</div><div>80 山东新潮信息技术有限公司</div><div>81 亿维数字技术股份有限公司</div><div>82 山东政通科技发展有限公司</div><div>83 青岛网信信息科技有限公司</div><div>84 青岛创新奇智科技集团股份有限公司</div><div>85 海天地信科技有限公司</div><div>86 青岛文达通科技股份有限公司</div><div>87 山东恒宇电子有限公司</div><div>88 青岛盈智科技有限公司</div><div>89 临沂城投思索信息技术有限公司</div><div>90 济南大陆机电股份有限公司</div><div>91 山东思索智能技术股份有限公司</div><div>92 政和科技股份有限公司</div><div>93 山东渔翁信息技术股份有限公司</div><div>94 山东广域科技有限责任公司</div><div>95 青岛聚好联科技有限公司</div><div>96 山东东软系统集成有限公司</div><div>97 山东思科赛德矿业安全工程有限公司</div><div>98 山东亚微软件股份有限公司</div><div>99 山东云天安全技术有限公司</div><div>100 山东贝赛信息科技有限公司</div>dateCreated2021-12-16T11:30:58:categories行业发展动态postid28436userid西安弈聪软件公司link/news/202112/161130581.htmltitle苏州市2021年第九批软件企业年度评估名单公布description<div><span style="font-weight: bold;">苏州市2021年第九批软件企业年度评估名单</span></div><div>1|苏RQ-2020-E0090|中科环森智慧科技(苏州)有限公司</div><div>2|苏RQ-2019-E0189|苏州嘉逸璞科技有限公司</div><div>3|苏RQ-2016-E0141|苏州乐志软件科技有限公司</div><div>4|苏RQ-2020-E0083|苏州方兴信息技术有限公司</div><div>5|苏RQ-2020-E0204|苏州康众信息技术有限公司</div><div>6|苏RQ-2019-E0255|苏州数智源信息技术有限公司</div><div>7|苏RQ-2020-E0191|苏州识锐软件技术有限公司</div><div>8|苏RQ-2019-E0105|苏州纳智天地智能科技有限公司</div><div>9|苏RQ-2018-E0101|山石网科通信技术股份有限公司</div><div>10|苏RQ-2019-E0053|苏州联昆智能科技有限公司</div><div>11|苏RQ-2019-E0247|苏州领丰信息技术有限公司</div><div>12|苏RQ-2016-E0018|苏州智贸捷通科技有限公司</div><div>13|苏RQ-2020-E0158|苏州中源广科信息科技有限公司</div><div>14|苏RQ-2019-E0094|苏州纵缤信息科技有限公司</div><div>15|苏RQ-2016-E0250|苏州天智通信息科技有限公司</div><div>16|苏RQ-2020-E0032|苏州美高图环境技术有限公司</div><div>17|苏RQ-2020-E0154|苏州旗鱼智造电子科技有限公司</div><div>18|苏RQ-2019-E0164|苏州保瑞数据科技有限公司</div><div>19|苏RQ-2017-E0135|张家港金典软件有限公司</div><div>20|苏RQ-2019-E0170|苏州梦嘉信息技术有限公司</div><div>21|苏RQ-2018-E0035|昆山希睿诺自动化科技有限公司</div><div>22|苏RQ-2016-E0143|中城泰信(苏州)科技发展股份有限公司</div><div>23|苏RQ-2016-E0118|苏州市大创信息运用有限公司</div><div>24|苏RQ-2018-E0065|苏州澳托迈迪软件有限公司</div><div>25|苏RQ-2019-E0178|苏州跬步信息技术有限公司</div><div>26|苏RQ-2019-E0225|苏州帮和智迅信息科技有限公司</div><div>27|苏RQ-2018-E0118|苏州必捷网络有限公司</div><div>28|苏RQ-2020-E0142|苏州海视德信息科技有限公司</div><div>29|苏RQ-2020-E0098|苏州飞搜科技有限公司</div><div>30|苏RQ-2020-E0210|苏州新东洋智能科技有限公司</div><div>31|苏RQ-2020-E0120|江苏环迅信息科技有限公司</div><div>32|苏RQ-2020-E0088|中科知图教育科技(苏州)有限公司</div><div>33|苏RQ-2020-E0050|中交简石数字科技(苏州)有限公司</div><div>34|苏RQ-2019-E0142|苏州龙石信息科技有限公司</div><div>35|苏RQ-2020-E0110|苏州中科博涯软件科技有限公司</div><div>36|苏RQ-2019-E0238|苏州泛函信息科技有限公司</div><div>37|苏RQ-2020-E0136|中科艾迈克精密机电制造(苏州)有限公司</div><div>38|苏RQ-2018-E0120|苏州友友互动网络科技有限公司</div><div>39|苏RQ-2016-E0251|苏州智铸通信科技股份有限公司</div><div>40|苏RQ-2016-E0115|苏州江一软件技术有限公司</div><div>41|苏RQ-2020-E0213|工品行(苏州)信息科技有限公司</div><div>42|苏RQ-2018-E0005|苏州星诺奇信息科技有限公司</div><div>43|苏RQ-2020-E0168|苏州恩赫信息科技有限公司</div><div>44|苏RQ-2019-E0223|苏州安硕数科数据技术有限公司</div><div>45|苏RQ-2019-E0234|苏州威动信息科技有限公司</div><div>46|苏RQ-2016-E6049|江苏通付盾信息安全技术有限公司</div><div>47|苏RQ-2020-E0147|苏州海翌智能科技有限公司</div><div>48|苏RQ-2016-E0019|恒创数字科技(江苏)有限公司</div><div>49|苏RQ-2016-E6050|江苏优聚思信息技术有限公司</div><div>50|苏RQ-2016-E0068|江苏中越科技发展有限公司</div><div>51|苏RQ-2018-E0117|江苏通付盾科技有限公司</div><div>52|苏RQ-2020-E0116|苏州赢商科服互联网信息科技有限公司</div><div>53|苏RQ-2019-E0110|苏州声通信息科技有限公司</div><div>54|苏RQ-2019-E0220|苏州航天系统工程有限公司</div><div>55|苏RQ-2018-E0019|苏州智在云数据科技有限公司</div><div>56|苏RQ-2016-E0072|江苏欧软信息科技有限公司</div><div>57|苏RQ-2017-E0154|苏州魁特思信息科技有限公司</div><div>58|苏RQ-2020-E0135|张家港市杰特软件有限公司</div><div>59|苏RQ-2020-E0178|苏州衡星信息技术有限公司</div><div>60|苏RQ-2018-E0032|苏州威兹泰克软件科技有限公司</div><div>61|苏RQ-2019-E0027|苏州海得威视信息技术有限公司</div><div>62|苏RQ-2018-E0036|怀金智能科技(苏州)有限公司</div><div>63|苏RQ-2018-E0077|苏州微佰特信息科技有限公司</div><div>64|苏RQ-2016-E0202|昆山佳谊软件有限公司</div><div>65|苏RQ-2020-E0203|苏州卓智创芯电子科技有限公司</div>dateCreated2021-12-16T11:18:49:categories行业发展动态postid28435userid西安弈聪软件公司link/news/202112/161118497.htmltitle苏州市2021年第八批软件企业评估名单公布description<div><span style="font-weight: bold;">苏州市2021年第八批软件企业评估名单</span></div><div>1|苏RQ-2021-E0143|苏州益多多信息科技有限公司</div><div>2|苏RQ-2021-E0144|苏州捷布森智能科技有限公司</div><div>3|苏RQ-2021-E0145|华禹科技发展有限公司</div><div>4|苏RQ-2021-E0146|苏州悠优互娱文化传媒有限公司</div><div>5|苏RQ-2021-E0147|憨妈妈网络科技(苏州)有限公司</div><div>6|苏RQ-2021-E0148|苏州迈正科技有限公司</div><div>7|苏RQ-2021-E0149|苏州德维数智科技有限公司</div><div>8|苏RQ-2021-E0150|苏州格拉尼视觉科技有限公司</div><div>9|苏RQ-2021-E0151|江苏仙宝科技有限公司</div><div>10|苏RQ-2021-E0152|苏州思客信息技术有限公司</div><div>11|苏RQ-2021-E0153|测点大数据(苏州)有限公司</div><div>12|苏RQ-2021-E0154|新汇点(苏州)信息科技有限公司</div><div>13|苏RQ-2021-E0155|苏州东吴建筑设施科技有限公司</div><div>14|苏RQ-2021-E0156|苏州思迪信息技术有限公司</div><div>15|苏RQ-2021-E0157|苏州初之光信息科技有限公司</div><div>16|苏RQ-2021-E0158|苏州伟卓奥科三维科技有限公司</div><div>17|苏RQ-2021-E0159|苏州上下文人工智能技术研发有限公司</div><div>18|苏RQ-2021-E0160|六度云计算有限公司</div><div>19|苏RQ-2021-E0161|苏州久道信息科技有限公司</div><div>20|苏RQ-2021-E0162|苏州美奈信息科技有限公司</div><div>21|苏RQ-2021-E0163|江苏云仓联数字科技有限公司</div><div>22|苏RQ-2021-E0164|昆山恩九软件科技有限公司</div><div>23|苏RQ-2021-E0165|苏州金泰晨信息科技有限公司</div><div>24|苏RQ-2021-E0166|苏州健华信息技术服务有限公司</div><div>25|苏RQ-2021-E0167|苏州云造智能科技有限公司</div><div>26|苏RQ-2021-E0168|苏州企邦动力信息科技有限公司</div><div>27|苏RQ-2021-E0169|苏州诚联帮众信息技术有限公司</div><div>28|苏RQ-2021-E0170|江苏子信科技创新研究院有限公司</div><div>29|苏RQ-2021-E0171|苏州亿数腾云科技有限公司</div><div>30|苏RQ-2021-E0172|粒度创新科技(苏州)有限公司</div><div>31|苏RQ-2021-E0173|苏州飞趣互联网科技有限公司</div><div>32|苏RQ-2021-E0174|苏州飞熊信息技术有限公司</div><div>33|苏RQ-2021-E0175|苏州心吧人工智能技术研发有限公司</div><div>34|苏RQ-2021-E0176|苏州小蜂视觉科技有限公司</div><div>35|苏RQ-2021-E0177|云手指智能科技(江苏)股份有限公司</div><div>36|苏RQ-2021-E0178|苏州中业软件科技有限公司</div><div>37|苏RQ-2021-E0179|苏州华誉软件有限公司</div>dateCreated2021-12-16T11:16:11:categories行业发展动态postid28434userid西安弈聪软件公司link/news/202112/1611161110.htmltitle重庆市软件协会公布2021年第八批软件企业评估结果(附名单)description<div>根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、中国软件行业协会《软件企业评估标准》及有关文件规定,经企业自愿申报重庆市软件行业协会组织专家评审,创新奇智(重庆)科技有限公司等10家企业拟通过软件企业评估,中煤科工集团重庆研究院有限公司等23家企业拟通过软件企业复评。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台及重庆市软件行业协会网站公示无异议后,颁发软件企业证书。未参加复评或复评未通过的企业,软件企业评估证书有效期满后,证书自动失效。</div><div><span style="font-weight: bold;">重庆市2021年第八批软件企业评估名单</span></div><div>1 创新奇智(重庆)科技有限公司 渝RQ-2021-0075</div><div>2 重庆格工自动化控制设备有限公司 渝RQ-2021-0076</div><div>3 重庆贵飞科技有限公司 渝RQ-2021-0077</div><div>4 重庆巨海信息技术有限公司 渝RQ-2021-0078</div><div>5 重庆米弘科技有限公司 渝RQ-2021-0079</div><div>6 重庆库克科技有限公司 渝RQ-2021-0080</div><div>7 重庆源一科技有限公司 渝RQ-2021-0081</div><div>8 重庆希瑞迪科技有限公司 渝RQ-2021-0082</div><div>9 重庆简房科技有限公司 渝RQ-2021-0083</div><div>10 重庆知行宏图科技有限公司 渝RQ-2021-0084</div><div><span style="font-weight: bold;">重庆市2021年第八批软件企业复评合格名单</span></div><div>1 中煤科工集团重庆研究院有限公司 渝RQ-2017-0054</div><div>2 重庆节节高科技发展有限公司 渝RQ-2017-0056</div><div>3 重庆市荣冠科技有限公司 渝RQ-2017-0059</div><div>4 重庆市浪潮科技有限公司 渝RQ-2017-0060</div><div>5 重庆点博科技有限公司 渝RQ-2017-0063</div><div>6 重庆电信系统集成有限公司 渝RQ-2017-0065</div><div>7 重庆亚亮科技股份有限公司 渝RQ-2017-0066</div><div>8 重庆南益建筑智能化工程有限公司 渝RQ-2018-0066</div><div>9 重庆软江科技有限公司 渝RQ-2018-0070</div><div>10 重庆雅智兰能源管理有限公司 渝RQ-2018-0071</div><div>11 重庆汇博利农科技有限公司 渝RQ-2018-0073</div><div>12 重庆聚合科技有限公司 渝RQ-2019-0068</div><div>13 重庆新创科技股份有限公司 渝RQ-2019-0072</div><div>14 重庆翼动科技有限公司 渝RQ-2019-0073</div><div>15 重庆多邦科技股份有限公司 渝RQ-2019-0079</div><div>16 恒睿(重庆)人工智能技术研究院有限公司 渝RQ-2020-0072</div><div>17 重庆和润信息技术有限公司 渝RQ-2020-0075</div><div>18 重庆柏锐特智能科技有限公司 渝RQ-2020-0076</div><div>19 重庆妙享网络技术股份有限公司 渝RQ-2020-0077</div><div>20 重庆青蓝融智科技有限公司 渝RQ-2020-0078</div><div>21 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 渝RQ-2020-0079</div><div>22 重庆占峰科技有限公司 渝RQ-2020-0081</div><div>23 重庆新田野土地测绘服务有限公司 渝RQ-2020-0082</div>dateCreated2021-12-16T11:12:03:categories行业发展动态postid28433userid西安弈聪软件公司link/news/202112/16111232.htmltitle武汉市东湖高新区2021年度科技“小巨人”拟认定企业名单公布description<div>根据<a href="https://www.xaecong.com/wuhan/" target="_blank" title="武汉">武汉</a>《市科技局关于开展2020年度科技“<a href="https://www.xaecong.com/wuhan/" target="_blank" title="小巨人">小巨人</a>”企业认定工作的通知》要求,武汉东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局组织开展了2021年度科技“小巨人”企业申报和认定工作。经第三方评审等程序,现将东湖高新区2021年度科技“小巨人”企业拟认定名单进行公示。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211216105910971.jpg" border="0" alt="武汉企业名单"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">东湖高新区2021年度科技“小巨人”拟认定<a href="https://www.xaecong.com/wuhan/" target="_blank" title="企业名单">企业名单</a></span></div><div>1 武汉禾泰青生物科技有限公司</div><div>2 湖北顺泰电子科技有限公司</div><div>3 武汉军惠数据系统有限公司</div><div>4 武汉大视野市场研究咨询有限公司</div><div>5 湖北林青测控科技有限公司</div><div>6 湖北熠诚蓬业设计有限公司</div><div>7 比木佳(武汉)信息技术有限公司</div><div>8 武汉青宸科技有限公司</div><div>9 武汉锦华信科技有限公司</div><div>10 武汉玄景科技有限公司</div><div>11 武汉万成灵合科技有限公司</div><div>12 武汉博雅弘拓科技有限公司</div><div>13 武汉喻创天辰科技有限公司</div><div>14 武汉烽乐信息科技有限公司</div><div>15 武汉秀影互动科技有限公司</div><div>16 武汉美修睿集信息科技有限公司</div><div>17 武汉理康科技有限公司</div><div>18 武汉拓达四方环保科技有限公司</div><div>19 武汉越鼎博通智能科技有限公司</div><div>20 度为(武汉)设计工程有限公司</div><div>21 肥鱼科技(武汉)有限公司</div><div>22 辅投帮(武汉)科技有限公司</div><div>23 武汉佰湖软件有限公司</div><div>24 武汉易索乐科技有限公司</div><div>25 武汉学得汇信息科技有限公司</div><div>26 湖北春田电工技术有限公司</div><div>27 湖北和为贵智能科技有限公司</div><div>28 武汉众然品知科技有限公司</div><div>29 武汉光廉信息技术有限公司</div><div>30 武汉合利坚智能科技有限公司</div><div>31 武汉九珑人福药业有限责任公司</div><div>32 武汉力派空间智能科技有限公司</div><div>33 武汉利宁互通信息技术有限公司</div><div>34 武汉绒花树网络技术有限公司</div><div>35 武汉盛鑫汇科技有限公司</div><div>36 武汉天和信文化发展有限公司</div><div>37 武汉纬华信息科技有限公司</div><div>38 武汉星图测绘有限公司</div><div>39 武汉玄石网络科技有限公司</div><div>40 武汉亿次源信息技术有限公司</div><div>41 武汉英纳氏药业有限公司</div><div>42 武汉智领创联科技有限公司</div><div>43 星沛科技(武汉)有限公司</div><div>44 学雄创途科技有限公司</div><div>45 亚壹智造(武汉)科技有限公司</div><div>46 耶拿霍梅尔(武汉)光学精密仪器设备有限公司</div><div>47 道农(武汉)大数据科技有限公司</div><div>48 武汉维克托伦科技有限公司</div><div>49 宏弈通达(武汉)科技有限公司</div><div>50 武汉万象奥科电子有限公司</div><div>51 湖北工建科技产业投资有限公司</div><div>52 一澄环境科技(武汉)有限公司</div><div>53 湖北瞪羚科技有限公司</div><div>54 湖北多光谱测绘科技有限公司</div><div>55 湖北玖晟建设有限公司</div><div>56 湖北雅克工程试验检测有限公司</div><div>57 湖北熠能电力工程有限公司</div><div>58 湖北营邦气膜科技有限公司</div><div>59 康泽医联(湖北)科技有限公司</div><div>60 武汉美朗捷电子商务有限公司</div><div>61 榕森(武汉)信息技术有限公司</div><div>62 武汉安宣科技有限公司</div><div>63 武汉铂纳智感科技有限公司</div><div>64 武汉当玩科技有限公司</div><div>65 武汉赫尔墨斯智能科技有限公司</div><div>66 武汉恒达泰信勘测设计有限公司</div><div>67 武汉华珣科技股份有限公司</div><div>68 武汉捷源电气技术有限公司</div><div>69 武汉今电新技术有限公司</div><div>70 武汉金志文化发展有限公司</div><div>71 武汉力辰空间信息系统有限公司</div><div>72 武汉祺云科技有限公司</div><div>73 武汉千鼎安全技术有限公司</div><div>74 武汉青格信息技术有限公司</div><div>75 武汉融联汇通科技有限公司</div><div>76 武汉若森印象科技有限公司</div><div>77 武汉市煜力机械设备有限公司</div><div>78 武汉天业视讯信息技术有限公司</div><div>79 武汉微净美净化科技有限公司</div><div>80 武汉移信通机电工程有限公司</div><div>81 武汉允心创造生物科技有限公司</div><div>82 兴屹工程技术有限公司</div><div>83 武汉百希博科技有限公司</div><div>84 安心智能(武汉)信息技术有限公司</div><div>85 峰客(武汉)科技有限公司</div><div>86 安华翔信息技术有限公司</div><div>87 武汉多易特网络科技有限公司</div><div>88 武汉江中耀华科技有限公司</div><div>89 嘉诺维(武汉)信息技术有限公司</div><div>90 武汉宝档科技有限公司</div><div>91 恒元(武汉)医学科技股份有限公司</div><div>92 湖北德普微光电有限公司</div><div>93 湖北华博网智信息技术有限公司</div><div>94 湖北吟风咏月网络科技有限公司</div><div>95 湖北华程三维科技有限公司</div><div>96 武汉TCL集团工业研究院有限公司</div><div>97 武汉鼎梁筑工程科技有限公司</div><div>98 武汉风行麦田科技有限公司</div><div>99 武汉烽慧信息技术有限公司</div><div>100 武汉俊达软创科技有限公司</div><div>101 武汉康绍特科技有限公司</div><div>102 武汉昆特斯科技有限公司</div><div>103 武汉蓝海智控科技有限公司</div><div>104 武汉仟目激光有限公司</div><div>105 武汉瑞德辉科技有限公司</div><div>106 武汉善为信息科技有限公司</div><div>107 武汉市探测者科技有限公司</div><div>108 武汉顺扬精密机械有限公司</div><div>109 武汉太安智能科技有限公司</div><div>110 武汉万事云联信息技术有限公司</div><div>111 武汉惟际远影科技有限公司</div><div>112 武汉扬力创环保科技有限公司</div><div>113 武汉亿哲网络科技有限公司</div><div>114 武汉英莫科技有限公司</div><div>115 武汉云泥数字影像科技有限公司</div><div>116 武汉智斗科技有限公司</div><div>117 武汉中创普华科技有限公司</div><div>118 武汉鸿发恒建信息技术有限公司</div><div>119 武汉赛思库码科技有限公司</div><div>120 武汉海德斯路科技有限公司</div><div>121 武汉宁美通电子有限公司</div><div>122 武汉宁美玩家科技有限公司</div><div>123 武汉有意思电子商务有限公司</div><div>124 哈船光电(武汉)有限公司</div><div>125 湖北康企科技有限公司</div><div>126 武汉锐佳讯科技有限公司</div><div>127 湖北思云山技术有限公司</div><div>128 雷众科技(武汉)有限公司</div><div>129 他山电商产业发展(武汉)有限公司</div><div>130 图易(武汉)信息技术有限公司</div><div>131 武汉城聚科技有限公司</div><div>132 武汉达摩盘数据科技有限公司</div><div>133 武汉固德文化传播有限公司</div><div>134 武汉华大激光设备有限公司</div><div>135 武汉华瑞远大电力设备有限公司</div><div>136 武汉慧显技术有限公司</div><div>137 武汉纪源环保科技有限公司</div><div>138 武汉锦诚易达科技发展有限公司</div><div>139 武汉军安信达智能科技有限公司</div><div>140 武汉君信环保有限责任公司</div><div>141 武汉蓝茄子科技有限公司</div><div>142 武汉联诚天合技术设备有限公司</div><div>143 武汉珀斯特科技有限公司</div><div>144 武汉启程嘉辉科技有限公司</div><div>145 武汉天睿世纪数字科技有限公司</div><div>146 武汉梧秋科技有限公司</div><div>147 武汉武高西高电气有限公司</div><div>148 武汉欣轩锦信息科技有限公司</div><div>149 武汉鑫博阳光科技有限公司</div><div>150 武汉易维环境工程有限公司</div><div>151 武汉智云信安信息科技有限公司</div><div>152 武汉朱雀智慧科技有限公司</div><div>153 泽坤武汉科技有限公司</div><div>154 武汉广益未来教育科技有限公司</div><div>155 武汉昊凡科技有限公司</div><div>156 武汉皆联科技有限公司</div><div>157 武汉飞先峰科技有限公司</div><div>158 武汉市鼎江科技有限公司</div><div>159 武汉苦后甘甜科技有限公司</div><div>160 武汉市景肽生物科技有限公司</div><div>161 武汉鑫博泰科技有限公司</div><div>162 湖北浩宸博远科技发展有限公司</div><div>163 湖北世纪森源电力工程有限公司</div><div>164 鸣谷科技(武汉)有限公司</div><div>165 南拳互娱(武汉)文化传媒有限公司</div><div>166 蕲泰和瑞生物科技(武汉)有限公司</div><div>167 腾广智家(武汉)科技有限公司</div><div>168 武汉小汉科技有限公司</div><div>169 武汉淘师湾网络教育科技股份有限公司</div><div>170 武汉众搏智科电气有限公司</div><div>171 武汉宇测科技有限公司</div><div>172 武汉融晶光电科技有限公司</div><div>173 武汉中运自动化有限公司</div><div>174 武汉百瑞兴鑫科技有限公司</div><div>175 武汉昌华汇鑫建材有限公司</div><div>176 武汉海德博创科技有限公司</div><div>177 武汉幻威科技有限公司</div><div>178 武汉汇容科技有限公司</div><div>179 武汉蓝宇科胜电气有限公司</div><div>180 武汉理通微芬科技有限公司</div><div>181 武汉灵途传感科技有限公司</div><div>182 武汉摩登时代数字科技有限公司</div><div>183 武汉魔堡互动科技有限公司</div><div>184 武汉朋和科技有限公司</div><div>185 武汉全亚禾信科技有限公司</div><div>186 武汉神助网络科技有限公司</div><div>187 武汉斯格瑞特科技有限公司</div><div>188 武汉塑之源科技有限公司</div><div>189 武汉芯云道数据科技有限公司</div><div>190 武汉亿联高清信息科技有限公司</div><div>191 武汉易创云科技有限公司</div><div>192 武汉元新科技有限公司</div><div>193 武汉源味网络科技有限公司</div><div>194 武汉泽瑞网科信息技术有限公司</div><div>195 武汉中科标测科技有限公司</div><div>196 武汉艾菲通精密科技有限公司</div><div>197 武汉天仪海波仪器有限公司</div><div>198 武汉百捷凡众科技有限公司</div><div>199 武汉东华信通科技发展有限责任公司</div><div>200 武汉华注激光科技有限公司</div><div>201 武汉瑞杰行智能科技有限公司</div><div>202 武汉市欣昌盛环保包装技术有限公司</div><div>203 武汉天云视域科技有限公司</div><div>204 武汉伍嘉壹科技有限公司</div><div>205 武汉思非电子技术有限公司</div><div>206 合力建设有限公司</div><div>207 湖北启进电力科技有限公司</div><div>208 湖北云沛科技有限公司</div><div>209 湖北智建芯云科技有限公司</div><div>210 武汉百喜科技有限公司</div><div>211 武汉楚农智慧环保科技有限公司</div><div>212 武汉德塞仪器仪表科技有限公司</div><div>213 武汉飞米精工科技有限公司</div><div>214 武汉海彦科技有限公司</div><div>215 武汉汉风输送设备有限公司</div><div>216 武汉号号科技有限公司</div><div>217 武汉吉生合科技有限公司</div><div>218 武汉鲸禾科技有限公司</div><div>219 武汉决策树信息科技有限公司</div><div>220 武汉楼台科技有限公司</div><div>221 武汉莫问科技有限公司</div><div>222 武汉慕辰科技有限公司</div><div>223 武汉祺君科技有限公司</div><div>224 武汉冉著科技有限公司</div><div>225 武汉瑞恒特机电有限公司</div><div>226 武汉市蓝洞电子信息技术有限公司</div><div>227 武汉天宇宁达科技有限公司</div><div>228 武汉锡耶科技有限公司</div><div>229 武汉禹祥网络科技有限公司</div><div>230 武汉臻雨科技有限公司</div><div>231 武汉蜘网空间科技有限公司</div><div>232 武汉众智融合科技有限公司</div><div>233 武汉忆数存储技术有限公司</div><div>234 湖北鑫达晟联蒸发设备有限公司</div><div>235 荟智数据技术(武汉)有限公司</div><div>236 武汉大云物移智科技有限公司</div><div>237 武汉风河智能科技有限公司</div><div>238 武汉弘康健基因诊断技术有限公司</div><div>239 武汉街可达科技服务有限公司</div><div>240 武汉杰开科技有限公司</div><div>241 武汉净燃科技有限公司</div><div>242 武汉锂钠氪锶科技有限公司</div><div>243 武汉良筑营造景观有限公司</div><div>244 武汉龙智信医疗投资管理有限公司</div><div>245 武汉米特思科技有限公司</div><div>246 武汉民为技术有限公司</div><div>247 武汉欧华嘉网络科技有限公司</div><div>248 武汉乾安科技有限公司</div><div>249 武汉擎安云信息技术有限公司</div><div>250 武汉瑞思科机电工程有限公司</div><div>251 武汉善时信息科技有限公司</div><div>252 武汉尚德在线教育科技有限公司</div><div>253 武汉市火焱鸟信息科技有限公司</div><div>254 武汉市鑫江铭自动化科技有限公司</div><div>255 武汉市永业环保科技有限公司</div><div>256 武汉斯众科技有限公司</div><div>257 武汉西部玩家网络科技有限公司</div><div>258 武汉一直户外文化传播有限公司</div><div>259 武汉医信畅联科技有限公司</div><div>260 武汉毅华科技有限公司</div><div>261 武汉远图信息科技有限公司</div><div>262 武汉阅米信息科技有限公司</div><div>263 武汉智慧畅享信息技术有限公司</div><div>264 武汉诸葛千湖科技有限公司</div><div>265 蚁舍(武汉)科技有限公司</div><div>266 武汉知光全息科技服务有限公司</div><div>267 湖北省红月亮科技有限公司</div><div>268 武汉嘉护康健康科技有限公司</div><div>269 微步(武汉)科技有限公司</div><div>270 武汉由野科技有限公司</div><div>271 武汉云信雾联智能科技有限公司</div><div>272 武汉多泰科技有限公司</div><div>273 武汉亚捷信科技发展有限公司</div><div>274 晨泽昕(武汉)信息技术股份有限公司</div><div>275 武汉理工港航科技研究院有限公司</div><div>276 武汉名档信息技术有限公司</div><div>277 合知行实验室技术服务(湖北)有限公司</div><div>278 湖北梆梆安全科技有限公司</div><div>279 湖北风拓科技有限公司</div><div>280 湖北康乾光线文化传媒有限公司</div><div>281 湖北心无疆科技有限公司</div><div>282 湖北益大大农业互联网科技有限公司</div><div>283 武汉睿艺德文化科技有限公司</div><div>284 武汉星峰模具有限公司</div><div>285 武汉贝壳互动科技有限公司</div><div>286 武汉博开建筑工程有限公司</div><div>287 武汉地子科技有限公司</div><div>288 武汉凡提网络技术有限公司</div><div>289 武汉海兰鲸科技有限公司</div><div>290 武汉宏思新途信息技术有限公司</div><div>291 武汉寰宇巨匠教育科技有限公司</div><div>292 武汉岚晨网络科技有限公司</div><div>293 武汉利睿合网络科技有限公司</div><div>294 武汉铭乐扬科技发展有限公司</div><div>295 武汉市林中路信息技术股份有限公司</div><div>296 武汉市芯知软件科技有限公司</div><div>297 武汉特盟信息技术有限公司</div><div>298 武汉天腾测绘工程有限公司</div><div>299 武汉天梯科技股份有限公司</div><div>300 武汉兔瓜网网络科技有限公司</div><div>301 武汉网盒科技有限公司</div><div>302 武汉鑫融智合信息科技有限公司</div><div>303 武汉旭宇智航科技有限公司</div><div>304 武汉有信机械设备有限公司</div><div>305 武汉云骥体育发展有限公司</div><div>306 武汉长乐兴信息科技有限公司</div><div>307 武汉助跑网络科技有限公司</div><div>308 武汉深岚数字科技有限公司</div><div>309 武汉利环康实验设备有限公司</div><div>310 武汉阮氏信息工程有限公司</div><div>311 海江慧智(武汉)物联网科技有限公司</div><div>312 湖北绿神网络科技有限公司</div><div>313 湖北硕原网络科技有限公司</div><div>314 武汉艾信科技有限公司</div><div>315 武汉楚客科技有限公司</div><div>316 武汉格瑞斯新能源有限公司</div><div>317 武汉国际矿业权交易中心有限公司</div><div>318 武汉禾森科技有限公司</div><div>319 武汉华凯环境安全技术发展有限公司</div><div>320 武汉华凯环境检测有限公司</div><div>321 武汉康塔医疗科技有限公司</div><div>322 武汉科弘达科技有限公司</div><div>323 武汉莱维斯科技有限公司</div><div>324 武汉墨普科技有限公司</div><div>325 武汉纽姆数控机电设备有限公司</div><div>326 武汉三家嘉科技有限公司</div><div>327 武汉山岭智能科技有限公司</div><div>328 武汉盛大康成医药科技有限公司</div><div>329 武汉视锐星信息科技有限公司</div><div>330 武汉四方捷通科技有限公司</div><div>331 武汉土库信息咨询有限公司</div><div>332 武汉文悦环保科技有限公司</div><div>333 武汉勿幕科技有限公司</div><div>334 武汉物元吉因生物科技有限公司</div><div>335 武汉欣向宜电子技术有限公司</div><div>336 武汉鑫成鹏达信息科技有限公司</div><div>337 武汉鑫碳科技有限公司</div><div>338 武汉讯马激光设备有限公司</div><div>339 武汉一酷科技有限公司</div><div>340 武汉易般科技有限公司</div><div>341 武汉驿云智能技术有限公司</div><div>342 武汉智奥欣科技有限公司</div><div>343 武汉众行聚谷科技有限公司</div><div>344 武汉北凯科技有限公司</div><div>345 湖北德启兴科技有限公司</div><div>346 湖北鼎汇高科电子科技有限公司</div><div>347 湖北枫丹白露智慧标识科技有限公司</div><div>348 武汉贝茵莱生物科技有限公司</div><div>349 武汉创想仟景文化传播有限公司</div><div>350 武汉创智天地信息技术有限公司</div><div>351 武汉高弗特信息技术有限公司</div><div>352 武汉华工融军科技有限公司</div><div>353 武汉华胜工程建设科技有限公司</div><div>354 武汉华通正勤检测技术有限公司</div><div>355 武汉吉阳光电科技有限公司</div><div>356 武汉极客生物科技有限公司</div><div>357 武汉科卫通智能系统有限公司</div><div>358 武汉莱米特网络科技有限公司</div><div>359 武汉灵龙创智科技有限公司</div><div>360 武汉市东旅科技有限公司</div><div>361 武汉民丰科技有限公司</div><div>362 武汉鸣创设计工程有限公司</div><div>363 武汉清小华科技有限公司</div><div>364 武汉趣订水科技有限公司</div><div>365 武汉市奥茵卓越体育产业有限责任公司</div><div>366 武汉拓帆轨道交通科技有限公司</div><div>367 武汉天测测绘科技有限公司</div><div>368 武汉优聚康科技有限公司</div><div>369 武汉沅净科技有限公司</div><div>370 武汉云鲨物联科技有限公司</div><div>371 武汉掌中互娱信息技术有限公司</div><div>372 武汉臻熙医学检验实验室有限公司</div><div>373 武汉中盛起元科技发展有限公司</div><div>374 武汉众志合科技有限公司</div><div>375 武汉市至美宜人科技有限公司</div><div>376 武汉有范网络科技有限公司</div><div>377 武汉星之蓝科技有限公司</div><div>378 武汉大辰科技有限责任公司</div><div>379 湖北九通容大科技有限公司</div><div>380 武汉极冰科技有限公司</div><div>381 武汉天王星科技有限公司</div><div>382 武汉邦治联合科技有限公司</div><div>383 武汉博尔夫生物科技有限公司</div><div>384 武汉创绘意景文化传媒有限公司</div><div>385 武汉凡松科技有限公司</div><div>386 武汉方月科技有限公司</div><div>387 武汉哥仑科技有限公司</div><div>388 武汉合创金慧科技有限公司</div><div>389 武汉华美高新材料有限公司</div><div>390 武汉杰创在线科技有限公司</div><div>391 武汉聚狮在线教育科技有限公司</div><div>392 武汉均政达科技有限公司</div><div>393 武汉骏跃宝软件科技有限公司</div><div>394 武汉纳捷利拓信息技术有限公司</div><div>395 武汉农帮科技有限责任公司</div><div>396 武汉七叶云科技有限公司</div><div>397 武汉启慧众智信息科技有限公司</div><div>398 武汉起点新智信息技术有限公司</div><div>399 武汉睿奇生物工程有限公司</div><div>400 武汉森鲜科技有限公司</div><div>401 武汉唯信兄弟科技有限公司</div><div>402 武汉翔锋光电科技有限公司</div><div>403 武汉新诚万维信息技术有限责任公司</div><div>404 武汉鑫数云数据技术有限公司</div><div>405 武汉一网万联科技有限公司</div><div>406 武汉移信通科技有限公司</div><div>407 武汉友美科自动化有限公司</div><div>408 武汉源和诚科技有限公司</div><div>409 武汉知仁测控科技有限公司</div><div>410 武汉瑞九电力科技有限公司</div><div>411 武汉新辉天科技有限公司</div><div>412 纽艾堡(武汉)科技有限公司</div><div>413 武汉今牛电子科技有限公司</div><div>414 武汉紫苏格科技有限公司</div><div>415 武汉欧米嘉生物医药有限公司</div><div>416 湖北赛明尔智能科技有限公司</div><div>417 武汉海猫王教育科技有限公司</div><div>418 字节牛(武汉)信息技术有限公司</div><div>419 武汉米团营养科技有限公司</div><div>420 武汉听枫智能科技有限公司</div><div>421 武汉盟津信息科技有限公司</div><div>422 武汉元古物网科技有限公司</div><div>423 山海观世科技产业发展(武汉)有限公司</div><div>424 武汉贝宁科技有限公司</div><div>425 武汉一准测量技术有限公司</div><div>426 武汉创巍建筑科技有限公司</div><div>427 武汉森林时代科技有限公司</div><div>428 武汉市海益高端装备结构设计有限公司</div><div>429 武汉熔能科技有限公司</div><div>430 武汉二十一世纪智慧教育科技有限公司</div><div>431 武汉爱唐科技有限公司</div><div>432 武汉立普辰科技有限公司</div><div>433 武汉海默微特电机有限公司</div><div>434 武汉卡锐德科技有限公司</div><div>435 湖北中泰众联科技有限公司</div><div>436 武汉紫晶环保科技有限公司</div><div>437 武汉炫喆科技有限公司</div><div>438 武汉湃威光电科技有限公司</div><div>439 武汉一新策略信息技术有限公司</div><div>440 武汉创新源科技有限公司</div><div>441 智庭科技(武汉)有限公司</div><div>442 武汉隆致电气有限公司</div><div>443 武汉百顺自动化科技有限公司</div><div>444 武汉中科恒力土木工程科技有限公司</div><div>445 武汉晋源电气有限公司</div><div>446 武汉盛和鑫信息技术有限公司</div><div>447 武汉天河微影互娱科技有限公司</div><div>448 清水华明(武汉)生态科技有限公司</div><div>449 今化科技(武汉)有限公司</div><div>450 武汉赢联数据技术股份有限公司</div><div>451 武汉敏捷瑞能科技有限公司</div><div>452 湖北桓壹建设工程有限公司</div><div>453 湖北人人用科技有限公司</div><div>454 湖北省长江水生态研究院有限责任公司</div><div>455 华创佳农生物科技(武汉)有限公司</div><div>456 武汉贝特尔自动化工程有限公司</div><div>457 武汉创度科技有限公司</div><div>458 武汉迪马科技有限责任公司</div><div>459 武汉衡淞科技有限公司</div><div>460 武汉华硒生物科技有限公司</div><div>461 武汉华宇实创科技有限公司</div><div>462 武汉景硕科技有限公司</div><div>463 武汉珺硅逸科技有限公司</div><div>464 武汉莱肯博奥科技有限公司</div><div>465 武汉老本行科技有限公司</div><div>466 武汉乐蓉科技有限公司</div><div>467 武汉俐坤科技有限公司</div><div>468 武汉连玉堂生物科技有限公司</div><div>469 武汉良言科技有限公司</div><div>470 武汉量入科技有限公司</div><div>471 武汉麻藤科技有限公司</div><div>472 武汉美丽山网络科技有限公司</div><div>473 武汉觅海科技有限公司</div><div>474 武汉千林语文化科技有限公司</div><div>475 武汉十三游科技有限公司</div><div>476 武汉市大刘信息技术有限公司</div><div>477 武汉市青蚨科技有限公司</div><div>478 武汉思瑞达信息科技有限公司</div><div>479 武汉桃谷科技有限公司</div><div>480 武汉亿中天科技有限责任公司</div><div>481 武汉准望科技有限公司</div><div>482 武汉茁正科技有限公司</div><div>483 武汉卓尔信息科技有限公司</div><div>484 武汉长申科技有限公司</div><div>485 中和济档案科技服务(湖北)有限公司</div><div>486 武汉上水微电子科技有限公司</div><div>487 埃特伦(武汉)科技有限公司</div><div>488 人民新力(武汉)科技有限公司</div><div>489 武汉信浩普瑞科技有限公司</div><div>490 佳维斯(武汉)生物医药有限公司</div><div>491 武汉天路达道桥设计咨询有限公司</div><div>492 湖北宝声堂医药科技有限公司</div><div>493 武汉奥越生物科技有限公司</div><div>494 武汉迪格特信息技术有限公司</div><div>495 湖北量变网络科技有限公司</div><div>496 凯曦(武汉)生物科技有限公司</div><div>497 武汉古锐恩环保科技有限公司</div><div>498 武汉膦配巴科技有限公司</div><div>499 武汉益谷教育科技有限公司</div><div>500 武汉北斗星通科技有限公司</div><div>501 武汉伯业科技发展有限公司</div><div>502 武汉达古智能科技有限公司</div><div>503 武汉公合隆电力工程有限公司</div><div>504 武汉巨驰环保科技有限公司</div><div>505 武汉君赢融合信息技术有限公司</div><div>506 武汉零感网御网络科技有限公司</div><div>507 武汉容芯能动电气有限公司</div><div>508 武汉烁禾科技有限公司</div><div>509 武汉思宇凯瑞科技有限公司</div><div>510 武汉小提子科技有限公司</div><div>511 武汉义明机电设备有限公司</div><div>512 武汉云妹信息技术有限公司</div><div>513 武汉云希科技有限公司</div><div>514 武汉云新众智技术有限公司</div><div>515 武汉铢寸科技有限公司</div><div>516 希言信息技术(武汉)有限公司</div><div>517 湖北亿卡汇聚科技有限公司</div><div>518 武汉波瑞特斯光纤传感科技有限公司</div><div>519 象智科技(武汉)有限公司</div><div>520 武汉随戈科技服务有限公司</div><div>521 武汉朝斯擎宇装饰工程有限公司</div><div>522 武汉迪晟机电工程有限公司</div><div>523 丰卓网络科技(武汉)有限公司</div><div>524 贝叶斯数据技术(武汉)有限公司</div><div>525 湖北千博智能科技有限公司</div><div>526 武汉市乐智畅想教育科技有限公司</div><div>527 湖北电保姆电力自动化有限公司</div><div>528 湖北惠木科技有限公司</div><div>529 湖北迈得科技有限公司</div><div>530 湖北誉真科技有限公司</div><div>531 武汉火力十足网络科技有限公司</div><div>532 武汉健昊生物科技有限公司</div><div>533 武汉艾迪晶生物科技有限公司</div><div>534 武汉博瑞杰合电子科技有限公司</div><div>535 武汉烽程科技有限责任公司</div><div>536 武汉光谷电力科技有限公司</div><div>537 武汉海沙百得生物技术有限公司</div><div>538 武汉金士德科技有限公司</div><div>539 武汉空格信息技术有限公司</div><div>540 武汉旷讯科技有限公司</div><div>541 武汉灵享动漫科技有限公司</div><div>542 武汉洛辉科技有限公司</div><div>543 武汉珞佳伟业科技有限公司</div><div>544 武汉普菲特工业设备有限公司</div><div>545 武汉启创动力数字科技有限公司</div><div>546 武汉启地达测绘工程技术有限公司</div><div>547 武汉硕优科技有限公司</div><div>548 武汉四维空间智能科技有限公司</div><div>549 武汉天眸光电科技有限公司</div><div>550 武汉炜凯科技有限公司</div><div>551 武汉芯通芯通信设备有限公司</div><div>552 武汉佑一科技有限公司</div><div>553 武汉中感科技有限公司</div><div>554 武汉卓越高压测试设备有限公司</div><div>555 湖北君鸿安全环保科技有限公司</div><div>556 湖北融智商业模式创新研究院有限公司</div><div>557 湖北中水长江生态保护研究院有限公司</div><div>558 武汉畅途科技开发有限公司</div><div>559 武汉大时光文化科技有限公司</div><div>560 武汉德智创新环保科技有限公司</div><div>561 武汉含秋数据科技有限公司</div><div>562 武汉力控控制科技有限公司</div><div>563 武汉启瑞光电技术有限公司</div><div>564 武汉叁帝智造科技有限公司</div><div>565 武汉问鼎视觉广告科技有限公司</div><div>566 武汉向洋环保科技有限公司</div><div>567 武汉鑫丰展亿机电科技有限公司</div><div>568 武汉壹风互娱文化传播有限公司</div><div>569 武汉以东科技有限公司</div><div>570 武汉引行科技有限公司</div><div>571 武汉中点医药科技有限公司</div><div>572 武汉中天广宇环保科技有限公司</div><div>573 国牧科技(湖北)有限公司</div><div>574 华中动力新能源(武汉)有限公司</div><div>575 武汉地科精探科技有限公司</div><div>576 武汉恒信优创仪器有限公司</div><div>577 武汉扬志科技有限公司</div><div>578 湖北东跃地理信息工程有限公司</div><div>579 湖北海豚湾环保科技发展有限公司</div><div>580 湖北省武汉市邻汇信息服务有限公司</div><div>581 湖北中金长河环境科技有限公司</div><div>582 胜筹软件有限公司</div><div>583 斡得霈克(武汉)医疗科技有限责任公司</div><div>584 武汉安信鑫泰建筑劳务有限公司</div><div>585 武汉奥朵雷科技有限公司</div><div>586 武汉百安度网络科技有限公司</div><div>587 武汉宝谷之宝网络科技有限公司</div><div>588 武汉标盛科技有限公司</div><div>589 武汉大德志诚科技有限公司</div><div>590 武汉点匠文化传播有限公司</div><div>591 武汉谷码科技有限公司</div><div>592 武汉弘康医学检验实验室股份有限公司</div><div>593 武汉华罡岩土工程有限公司</div><div>594 武汉菱镜信息科技有限公司</div><div>595 武汉绿帆世纪科技有限公司</div><div>596 武汉逆羽科技有限公司</div><div>597 武汉速恒汽车技术有限公司</div><div>598 武汉先恒信息技术有限公司</div><div>599 武汉想兴鸿建筑配套工程有限公司</div><div>600 武汉新天宇建设工程有限公司</div><div>601 武汉兴瑞利机电设备有限公司</div><div>602 武汉烨禹森汽车技术有限公司</div><div>603 武汉音节跳动科技有限公司</div><div>604 武汉英孚希斯科技有限公司</div><div>605 武汉有牛科技有限公司</div><div>606 武汉智舰电子仪器有限公司</div><div>607 云鼎智慧(武汉)科技有限公司</div><div>608 智创云服(武汉)大数据科技有限公司</div><div>609 众盈有道(武汉)信息科技有限公司</div><div>610 武汉飞流智航科技有限公司</div><div>611 武汉鹏垒生物科技有限公司</div><div>612 湖北久泰恒昇光电科技有限公司</div><div>613 湖北优库智能技术有限公司</div><div>614 湖北源诚工业安全技术有限公司</div><div>615 武汉金咏达机械科技有限公司</div><div>616 武汉君允科技有限公司</div><div>617 武汉地大建筑设计有限公司</div><div>618 律文青(武汉)科技有限公司</div><div>619 帕特克(武汉)科技有限公司</div><div>620 武汉爱车轩科技有限公司</div><div>621 武汉初心不改教育科技有限公司</div><div>622 武汉楚田融科技有限公司</div><div>623 武汉德诺美生物医药股份有限公司</div><div>624 武汉奋元科技有限公司</div><div>625 武汉高通骏科技有限公司</div><div>626 武汉谷力信息科技有限公司</div><div>627 武汉弘博嘉诚工程技术有限公司</div><div>628 武汉聚态科技有限公司</div><div>629 武汉力德系统工程股份有限公司</div><div>630 武汉洛霖智翼自动化系统有限公司</div><div>631 武汉摩鸣科技有限公司</div><div>632 武汉瑞书云信息技术有限公司</div><div>633 武汉润凌科技有限公司</div><div>634 武汉胜迪信息科技有限公司</div><div>635 武汉文瑙科技有限公司</div><div>636 武汉鲜牛网络科技有限公司</div><div>637 武汉小宝科技有限公司</div><div>638 武汉依科思电力科技有限公司</div><div>639 武汉云筹优化科技有限公司</div><div>640 武汉正益清源科技有限公司</div><div>641 武汉智德聚成教育科技有限公司</div><div>642 大童科技(武汉)有限公司</div><div>643 武汉中弘精密机械有限公司</div><div>644 武汉光圈科技有限公司</div><div>645 博楚天阔环保科技(武汉)有限公司</div><div>646 晨冕智慧(武汉)科技有限公司</div><div>647 武汉风潮物联科技有限公司</div><div>648 湖北致久科技有限公司</div><div>649 武汉瑞昇光电子科技有限公司</div><div>650 武汉致久联众智能技术有限公司</div><div>651 国药工程(武汉)信息与控制技术有限公司</div><div>652 湖北宝思力科技有限公司</div><div>653 湖北凌然环保科技有限公司</div><div>654 麦格芬影视传媒(武汉)有限公司</div><div>655 美益添生物医药(武汉)有限公司</div><div>656 武汉博畴科技有限公司</div><div>657 武汉飞云通科技信息技术有限公司</div><div>658 武汉光谷瑞源智能技术有限公司</div><div>659 武汉金海创机电有限责任公司</div><div>660 武汉普昊科技有限公司</div><div>661 武汉市钱鲸科技有限公司</div><div>662 武汉医珈科技有限公司</div><div>663 武汉益鼎天养生物科技有限公司</div><div>664 武汉优恩生物科技有限公司</div><div>665 武汉云讯捷光信息技术有限公司</div><div>666 星运(武汉)医疗数据有限公司</div><div>667 武汉燕绥科技有限公司</div><div>668 武汉爱鑫潮科技有限公司</div><div>669 武汉博琼测控技术有限公司</div><div>670 湖北恒晟恒铖科技有限公司</div><div>671 华夏慕课(湖北)网络技术有限公司</div><div>672 武汉杰菡智能科技有限公司</div><div>673 武汉科一光电科技有限公司</div><div>674 湖北莱佛班克生物科技有限公司</div><div>675 武汉纳帆信息技术有限公司</div><div>676 武汉南瑞天宇电力设备有限公司</div><div>677 武汉培杰教育科技有限公司</div><div>678 武汉盛翔格电子有限公司</div><div>679 维数(武汉)智能科技有限公司</div><div>680 无限遨游(武汉)科技有限公司</div><div>681 武汉小懒人科技有限公司</div><div>682 言桑电子商务(武汉)有限公司</div><div>683 武汉亿昆科技有限公司</div><div>684 武汉意美智构信息科技有限公司</div><div>685 武汉优利克电力设备有限公司</div><div>686 武汉政瑞科技有限公司</div><div>687 武汉市中城事大数据有限责任公司</div><div>688 武汉航安科技有限公司</div><div>689 武汉精亦特电子有限公司</div><div>690 武汉源和泳涵科技有限公司</div><div>691 武汉安创想智能科技有限公司</div><div>692 武汉得意汇金科技有限公司</div><div>693 武汉江晨电子防护材料有限公司</div><div>694 武汉思瑞来恩科技有限公司</div><div>695 武汉欣锐锦生物科技有限公司</div><div>696 武汉润水源环境科技有限公司</div><div>697 武汉平方儿软件科技有限公司</div><div>698 武汉楚电高测科技有限公司</div><div>699 武汉煜炜光学科技有限公司</div><div>700 武汉楚域光电科技有限责任公司</div><div>701 武汉瀚宇汇达科技发展有限公司</div><div>702 武汉优莱宜汽车电子有限公司</div><div>703 武汉鑫珺诚电气有限公司</div><div>704 新丝路多语言信息咨询(武汉)有限公司</div><div>705 奥沃希浦(湖北)科技有限公司</div><div>706 武汉爱乐育童教育科技有限公司</div><div>707 武汉美频网络技术有限公司</div><div>708 安诺伦(武汉)生物科技有限公司</div><div>709 武汉啸云智汇三维科技有限公司</div><div>710 武汉萤实智能科技有限公司</div><div>711 武汉达汇新科技有限公司</div><div>712 武汉众腾智创信息技术有限公司</div><div>713 武汉市康利得科技有限公司</div><div>714 武汉三维金属材料科学研究院有限公司</div><div>715 武汉奥普诺为信息技术有限公司</div><div>716 武汉博思唯尔软件技术有限公司</div><div>717 武汉承启医学检验实验室有限公司</div><div>718 武汉市鼎动科技有限责任公司</div><div>719 武汉斗吧科技有限公司</div><div>720 武汉飞科盛鑫信息技术有限公司</div><div>721 湖北知链科技有限公司</div><div>722 武汉九毫米信息技术有限公司</div><div>723 武汉市迷萌网络科技有限责任公司</div><div>724 武汉普天精锐自控技术有限公司</div><div>725 湖北睿讯智源电气有限公司</div><div>726 武汉微安电力科技有限公司</div><div>727 晓禾教育科技(武汉)有限公司</div><div>728 壹墨若水(武汉)工程科技有限公司</div><div>729 武汉中柏环保技术有限公司</div><div>730 中谨恒通工程技术(武汉)有限公司</div><div>731 武汉奔腾网络系统集成有限公司</div><div>732 武汉博斯特德光电科技有限公司</div><div>733 武汉鼎睿助诚信息技术股份有限公司</div><div>734 武汉普思德科光电科技有限公司</div><div>735 武汉市三环电脑技术有限公司</div><div>736 武汉思博特科技发展有限公司</div><div>737 武汉众睿通科技有限公司</div><div>738 武汉飞翔机械设备有限公司</div><div>739 湖北瀚蓝信息科技有限公司</div><div>740 武汉博视曼医疗科技有限公司</div><div>741 创驿站(武汉)科技有限公司</div><div>742 武汉力强复合材料有限公司</div><div>743 武汉纳米客星科技有限公司</div><div>744 湖北世纪森源电气结构有限公司</div><div>745 武汉学府通数字科技有限公司</div><div>746 武汉优位捷安科技有限公司</div><div>747 武汉雨后科技有限责任公司</div><div>748 武汉云脑信息科技有限公司</div><div>749 武汉烛照科技有限公司</div><div>750 暖欣科技(武汉)有限公司</div><div>751 武汉晋鹏达信息技术有限公司</div><div>752 斐思光电科技武汉有限公司</div><div>753 武汉斐泰科技有限公司</div><div>754 湖北宝燕杰建筑装饰工程有限公司</div><div>755 湖北宸扬生物环保科技有限公司</div><div>756 湖北际象科技有限公司</div><div>757 湖北美睦恩医疗设备有限公司</div><div>758 湖北耀信信息科技有限公司</div><div>759 九恒星(武汉)信息技术有限公司</div><div>760 喵了个喵武汉科技有限公司</div><div>761 武汉盖迪电气自动化有限公司</div><div>762 武汉冠德智能科技有限公司</div><div>763 武汉光谷信息光电子创新中心有限公司</div><div>764 武汉嘉美俊电力工程有限公司</div><div>765 武汉每日加网络科技有限公司</div><div>766 武汉明阳创大科技有限公司</div><div>767 武汉沐之音音乐科技有限公司</div><div>768 武汉普斯顿网络科技有限公司</div><div>769 武汉钱旺智能科技有限公司</div><div>770 武汉人数科技有限公司</div><div>771 武汉盛元鑫博软件有限公司</div><div>772 武汉顺图信息技术有限公司</div><div>773 武汉同标标准技术服务有限公司</div><div>774 武汉威科赛尔光电技术有限公司</div><div>775 武汉希宁信息科技有限公司</div><div>776 武汉熙街通信技术有限公司</div><div>777 武汉一格空间科技有限公司</div><div>778 武汉壹品阁科技有限公司</div><div>779 武汉羿畅科技有限公司</div><div>780 武汉宇智数维科技有限公司</div><div>781 武汉中核中同蓝博医学检验实验室有限公司</div><div>782 仙境传媒科技(武汉)有限公司</div><div>783 中管辰化石油工程有限公司</div><div>784 湖北钦诚意达水利环保科技有限公司</div><div>785 武汉重光科技有限公司</div><div>786 湖北三里枫香科技有限公司</div><div>787 武汉则成规划测绘科技有限公司</div><div>788 武汉润能时代科技有限公司</div><div>789 武汉翔宇天成无人机科技有限公司</div><div>790 国响(武汉)智能科技有限公司</div><div>791 华拓建业工程技术有限公司</div><div>792 九生三(武汉)科技有限公司</div><div>793 睿佳(武汉)软件科技有限公司</div><div>794 武汉百齐生物技术有限公司</div><div>795 武汉丰乐精密制造有限公司</div><div>796 武汉合智汇通网络科技有限公司</div><div>797 武汉汇智通管道技术工程有限公司</div><div>798 武汉慧测电力科技有限公司</div><div>799 武汉江民网安科技有限公司</div><div>800 武汉金锐立科技有限公司</div><div>801 武汉利佳润诚科技有限公司</div><div>802 武汉欧博尔电力有限公司</div><div>803 武汉裴翼科技有限公司</div><div>804 武汉品哲网络科技有限公司</div><div>805 武汉冉动科技有限公司</div><div>806 武汉润远畅维生物科技有限公司</div><div>807 武汉市都纳科技有限公司</div><div>808 武汉市文通达科技有限公司</div><div>809 武汉万域动力科技有限公司</div><div>810 武汉小弦人工智能技术有限公司</div><div>811 武汉鑫凯力通信工程有限公司</div><div>812 武汉兴宇彦宸科技发展有限公司</div><div>813 武汉优量信息技术有限公司</div><div>814 武汉昀路安洋信息技术有限公司</div><div>815 予人特克(武汉)科技有限公司</div><div>816 中职物联(湖北)信息科技有限公司</div><div>817 武汉和与合文化发展有限公司</div><div>818 武汉衡易科技有限公司</div><div>819 武汉留才网络技术有限公司</div><div>820 武汉森林马科技有限公司</div><div>821 武汉惟楚新未来科技有限公司</div><div>822 武汉智慧云未来科技有限公司</div><div>823 楚门网络科技(湖北)有限公司</div><div>824 帝舍智能科技(武汉)有限公司</div><div>825 武汉今朝互娱科技有限公司</div><div>826 武汉华瑞伏安电力科技有限公司</div><div>827 湖北楚湘清能电气有限公司</div><div>828 湖北精瑜材料有限公司</div><div>829 劲马广告科技(武汉)股份有限公司</div><div>830 武汉安华环境保洁有限责任公司</div><div>831 武汉飞火科技有限公司</div><div>832 武汉富道通科技有限公司</div><div>833 武汉冠油科技有限公司</div><div>834 武汉龟兔教育科技有限公司</div><div>835 武汉号望科技有限公司</div><div>836 武汉君泊天下网络科技有限公司</div><div>837 武汉康车自动化设备有限公司</div><div>838 武汉兰翼科技有限公司</div><div>839 武汉联扬科技有限公司</div><div>840 武汉绿知行环保科技有限公司</div><div>841 武汉美全科技有限公司</div><div>842 武汉品智空间信息技术有限公司</div><div>843 武汉前蔚汽车工程技术有限公司</div><div>844 武汉且研科技有限公司</div><div>845 武汉微束检测科技有限公司</div><div>846 武汉星阑科技有限公司</div><div>847 武汉亚讯环保科技股份有限公司</div><div>848 武汉一控自动化科技有限公司</div><div>849 武汉奕创互动广告科技有限公司</div><div>850 武汉佑格科技有限公司</div><div>851 武汉跃毕德电力技术有限公司</div><div>852 武汉智昊科技有限公司</div><div>853 芯特科技(武汉)有限公司</div><div>854 湖北阑星工程设计咨询有限公司</div><div>855 湖北腾骏钣金电子设备有限公司</div><div>856 湖北延为信息技术有限公司</div><div>857 武汉恩立本模型设计有限公司</div><div>858 武汉景兴裕风网络科技有限公司</div><div>859 武汉趋为致诚科技有限公司</div><div>860 武汉市均益文化传播有限公司</div><div>861 武汉特柏尔电子技术有限公司</div><div>862 武汉沃英智能科技有限责任公司</div><div>863 武汉怡龙谷数字科技有限公司</div><div>864 武汉枣开科技有限公司</div><div>865 武汉掌中天下科技有限公司</div><div>866 武汉百科德生物科技股份有限公司</div><div>867 上清生物科技(武汉)有限公司</div><div>868 四维加生物科技(武汉) 有限公司</div><div>869 武汉阅微科技有限公司</div><div>870 武汉勇攀万联科技有限公司</div><div>871 武汉力胜兴包装材料有限公司</div><div>872 武汉小灯科技有限公司</div><div>873 仁合智航科技(武汉)有限责任公司</div><div>874 武汉泓康科技有限公司</div><div>875 武汉铁骨网络科技有限公司</div><div>876 武汉点宝科技有限公司</div><div>877 武汉东新众诚实业有限公司</div><div>878 武汉麦云科技有限公司</div><div>879 武汉泰坦互娱网络科技有限公司</div><div>880 览易(武汉)智能数据服务有限公司</div><div>881 武汉碧华环境净化股份有限公司</div><div>882 武汉亮剑科技有限公司</div><div>883 武汉衡驰科技有限公司</div><div>884 武汉九重天科技有限公司</div><div>885 武汉众生互联科技有限公司</div><div>886 武汉观锐生物科技有限公司</div><div>887 武汉星米空间信息技术有限公司</div><div>888 武汉汇德祥教育科技有限公司</div><div>889 武汉鹏讯科技有限公司</div><div>890 武汉伍壹来客科技有限公司</div><div>891 武汉乐钉科技有限公司</div><div>892 武汉斯科泰电子科技有限公司</div><div>893 武汉朱红艺术传播有限公司</div><div>894 湖北铭则科技有限公司</div><div>895 武汉荆联精密机械有限公司</div><div>896 武汉市晶博特科技有限公司</div><div>897 武汉蔼尔法工程科技有限公司</div><div>898 武汉威雷博科技有限公司</div><div>899 武汉中创信安网络技术有限公司</div><div>900 希帝可(湖北)电子有限公司</div><div>901 异贝网络科技有限责任公司</div><div>902 武汉鑫晟测试技术有限公司</div><div>903 武汉奥科鼎盛生物科技有限公司</div><div>904 武汉樊嘉科技有限公司</div><div>905 武汉禾青优化科技有限公司</div><div>906 湖北攀盛科技有限公司</div><div>907 武汉百特恩斯生物技术有限公司</div><div>908 武汉锐志魔方生物科技有限公司</div><div>909 优渊领智科技(武汉)有限公司</div><div>910 武汉定飞科技有限公司</div><div>911 武汉捷创嘉图科技有限公司</div><div>912 武汉市千米科技有限公司</div><div>913 武汉百望信息技术有限公司</div><div>914 武汉芯跃能源科技有限公司</div><div>915 湖北灵慧云网络科技有限公司</div><div>916 武汉数聚速达网络科技有限责任公司</div><div>917 武汉富茂链客科技有限公司</div><div>918 武汉智乐于科技有限公司</div><div>919 武汉鲲视网络科技有限责任公司</div><div>920 网电楚创智慧能源湖北有限公司</div>dateCreated2021-12-16T10:59:17:categories行业发展动态postid28432userid西安弈聪软件公司link/news/202112/161059169.htmltitle2021年四川省软件和信息技术服务业综合竞争力排行榜TOP30(附全名单)description<div>为促进<a href="https://www.xaecong.com/chengdu/" target="_blank" title="四川省软件">四川省软件</a>和信息技术服务业企业加快发展,发挥综合竞争力较强企业的引领作用,推动软件和信息技术服务业高质量发展,<a href="https://www.xaecong.com/chengdu/" target="_blank" title="四川省软件行业协会">四川省软件行业协会</a>在四川省经济和信息化厅的指导下,开展了本次发布工作。本次发布工作以2020年软件和信息技术服务业统计年报为基础,以软件业务收入、利润总额、研发投入强度、软件业务收入占主营业务收入的比例、企业创新能力和产品竞争力、市场开拓能力和社会责任贡献为主要指标,按照公开公正、严格评选、优中选优的原则,经过入门、入围、推荐、评定等程序并征得企业同意后,形成了“四川省软件和信息技术服务业综合竞争力排行榜TOP30(2021)",现面向社会公示。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211216104319503.jpg" border="0" alt="四川省软件"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">四川省软件和信息技术服务业综合竞争力排行榜TOP30(2021)</span></div><div>1、腾讯科技(成都)有限公司</div><div>2、成都积微物联集团股份有限公司</div><div>3、成都飞机工业(集团)有限责任公司</div><div>4、中国电子科技网络信息安全有限公司</div><div>5、四川省通信产业服务有限公司</div><div>6、四川九洲电器集团有限责任公司</div><div>7、新华三云计算技术有限公司</div><div>8、成都西山居世游科技有限公司</div><div>9、阿里巴巴(成都)软件技术有限公司</div><div>10、创意信息技术股份有限公司</div><div>11、成都卫士通信息安全技术有限公司</div><div>12、成都鼎桥通信技术有限公司</div><div>13、四川天邑康和通信股份有限公司</div><div>14、中铁工程服务有限公司</div><div>15、亚信科技(成都)有限公司</div><div>16、成都携程信息技术有限公司</div><div>17、四川科瑞软件有限责任公司</div><div>18、闲徕互娱(成都)网络科技有限公司</div><div>19、成都欧珀通信科技有限公司</div><div>20、成都索贝数码科技股份有限公司</div><div>21、四川久远银海软件股份有限公司</div><div>22、成都极米科技股份有限公司</div><div>23、四川中电启明星信息技术有限公司</div><div>24、四川宏华电气有限责任公司</div><div>25、成都卓杭网络科技股份有限公司</div><div>26、成都金山数字娱乐科技有限公司</div><div>27、竞技世界(成都)网络技术有限公司</div><div>28、四川通信科研规划设计有限责任公司</div><div>29、成都路行通信息技术有限公司</div><div>30、四川九州电子科技股份有限公司</div>dateCreated2021-12-16T10:43:37:categories行业发展动态postid28431userid西安弈聪软件公司link/news/202112/161043362.htmltitle2021年度陕西最佳创新软件企业结果出炉(附全名单)description<div>根据《2021年<a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="陕西省软件">陕西省软件</a>和信息服务业行业评优管理办法》,2021年陕西最佳创新<a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>/最佳成长型软件企业、陕西最佳创新软件产品、陕西最佳行业应用解决方案和陕西优秀软件工程师评选活动,在广大会员单位的积极参与下,经过专家会议评审,陕西省软件行业协会评选出2021年“陕西最佳创新软件企业”15家、“陕西最佳成长软件企业”10家、“陕西最佳创新软件产品”20个、“陕西最佳行业应用解决方案”10个和“陕西优秀软件工程师”10名,现予以公示。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211216103152872.jpg" border="0" alt="陕西省软件"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">2021年度陕西最佳创新软件企业名单</span></div><div>1 西安艾润物联网技术服务有限责任公司 王林祥</div><div>2 西安未来国际信息股份有限公司 王茜</div><div>3 西安奥卡云数据科技有限公司 陆博</div><div>4 西安能控安远信息技术有限公司 颜岩</div><div>5 西安获德图像技术有限公司 赵瑾</div><div>6 邦正科技股份有限公司 赵刚志</div><div>7 山脉科技股份有限公司 李波</div><div>8 西安交大捷普网络科技有限公司 郭亚东</div><div>9 西安软通动力网络技术有限公司 石蓉</div><div>10 西安葡萄城信息技术有限公司 吴严</div><div>11 渭南科赛机电设备有限责任公司 于海成</div><div>12 美林数据技术股份有限公司 程宏亮</div><div>13 陕西晟思智能测控有限公司 贾隽峰</div><div>14 陕西天诚软件有限公司 任玉荣</div><div>15 西安金讯通软件技术有限公司 韩召宁</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年度陕西最佳成长软件企业名单</span></div><div>1 西安康奈网络科技有限公司 刘晶</div><div>2 西安雷风电子科技有限公司 陈鑫磊</div><div>3 西安网是科技发展有限公司 马航昌</div><div>4 西安睿博智能股份有限公司 周鑫</div><div>5 西安九索数据技术股份有限公司 程鹏飞</div><div>6 西安航天电子侦查科技孵化中心有限公司 宋雷</div><div>7 西安北斗安全技术有限公司 谭晓鹏</div><div>8 西安引领网络科技股份有限公司 郭彦平</div><div>9 西安天询华启科技有限公司 廖子添</div><div>10 广联达西安科技有限公司 刘谦</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年度陕西最佳创新软件产品名单</span></div><div>1 美林数据技术股份有限公司 数据中台系统</div><div>2 西安四叶草信息技术有限公司 洞见日志收集与分析系统</div><div>3 陕西华春网络科技股份有限公司 龙标电子招标投标交易平台</div><div>4 中通服科信信息技术有限公司 基于大范围倾斜摄影的景区三维数字信息展示平台</div><div>5 美林数据技术股份有限公司 希子图鉴-数据资产图谱平台</div><div>6 山脉科技股份有限公司 河湖长制一体化管理平台</div><div>7 西安凯悦软件有限责任公司 悦监理项目管理软件V3.0</div><div>8 西安中服软件有限公司 中服云物联网平台</div><div>9 西安雷风电子科技有限公司 桌面云管理平台软件V2.0</div><div>10 陕西山利科技发展有限责任公司 智慧煤管综合业务信息平台V1.0</div><div>11 西安中望软件资讯有限责任公司 智慧党建系统</div><div>12 陕西安源科技有限公司 智能化运输销售系统</div><div>13 西安葡萄城软件有限公司 Wyn Enterprise 商业智能软件</div><div>14 西安胡门网络技术有限公司 网络攻防实验室系统</div><div>15 西安华讯科技有限责任公司 华泰DScreen数据可视化工具软件[简称:DScreen]V1.0</div><div>16 邦正科技股份有限公司 数字化医院综合运营管理系统软件V1.0</div><div>17 西安世豪汇科智能科技有限公司 实物资产信息管理系统</div><div>18 西安金讯通软件技术有限公司 5GAICC全媒体智能呼叫中心</div><div>19 陕西晟思智能测控有限公司 微小放电电流捕捉系统</div><div>20 陕西厚德电力技术有限公司 智能仓储管理系统</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年度陕西最佳行业应用解决方案名单</span></div><div>1 西安交大捷普网络科技有限公司 捷普工控安全解决方案</div><div>2 陕西能控安远信息技术有限公司 矿山智能化综合管控平台</div><div>3 中通服科信信息技术有限公司 智慧园区产品解决方案</div><div>4 西安中服软件有限公司 中服云智慧园区解决方案</div><div>5 西安云雀软件有限公司 通过ITOM实现设备全生命周期管理与网络运维自动化</div><div>6 西安金讯通软件技术有限公司 社情民意数据治理平台</div><div>7 西安承信网络信息技术有限公司 农业单品大数据平台</div><div>8 山脉科技股份有限公司 SUMMIT-Flood智慧洪涝灾害预警分析平台</div><div>9 陕西天行健车联网信息技术有限公司 基于大数据的商用车金融风险控制系统</div><div>10 陕西公众仕达软件科技有限公司 交通建设工程综合管控方案</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年度陕西优秀软件工程师名单</span></div><div>1 陕西天诚软件有限公司 任玉荣</div><div>2 西安世豪汇科智能科技有限公司 周智鹏</div><div>3 渭南科赛机电设备有限责任公司 韩东平</div><div>4 西安交大捷普网络科技有限公司 何建锋</div><div>5 西安华讯科技有限责任公司 强朝辉</div><div>6 陕西华春网络科技股份有限公司 张辉</div><div>7 西安金讯通软件技术有限公司 沈孝北</div><div>8 电信科学技术第十研究所有限公司 赵鹏</div><div>9 西安雷音防务科技有限公司 陈瑞祥</div><div>10 美林数据技术股份有限公司 马草</div>dateCreated2021-12-16T10:31:58:categories行业发展动态postid28430userid西安弈聪软件公司link/news/202112/161031583.htmltitle2021年浙江省软件企业核心竞争力评价结果公布(附全名单)description<div>为进一步发挥<a href="https://www.xaecong.com/hangzhou/" target="_blank" title="浙江省软件">浙江省软件</a>行业协会行业自律作用,引导和推动软件企业诚信经营,帮助协会会员企业积极履行社会责任,加大软件企业竞争力宣传力度,浙江省软件行业协会结合浙江省软件行业实际,协会开展了“2021年<a href="https://www.xaecong.com/hangzhou/" target="_blank" title="浙江省软件企业">浙江省软件企业</a>核心竞争力评价”工作。<span style="font-size: 9pt;">经会员企业自愿提出评价申请,协会依据《软件企业核心竞争力评价规范》中所规定的标准开展评价工作,并组织专家进行评审,现公示评价结果。</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;"><img src="/uploadfile/2021/20211216102236206.jpg" border="0" alt="浙江省软件企业"><br></span></div><div><span style="font-weight: bold;">2021年浙江省软件企业核心竞争力评价结果公示名单</span></div><div><span style="font-weight: bold;">2021年浙江省软件核心竞争力企业(规模型)</span></div><div>1 银江技术股份有限公司</div><div>2 信雅达科技股份有限公司</div><div>3 杭州远传新业科技有限公司</div><div>4 浙江华云信息科技有限公司</div><div>5 税友软件集团股份有限公司</div><div>6 创业慧康科技股份有限公司</div><div>7 聚光科技(杭州)股份有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年浙江省软件核心竞争力企业(创新型)</span></div><div>1 奥乐科技有限公司</div><div>2 浙江百应科技有限公司</div><div>3 杭州高达软件系统股份有限公司</div><div>4 杭州海康威视数字技术股份有限公司</div><div>5 杭州快盈信息科技有限公司</div><div>6 杭州义益钛迪信息技术有限公司</div><div>7 浙江汇信科技有限公司</div><div>8 琦星智能科技股份有限公司</div><div>9 浙江权重数据科技有限公司</div><div>10 杭州世平信息科技有限公司</div><div>11 杭州天翼智慧城市科技有限公司</div><div>12 杭州图特信息科技有限公司</div><div>13 浙江星汉信息技术股份有限公司</div><div>14 杭州盈高科技有限公司</div><div>15 浙江招天下招投标交易平台有限公司</div><div>16 浙江凡聚科技有限公司</div><div>17 浙江智晟科技有限公司</div><div>18 杭州中宝科技有限公司</div><div>19 中材邦业(杭州)智能技术有限公司</div><div>20 杭州中软安人网络通信股份有限公司</div><div>21 浙江创建科技有限公司</div><div>22 浙江网新恩普软件有限公司</div><div>23 杭州当虹科技股份有限公司</div><div>24 杭州湛联科技有限公司</div><div>25 闪捷信息科技有限公司</div><div>26 浙江和达科技股份有限公司</div><div>27 浙江深大智能科技有限公司</div><div>28 杭州城市大数据运营有限公司</div><div>29 杭州贝嘟科技有限公司</div><div>30 浙江鸿程计算机系统有限公司</div><div>31 杭州湛川智能技术有限公司</div><div>32 杭州园钉科技有限公司&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>33 杭州筑龙信息技术股份有限公司</div><div>34 虹软科技股份有限公司</div><div>35 杭州春来科技有限公司</div><div>36 杭州青橄榄网络技术有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年浙江省软件核心竞争力企业(成长型)</span></div><div>1 杭州彼盟建筑科技管理有限公司</div><div>2 杭州东忠科技股份有限公司</div><div>3 杭州为之科技有限公司</div><div>4 杭州熙菱信息技术有限公司</div><div>5 浙江惠瀜网络科技有限公司</div><div>6 浙江慧享信息科技有限公司</div><div>7 杭州微宏科技有限公司</div><div>8 杭州衡泰技术股份有限公司</div>dateCreated2021-12-16T10:22:42:categories行业发展动态postid28429userid西安弈聪软件公司link/news/202112/1610224110.htmltitle2021年福建省工业互联网APP典型应用案例入围名单公布description<div>根据《关于组织开展2021年工业互联网APP典型应用案例征集活动的通知》,福建省工信厅面向全省公开征集、遴选2021年工业互联网APP典型应用案例,经设区市工信部门推荐、材料初审、现场演示、专家评审及会议研究,共拟定11个工业互联网APP典型应用案例,现将入围名单公示如下:</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211215105634883.jpg" border="0" alt="工业互联网APP"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">2021年福建省工业互联网APP典型应用案例入围名单&nbsp;</span></div><div>1 厦门 厦门牧云数据技术有限公司 渗滤液工业互联网大数据赋能APP&nbsp;</div><div>2 福州 中海创科技(福建)集团有限公司 MES生产管理系统&nbsp;</div><div>3 福州 福建中信网安信息科技有限公司 工业互联网网络安全等级保护综合管理平台&nbsp;</div><div>4 福州 爱普(福建)科技有限公司 机械行业数据采集与智能管控通用工业APP应用解决方案&nbsp;</div><div>5 厦门 厦门万久科技股份有限公司 万久智控APP&nbsp;</div><div>6 莆田 中电望辰科技有限公司 基于工业互联网的鞋业云MES创新应用案例&nbsp;</div><div>7 厦门 福建金塑宝科技有限公司 金塑宝塑化产业链综合服务平台&nbsp;</div><div>8 厦门 厦门海为科技有限公司 “Haiwell 海为云”平台智慧工业APP&nbsp;</div><div>9 泉州 海丝埃睿迪数字科技有限公司 水务大脑APP&nbsp;</div><div>10 厦门 厦门汇利伟业科技有限公司 智慧矿山3D可视化管理系统&nbsp;</div><div>11 泉州 福建精研智通信息科技有限公司 智慧车联网大数据云平台</div>dateCreated2021-12-15T10:56:51:categories行业发展动态postid28428userid西安弈聪软件公司link/news/202112/151056513.htmltitle厦门市第一批软件和信息技术服务企业备案年审通过企业名单description<div>根据《厦门市工业和信息化局关于开展厦门市软件和信息服务企业备案和年审工作的通知》,厦门市工信局开展了第一批厦门市软件和信息技术服务企业备案年审工作。</div><div><span style="font-weight: bold;">第一批厦门市软件和信息技术服务企业备案年审通过企业名单</span></div><div>序号.企业名称(一类企业)</div><div>1.厦门亿联网络技术股份有限公司</div><div>2.四三九九网络股份有限公司</div><div>3.厦门趣店科技有限公司</div><div>4.厦门雅迅网络股份有限公司</div><div>5.厦门点触科技股份有限公司</div><div>6.厦门网宿有限公司</div><div>7.罗普特科技集团股份有限公司</div><div>8.厦门亿力吉奥信息科技有限公司</div><div>9.厦门美图之家科技有限公司</div><div>10.易联众信息技术股份有限公司</div><div>11.家乡互动(厦门)网络科技有限公司</div><div>12.智业软件股份有限公司</div><div>13.厦门美柚股份有限公司</div><div>14.厦门泡游网络科技有限公司</div><div>15.厦门真有趣信息科技有限公司</div><div>16.厦门极致互动网络技术股份有限公司</div><div>17.厦门卫星定位应用股份有限公司</div><div>18.厦门至恒融兴信息技术股份有限公司</div><div>19.厦门青瓷数码技术有限公司</div><div>20.厦门铃盛软件有限公司</div><div>21.厦门市易联众易惠科技有限公司</div><div>22.厦门神州鹰软件科技有限公司</div><div>23.厦门游动网络科技有限公司</div><div>24.厦门南讯股份有限公司</div><div>25.厦门纳龙健康科技股份有限公司</div><div>26.厦门市巨龙信息科技有限公司</div><div>27.厦门梦加网络科技股份有限公司</div><div>28.雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司</div><div>29.厦门熵基科技有限公司</div><div>30.厦门用友烟草软件有限责任公司</div><div>31.科技谷(厦门)信息技术有限公司</div><div>32.厦门快快网络科技有限公司</div><div>33.福建易联众保睿通信息科技有限公司</div><div>34.摩多(厦门)科技有限公司</div><div>35.厦门安胜网络科技有限公司</div><div>36.厦门海迈科技股份有限公司</div><div>37.厦门易名科技股份有限公司</div><div>38.厦门勇仕网络技术股份有限公司</div><div>39.厦门锐特信息技术有限公司</div><div>40.厦门网中网软件有限公司</div><div>41.福建国科信息科技有限公司</div><div>42.厦门科拓软件研发中心有限公司</div><div>43.易联众民生(厦门)科技有限公司</div><div>44.厦门服云信息科技有限公司</div><div>45.厦门稿定股份有限公司</div><div>46.厦门商集网络科技有限责任公司</div><div>47.厦门她趣信息技术有限公司</div><div>48.厦门创匠信息科技股份有限公司</div><div>49.厦门铸远教育科技有限公司</div><div>50.厦门威尔信息技术有限公司</div><div>51.厦门天锐科技股份有限公司</div><div>52.厦门融通信息技术有限责任公司</div><div>53.新意科创(厦门)信息科技有限公司</div><div>54.厦门快商通科技股份有限公司</div><div>55.厦门畅享信息技术有限公司</div><div>56.法信公证云(厦门)科技有限公司</div><div>57.厦门渊亭信息科技有限公司</div><div>58.厦门身份宝网络科技有限公司</div><div>59.厦门魔兔网络科技有限公司</div><div>60.厦门淘金互动网络股份有限公司</div><div>61.厦门图扑软件科技有限公司</div><div>62.厦门正航软件科技有限公司</div><div>63.厦门凤凰创壹软件有限公司</div><div>64.福建拓尔通软件有限公司</div><div>65.厦门市盛迅信息技术股份有限公司</div><div>66.厦门海豹他趣信息技术股份有限公司</div><div>67.福建易华录信息技术有限公司</div><div>68.厦门同步天成软件股份有限公司</div><div>69.厦门海实科技有限公司</div><div>70.厦门科云信息科技有限公司</div><div>71.厦门叁玖叁科技有限公司</div><div>72.厦门市超娱网络科技有限公司</div><div>73.厦门安盟网络股份有限公司</div><div>74.厦门本捷网络股份有限公司</div><div>75.福建亿力天龙集团股份有限公司</div><div>76.厦门建发信息技术有限公司</div><div>77.厦门星罗网络科技有限公司</div><div>78.厦门斯巴克科学仪器有限公司</div><div>79.厦门市法度信息科技有限公司</div><div>80.厦门蓝海天信息技术有限公司</div><div>81.厦门科灿信息技术有限公司</div><div>82.厦门网为股份有限公司</div><div>83.厦门物之联智能科技有限公司</div><div>84.厦门快普信息技术有限公司</div><div>85.厦门美亚商鼎信息科技有限公司</div><div>86.厦门市超游网络科技股份有限公司</div><div>87.厦门畅博思信息技术有限公司</div><div>88.福建省拾联信息科技有限公司</div><div>89.易联众(厦门)大数据科技有限公司</div><div>90.厦门市七星通联科技有限公司</div><div>91.厦门亿星软件有限公司</div><div>92.世纪海航(厦门)科技有限公司</div><div>93.厦门市虹约产品设计有限公司</div><div>94.厦门市蓝尚信息科技有限公司</div><div>95.厦门安必兴信息科技有限公司</div><div>96.厦门亿学软件有限公司</div><div>97.厦门易维信息技术有限公司</div><div>98.厦门四方德信科技有限公司</div><div>99.厦门荆艺软件有限公司</div><div>100.傲网信息科技(厦门)有限公司</div><div>101.厦门致上信息科技有限公司</div><div>102.厦门久凌创新科技有限公司</div><div>103.厦门云之巅信息技术有限公司</div><div>104.厦门节点信息技术有限公司</div><div>105.微泰科技(厦门)有限公司</div><div>106.厦门市南方科宇科技有限公司</div><div>107.绿网天下(福建)网络科技股份有限公司</div><div>108.观印数字影像(厦门)有限公司</div><div>109.厦门星客服科技有限公司</div><div>110.厦门忻德信息技术有限公司</div><div>111.厦门矽创微电子科技有限公司</div><div>112.厦门日升建机信息科技有限公司</div><div>113.麦乐峰(厦门)智能科技有限公司</div><div>114.指挥家(厦门)科技有限公司</div><div>115.厦门才盛人才服务有限公司</div><div>116.厦门创想无限信息科技有限公司</div><div>117.厦门联合优创网络科技有限公司</div><div>118.厦门精配软件工程有限公司</div><div>119.厦门数字证书管理有限公司</div><div>120.厦门极风网络科技有限公司</div><div>121.厦门市风吉网络技术有限公司</div><div>122.厦门中塔日升信息科技有限公司</div><div>123.厦门市秦商信息科技股份有限公司</div><div>124.厦门一通灵信息科技有限公司</div><div>125.厦门泛卓信息科技有限公司</div><div>126.厦门数据谷信息科技有限公司</div><div>127.厦门汇利伟业科技有限公司</div><div>128.厦门市讯发软件科技有限公司</div><div>129.闲闪(厦门)文化传播有限公司</div><div>130.厦门投融汇网络有限公司</div><div>131.十一维度(厦门)网络科技有限公司</div><div>132.克尔维特(厦门)信息技术有限公司</div><div>133.厦门合序软件有限公司</div><div>134.厦门嵘拓物联科技有限公司</div><div>135.厦门才盛网络科技有限公司</div><div>136.厦门中智信系统集成有限公司</div><div>137.厦门五六科技股份有限公司</div><div>138.厦门异次元网络技术有限公司</div><div>139.厦门云来通软件有限公司</div><div>140.厦门极上智能科技有限公司</div><div>141.厦门思倍旭文化传播有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">注:一类企业为符合《中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告》(2021年 第10号)中软件企业规定的企业。</span></div><div><span style="font-weight: bold;">序号.企业名称(二类企业)</span></div><div>1.厦门吉比特网络技术股份有限公司</div><div>2.厦门市美亚柏科信息股份有限公司</div><div>3.厦门狄耐克智能科技股份有限公司</div><div>4.厦门万安智能有限公司</div><div>5.厦门美图网科技有限公司</div><div>6.厦门柏事特信息科技有限公司</div><div>7.厦门路桥信息股份有限公司</div><div>8.厦门集微科技有限公司</div><div>9.厦门靠谱云股份有限公司</div><div>10.厦门信息港建设发展股份有限公司</div><div>11.厦门众联世纪科技有限公司</div><div>12.厦门三五互联科技股份有限公司</div><div>13.厦门小歪科技有限公司</div><div>14.厦门市世纪网通网络服务有限公司</div><div>15.厦门飞博共创网络科技股份有限公司</div><div>16.厦门四信通信科技有限公司</div><div>17.厦门海晟融创信息技术有限公司</div><div>18.厦门熙重电子科技有限公司</div><div>19.国网信通亿力科技有限责任公司</div><div>20.吉游社(厦门)信息技术有限公司</div><div>21.厦门民航凯亚有限公司</div><div>22.厦门特力通信息技术股份有限公司</div><div>23.汉纳森(厦门)数据股份有限公司</div><div>24.厦门铠甲网络股份有限公司</div><div>25.天翼爱动漫文化传媒有限公司</div><div>26.厦门瑞为信息技术有限公司</div><div>27.厦门金名节能科技有限公司</div><div>28.厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司</div><div>29.厦门智宇信息技术有限公司</div><div>30.厦门蓝斯通信股份有限公司</div><div>31.厦门鑫点击网络集团股份有限公司</div><div>32.趣游(厦门)科技有限公司</div><div>33.厦门微信软件有限公司</div><div>34.创业树(厦门)科技股份有限公司</div><div>35.厦门自贸试验区电子口岸有限公司</div><div>36.厦门日华科技股份有限公司</div><div>37.厦门一品威客网络科技股份有限公司</div><div>38.厦门海荭兴仪器股份有限公司</div><div>39.厦门四信智慧电力科技有限公司</div><div>40.厦门新游网络股份有限公司</div><div>41.厦门市酷游网络科技有限公司</div><div>42.厦门印天电子科技有限公司</div><div>43.厦门昂讯网络科技有限公司</div><div>44.厦门蓝极档案技术有限公司</div><div>45.厦门卓网信息科技股份有限公司</div><div>46.厦门市旷盛文化传播有限公司</div><div>47.厦门尚为科技股份有限公司</div><div>48.厦门中软卓越教育科技有限公司</div><div>49.厦门彼岸天网络科技有限公司</div><div>50.厦门福信光电集成有限公司</div><div>51.厦门斯坦道科学仪器股份有限公司</div><div>52.厦门市迈丹科技开发有限公司</div><div>53.厦门悦游网络科技有限公司</div>dateCreated2021-12-15T10:47:13:categories行业发展动态postid28427userid西安弈聪软件公司link/news/202112/151047134.htmltitle厦门市工信局2021年厦门市“专精特新”中小企业认定和奖励项目名单公布description<div><div>根据《厦门市工业和信息化局关于印发厦门市“专精特新”中小企业认定管理办法的通知》《厦门市工业和信息化局关于开展2021年厦门市“专精特新”中小企业认定工作的通知》、《厦门市工业和信息化局 厦门市财政局关于印发厦门市中小企业发展专项资金使用管理办法的通知》,厦门市工信局拟对厦门万明电子有限公司等147家企业给予认定,厦门万明电子有限公司等108家小微企业给予资金奖励,现予以公示。</div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 9pt; font-weight: bold;"><img src="/uploadfile/2021/20211215104032542.jpg" border="0" alt="厦门市专精特新中小企业"><br></span></div><div><span style="font-size: 9pt; font-weight: bold;">2021年厦门市“专精特新”中小企业认定公示名单(147家)</span></div><div>1.厦门万明电子有限公司</div><div>2.厦门市科力电子有限公司</div><div>3.厦门松元电子有限公司</div><div>4.厦门唯恩电气有限公司</div><div>5.厦门信达物联科技有限公司</div><div>6.厦门东声电子有限公司</div><div>7.厦门宇电自动化科技有限公司</div><div>8.厦门市智联信通物联网科技有限公司</div><div>9.厦门众联世纪科技有限公司</div><div>10.星宸科技股份有限公司</div><div>11.厦门熙重电子科技有限公司</div><div>12.罗普特科技集团股份有限公司</div><div>13.睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司</div><div>14.厦门她趣信息技术有限公司</div><div>15.厦门骏丰电子有限公司</div><div>16.数岩科技股份有限公司</div><div>17.厦门市潮汇技术开发有限公司</div><div>18.厦门星科电子有限公司</div><div>19.厦门市世纪网通网络服务有限公司</div><div>20.厦门爱瑞克电子有限公司</div><div>21.厦门快商通科技股份有限公司</div><div>22.厦门星纵信息科技有限公司</div><div>23.鸿汉(厦门)科技有限公司</div><div>24.厦门市惟贝特电子有限公司</div><div>25.厦门芯一代集成电路有限公司</div><div>26.厦门市石秀才电子商务有限公司</div><div>27.厦门华数电力科技有限公司</div><div>28.厦门烨映电子科技有限公司</div><div>29.厦门威尔信息技术有限公司</div><div>30.厦门乾照半导体科技有限公司</div><div>31.厦门农芯数字科技有限公司</div><div>32.厦门美亚中敏科技有限公司</div><div>33.厦门尚为科技股份有限公司</div><div>34.厦门网为股份有限公司</div><div>35.厦门威芯泰科技有限公司</div><div>36.厦门鑫点击网络集团股份有限公司</div><div>37.稻兴电子科技(厦门)有限公司</div><div>38.三维码(厦门)网络科技有限公司</div><div>39.厦门鼎芯科技有限公司</div><div>40.厦门著赫电子科技有限公司</div><div>41.厦门骐俊物联科技股份有限公司</div><div>42.厦门锐骐物联技术股份有限公司</div><div>43.易联众智鼎(厦门)科技有限公司</div><div>44.厦门瑞为信息技术有限公司</div><div>45.厦门市鑫宏鹏电子有限公司</div><div>46.厦门凌阳华芯科技有限公司</div><div>47.稿定(厦门)科技有限公司</div><div>48.开发晶照明(厦门)有限公司</div><div>49.柏科智能(厦门)科技有限公司</div><div>50.厦门奥普拓自控科技有限公司</div><div>51.中骏智能电气科技股份有限公司</div><div>52.厦门明翰电气股份有限公司</div><div>53.厦门维克机械设备有限公司</div><div>54.厦门华电开关有限公司</div><div>55.厦门思泰克智能科技股份有限公司</div><div>56.厦门三优光电股份有限公司</div><div>57.厦门扬森数控设备有限公司</div><div>58.睿科集团(厦门)股份有限公司</div><div>59.厦门兴全龙机械有限公司</div><div>60.厦门普诚科技有限公司</div><div>61.厦门银华机械有限公司</div><div>62.厦门拓宝科技有限公司</div><div>63.厦门精合电气自动化有限公司</div><div>64.厦门华晔精密模具有限公司</div><div>65.厦门达真电机有限公司</div><div>66.厦门佳创科技股份有限公司</div><div>67.厦门华普胜钣金制造有限公司</div><div>68.厦门南超机械有限公司</div><div>69.厦门乃尔电子有限公司</div><div>70.纳路(厦门)环保科技有限公司</div><div>71.厦门特盈自动化科技股份有限公司</div><div>72.厦门星纵智能科技有限公司</div><div>73.厦门市迈动体育用品有限公司</div><div>74.厦门市诺盛测控技术有限公司</div><div>75.厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司</div><div>76.厦门麦丰密封件有限公司</div><div>77.麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司</div><div>78.厦门保视丽无尘科技有限公司</div><div>79.厦门华尔达智能科技股份有限公司</div><div>80.厦门力迪塑胶有限公司</div><div>81.厦门唯自然工贸有限公司</div><div>82.福建祥云科创新型管业科技有限公司</div><div>83.厦门优力播休闲用品有限公司</div><div>84.中广核瑞胜发(厦门)新材料有限公司</div><div>85.厦门中构新材料科技股份有限公司</div><div>86.厦门腾诺光学科技有限公司</div><div>87.氟乐泰科(厦门)新材料有限公司</div><div>88.厦门柏润氟材料科技有限公司</div><div>89.厦门宏发先科新型建材有限公司</div><div>90.厦门通耐钨钢有限公司</div><div>91.厦门东顺涂料有限公司</div><div>92.厦门市豪尔新材料股份有限公司</div><div>93.厦门浩纬实业有限公司</div><div>94.厦门祥福兴科技股份有限公司</div><div>95.萨科(厦门)医疗科技有限公司</div><div>96.厦门宏驰实业有限公司</div><div>97.厦门众盛精密电路有限公司</div><div>98.厦门申颖科技股份有限公司</div><div>99.厦门爱迪特环保科技有限公司</div><div>100.厦门兴重环保化工有限公司</div><div>101.安越环境科技股份有限公司</div><div>102.联合环境技术(厦门)有限公司</div><div>103.厦门环康环保科技股份有限公司</div><div>104.爱源(厦门)电子有限公司</div><div>105.厦门铱科卫浴科技有限公司</div><div>106.万嘉清水(厦门)环境技术有限公司</div><div>107.厦门佳浴智能卫浴有限公司</div><div>108.厦门恩成制药有限公司</div><div>109.致微(厦门)仪器有限公司</div><div>110.厦门通灵生物医药科技有限公司</div><div>111.厦门欧化实业有限公司</div><div>112.唐传生物科技(厦门)有限公司</div><div>113.太阳树(厦门)生物工程有限公司</div><div>114.厦门市鑫达兴医疗科技有限公司</div><div>115.博益宁(厦门)医疗器械有限公司</div><div>116.迈贝特(厦门)新能源有限公司</div><div>117.厦门昊亮能源科技有限公司</div><div>118.厦门晶晟能源科技有限公司</div><div>119.厦门博创汉津新能源科技有限公司</div><div>120.厦门极致互动网络技术股份有限公司</div><div>121.厦门联容电控有限公司</div><div>122.厦门英诺尔电子科技股份有限公司</div><div>123.厦门市戴尔乐新能源汽车有限公司</div><div>124.厦门顶尖电子有限公司</div><div>125.厦门华盛弘精密模具有限公司</div><div>126.厦门大一互科技有限公司</div><div>127.吉门保险丝制造(厦门)有限公司</div><div>128.厦门市欧立通电子科技开发有限公司</div><div>129.瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司</div><div>130.厦门市华测检测技术有限公司</div><div>131.厦门捷讯汽车零部件有限公司</div><div>132.厦门三德信科技股份有限公司</div><div>133.厦门捷昕精密科技股份有限公司</div><div>134.厦门微能电子科技有限公司</div><div>135.厦门鑫铭科技股份有限公司</div><div>136.厦门凯欣达体育用品有限公司</div><div>137.厦门伊科电子有限公司</div><div>138.厦门任和运动器材有限公司</div><div>139.厦门国毅科技有限公司</div><div>140.天海欧康科技信息(厦门)有限公司</div><div>141.厦门鑫德来工贸有限公司</div><div>142.厦门金恩塑胶有限公司</div><div>143.厦门指纹科技有限公司</div><div>144.新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司</div><div>145.厦门雅信塑胶有限公司</div><div>146.厦门市得尔美卫浴有限公司</div><div>147.厦门美科安防科技股份有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年厦门市“专精特新”中小企业认定奖励公示名单(108家)</span></div><div>1.厦门万明电子有限公司</div><div>2.厦门松元电子有限公司</div><div>3.厦门信达物联科技有限公司</div><div>4.厦门宇电自动化科技有限公司</div><div>5.厦门众联世纪科技有限公司</div><div>6.睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司</div><div>7.厦门她趣信息技术有限公司</div><div>8.厦门骏丰电子有限公司</div><div>9.数岩科技股份有限公司</div><div>10.厦门星科电子有限公司</div><div>11.厦门爱瑞克电子有限公司</div><div>12.厦门星纵信息科技有限公司</div><div>13.鸿汉(厦门)科技有限公司</div><div>14.厦门市惟贝特电子有限公司</div><div>15.厦门芯一代集成电路有限公司</div><div>16.厦门市石秀才电子商务有限公司</div><div>17.厦门华数电力科技有限公司</div><div>18.厦门烨映电子科技有限公司</div><div>19.厦门乾照半导体科技有限公司</div><div>20.厦门农芯数字科技有限公司</div><div>21.厦门美亚中敏科技有限公司</div><div>22.厦门尚为科技股份有限公司</div><div>23.厦门网为股份有限公司</div><div>24.厦门威芯泰科技有限公司</div><div>25.厦门鑫点击网络集团股份有限公司</div><div>26.稻兴电子科技(厦门)有限公司</div><div>27.三维码(厦门)网络科技有限公司</div><div>28.厦门鼎芯科技有限公司</div><div>29.厦门著赫电子科技有限公司</div><div>30.厦门骐俊物联科技股份有限公司</div><div>31.厦门锐骐物联技术股份有限公司</div><div>32.易联众智鼎(厦门)科技有限公司</div><div>33.厦门市鑫宏鹏电子有限公司</div><div>34.厦门凌阳华芯科技有限公司</div><div>35.柏科智能(厦门)科技有限公司</div><div>36.厦门奥普拓自控科技有限公司</div><div>37.中骏智能电气科技股份有限公司</div><div>38.厦门明翰电气股份有限公司</div><div>39.厦门维克机械设备有限公司</div><div>40.厦门思泰克智能科技股份有限公司</div><div>41.厦门扬森数控设备有限公司</div><div>42.睿科集团(厦门)股份有限公司</div><div>43.厦门兴全龙机械有限公司</div><div>44.厦门普诚科技有限公司</div><div>45.厦门拓宝科技有限公司</div><div>46.厦门精合电气自动化有限公司</div><div>47.厦门华晔精密模具有限公司</div><div>48.厦门佳创科技股份有限公司</div><div>49.厦门华普胜钣金制造有限公司</div><div>50.厦门南超机械有限公司</div><div>51.厦门乃尔电子有限公司</div><div>52.纳路(厦门)环保科技有限公司</div><div>53.厦门特盈自动化科技股份有限公司</div><div>54.厦门星纵智能科技有限公司</div><div>55.厦门保视丽无尘科技有限公司</div><div>56.厦门力迪塑胶有限公司</div><div>57.厦门唯自然工贸有限公司</div><div>58.福建祥云科创新型管业科技有限公司</div><div>59.厦门优力播休闲用品有限公司</div><div>60.中广核瑞胜发(厦门)新材料有限公司</div><div>61.厦门中构新材料科技股份有限公司</div><div>62.厦门腾诺光学科技有限公司</div><div>63.氟乐泰科(厦门)新材料有限公司</div><div>64.厦门柏润氟材料科技有限公司</div><div>65.厦门宏发先科新型建材有限公司</div><div>66.厦门通耐钨钢有限公司</div><div>67.厦门东顺涂料有限公司</div><div>68.厦门市豪尔新材料股份有限公司</div><div>69.厦门浩纬实业有限公司</div><div>70.厦门祥福兴科技股份有限公司</div><div>71.萨科(厦门)医疗科技有限公司</div><div>72.厦门宏驰实业有限公司</div><div>73.厦门众盛精密电路有限公司</div><div>74.厦门申颖科技股份有限公司</div><div>75.厦门爱迪特环保科技有限公司</div><div>76.厦门兴重环保化工有限公司</div><div>77.联合环境技术(厦门)有限公司</div><div>78.厦门环康环保科技股份有限公司</div><div>79.万嘉清水(厦门)环境技术有限公司</div><div>80.厦门恩成制药有限公司</div><div>81.致微(厦门)仪器有限公司</div><div>82.厦门通灵生物医药科技有限公司</div><div>83.厦门欧化实业有限公司</div><div>84.唐传生物科技(厦门)有限公司</div><div>85.太阳树(厦门)生物工程有限公司</div><div>86.博益宁(厦门)医疗器械有限公司</div><div>87.迈贝特(厦门)新能源有限公司</div><div>88.厦门昊亮能源科技有限公司</div><div>89.厦门博创汉津新能源科技有限公司</div><div>90.厦门联容电控有限公司</div><div>91.厦门英诺尔电子科技股份有限公司</div><div>92.厦门市戴尔乐新能源汽车有限公司</div><div>93.厦门大一互科技有限公司</div><div>94.吉门保险丝制造(厦门)有限公司</div><div>95.厦门市欧立通电子科技开发有限公司</div><div>96.厦门捷讯汽车零部件有限公司</div><div>97.厦门三德信科技股份有限公司</div><div>98.厦门捷昕精密科技股份有限公司</div><div>99.厦门鑫铭科技股份有限公司</div><div>100.厦门凯欣达体育用品有限公司</div><div>101.厦门伊科电子有限公司</div><div>102.厦门任和运动器材有限公司</div><div>103.厦门国毅科技有限公司</div><div>104.天海欧康科技信息(厦门)有限公司</div><div>105.厦门鑫德来工贸有限公司</div><div>106.厦门金恩塑胶有限公司</div><div>107.新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司</div><div>108.厦门雅信塑胶有限公司</div></div> <div> </div>dateCreated2021-12-15T10:40:56:categories行业发展动态postid28426userid西安弈聪软件公司link/news/202112/151040557.htmltitle广西第一批制造业单项冠军示范企业名单发布(共42家)description<div>根据广西《自治区工业和信息化厅关于印发广西百家制造业单项冠军企业培育工程实施方案的通知》精神,经企业自主申报、市级工信部门和本厅行业处室推荐、申报企业数据和资料核对、行业处室及专家组论证、征求部门意见和网上公示等环节,广西自治区工信厅确定了广西第一批制造业单项冠军示范企业名单,现印发公布。</div><div><span style="font-weight: bold;">广西第一批制造业单项冠军示范企业名单</span></div><div>1 桂林 桂林广陆数字测控有限公司 电子数显量具</div><div>2 桂林 桂林智神信息技术股份有限公司 云台稳定器</div><div>3 桂林 桂林光隆科技集团股份有限公司 光隔离器、激光器</div><div>探测器</div><div>4 北海 广西新未来信息产业股份有限公司 压敏电阻</div><div>5 桂林 桂林市晶瑞传感技术有限公司 数显倾角/角度尺</div><div>6 桂林 中国化学工业桂林工程有限公司 橡胶冷喂料挤出机</div><div>7 柳州 柳州科路测量仪器有限责任公司 铁路专用计量器具、</div><div>测量仪器</div><div>8 柳州 柳州东方工程橡胶制品有限公司 橡胶减震制品</div><div>9 桂林 桂林狮达技术股份有限公司 电子束焊机</div><div>10 柳州 柳州酸王泵制造股份有限公司 脱硫脱硝项目用耐腐</div><div>耐磨离心泵</div><div>11 柳州 广西柳工农业机械股份有限公司 甘蔗联合收获机</div><div>12 桂林 桂林机床电器有限公司 交流接触器、漏电保护开关、开关</div><div>13 梧州 梧州市三禾添佰利五金加工有限公司 TCT直刀</div><div>14 桂林 桂林橡胶机械有限公司 轮胎定型硫化机</div><div>15 北海 北海新宏恒达机械设备有限公司 鱼粉生产设备</div><div>16 南宁 广西美斯达工程机械设备有限公司 移动式集成砂石骨料</div><div>处理系统</div><div>17 桂林 桂林矿山机械有限公司 摆式磨粉机(雷蒙磨)</div><div>18 梧州 广西碧清源环保投资有限公司 纳米陶瓷膜高效水质</div><div>净化器</div><div>19 桂林 桂林福达股份有限公司 汽车离合器</div><div>20 柳州 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 重型自卸车</div><div>21 柳州 柳州一阳科技股份有限公司 汽车铝合金轮毂</div><div>22 柳州 耐世特汽车系统(柳州)有限公司 电动助力转向系统</div><div>23 柳州 柳州莫森泰克汽车科技有限公司 汽车玻璃升降器</div><div>24 崇左 南方锰业集团有限责任公司 电解二氧化锰</div><div>25 南宁 广西南南铝加工有限公司 铝合金板材</div><div>26 柳州 广西晶联光电材料有限责任公司 ITO靶材</div><div>27 崇左 广西国盛稀土新材料有限公司 各类单一元素稀土</div><div>化合物</div><div>28 贺州 广西贺州市桂东电子科技有限责任公司 铝电解电容器用中高压电极</div><div>29 桂林 桂林南药股份有限公司 注射用青蒿琥酯</div><div>30 桂林 桂林三金药业股份有限公司 三金片、桂林西瓜霜</div><div>31 桂林 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 超声洁牙机</div><div>32 梧州 广西梧州制药(集团)股份有限公司 注射用血栓通</div><div>33 柳州 广西仙草堂制药有限责任公司 青蒿素</div><div>34 来宾 志光家具(象州)有限公司 办公家具</div><div>35 南宁 西牛皮防水科技有限公司 CPS反应沾湿铺防水</div><div>卷材</div><div>36 南宁 广西华纳新材料科技有限公司 纳米碳酸钙</div><div>37 梧州 广西金茂钛业有限公司 钛白粉</div><div>38 南宁 广西森合高新科技股份有限公司 环保型黄金选矿剂</div><div>39 梧州 广西神冠胶原生物集团有限公司 胶原蛋白肠衣</div><div>40 桂林 桂林市红星化工有限责任公司 复配膨松剂</div><div>41 桂林 桂林吉福思罗汉果生物技术股份有限公司 罗汉果提取物</div><div>42 梧州 梧州中茶茶业有限公司 六堡茶</div>dateCreated2021-12-14T12:43:53:categories行业发展动态postid28425userid西安弈聪软件公司link/news/202112/141243535.htmltitle2021年广西智能工厂示范企业和数字化车间名单公布description<div>为加快提升广西传统制造业发展质量和水平,推动制造业转型升级,根据《关于推进工业振兴三年行动方案(2021-2023 年)》和2021年广西自治区《政府工作报告》工作部署,以及《关于开展2021 年广西智能工厂示范企业和数字化车间认定工作的通知》等文件要求,广西自治区工信厅组织开展了 2021年广西智能工厂示范企业和数字化车间认定工作。经企业申报、各市工业和信息化局审核推荐、专家组初审、现场复核评审、公示等程序,确定了2021年广西智能工厂示范企业和数字化车间名单,现予以公布,并向获得认定的企业颁发“广西智能工厂示范企业”和“广西数字化车间”牌匾。希望获得认定的企业继续推进智能制造和数字化建设,不断提高智能制造能力和水平,推动企业实现高质量发展。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211214123950491.jpg" border="0" alt="智能工厂"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">2021年广西智能工厂示范企业名单&nbsp;</span> &nbsp;</div><div>1 广西南南铝加工有限公司 流程型 南宁市</div><div>2 国能南宁发电有限公司 离散型制造 南宁市</div><div>3 广西机械工业研究院有限责任公司 远程运维 南宁市</div><div>4 南宁浮法玻璃有限责任公司 流程型 南宁市</div><div>5 南宁海大生物科技有限公司 流程型 南宁市</div><div>6 广西伊利冷冻食品有限公司 流程型 南宁市</div><div>7 南宁八菱科技股份有限公司 离散型 南宁市</div><div>8 隆安海螺水泥有限责任公司 流程型 南宁市</div><div>9 广西新广建新材料有限公司 流程型 南宁市</div><div>10 广西纵览线缆集团有限公司 离散型 南宁市</div><div>11 广西南亚电器有限公司 离散型 南宁市</div><div>12 广西博禄德电子有限公司 离散型 南宁市</div><div>13 南宁赢创美诗药业有限公司 流程型 南宁市</div><div>14 南宁中建西部建设有限公司 网络协同 南宁市</div><div>15 广西康柏莱科技有限公司 流程型 南宁市</div><div>16 广西世纪创新显示电子有限公司 离散型 南宁市</div><div>17 广西亿凯玻璃科技有限公司 离散型 南宁市</div><div>18 广西高峰五洲人造板有限公司 流程型 南宁市</div><div>19 柳工柳州传动件有限公司 离散型 柳州市</div><div>20 柳州五菱柳机动力有限公司 流程型 柳州市</div><div>21 安琪酵母(柳州)有限公司 流程型 柳州市</div><div>22 柳州易舟汽车空调有限公司 离散型 柳州市</div><div>23 柳州上汽汽车变速器有限公司 离散型 柳州市</div><div>24 柳州嘉和热系统有限公司 离散型 柳州市</div><div>25 柳州柳工叉车有限公司 离散型 柳州市</div><div>26 柳州福瑞特汽车零部件有限公司 离散型 柳州市</div><div>27 广西鲁板铝合金模板有限公司 离散型 柳州市</div><div>28 柳州八菱科技有限公司 离散型 柳州市</div><div>29 广西螺霸王食品科技有限公司 流程型 柳州市</div><div>30 柳州瑞东机械制造有限公司 离散型 柳州市</div><div>31 广西中源机械有限公司 离散型 柳州市</div><div>32 广西淞森车用部件有限公司 离散型 柳州市</div><div>33 广西融水东立水泥有限公司 流程型 柳州市</div><div>34 佛吉亚(柳州)汽车内饰系统有限公司 离散型 柳州市</div><div>35 柳州航盛科技有限公司 离散型 柳州市</div><div>36 广西卡维迪夫密封系统有限公司 离散型 柳州市</div><div>37 广西建工轨道装配预制混凝土有限公司 流程型 柳州市</div><div>38 佛吉亚(柳州)排气控制技术有限公司 离散型 柳州市</div><div>39 桂林福达曲轴有限公司 离散型 桂林市</div><div>40 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 流程型 桂林市</div><div>41 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 离散型 桂林市</div><div>42 桂林奇峰纸业有限公司 流程型 桂林市</div><div>43 广西科伦制药有限公司 流程型 桂林市</div><div>44 桂林韶兴电力科技有限公司 流程型 桂林市</div><div>45 桂林福达重工锻造有限公司 离散型 桂林市</div><div>46 桂林独石山建材有限公司 流程型 桂林市</div><div>47 桂林毛嘉工艺品有限公司 离散型 桂林市</div><div>48 桂林星辰科技股份有限公司 离散型 桂林市</div><div>49 桂林光隆光学科技有限公司 流程型 桂林市</div><div>50 梧州康恒再生能源有限公司 流程型 梧州市</div><div>51 广西桦源环保科技有限公司 远程运维 梧州市</div><div>52 广西协进建材科技有限公司 流程型 梧州市</div><div>53 梧州市永达钢铁有限公司 流程型 梧州市</div><div>54 信义玻璃(广西)有限公司 流程型 北海市</div><div>55 北海惠科光电显示有限公司 离散型 北海市</div><div>56 广西投资集团北海发电有限公司 流程型 北海市</div><div>57 广西合浦县惠来宝机械制造有限公司 离散型 北海市</div><div>58 北海六禾电子有限公司 离散型 北海市</div><div>59 广西北港不锈钢有限公司 流程型 北海市</div><div>60 广西新鑫能源科技有限公司 流程型 北海市</div><div>61 广西华昇新材料有限公司 流程型 防城港市</div><div>62 上思德盛新材料科技有限公司 流程型 防城港市</div><div>63 益海嘉里(防城港)生物科技有限公司 流程型 防城港市</div><div>64 广西海大饲料有限公司 流程型 钦州市</div><div>65 广西协鑫中马分布式能源有限公司 流程型 钦州市</div><div>66 赛尔康(贵港)制造有限公司 离散型 贵港市</div><div>67 广西绿源电动车有限公司 离散型 贵港市</div><div>68 贵港市海大饲料有限公司 流程型 贵港市</div><div>69 广西玉林坤达机械制造有限责任公司 离散型 玉林市</div><div>70 广西高林林业股份有限公司 流程型 玉林市</div><div>71 广西恒庆建材有限公司 流程型 玉林市</div><div>72 广西银轮环保科技有限公司 离散型 玉林市</div><div>73 华润水泥(田阳)有限公司 流程型 百色市</div><div>74 百色百矿发电有限公司 流程型 百色市</div><div>75 广西信发铝电有限公司 流程型 百色市</div><div>76 靖西市大西南锰业有限公司 流程型 百色市</div><div>77 那坡同益新丝绸科技实业有限公司 流程型 百色市</div><div>78 广西博庆食品有限公司糖厂 网络协同 河池市</div><div>79 广西汇元锰业有限责任公司 流程型 来宾市</div><div>80 广西丹宝利酵母有限公司 流程型 来宾市</div><div>81 中粮崇左糖业有限公司 流程型 崇左市</div><div>82 崇左南方水泥有限公司 流程型 崇左市</div><div>83 广西东亚扶南精糖有限公司 流程型 崇左市</div><div>84 广西东泥天等水泥有限公司 流程型 崇左市&nbsp;</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年广西数字化车间名单</span>&nbsp; &nbsp;</div><div>1 广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟厂 流程型 南宁市</div><div>2 广西乐林林业集团有限公司 流程型 南宁市</div><div>3 广西云燕特种水泥建材有限公司 流程型 南宁市</div><div>4 广西李宁体育用品有限公司 离散型 南宁市</div><div>5 广西广联饲料有限公司 流程型 南宁市</div><div>6 广西建机建筑机械制造有限责任公司 离散型制造 南宁市</div><div>7 中桂电力设备有限公司 离散型 南宁市</div><div>8 南宁东鹏食品饮料有限公司 流程型 南宁市</div><div>9 柳州长虹航天技术有限公司 离散型 柳州市</div><div>10 佛吉亚(柳州)汽车座椅有限公司 离散型 柳州市</div><div>11 柳州五达汽车部件有限公司 离散型 柳州市</div><div>12 柳州桂格复煊科技有限公司 流程型 柳州市</div><div>13 柳州五菱汽车工业有限公司 离散型 柳州市</div><div>14 广西飞塑汽车零部件有限公司 离散型 柳州市</div><div>15 柳州柳工液压件有限公司 离散型 柳州市</div><div>16 柳州日高汽车减振技术有限责任公司 离散型 柳州市</div><div>17 柳州市华侨紧固件有限公司 离散型 柳州市</div><div>18 广西柳州特种变压器有限责任公司 离散型 柳州市</div><div>19 柳州奥兴汽配制造有限公司 离散型 柳州市</div><div>20 桂林电器科学研究院有限公司 流程型 桂林市</div><div>21 桂林方振电子科技有限公司 离散型 桂林市</div><div>22 桂林科创精密模具制品有限公司 离散型 桂林市</div><div>23 广西神冠胶原生物集团有限公司 离散型 梧州市</div><div>24 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司 流程型 北海市</div><div>25 广西惠禹粮油工业有限公司 流程型 防城港市</div><div>26 益海(防城港)大豆工业有限公司 流程型 防城港市</div><div>27 广西国创道路材料有限公司 流程型 钦州市</div><div>28 广西百菲乳业股份有限公司 流程型 钦州市</div><div>29 广西华晟木业有限公司 流程型 贵港市</div><div>30 广西贵港和乐门业有限公司 离散型 贵港市</div><div>31 广西贵港雅达科技有限公司 离散型 贵港市</div><div>32 广西北流盛丰源纸品有限公司 流程型 玉林市</div><div>33 陆川九鼎牧业有限公司 流程型 玉林市</div><div>34 广西玉林金特安科技有限公司 离散型 玉林市</div><div>35 北流帝森新材料有限公司 流程型 玉林市</div><div>36 广西金锋汽车零部件制造有限公司 流程型 玉林市</div><div>37 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 流程型 玉林市</div><div>38 广西富鹏农牧有限公司 流程型 百色市</div><div>39 广西田东锦盛化工有限公司 流程型 百色市</div><div>40 华润雪花啤酒(广西)有限公司 流程型 贺州市</div><div>41 广西高峰桂山人造板有限公司 流程型 贺州市</div><div>42 广西华砻树脂有限公司 流程型 贺州市</div><div>43 广西皖维生物质科技有限公司 流程型 河池市</div><div>44 广西泉水叮咚饮品有限公司 流程型 河池市</div><div>45 广西华威科技有限公司 离散型 河池市</div><div>46 广西中金岭南矿业有限责任公司 流程型 来宾市</div><div>47 广西显沛光电科技有限公司 流程型 来宾市</div><div>48 广林欧卡罗(广西)家居有限公司 离散型 崇左市</div><div>49 广西大新湘桂制糖有限公司 流程型 崇左市</div><div>50 广西驮卢东亚糖业有限公司 流程型 崇左市</div>dateCreated2021-12-14T12:39:56:categories行业发展动态postid28424userid西安弈聪软件公司link/news/202112/1412395610.htmltitle海南省2021年第四批软件企业评估结果公布description<div>根据国务院《进一步鼓励软件企业产业和集成电路产业发展的若干政策》、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》、《软件企业评估标准》等有关文件规定,经企业申报,海南省软件行业协会组织评估,19家软件企业的申报材料符合有关规定,现予公布。软件企业评估名单经双软评估公共服务平台和海南省软件行业协会网站公示无异议后,颁发软件企业证书。</div><div><span style="font-weight: bold;">海南省2021年第四批软件企业评估名单</span></div><div>1 海南远智信息系统有限公司 琼RQ-2021-0024</div><div>2 海南奇遇天下网络科技有限公司 琼RQ-2021-0025</div><div>3 海南好思达网络科技有限公司 琼RQ-2021-0026</div><div>4 嘉迈科技(海南)有限公司 琼RQ-2021-0027</div><div>5 海南云趣网络科技有限公司 琼RQ-2021-0028</div><div>6 海南天鉴防伪科技有限公司 琼RQ-2021-0029</div><div>7 金茂数字科技有限公司 琼RQ-2021-0030</div><div>8 海口美亚卓越软件有限公司 琼RQ-2021-0031</div><div>9 闲来互娱(海南)网络科技有限公司 琼RQ-2021-0032</div><div>10 三亚云讯科技有限公司 琼RQ-2021-0033</div><div>11 大平恒智能科技有限公司 琼RQ-2021-0034</div><div>12 海南新境界信息技术有限公司 琼RQ-2021-0035</div><div>13 海南新境界软件有限公司 琼RQ-2021-0036</div><div>14 三亚睿智国研科技有限责任公司 琼RQ-2021-0037</div><div>15 海南科力千方科技有限公司 琼RQ-2021-0038</div><div>16 海南德米网络科技有限公司 琼RQ-2021-0039</div><div>17 海南硕航科技有限公司 琼RQ-2021-0040</div><div>18 海南科澜科技有限公司 琼RQ-2021-0041</div><div>19 海南天佑云信息技术有限公司 琼RQ-2021-0042</div>dateCreated2021-12-14T12:31:11:categories行业发展动态postid28423userid西安弈聪软件公司link/news/202112/141231113.htmltitle2021年度“链上海南”全球区块链创新大赛入围决赛名单公布description<div>2021年度“链上海南”全球区块链创新大赛初赛经过严格的项目初筛、初赛评审及实力核验等工作程序,最终选取出行业应用组23个项目进入决赛、技术创新组15个项目进入决赛。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211214122745170.jpg" border="0" alt="链上海南"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">2021年度“链上海南”全球区块链创新大赛入围决赛名单</span></div><div><span style="font-weight: bold;">行业应用组入围名单</span></div><div>1|博雅正链(北京)科技有限公司|基于区块链的数字函证项目</div><div>2|东莞智盾信息安全科技有限公司|谛听情报一数字货币交易分析与原平台</div><div>3|德方智链科技(深圳)有限公司|区块链三位一体综合服务平台</div><div>4|杭州柠链科技有限公司|危化安全生产数字化(区块链)监管平台</div><div>5|湖南和信安华区块链科技有限公司区块链赋能乡村振兴和成乡给发展生态体系</div><div>6|江苏众享金联科技有限公司|柳药股份开放式医药产业联盟链平台-仙荣链</div><div>7|湖南智慧政务区块链科技有限公司区块链+不动产交易监管一体化服务平台</div><div>8|曹氏(海南经齐特区)投资有限公司|建筑天猫</div><div>9|湖南单隆科技发展有限公司|建设工程减负信息服务平台</div><div>10|江苏慧世联网络科技有限公司|慧世联电子公证区块链技术商务解决方案</div><div>11|马上游科技股份有限公司基于区块链的文旅全景直播元宇宙</div><div>12|湖南链城数据服务有限公司|区块链招投标综合服务平台</div><div>13|北京华宇九品科技有限公司|司法服务联盟链(存证通)</div><div>14|苏州交驰人工智能研究院有限公司|高端制造全产业链保税模式区块链项目</div><div>15|杭州都科技股份有限公司|融电子保函服务平台</div><div>16|北京神州数码方圆科技有限公司|智信供应链平台</div><div>17|智安链云科技(北京)有限公司|跨信任域数字资产安全_链上追踪</div><div>18|江苏恒为信息科技有限公司|区块链+浓村集体“三资”监管链</div><div>19|中农融信(北京)科技股份有限公司|基于区块链的乡村资产数字化服务平台</div><div>20|上海网络服务有限公司|基于区块链技术的不动产交易协作平台</div><div>21|浙江永旗区块链科技有限公司|包装链商城资平台</div><div>22|海南新境界软件有限公司基于区块链技术的电子档案管里服务</div><div>23|海南火链科技有限公司、新生支付有限公司、中烟路动通偏集团海商有限公司|国际智慧物区块链共享平台</div><div><span style="font-weight: bold;">技术创新组入围名单</span></div><div>1|南京大学、北京邮电大学|水域信息智能感知与风险预警系统</div><div>2|江苏慧世联网络科技有限公司区块链多方安全计算电子签名技术方案</div><div>3|博雅正链(北京)科技有限公司|面向监管规则的智能合约编程语言ReeLang</div><div>4|广东辰宜信息科技有限公司|辰宜可信区块链多方大数据隐私计算平台</div><div>5|翼帆数字科技(苏州)有限公司|翼必达数据共享平台</div><div>6|南洋航运集团股份有限公司、深证市找铅网环保科技有限公司|铅业联盟链平台</div><div>7|北京众享比特科技有限公司|众享链网</div><div>8|厦门链平方科技有限公司|基于区块链的农业领域集成仓新与应用</div><div>9|桂电子科技大学计算机与信息安全学院|区块链分布式监管决策体系</div><div>10|熵链料技(福建)有限公司|区块链+IPFS融合技术在栏案管理场景应用</div><div>11|海南大学网络空间安全学院(密码学院)|公检法司随上存证系统</div><div>12|DropChain Pte.Ltd|DropChain</div><div>13|江西软件职业技术大字软件工程学院|传统司瓷的“链”变之旅</div><div>14|Ei gen Network|Ei gen Network</div><div>15|北京神州数码方圆科技有限公司|区块链和SaaS的合</div>dateCreated2021-12-14T12:27:52:categories行业发展动态postid28422userid西安弈聪软件公司link/news/202112/141227519.htmltitle2021年吉林省中小企业公共服务(示范)平台名单公布description<div>按照《吉林省中小企业公共服务(示范)平台认定管理办法》和《吉林省工业和信息化厅关于开展2021年度省级中小企业公共服务(示范)平台认定工作的通知》要求,经地方推荐、专家评审等程序,吉林省工信厅现将吉林省中小企业公共服务示范平台和吉林省中小企业公共服务平台名单予以公示。</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年吉林省中小企业公共服务示范平台名单</span></div><div>长春市</div><div>吉林省中实检验检测有限公司</div><div>吉林省中改双创科技园管理有限公司</div><div>吉林省电子信息产品检验研究院</div><div>吉林省惠融企业服务有限责任公司</div><div>吉林省融德惠通企业管理咨询有限公司</div><div>吉林省促进中小企业发展服务中心</div><div>长春市现代转业军人创业服务有限公司</div><div>吉林市</div><div>吉林市金融服务有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">2020年吉林省中小企业公共服务平台名单</span></div><div>长春市</div><div>长春市综合金融服务有限公司</div><div>吉林省计量科学研究院</div><div>吉林省惠金信用信息服务有限公司</div><div>吉林省惠金企业管理有限公司</div><div>长春维石检测技术服务有限公司</div><div>摆渡创新工场集团有限公司</div><div>长春西诺生物科技有限公司</div><div>吉林金域医学检验所有限公司</div><div>长春千麦医学检验实验室有限公司</div><div>吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司</div><div>吉林省国科创新孵化投资有限公司</div><div>吉林省节能监察中心</div><div>吉林合纵信息技术有限公司</div><div>吉林省白山本苜药业有限公司</div><div>长春市鑫源财务咨询有限公司</div><div>吉林建威会计师事务所(普通合伙)</div><div>长春旭兴财务有限公司</div><div>吉林市</div><div>待君人才服务集团(吉林)有限公司</div><div>吉林东电能源发展有限公司</div><div>吉林市汇丰科技有限公司</div><div>吉林省可视农业科技开发有限公司</div><div>永吉中小企业服务中心</div><div>吉林市丰满区中小企业服务中心</div><div>桦甸市中小企业服务中心</div><div>松原市</div><div>松原市中小企业服务中心</div><div>松原市永安会计师事务所有限公司</div><div>乾安县信誉财务代理有限公司</div><div>通化市</div><div>通化市促进中小企业发展服务中心</div><div>四平市</div><div>四平市鸿鑫财务代理有限公司</div><div>双辽市中小企业服务中心</div><div>白山市</div><div>吉林鑫德电子商务科技服务有限责任公司</div><div>吉林省吉科软信息技术有限公司</div><div>白山市成达教育科技有限公司</div><div>白山市乾嘉教育咨询有限公司</div><div>白山市麟泽财税咨询服务有限公司</div><div>白山市江源区嘉诚职业技术培训有限公司</div><div>白山市江源区中小企业服务中心</div><div>延边州</div><div>延边州民营经济服务中心</div><div>吉林北方参茸食品检验中心</div><div>延边经纬会计事物有限责任公司</div><div>延边名仕达财务策划有限公司</div>dateCreated2021-12-14T05:55:19:categories行业发展动态postid28421userid西安弈聪软件公司link/news/202112/14555195.htmltitle2021年南宁市认定企业技术中心名单公布(19家)description<div>为贯彻落实强首府战略,大力推进强创新工作,<a href="https://www.xaecong.com/nanning/" target="_blank" title="南宁市">南宁市</a>工信局根据《南宁市认定企业技术中心管理办法》相关规定,经组织专家评审及公示,确定南宁贝联特种金属制品有限公司等19家企业技术中心为2021年南宁市认定企业技术中心,现将名单予以公布。</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年南宁市认定企业技术中心名单</span></div><div>1 南宁贝联特种金属制品有限公司 南宁贝联特种金属制品有限公司技术中心 东盟区</div><div>2 广西沃森木业科技有限公司 广西沃森木业科技有限公司技术中心 隆安县</div><div>3 广西勤德科技股份有限公司 广西勤德科技股份有限公司技术中心 高新区</div><div>4 广西桂盾人防工程有限公司 广西桂盾人防工程有限公司技术中心 武鸣区</div><div>5 广西千翔科技有限公司 广西千翔科技有限公司技术中心 高新区</div><div>6 广西新广建新材料有限公司 广西新广建新材料有限公司技术中心 上林县</div><div>7 广西春茂电气自动化工程有限公司 广西春茂电气自动化工程有限公司技术中心 高新区</div><div>8 新三科技有限公司 新三科技有限公司技术中心 高新区</div><div>9 广西徐沃工程机械设备有限公司 广西徐沃工程机械设备有限公司技术中心 东盟区</div><div>10 广西南宁维一防腐科技有限公司 广西南宁维一防腐科技有限公司技术中心 横县</div><div>11 广西中建西部建设有限公司 广西中建西部建设有限公司技术中心 高新区</div><div>12 广西创跃化工有限公司&nbsp; 广西创跃化工有限公司 技术中心 东盟区</div><div>13 广西粮油科学研究所有限公司 广西粮油科学研究所有限公司技术中心 兴宁区</div><div>14 广西高峰五洲人造板有限公司 广西高峰五洲人造板有限公司技术中心 兴宁区</div><div>15 广西国桂电气有限公司 广西国桂电气有限公司技术中心 经开区</div><div>16 广西禹杰防水防腐材料有限公司 广西禹杰防水防腐材料有限公司技术中心 武鸣区</div><div>17 广西金步电力科技有限公司 广西金步电力科技有限公司技术中心 经开区</div><div>18 广西博禄德电子有限公司 广西博禄德电子有限公司技术中心 马山县</div><div>19 广西辽大农业科技集团股份有限公司 广西辽大农业科技集团股份有限公司技术中心 经开区</div>dateCreated2021-12-13T15:19:00:categories行业发展动态postid28420userid西安弈聪软件公司link/news/202112/131518595.htmltitle2021年榆林市“专精特新”中小企业名单公布description<div>根据《<a href="https://www.xaecong.com/yulin/" target="_blank" title="榆林市">榆林市</a>“专精特新”<a href="https://www.xaecong.com/yulin/" target="_blank" title="中小企业">中小企业</a>认定管理暂行办法》、《榆林市工业和信息化局和榆林市财政局关于组织开展2021年榆林市“专精特新”中小企业申报工作的通知》,榆林市工信局组织开展了2021年市级“专精特新”中小企业的认定工作,经各县区中小企业主管部门和财政部门初审和推荐、局主管业务科室审核、专家评审等程序,共有19户企业通过了审核。现将通过审核的企业名单予以公示。</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年榆林市“专精特新”中小企业公示名单</span></div><div>陕西华西牧业有限责任公司</div><div>府谷县泰达煤化有限责任公司</div><div>榆林天盛缘玻璃纤维科技有限公司</div><div>神木德林荣泽能源运营股份有限公司</div><div>榆林市金世源矿用油品有限公司</div><div>神木市旺洋实业有限责任公司</div><div>陕西华和实业有限公司</div><div>米脂冀东水泥有限公司</div><div>靖边县阳阳实业有限公司</div><div>靖边县华伟塑业有限公司</div><div>榆林市秦羊服饰有限责任公司</div><div>陕西隆庆气体有限公司</div><div>榆林市兆举乳业有限公司</div><div>横山县香草羊肉制品有限责任公司</div><div>榆林市富瑞仕机械制造有限公司</div><div>榆林市蒙赛尔服饰有限责任公司</div><div>府谷京府煤化有限责任公司</div><div>榆林市红安交通科技发展有限公司</div><div>榆林市王贵集团新潮毛皮有限公司</div>dateCreated2021-12-13T14:53:08:categories行业发展动态postid28419userid西安弈聪软件公司link/news/202112/13145381.htmltitle2021年度汉中市优秀民营企业和优秀民营企业家拟表彰名单公布description<div>根据<a href="https://www.xaecong.com/hanzhong/" target="_blank" title="汉中市">汉中市</a>委市政府安排和市促进非公经济发展工作领导小组办公室《关于开展<a href="https://www.xaecong.com/hanzhong/" target="_blank" title="优秀民营企业">优秀民营企业</a>和优秀民营企业家评选表彰工作的通知》要求,汉中市工信局牵头组织开展了汉中市优秀民营企业和优秀民营企业家推荐评选工作。按照推荐条件、分配名额和评选程序,在各县区审核推荐的基础上,经会同市委统战部、市公安局、市人社局、市生态环境局、市应急管理局、市市场监管局、市税务局、市工商联和人行汉中中心支行组成的评审委员会,对拟在全市民营经济发展大会上表彰的对象进行了综合审查评审,确定陕西汉王药业股份有限公司等20家企业为“汉中市优秀民营企业”拟表彰对象、邓维真等8人为“汉中市优秀民营企业家”拟表彰对象。</div><div><span style="font-weight: bold;">汉中市优秀民营企业和优秀民营企业家拟表彰名单</span></div><div><span style="font-weight: bold;">(一)优秀民营企业名单(20家)</span></div><div>1.陕西汉王药业股份有限公司</div><div>2.汉中秦发糊精有限责任公司</div><div>3.陕西省汉中市瑞达石油化工有限责任公司</div><div>4.汉中市鼎鑫汽车销售有限公司</div><div>5.汉中市龙江建筑有限责任公司</div><div>6.陕西建达实业集团有限公司</div><div>7.汉中君毅航空科技有限公司</div><div>8.汉中朝阳机械有限责任公司</div><div>9.汉中精测电器有限责任公司</div><div>10.南郑县金正米业有限公司</div><div>11.南郑县汉山茶业有限公司</div><div>12.汉中市鹏远生物科技有限公司</div><div>13.汉中锐杰电子有限责任公司</div><div>14.汉中山花茶业有限公司</div><div>15.汉中市天丰米业有限责任公司</div><div>16.陕西鹏翔茶业股份有限公司</div><div>17.汉中勉县尧柏水泥有限公司</div><div>18.陕西省秦川大厨食品股份有限公司</div><div>19.陕西鑫鹏建材有限公司</div><div>20.镇巴县心连心商贸有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">(二)优秀民营企业家名单(8名)</span></div><div>1.邓维真 陕西德容航空科技有限公司董事长</div><div>2.黄爱华(女)汉中清香苑酒店管理有限责任公司董事长</div><div>3.张雄斌 汉中胜达电子科技有限公司总经理</div><div>4.张永清 汉中智达彩印有限公司总经理</div><div>5.张崇军 汉中山里人家生态农业开发有限公司总经理</div><div>6.王天宁 陕西唐王天洋制药有限公司董事长</div><div>7.王太新 汉中市曙坤建筑工程有限公司董事长</div><div>8.熊良宝 佛坪县农家香食品有限责任公司总经理</div>dateCreated2021-12-13T14:50:28:categories行业发展动态postid28418userid西安弈聪软件公司link/news/202112/1314502710.htmltitle2021年度榆林市十大乡村振兴创新人物拟选名单公布description<div>根据《<a href="https://www.xaecong.com/yulin/" target="_blank" title="榆林市">榆林市</a>科学技术局关于印发榆林市科技特派员管理办法》、《榆林市科学技术局关于开展2021年度市级科技特派员半年工作总结暨推荐“榆林市十大<a href="https://www.xaecong.com/yulin/" target="_blank" title="乡村振兴">乡村振兴</a><a href="https://www.xaecong.com/yulin/" target="_blank" title="创新人物">创新人物</a>”的通知》文件要求,经过组织推荐、专家评审等程序,拟评选郝哲等十名科技特派员为2021年度榆林市十大乡村振兴创新人物。</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年度榆林市十大乡村振兴创新人物拟选名单</span></div><div>姓名 职称 帮扶企业</div><div>郝哲 正高级农艺师 佳县巨辉现代农业开发有限公司</div><div>赵磊 农艺师 定边县贺圈镇万家春农业机械专家合作社</div><div>现玉峰 高级农艺师 米脂县金红源苹果种植专业合作社</div><div>高成平 高级农艺师 神木市北国春种养殖有限公司</div><div>王亚式 农艺师 缓德县创新现代农业园区</div><div>白海飞 高级职业农民 靖边县黄土之态农产品有限公司</div><div>张生卫 高级善医师 米脂县星辰养殖专业合作社</div><div>马彩类 高级奋牧师 横山区半产业发展服务中心</div><div>金套 高级农艺师 陕西丰根样裁发展成份有限公司</div><div>主年深 林业工程师 住集店横损牛沟村经济合作社</div>dateCreated2021-12-13T14:44:15:categories行业发展动态postid28417userid西安弈聪软件公司link/news/202112/1314441510.htmltitle2021年度宝鸡市双创载体认定名单公布description<div>为贯彻落实中省有关科技创新的精神,支持大众创业万众创新,破解科技创新支撑经济发展难题,鼓励社会各界创新机制和模式,建立各类新型创新创业平台,依据《<a href="https://www.xaecong.com/baoji/" target="_blank" title="宝鸡市">宝鸡市</a>“众创空间”孵化基地实施方案》,《宝鸡市科技企业孵化器认定和管理办法》,经过组织申报、现场考察、会议研究等环节,认定蔡家坡中小企业科技创新孵化园、理想共创文化科技众创空间等6家孵化载体为市级双创载体,现予以公布。</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年度市级双创载体认定名单</span></div><div>1 蔡家坡中小企业科技创新孵化园 陕西西建新城工程项目管理有限公司 科技企业孵化器</div><div>2 陕西陆港智能装备产业园&nbsp; 陕西陆港物流有限责任公司 科技企业孵化器</div><div>3 扶风科技工业园孵化器 宝鸡顶盛建设开发有限公司 科技企业孵化器</div><div>4 钛智能制造产业园 宝鸡新建钛智能制造产业园有限责任公司 科技企业孵化器</div><div>5 理想共创文化科技众创空间 宝鸡同创文化发展有限公司 众创空间</div><div>6 启迪之星(宝鸡)众创空间 启迪之星(宝鸡)科技企业孵化器有限公司 众创空间</div>dateCreated2021-12-13T14:38:18:categories行业发展动态postid28416userid西安弈聪软件公司link/news/202112/131438188.htmltitle宝鸡市科技局公布2021年度宝鸡市青年科技新星名单(10人)description<div><div>根据<a href="https://www.xaecong.com/baoji/" target="_blank" title="宝鸡市科技局">宝鸡市科技局</a>关于印发《<a href="https://www.xaecong.com/baoji/" target="_blank" title="宝鸡市青年科技新星">宝鸡市青年科技新星</a>培育工作指引》的通知和宝鸡市科学技术局《关于开展2021年度宝鸡市青年科技新星培育计划推荐工作的通知》要求,经县区、高新区科技部门及市级有关部门推荐,经形式审查、资料评审、会议研究及媒体公示,确定苏晓伟等10人为2021年度宝鸡市青年科技新星。</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年度宝鸡市青年科技新星<a href="https://www.xaecong.com/baoji/" target="_blank" title="名单">名单</a></span></div><div>1 苏晓伟 秦川机床工具集团股份公司</div><div>2 刘延涛 陕西宝成航空仪表有限责任公司</div><div>3 高尚君 中铁宝桥集团有限公司</div><div>4 陈志东 陕西长岭电子科技有限责任公司</div><div>5 李远征 宝鸡石油钢管有限责任公司</div><div>6 刘丽丽 陕西西凤酒股份有限公司</div><div>7 张永春 宝鸡市昌立特种金属有限公司</div><div>8 丁孟嘉 陕西丝路机器人智能制造研究院有限公司</div><div>9 周林军 宝鸡海升现代农业有限公司</div><div>10 叶相元 宝鸡文理学院</div></div>dateCreated2021-12-13T14:36:10:categories行业发展动态postid28415userid西安弈聪软件公司link/news/202112/13143691.htmltitle西安航天基地2020年工程系列职称认定通过人员名单公布description<div>根据西安国家民用航天产业基地2020年专业技术职务任职资格工作安排,西安航天基地人社局在航天基地范围内组织开展了2020年工程系列职称认定工作。</div> <div><span style="font-weight: bold;">西安航天基地2020年工程系列初级职称评审通过人员名单</span></div> <div>1 李鑫 西安君晖航空科技有限公司</div> <div>2 王少鹏 西安君晖航空科技有限公司</div> <div>3 杨子柯 陕西旅游集团建设有限公司</div> <div>4 白龙飞 西安航天基地供水服务有限公司</div> <div>5 刘凯 西安城市水环境环保科技有限公司</div> <div>6 李雨珂 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司西安分公司</div> <div>7 王兴元 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司西安分公司</div> <div>8 田芝瑞 广州市公用事业规划设计院有限责任公司西安分院</div> <div>9 王岳 西安华盛坤泰能源环保科技有限公司</div> <div>10 朱咪 西安华盛坤泰能源环保科技有限公司</div> <div>11 仝帅航 上海瀚联建筑设计咨询有限公司西安分公司</div> <div><span style="font-weight: bold;">西安航天基地2020年工程系列中级职称认定通过人员名单</span></div> <div>1 高赟 西安空天机电智能制造有限公司</div> <div>2 王强 北京星际荣耀科技有限责任公司西安分公司</div> <div>3 韩亚妮 西安航天天绘数据技术有限公司</div> <div>4 刘晶 西安航天宏图信息技术有限公司</div> <div>5 于梦雨 西安航天宏图信息技术有限公司</div> <div>6 秦雅 西安航天宏图信息技术有限公司</div> <div>7 李春娟 西安航天宏图信息技术有限公司</div> <div>8 黄金华 西安航天宏图信息技术有限公司</div> <div>9 裴春营 西安航天宏图信息技术有限公司</div> <div>10 汪楠 西安航天宏图信息技术有限公司</div> <div>11 黄兆彪 西安昱昌环境科技有限公司</div> <div>12 张兴旺 西安昱昌环境科技有限公司</div> <div>13 崔峰 西安昱昌环境科技有限公司</div> <div>14 杨静萱 西安航天基地园林绿化工程有限公司</div> <div>15 薛丽丽 西安多维机器视觉检测技术有限公司</div> <div>16 唐伟浩 西安多维机器视觉检测技术有限公司</div> <div>17 穆振洲 西安多维机器视觉检测技术有限公司</div> <div>18 王渊 北京中科航天人才服务有限公司陕西省分公司</div> <div>19 牛东 北京中科航天人才服务有限公司陕西省分公司</div> <div>20 于素梅 北京中科航天人才服务有限公司陕西省分公司</div>dateCreated2021-12-13T13:57:54:categories行业发展动态postid28414userid西安弈聪软件公司link/news/202112/1313575410.htmltitle西咸新区2021年度工程系列高级职称评审通过人员名单description<div>经2021年度西咸新区工程系列高级职称评审委员会评审,隆飞等110位同志通过高级工程师职称评审。吴鹏等2位同志考核认定为高级工程师。为保证评审工作的公平、公正、公开,现将评审结果予以公示。</div><div>1 隆飞 沣东城建公司 高级工程师</div><div>2 杨蒙刚 沣东新城市政园林配套中心 高级工程师</div><div>3 孙壮 泾阳县高庄镇人民政府 高级工程师</div><div>4 杨晋云 陕西空港市政配套管理有限公司 高级工程师</div><div>5 赵昆 陕西空港星皓房地产有限公司 高级工程师</div><div>6 李劲 陕西省西咸新区沣西新城住房和城乡建设局 高级工程师</div><div>7 许相虎 陕西省西咸新区泾河新城住房和城乡建设局 高级工程师</div><div>8 吕少刚 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 高级工程师</div><div>9 宋小丁 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 高级工程师</div><div>10 刘威 陕西西咸新区泾河新城地产开发有限公司 高级工程师</div><div>11 边升航 陕西省西咸新区沣西新城丝路科创谷建设管理办公室 高级工程师</div><div>12 杨卫军 陕西省西咸新区沣西新城丝路科创谷建设管理办公室 高级工程师</div><div>13 纪斌 陕西西咸新区城建投资集团有限公司 高级工程师</div><div>14 李晋 西安沣东地产有限公司 高级工程师</div><div>15 吴冰强 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 高级工程师</div><div>16 王录成 陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司 高级工程师</div><div>17 熊自伟 西安沣东地产有限公司 高级工程师</div><div>18 殷旺 陕西西咸文化旅游产业集团有限公司 高级工程师</div><div>19 康楠 中央商务区建设发展有限公司 高级工程师</div><div>20 万竞伯 中央商务区建设发展有限公司 高级工程师</div><div>21 周艳杰 沣东城建公司 高级工程师</div><div>22 郝岳伟 沣东建设工程质量安全监督站 高级工程师</div><div>23 李利军 陕西空港星皓房地产有限公司 高级工程师</div><div>24 董豪 西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司 高级工程师</div><div>25 王水朝 陕西省沣西置业有限公司 高级工程师</div><div>26 王筱雪 西咸新区泾河新城城建开发有限公司 高级工程师</div><div>27 邓琦 西咸新区泾河新城新能源发展有限公司 高级工程师</div><div>28 王波 西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司 高级工程师</div><div>29 吴骞 沣东新城审计局 高级工程师</div><div>30 王丽华 沣东新城市政园林配套中心 高级工程师</div><div>31 曹晓丽 陕西省西咸新区沣西新城开发建设集团有限公司 高级工程师</div><div>32 杜益展 陕西省西咸新区空港新城审计局 高级工程师</div><div>33 李有芳 陕西西咸新区城建投资集团有限公司 高级工程师</div><div>34 李静 陕西西咸新区地铁置业有限公司 高级工程师</div><div>35 罗锋刚 西安沣东市政工程建设有限公司 高级工程师</div><div>36 王璐 西安昆明池投资开发有限公司 高级工程师</div><div>37 马艳萍 西安统筹科技发展有限公司 高级工程师</div><div>38 赵田 沣东新城规划建设局 高级工程师</div><div>39 马俊 陕西空港星皓房地产有限公司 高级工程师</div><div>40 王丹 陕西省西咸新区沣西新城住房和城乡建设局 高级工程师</div><div>41 常秦 陕西省西咸新区秦汉新城住房和城乡建设局 高级工程师</div><div>42 文慧 陕西西咸公共服务集团有限公司 高级工程师</div><div>43 郝明财 陕西西咸文化旅游产业集团有限公司 高级工程师</div><div>44 李岳锋 陕西西咸新区城建投资集团有限公司 高级工程师</div><div>45 石红梅 秦汉新城基础设施建设管理有限公司 高级工程师</div><div>46 王华 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 高级工程师</div><div>47 康梅 陕西西咸新区公共交通集团有限公司 高级工程师</div><div>48 卜涛 陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司 高级工程师</div><div>49 侯小斌 西安沣东地产有限公司 高级工程师</div><div>50 田群 西安沣东生态农业发展有限公司 高级工程师</div><div>51 李永平 西安昆明池投资开发有限公司 高级工程师</div><div>52 杨子甲 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 高级工程师</div><div>53 楚继超 西安沣东市政工程建设有限公司 高级工程师</div><div>54 石锐 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 高级工程师</div><div>55 薛杲 沣东新城自然资源和规划局 高级工程师</div><div>56 段勤博 陕西省西咸新区空港新城行政审批与政务服务局 高级工程师</div><div>57 侯立军 陕西省西咸新区空港新城自然资源和规划局 高级工程师</div><div>58 郑阳 深圳市城市规划设计研究院有限公司西安分公司 高级工程师</div><div>59 李雅芬 陕西省西咸新区秦汉新城政府投资管理局 高级工程师</div><div>60 曹东 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 高级工程师</div><div>61 李江腾 西咸新区自然资源和规划局 高级工程师</div><div>62 封丹 陕西省西咸新区泾河新城自然资源和规划局 高级工程师</div><div>63 杨涛 陕西空港市政配套管理有限公司 高级工程师</div><div>64 梁栋 陕西空港市政配套管理有限公司 高级工程师</div><div>65 白云 陕西西咸新区泾河新城水务有限公司 高级工程师</div><div>66 董柯 西安沣东市政工程建设有限公司 高级工程师</div><div>67 杨江涛 西安沣东市政工程建设有限公司 高级工程师</div><div>68 阴红亮 西安沣东市政工程建设有限公司 高级工程师</div><div>69 高宏亮 西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司 高级工程师</div><div>70 赵磊 西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司 高级工程师</div><div>71 赵庆安 西咸新区泾河新城新能源发展有限公司 高级工程师</div><div>72 詹薇薇 沣东新城人才服务中心 高级工程师</div><div>73 马锋 陕西省西咸新区沣西新城应急管理局 高级工程师</div><div>74 张为 陕西省西咸新区秦汉新城住房和城乡建设局 高级工程师</div><div>75 安连振 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 高级工程师</div><div>76 曹立生 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 高级工程师</div><div>77 陈同飞 沣东建设工程质量安全监督站 高级工程师</div><div>78 杨宝坤 西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司 高级工程师</div><div>79 邸诗雨 西咸新区住房和城乡建设局 高级工程师</div><div>80 王玉姣 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 高级工程师</div><div>81 王宪民 陕西西咸新区泾河新城地产开发有限公司 高级工程师</div><div>82 王姝淼 沣东新城市政园林配套中心 高级工程师</div><div>83 秦航亮 陕西空港城市园林绿化有限公司 高级工程师</div><div>84 任钊 陕西省西咸新区沣西新城住房和城乡建设局 高级工程师</div><div>85 王新梅 中央商务区建设发展有限公司 高级工程师</div><div>86 苏蕾 陕西省西咸新区沣西新城开发建设集团有限公司 高级工程师</div><div>87 李乖绵 沣东新城市政园林配套中心 高级工程师</div><div>88 浮怀康 西咸新区城市管理与交通运输局 高级工程师</div><div>89 杜曼莉 沣东新城市政园林配套中心 高级工程师</div><div>90 刘亚娟 陕西省西咸新区秦汉新城自然资源和规划局 高级工程师</div><div>91 王俊生 沣东城建公司 高级工程师</div><div>92 王广启 西安沣东地产有限公司 高级工程师</div><div>93 刘凯 陕西空港市政配套管理有限公司 高级工程师</div><div>94 张平 西安沣东文化投资发展有限公司 高级工程师</div><div>95 李鑫 陕西空港市政配套管理有限公司 高级工程师</div><div>96 余红杰 陕西西咸新区城建投资集团有限公司 高级工程师</div><div>97 梁文清 西咸新区农业农村局 高级工程师</div><div>98 雷萍 沣东新城农业农村局 高级工程师</div><div>99 武敏刚 西安昆明池投资开发有限公司 高级工程师</div><div>100 赵子龙 沣东新城市政园林配套中心 高级工程师</div><div>101 豆锐 沣东城建公司 高级工程师</div><div>102 杨红艳 西安沣东热力有限公司 高级工程师</div><div>103 王静 西咸新区人力资源服务中心 高级工程师</div><div>104 樊翠翠 宝能西安汽车研究院有限公司 高级工程师</div><div>105 李姣 陕西同力重工股份有限公司 高级工程师</div><div>106 杜腾 陕西同力重工股份有限公司 高级工程师</div><div>107 马娜 陕西同力重工股份有限公司 高级工程师</div><div>108 马春杰 西咸新区人力资源服务中心 高级工程师</div><div>109 胡一凡 西咸新区地理信息中心 高级工程师</div><div>110 刘延强 西咸新区人力资源服务中心 高级工程师</div><div>111 吴鹏 西咸新区能金矩阵建筑科技有限公司 高级工程师</div><div>112 刘洋 西安西图之光智能科技有限公司 高级工程师</div>dateCreated2021-12-13T13:53:26:categories行业发展动态postid28413userid西安弈聪软件公司link/news/202112/131353256.htmltitle西咸新区2021年度工程系列中初级职称评审通过人员名单公布description<div>经2021年度西咸新区工程系列职称评审委员会评审,孙端阳等92名同志通过工程系列中级职称评审,豆建岗等2名同志通过工程系列初级职称评审。</div><div><span style="font-weight: bold;">西咸新区2021年度工程系列中初级职称评审通过人员名单&nbsp;</span> &nbsp; &nbsp;</div><div>1 孙端阳 陕西西咸文化旅游产业集团有限公司 工程师</div><div>2 钟祥 陕西省西咸新区沣东新城城中村(棚户区)改造办公室 工程师</div><div>3 张凯博 中央商务区建设发展有限公司 工程师</div><div>4 陈柰君 陕西西咸新区城建投资集团有限公司 工程师</div><div>5 辛丰 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 工程师</div><div>6 魏河 西安沣东发展集团有限公司 工程师</div><div>7 杨妙迪 陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司 工程师</div><div>8 李瑶 沣东城建公司 工程师</div><div>9 赵宇航 陕西空港城市园林绿化有限公司 工程师</div><div>10 刘雪龙 陕西省西咸新区沣西新城开发建设集团有限公司 工程师</div><div>11 彭帅 西咸新区泾河新城城建开发有限公司 工程师</div><div>12 胡湘 西安沣东热力有限公司 工程师</div><div>13 李晶 陕西西咸新区泾河新城地产开发有限公司 工程师</div><div>14 田静 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 工程师</div><div>15 白萍 西咸新区泾河新城生态发展集团有限公司 工程师</div><div>16 赵飞 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 工程师</div><div>17 杨成梅 陕西省西咸新区沣西新城开发建设集团有限公司 工程师</div><div>18 刘恒希 陕西省西咸新区沣西新城开发建设集团有限公司 工程师</div><div>19 张小龙 陕西西咸新区城建投资集团有限公司 工程师</div><div>20 王涛 陕西西咸新区地铁置业有限公司 工程师</div><div>21 张志强 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 工程师</div><div>22 刘文丹 陕西省西咸新区沣西新城开发建设集团有限公司 工程师</div><div>23 贾安 陕西省西咸新区沣西新城住房和城乡建设局 工程师</div><div>24 张博 陕西西咸新区秦汉园林绿化工程有限公司 工程师</div><div>25 王雪纯 陕西省空港民航产业投资有限公司 工程师</div><div>26 胡孟 陕西省西咸新区沣西新城开发建设集团有限公司 工程师</div><div>27 朱春涛 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 工程师</div><div>28 伍泽骆 陕西省空港民航产业投资有限公司 工程师</div><div>29 许建朋 陕西旭丰建设 工程师</div><div>30 韩猛 陕西省沣西置业有限公司 工程师</div><div>31 田浩楠 陕西西咸新区泾河新城地产开发有限公司 工程师</div><div>32 张煜杰 中央商务区建设发展有限公司 工程师</div><div>33 陈海生 中央商务区建设发展有限公司 工程师</div><div>34 汪艳丽 陕西省西咸新区秦汉新城住房和城乡建设局 工程师</div><div>35 尚雅利 西咸新区城市管理与交通运输局 工程师</div><div>36 张伟 沣东城建公司 工程师</div><div>37 高晨希 陕西省西咸新区沣西新城开发建设集团有限公司 工程师</div><div>38 王鑫 沣东城建公司 工程师</div><div>39 黄海峰 沣东城建公司 工程师</div><div>40 夏渭 陕西省西咸新区沣西新城住房和城乡建设局 工程师</div><div>41 都信芝 中央商务区建设发展有限公司 工程师</div><div>42 赵晶薇 沣东城建公司 工程师</div><div>43 张泽昊 陕西西咸新区环境集团有限公司 工程师</div><div>44 罗晓英 陕西省西咸新区沣西新城住房和城乡建设局 工程师</div><div>45 朱殿瑛 西咸新区人力资源服务中心 工程师</div><div>46 范少伟 西咸新区人力资源服务中心 工程师</div><div>47 李宝元 西安国际足球中心运营管理有限公司 工程师</div><div>48 刘飞 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 工程师</div><div>49 来兴辉 秦汉新城保障房建设管理有限公司 工程师</div><div>50 徐延文 秦汉新城保障房建设管理有限公司 工程师</div><div>51 张龙 秦汉新城保障房建设管理有限公司 工程师</div><div>52 胡丹青 陕西省西咸新区信息产业园投资发展有限公司 工程师</div><div>53 王祺 陕西省西咸新区沣西新城开发建设集团有限公司 工程师</div><div>54 赵垚 西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司 工程师</div><div>55 韩莉 陕西旭丰建设 工程师</div><div>56 刘坤 陕西西咸新区泾河新城水务有限公司 工程师</div><div>57 路同宇 西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司 工程师</div><div>58 王宇 陕西新创环境环保科技有限公司 工程师</div><div>59 郑瑶 陕西空港市政配套管理有限公司 工程师</div><div>60 张煜东 西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司 工程师</div><div>61 冀鹏鸣 沣东城建公司 工程师</div><div>62 郑宇哲 陕西德西马格自动化有限公司 工程师</div><div>63 刘星星 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 工程师</div><div>64 刘仁 宝能西安汽车研究院有限公司 工程师</div><div>65 王君丽 中共陕西省西咸新区空港新城委员会政法工作部 工程师</div><div>66 贺云飞 西安沣东热力有限公司 工程师</div><div>67 陈聪莉 沣东新城人才服务中心 工程师</div><div>68 侯朝博 陕西法士特沃克齿轮有限公司 工程师</div><div>69 刘波 陕西法士特沃克齿轮有限公司 工程师</div><div>70 刘蓉 陕西法士特沃克齿轮有限公司 工程师</div><div>71 王康 陕西法士特沃克齿轮有限公司 工程师</div><div>72 郑捷 陕西法士特沃克齿轮有限公司 工程师</div><div>73 罗文鹏 西安钢研功能材料股份有限公司 工程师</div><div>74 常宇 陕西法士特沃克齿轮有限公司 工程师</div><div>75 马才华阳让 陕西法士特沃克齿轮有限公司 工程师</div><div>76 盛丽娜 西咸新区人力资源服务中心 工程师</div><div>77 钟根发 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 工程师</div><div>78 陈许睿 瑞海电力工程有限公司 工程师</div><div>79 赵嘉旺 西咸新区泾河新城产发置业有限公司 工程师</div><div>80 张彦博 西咸新区智慧城市发展集团有限公司 工程师</div><div>81 于芳超 西安沣东地产有限公司 工程师</div><div>82 杨查俊楠 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 工程师</div><div>83 刘腾 陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司 工程师</div><div>84 朱琳琳 深圳市城市规划设计研究院有限公司西安分公司 工程师</div><div>85 陈思远 沣东新城自然资源和规划局 工程师</div><div>86 翟晨 西安国联环境工程技术有限公司 工程师</div><div>87 王红梅 陕西省西咸新区秦汉新城行政审批局与政务服务局 工程师</div><div>88 徐俊 陕西省西咸新区秦汉新城农业农村局 工程师</div><div>89 侯小宝 西咸新区农业农村局 工程师</div><div>90 张浩钧 陕西西咸新区水务集团有限公司 工程师</div><div>91 李佩 陕西省咸阳市渭城区底张街道办事处 工程师</div><div>92 何超 沣东新城农业农村局 工程师</div><div>93 豆建岗 西咸新区轨道交通投资建设有限公司运营分公司 助理工程师&nbsp;</div><div>94 段志昱 陕西迪泰克新材料有限公司 助理工程师&nbsp;</div>dateCreated2021-12-13T13:51:56:categories行业发展动态postid28412userid西安弈聪软件公司link/news/202112/131351561.htmltitle西安市雁塔区2020年度雁塔区专利奖励与资助名单公布description<div> <div>根据西安市《雁塔区专利资助与奖励办法(试行)》和国家知识产权局《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》文件要求,西安市雁塔区市场监督管理局(西安市雁塔区知识产权局)组织开展了2020年度专利奖励与资助申报审核工作。通过单位自主申报、项目审核、相关部门函调,经局党委会研究确定,现将拟资助名单予以公示。</div> </div> <div><span style="font-weight: bold;">发明专利授权奖励</span></div> <div>企业名称 拟奖励(资助)资金/元</div> <div>西安近代化学研究所 151500</div> <div>西安西北有色地质研究院有限公司 1500</div> <div>西安正大制药有限公司 3000</div> <div>西安斯瑞先进铜合金科技有限公司 10500</div> <div>陕西慧康生物科技有限责任公司 19500</div> <div>物华能源科技有限公司 6000</div> <div>西安海联石化科技有限公司 3000</div> <div>西安幔源油气勘探开发研究有限公司 1500</div> <div>西安美克森科技工程有限公司 1500</div> <div>中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 16500</div> <div>中铁第一勘察设计院集团有限公司 18000</div> <div><span style="font-weight: bold;">中国专利优秀奖奖励</span></div> <div>西安近代化学研究所 30000</div> <div><span style="font-weight: bold;">省级知识产权示范企业奖励</span></div> <div>物华能源科技有限公司 30000</div> <div>中铁第一勘察设计院集团有限公司 30000</div> <div><span style="font-weight: bold;">省级知识产权优势企业奖励</span></div> <div>西安石大能源股份有限公司 30000</div> <div><span style="font-weight: bold;">贯标资助</span></div> <div>西安现代深孔技术有限公司 30000</div> <div><span style="font-weight: bold;">专利质押融资</span></div> <div>陕西远光高科技有限公司 72500</div>dateCreated2021-12-13T13:41:27:categories行业发展动态postid28411userid西安弈聪软件公司link/news/202112/131341278.htmltitle2021年西安雁塔区见习基地申报名单公布(10家)description<div>根据《西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局关于进一步做好就业见习工作的通知》文件规定,经资格审核、实地考察和征求意见,现认定泰和泰(西安)律师事务所、西安鑫龙物业集团有限公司、陕西藤蔓教育科技有限责任公司、亿诚建设项目管理有限公司、陕西昱苒企业管理咨询有限公司、西安市雁塔区悦康职业技能培训学校、陕西鑫悦财税创业服务有限公司、陕西高速公路电子收费有限公司、西安灵感之茶餐饮管理有限公司、陕西立博源科技有限公司,10家单位为西安市雁塔区就业见习基地。</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年雁塔区见习基地申报名单</span></div><div>1 泰和泰(西安)律师事务所 陕西省西安市雁塔区翠华南路500号佳和中心A座28层 王怡婷</div><div>2 西安鑫龙物业集团有限公司 西安市雁塔区建工路中段公园壹号2号楼10层 李艳</div><div>3 陕西藤蔓教育科技有限责任公司 陕西省西安市雁塔区电子工业园丈八东路北侧金泰假日花城一起第14幢一单元1-2层10106室 郭丹</div><div>4 亿诚建设项目管理有限公司 西安市雁塔区吉祥路135号 李萍</div><div>5 陕西昱苒企业管理咨询有限公司 陕西省西安市雁塔区沣经三路金地西沣公元北门9-20109商铺 梁小慧</div><div>6 西安市雁塔区悦康职业技能培训学校 西安市雁塔区沈家桥1500号雁塔区养老服务发展指导中心二层 花蓉</div><div>7 陕西鑫悦财税创业服务有限公司 陕西省西安市雁塔区科技路8号凯丽大厦西座6层602室 薛荣威</div><div>8 陕西高速公路电子收费有限公司 西安市未央区经济技术开发区未央路208号 何靖静</div><div>9 西安灵感之茶餐饮管理有限公司 陕西省西安市雁塔区小寨东路196号国贸大厦1幢1单元12110室 王璐</div><div>10 陕西立博源科技有限公司 陕西省西安市雁塔区西三环和科技路十字西北角绿地国际花都 田梓邑</div>dateCreated2021-12-13T13:36:30:categories行业发展动态postid28410userid西安弈聪软件公司link/news/202112/131336305.htmltitle西安市首批市级健康企业建设示范单位名单公布(34家)description<div>近日,西安市工信局公布了首批市级健康企业建设示范单位名单如下:</div><div><span style="font-weight: bold;">西安市首批市级健康企业建设示范单位名单</span></div><div>1 华润雪花啤酒(中国)有限公司西安分公司 工业 未央区</div><div>2 达能(陕西)食品饮料有限公司 工业 未央区</div><div>3 陕西振彰食品有限公司 工业 未央区</div><div>4 西安华力装备科技有限公司 工业 蓝田县</div><div>5 西安源木艺术家居有限公司 工业 蓝田县</div><div>6 西安得宝迪赞尼家居用品有限公司 工业 蓝田县</div><div>7 庆安集团有限公司 工业 莲湖区</div><div>8 西安西电开关电气有限公司 工业 莲湖区</div><div>9 陕西重型汽车有限公司 工业 高陵区</div><div>10 西安佳帮手商业管理有限公司 其他 国际港务区</div><div>11 西安国际陆港投资发展集团有限公司 其他 国际港务区</div><div>12 西安爱菊粮油工业集团有限公司 工业 国际港务区</div><div>13 大唐陕西发电有限公司渭河热电厂 工业 西咸新区</div><div>14 维美德造纸机械技术(西安)有限公司 工业 西咸新区</div><div>15 西安法士特汽车传动有限公司 工业 高新区</div><div>16 三星环新(西安)动力电池有限公司 工业 高新区</div><div>17 应用材料(西安)有限公司 工业 高新区</div><div>18 西安奕斯伟硅片技术有限公司 工业 高新区</div><div>19 西安铂力特增材技术股份有限公司 工业 高新区</div><div>20 力成半导体(西安)有限公司 工业 高新区</div><div>21 大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂 工业 灞桥区</div><div>22 西安苗老吉医药科技有限公司 工业 长安区</div><div>23 陕西新意达恒众混凝土有限公司 工业 长安区</div><div>24 西安京西双鹤药业有限公司 工业 鄠邑区</div><div>25 西安市喜神食品有限责任公司 工业 周至县</div><div>26 西安安健药业有限公司 工业 周至县</div><div>27 陕西鼓风机(集团)有限公司 工业 临潼区</div><div>28 西安伊利泰普克饮品有限公司 工业 临潼区</div><div>29 陕西美兰德碳素有限责任公司 工业 临潼区</div><div>30 西安阎良航城水务有限公司 工业 阎良区</div><div>31 赫杰姆机电科技(西安)有限公司 工业 阎良区</div><div>32 陕西应用物理化学研究所 其他 雁塔区</div><div>33 西安东新物业管理服务有限公司 其他 碑林区</div><div>34 清华德人西安幸福药业有限公司 工业 新城区</div>dateCreated2021-12-13T12:59:24:categories行业发展动态postid28409userid西安弈聪软件公司link/news/202112/131259232.htmltitle西安市第九批市级技术创新示范企业名单公布(44家)description<div>根据《西安市技术创新示范企业认定管理办法》,经西安市工信局审定,陕西同力重工股份有限公司等44户企业被认定为为第九批市级技术创新示范企业,现予以公布。</div> <div><span style="font-weight: bold;">西安市第九批市级技术创新示范企业名单</span></div> <div>1 陕西同力重工股份有限公司 西咸新区</div> <div>2 西安天隆科技有限公司 经开区</div> <div>3 西安中车永电捷力风能有限公司 经开区</div> <div>4 陕西迪泰克新材料有限公司 西咸新区</div> <div>5 西安巨子生物基因技术股份有限公司 高新区</div> <div>6 西安奇维科技有限公司 高新区</div> <div>7 西安赛隆金属材料有限责任公司 经开区</div> <div>8 西安西电避雷器有限责任公司 高陵区</div> <div>9 西安赛尔电子材料科技有限公司 经开区</div> <div>10 中节能西安启源机电装备有限公司 经开区</div> <div>11 西安航天华威化工生物工程有限公司 航天基地</div> <div>12 陕西航天德林科技集团有限公司 高陵区</div> <div>13 西安西拓电气股份有限公司 高新区</div> <div>14 西安泰力松新材料股份有限公司 高新区</div> <div>15 陕西众森电能科技有限公司 经开区</div> <div>16 陕西万方汽车零部件有限公司 高陵区</div> <div>17 陕西元丰纺织技术研究有限公司 灞桥区</div> <div>18 西安中车永电捷通电气有限公司 经开区</div> <div>19 思安新能源股份有限公司 高新区</div> <div>20 西安嘉业航空科技有限公司 阎良区</div> <div>21 陕西天翌天线股份有限公司 航天基地</div> <div>22 西安航天民芯科技有限公司 高新区</div> <div>23 西安东风机电股份有限公司 高新区</div> <div>24 陕西博森生物制药股份集团有限公司 高新区</div> <div>25 陕西天元智能再制造股份有限公司 经开区</div> <div>26 西安西驰电气股份有限公司 高新区</div> <div>27 西安国仪测控股份有限公司 经开区</div> <div>28 西安定华电子股份有限公司 高新区</div> <div>29 西部宝德科技股份有限公司 经开区</div> <div>30 陕西金叶印务有限公司 高新区</div> <div>31 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 经开区</div> <div>32 金花企业(集团)股份有限公司 高新区</div> <div>33 陕西嘉禾生物科技股份有限公司 高新区</div> <div>34 西安天瑞汽车内饰件有限公司 经开区</div> <div>35 陕西华秦新能源科技有限责任公司 高新区</div> <div>36 陕西佰傲再生医学有限公司 航天基地</div> <div>37 西安博深安全科技股份有限公司 高新区</div> <div>38 西安高强绝缘电气有限责任公司 未央区</div> <div>39 西安成立航空制造有限公司 经开区</div> <div>40 西安西电高压开关操动机构有限责任公司 高新区</div> <div>41 西安秦泰汽车排放技术有限公司 航天基地</div> <div>42 陕西华威科技股份有限公司 西咸新区</div> <div>43 陕西泰德汽车空调有限公司 经开区</div> <div>44 北方长龙新材料技术股份有限公司 航天基地</div>dateCreated2021-12-13T12:55:33:categories行业发展动态postid28408userid西安弈聪软件公司link/news/202112/131255338.htmltitle西安市科技局公布第六届中国创新挑战赛(西安)硬科技发展专题赛获奖名单description<div>近日西安市科学技术局公布了第六届中国创新挑战赛(西安)硬科技发展专题赛获奖名单。经大赛专家委员会严格评审,并经过现场打分、排名确认,决定对“西安交通大学唐桂华团队”等5个解决方团队授予优胜奖,对“西北工业大学巫荣海团队”等10个解决方团队授予优秀奖。现将获奖名单予以公示。</div> <div><span style="font-weight: bold;">第六届中国创新挑战赛(西安)硬科技发展专题赛获奖名单</span></div> <div>1 西安交通大学唐桂华团队 高温压缩机传热仿真模拟项目研发 优胜奖</div> <div>2 北京航空航天大学钱浩团队 大功率稀土永磁电机及控制系统的开发 优胜奖</div> <div>3 西安理工大学杨蓉团队 新型高比能量锂二次电池技术研发 优胜奖</div> <div>4 西安明松电子科技有限公司 低温漂的高功率激光器研发 优胜奖</div> <div>5 西北大学李想团队 干细胞外泌体的规模化提取技术研发 优胜奖</div> <div>6 西北工业大学巫荣海团队 高温压缩机传热仿真模拟项目研发 优秀奖</div> <div>7 西安工程大学邢宇团队 高温压缩机传热仿真模拟项目研发 优秀奖</div> <div>8 西安科技大学程文杰团队 大功率稀土永磁电机及控制系统的开发 优秀奖</div> <div>9 中国科学院电工研究所赵峰团队 大功率稀土永磁电机及控制系统的开发 优秀奖</div> <div>10 西安中力科技有限公司 新型高比能量锂二次电池技术研发 优秀奖</div> <div>11 西安科技大学卢海团队 新型高比能量锂二次电池技术研发 优秀奖</div> <div>12 西安电子科技大学尚佩瑾团队 低温漂的高功率激光器研发 优秀奖</div> <div>13 西安理工大学连天虹团队 低温漂的高功率激光器研发 优秀奖</div> <div>14 陕西医药控股医药研究院有限公司 干细胞外泌体的规模化提取技术研发 优秀奖</div> <div>15 陕西师范大学李星团队 干细胞外泌体的规模化提取技术研发 优秀奖</div>dateCreated2021-12-13T12:47:31:categories行业发展动态postid28407userid西安弈聪软件公司link/news/202112/131247313.htmltitle2021西安国际创业大赛获奖项目名单公布(附全名单)description<div>近日西安市科技局公布了2021西安国际创业大赛总决赛获奖名单。经大赛评审委员会严格评审,最终“中科西光小卫星星座商业计划书”、“网络智能安全防护体系”等40个项目分别获初创组和成长组的特等奖、一等奖、二等奖和三等奖,现将获奖名单予以公示。</div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021西安国际创业大赛获奖名单(初创组)</span></div><div><span style="font-weight: bold;">特等奖</span></div><div>中科西光小卫星星座商业计划书 西安中科西光航天科技有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">一等奖</span></div><div>全人源TEM1抗体项目 西安奥瑞单抗生物技术有限公司</div><div>全球领先的3D人脸识别产品解决方案服务商 西安西图之光智能科技有限公司</div><div>无油无虑-绿色卓效油泥生物处理技术 陕西科技大学工业污染治理与资源化技术团队</div><div><span style="font-weight: bold;">二等奖</span></div><div>中德第三代半导体产业化 西安华合德新材料科技有限公司</div><div>国产高端工业仿真软件先行者 西安流固动力科技有限公司</div><div>大尺寸第四代半导体衬底产业化 进化半导体(深圳)有限公司</div><div>稀有金属材料测试计量创新服务平台 西安汉唐分析检测有限公司</div><div>加速器生产钼-99等医用同位素 西安迈斯拓扑科技有限公司</div><div>叶绿体工厂 西安宝诗特尔科学研究有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">三等奖</span></div><div>新型高强韧镁合金开发及产业化应用 谢赫特曼诺奖新材料研究院</div><div>智能声环境管理芯片 西安赫至创芯信息科技有限公司</div><div>条纹相机产业化项目 西安中科英威特光电技术有限公司</div><div>苹果「面膜」---苹果种植技术变革与免套袋膜技术 陕西科技大学腐植酸生态修复工程技术研究中心</div><div>小能量电磁加载系统 陕西大工旭航电磁科技有限公司</div><div>七月猫工业级3D动漫 武汉七月猫动漫设计有限公司</div><div>量子点发光芯片 量子点团队</div><div>密阵智能立体车库 陕西密阵自动化科技有限公司</div><div>去中心化临床试验智慧云平台 西安里恩生命科学技术有限公司</div><div>色彩创意全球创作者互动社区 西安点扣软件科技有限公司</div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">2021西安国际创业大赛获奖名单(成长组)</span></div><div><span style="font-weight: bold;">特等奖</span></div><div>网络智能安全防护体系 西安四叶草信息技术有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">一等奖</span></div><div>达升工业机器人工业互联网 西安达升科技股份有限公司</div><div>面向新一代节能手机屏幕的屏下光学指纹技术 渭南印象认知技术有限公司</div><div>影像引导伽玛射线立体定向放射治疗系统(CybeRay) 西安大医集团股份有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">二等奖</span></div><div>高性能VCSEL/HBT外延片的商用国产化研制 西安唐晶量子科技有限公司</div><div>基于区块链技术的数字文化创意商品出海平台项目 陕西识代运筹信息科技股份有限公司</div><div>AM高档数控机床用内藏式动力刀塔 陕西阿米工业设计有限公司</div><div>基于AI人体数字化的运动健康评估与管理解决方案 西安维塑智能科技有限公司</div><div>稀土钽酸盐-中国首创的超高温热障涂层材料 陕西天璇涂层科技有限公司</div><div>病原微生物高通量基因检测 西咸新区予果微码生物科技有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">三等奖</span></div><div>德能森无线无源绿色节能建筑AloT智控系统 德能森智能科技(成都)有限公司</div><div>大规模城市运营级Wi-Fi LTE/5G IoT解决方案 成都西加云杉科技有限公司</div><div>高纯大尺寸碳化硅悬臂桨和晶舟 陕西固勤材料技术有限公司</div><div>“云雀”高性能公网通信平台及应用 西安蜂语信息科技有限公司</div><div>5G XR数字内容UGC平台 西安飞蝶虚拟现实科技有限公司</div><div>渲染技术在移动端视频特效方面的应用 西安纽扣软件科技有限公司</div><div>Surfstar道路空洞检测技术及其产业化 江苏筑升土木工程科技有限公司</div><div>多麦克风语音信号处理模组 西安合谱声学科技有限公司</div><div>奶牛智能疾病发情预警仪 杨凌秾福农牧科技股份有限公司</div><div>PET药物生产系统 陕西正泽生物技术有限公司</div>dateCreated2021-12-13T12:45:00:categories行业发展动态postid28406userid西安弈聪软件公司link/news/202112/13124508.htmltitle延安软件开发公司全名单整理,您看全不全?description<div><a href="https://www.xaecong.com/yanan/" target="_blank" title="延安软件公司">延安软件公司</a>并不是很多,近日笔者整理了<a href="https://www.xaecong.com/yanan/" target="_blank" title="延安软件开发">延安软件开发</a>公司全名单,您看全不全?</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211213121702156.jpg" border="0" alt="延安软件公司"><br></div><div><span style="font-weight: bold;"><a href="https://www.xaecong.com/yanan/" target="_blank" title="延安软件开发公司">延安软件开发公司</a>全名单整理(截止2021年12月)</span></div><div>延安宏驰软件有限责任公司</div><div>延安一鸣软件开发有限公司</div><div>延安明毅软件开发有限公司</div><div>延安讯联软件开发有限公司</div><div>延安天财商龙科技有限公司</div><div>延安蓝岛科技有限责任公司</div><div>延安创威科技有限公司</div><div>延安一正启源科技发展股份有限公司</div><div>延安易站途能源科技有限公司</div><div>延安科技发展有限公司</div><div>的盟天下(延安)科技有限公司</div><div>延安大农科技有限公司</div><div>延安山成科技有限责任公司</div><div>延安盛世云盟科技有限公司</div><div>延安英雄互娱科技有限公司</div><div>延安国能科技股份有限公司</div><div>延安雷腾网络科技有限公司</div><div>延安战友梦科技有限公司</div><div>延安智惠电子商务有限公司</div><div>英雄互娱科技股份有限公司</div><div>延安追风科技有限公司</div><div>延安智帮科技有限公司</div><div>延安金智数据科技有限公司</div><div>延安阿普科技有限公司</div><div>延安九天科技有限公司</div><div>延安融鑫行互联网信息服务有限公司</div><div>延安红色筑梦科技有限公司</div><div>延安嘉能科技有限公司</div><div>延安民安科技有限公司</div><div>延安圣大科技有限公司</div><div>延安华屹信息科技有限公司</div><div>延安高度科技有限责任公司</div><div>延安凌飞科技有限公司</div><div>延安市思信科技有限公司</div>dateCreated2021-12-13T12:17:08:categories行业发展动态postid28405userid西安弈聪软件公司link/news/202112/13121782.htmltitle渭南软件开发公司全名单整理,您看全不全?description<div><a href="https://www.xaecong.com/weinan/" target="_blank" title="渭南软件公司">渭南软件公司</a>并不是很多,近日笔者整理了<a href="https://www.xaecong.com/weinan/" target="_blank" title="渭南软件开发">渭南软件开发</a>公司全名单,您看全不全?</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211213120539970.jpg" border="0" alt="渭南软件公司"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">渭南软件开发公司全名单整理(截止2021年12月)</span></div><div>渭南麦田软件科技有限公司</div><div>渭南盛世荣华软件技术开发有限公司</div><div>渭南市百慧通软件有限公司</div><div>渭南古仁软件信息技术有限公司</div><div>渭南市超能达软件工程有限责任公司</div><div>渭南高新区正力软件有限责任公司</div><div>渭南牛哞哞软件科技有限公司</div><div>渭南临渭区能豆软件技术服务有限公司</div><div>渭南市果实科技有限责任公司&nbsp;</div><div>渭南掌尚互联科技有限公司</div><div>渭南开来科技发展有限公司</div><div>渭南市安顺达科技有限公司</div><div>渭南渭宝互联网信息科技有限公司</div><div>渭南市荣天科技有限公司</div><div>渭南市华秦科技开发有限责任公司</div><div>渭南市大数据有限公司</div><div>渭南博异网络技术有限公司</div><div>渭南腾创信息科技有限公司</div><div>渭南市可道信息科技有限公司</div><div>速达(渭南)软件技术有限公司</div><div>渭南光明堡软件开发有限公司</div><div>渭南九鼎电子信息科技有限公司</div><div>渭南利客优网络科技有限公司</div><div>渭南宝船航软件开发有限公司</div><div>渭南瑞之信信息科技有限公司</div><div>渭南荣耀科技传媒有限责任公司</div><div>渭南赤兔网络科技有限公司</div><div>渭南市伟金勇互联网科技有限公司</div><div>蒲城锦图软件科技有限公司</div><div>渭南市美康星网络科技有限公司</div><div>渭南臻诚科技有限责任公司</div>dateCreated2021-12-13T12:05:46:categories行业发展动态postid28404userid西安弈聪软件公司link/news/202112/13125462.htmltitle西安专利申请10必知description<div>西安想要<a href="https://www.xaecong.com/zt/zhuanli/" target="_blank" title="申请专利">申请专利</a>的企业或者个人应该如何<a href="https://www.xaecong.com/zt/zhuanli/" target="_blank" title="申报专利">申报专利</a>呢?是自主申请还是联系代理机构代办?关于<a href="https://www.xaecong.com/zt/zhuanli/" target="_blank" title="西安专利申请">西安专利申请</a>代理代办,可以看看这篇文章。</div><div>大家都知道专利分为三大类:发明专利、实用新型专利和外观专利,那么专利申请的流程步骤和注意事项有哪些呢?</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211211105443502.jpg" border="0" alt="西安专利申请"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">1、专利申请文件的填写和撰写</span></div><div>专利申请文件的填写和撰写有特定的要求,申请人可以自行填写或撰写,也可以委托代理机构代为办理。但是,好还是让代理机构代为撰写比较好。申请文件一方面比较重要,另一反面是审批流程比较严谨,对经验不足的申请人来说,委托代理机构是很有必要的。</div><div><span style="font-weight: bold;">2、专利申请的受理</span></div><div>专利局收到专利申请书后,对符合受理条件的申请会确定申请日并给予申请号,随后发出受理通知书。</div><div>3、申请费的缴纳方式</div><div>申请费以及其他费用都可以直接向专利局收费处或代办处面交,或通过邮局或银行缴费。缴费人通过邮局或银行缴付专利费用时,应当在汇单上写明正确的申请号或者专利号,缴纳费用的名称使用简称。汇款人应当要求银行或邮局工作人员在汇款附言栏中录入上述缴费信息,通过邮局汇款的,还应当要求邮局工作人员录入完整通讯地址,包括邮政编码,这些信息在以后的程序中是有重要作用的。费用不得寄到专利局受理处。当然,要是委托代理机构申请,这些流程就不用自己去完成了。</div><div><span style="font-weight: bold;">4、申请费缴纳时间</span></div><div>面交专利申请文件的,可以在取得受理通知书及缴纳申请费通知书以后缴纳申请费。通过邮寄方式提交申请的,应当在收到受理通知书及缴纳申请费通知书以后再缴纳申请费,因为缴纳申请费需要写明相应的申请号,但是缴纳申请费的日期迟不得超过自申请日起两个月。同样的是,委托代理机构办理,这些流程也不需要自己完成。</div><div><span style="font-weight: bold;">5、专利审批程序</span></div><div>依据专利法,发明专利申请的审批程序包括受理、初审、公布、实审以及授权五个阶段。实用新型或者外观设计专利申请在审批中不进行公布和实质审查,只有受理、初审和授权三个阶段。</div><div><span style="font-weight: bold;">6、对专利申请文件的主动修改和补正</span></div><div>实用新型和外观设计专利申请,只允许在申请日起两个月内提出主动修改;发明专利申请只允许在提出实审请求时和收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内对专利申请文件进行主动修改。</div><div><span style="font-weight: bold;">7、专利申请被视为撤回及其恢复</span></div><div>逾期未办理规定手续的,申请被视为撤回。除非你有正当理由,可以在收到撤回通知书两个月内请求恢复权利。有充分正当的理由,缴纳恢复费,递交恢复权利请求书,补办各种未完成的手续。</div><div><span style="font-weight: bold;">8、<a href="https://www.xaecong.com/zt/zhuanli/" target="_blank" title="办理专利">办理专利</a>权登记手续</span></div><div>实用新型和外观设计专利申请经初步审查,发明专利申请经实质审查,未发现驳回理由的,专利局将发出授权通知书和办理登记手续通知书。申请人接到授权通知书和办理登记手续通知书以后,应当按照通知的要求在两个月之内办理登记手续并缴纳规定的费用。之后专利局将授予专利权,颁发专利证书。未在规定的期限内按规定办理登记手续的,视为放弃取得专利权的权利。</div><div><span style="font-weight: bold;">9、办理登记手续应缴纳的费用</span></div><div>办理登记手续时,不必再提交任何文件,申请人只需按规定缴纳专利登记费(包括公告印刷费用)和授权当年的年费、印花税,发明专利申请授权时,间距申请日超过两年的,还应当缴纳申请维持费。授权当年按照办理登记手续通知书中指明的年度缴纳相应费用。</div><div><span style="font-weight: bold;">10、专利权的维持</span></div><div>专利申请被授予专利权后,专利权人应于每一年度期满前一个月预缴下一年度的年费。期满未缴纳或未缴足,专利局将发出缴费通知书,通知专利权人自应当缴纳年费期满之日起六个月内补缴,同时缴纳滞纳金。滞纳金的金额按照每超过规定的缴费时间一个月,加收当年全额年费的5%计算;期满未缴纳的或者缴纳数额不足的,专利权自应缴纳年费期满之日起终止。</div><div>关于西安专利申请流程步骤,上述内容都能够看到了,所以,如果你想要申请专利,弈聪科技10年专利申请代理成功经验成功率极高,工程师团队研究生水平,无论是个人申请专利还是企业申请专利,不妨联系小编这边代理代办咨询。</div>dateCreated2021-12-11T10:46:37:categories行业发展动态postid28403userid西安弈聪软件公司link/news/202112/111046371.htmltitle深耕技术研发,弈聪软件屹立陕西软件开发行业的决胜之道description<div>受新冠疫情影响全球经济高度震荡,一个剧变且不确定的时代拉开帷幕,很多西安软件开发公司都步履维艰,业绩下滑已成常态。作为陕西软件行业的老牌<a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>,陕西<a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="弈聪软件">弈聪软件</a>信息技术股份有限公司[简称:弈聪软件]凭借着对行业理解与深入研发,在<a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="陕西软件开发">陕西软件开发</a>行业打下了属于自己的江山。</div><div><br></div><div>保持专业性,是一个软件开发公司维系独特性与长期发展的重要因素。许多软件开发公司喜欢跟风追热,市场什么火就跟着做什么,长此以往便会陷入市场的同质化漩涡之中,最终失去品牌的差异化与竞争力,泯然众人。大部分被市场淘汰的<a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="软件公司">软件公司</a>,都是根源于此。弈聪软件则从成立10多年深耕技术研发,始终维持着自己的专业性与独创性。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211210204050155.jpg" border="0" alt="陕西软件开发"><br></div><div>弈聪软件总裁卓建超表示:“数据是网络经济的核心引擎”已成为不争的事实。然而科技创新发展的背后,核心数据泄露、隐私侵害、大数据读心术等大量数据滥用乱象频发,数据安全也成为一个数字化技术创新的新领域。越来越多的企业将数据视为核心资源和资产,数据资产安全防护成为了企业首要思考的问题。由此数据安全市场也迎来爆发增长的风口。</div><div><br></div><div>数字经济时代发展至今,数据安全就是国家安全,卓建超表示,打开数据安全的蓝海,只有核心信息技术自主化,才能实现更稳定可控的体系,从根本上保证重要领域和关键基础设施的网络安全。目前企业通过边界防护手段进行整体防御,但随着数据的价值在运营过程中重要程度逐渐提升,以网络为中心的安全防护短板就越发明显。弈聪软件将围绕信息技术应用创新的国家战略,与数字化、国产化发展的需求,搭建安全技术创新平台,开展创新技术研究、测试和服务,开发产业发展中的关键技术,持续提供成熟配套的技术、产品和服务,促进成果转化和技术辐射,培养自主创新人才,助力技术创新能力快速提高,带动行业技术水平提升和科技进步。</div><div><br></div><div>弈聪软件将依托深耕网络安全行业的多年经验,积极响应“安全可控、开放创新”战略要求,并结合自身在金融科技、区块链和网络安全方面的技术能力和服务经验,持续投入创新研发与产品服务输出。经过10多年的发展与积累,弈聪软件完成了企业级生态平台打造,通过整合自身的资源和能力,正在持续帮助创新型中小企业汇聚资源、建立生态。未来,弈聪软件将始终坚持在构建自有知识产权体系的同时,积极发力数据安全产业技术创新。</div>dateCreated2021-12-10T20:40:59:categories行业发展动态postid28402userid西安弈聪软件公司link/news/202112/102040588.htmltitle2021年度西安市电子商务示范创建评审结果公布description<div>根据《西安市商务局关于开展<a href="https://www.xaecong.com/dzsw/" target="_blank" title="电子商务">电子商务</a>示范创建活动的通知》,经企业申报、区县推荐和专家评审,现将拟授予2021年度<a href="https://www.xaecong.com/dzsw/" target="_blank" title="西安市电子商务">西安市电子商务</a>示范称号的单位授予公示。</div><div><span style="font-weight: bold;">一、电子商务示范园区(4个)</span></div><div>陕西祥沣医药电商产业园</div><div>西咸新区信息产业园</div><div>陕西智诚跨境电商产业园</div><div>西安新丝路国际电子商务产业园。</div><div><span style="font-weight: bold;">二、电子商务示范企业(16个)</span></div><div>西安创客村电子商务有限责任公司</div><div>西安稻叶山供应链管理有限公司</div><div>荣信教育文化产业发展股份有限公司</div><div>西安中沥电子商务有限公司</div><div>西安广盛金宇国际贸易有限公司</div><div>陕西海通医药有限公司</div><div>陕西海易康医药有限公司</div><div>西安酒便利商业运营管理有限公司</div><div>西安新希望信息工程有限公司</div><div>西安盛果佳电子商务有限公司</div><div>西安正达农业科技有限公司</div><div>西安尚鲜农业科技有限公司</div><div>陕西米禾电子商务有限责任公司</div><div>西安心有灵犀网络科技有限公司</div><div>陕西供销电子商务集团有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">三、数字商务企业(1个)</span></div><div>陕西维纳数字科技股份有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">四、电商示范服务中心(3个)</span></div><div>蓝田县电商服务中心</div><div>西安“一带一路”贸易之家</div><div>陕西供销电子商务集团</div><div><span style="font-weight: bold;">五、电商示范服务站(12个)</span></div><div>周至县终南镇新村电子商务服务站</div><div>周至县司竹镇阿岔村电子商务服务站</div><div>周至县翠峰镇农林村电子商务服务站</div><div>周至县哑柏镇七曲村电子商务服务站</div><div>周至县广济镇东寨村电子商务服务站</div><div>蓝田县安村镇电商服务中心</div><div>蓝田县沙帽沟村电子商务服务站</div><div>蓝田县山底村电商服务站</div><div>蓝田县阳坡村电商服务站</div><div>蓝田县辋川镇电商服务站</div><div>鄠邑区追粟田园电商服务中心</div><div>鄠邑区画乡之窗电商服务中心</div>dateCreated2021-12-10T14:08:54:categories行业发展动态postid28401userid西安弈聪软件公司link/news/202112/10148542.htmltitle2021年广东软件风云榜年度评选活动结果公布description<div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><img src="/uploadfile/2021/20211210134104343.jpg" border="0" alt="广东软件风云榜"><br></span></div><div><span style="font-weight: bold;">2021年广东软件风云榜“年度风云人物”名单</span></div><div>1 广州海格通信集团股份有限公司 余青松</div><div>2 科大讯飞华南有限公司 杜兰</div><div>3 北明软件有限公司 应华江</div><div>4 佳都科技集团股份有限公司 刘伟</div><div>5 广州广电运通金融电子股份有限公司 魏东</div><div>6 远光软件股份有限公司 陈利浩</div><div>7 奥格科技股份有限公司 陈顺清</div><div>8 广东道一信息技术股份有限公司 陈侦</div><div>9 广东轩辕网络科技股份有限公司 陈统</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年广东软件风云榜“卓越企业”名单</span></div><div>1 中国电信股份有限公司广东分公司</div><div>2 联通(广东)产业互联网有限公司</div><div>3 广州海格通信集团股份有限公司</div><div>4 佳都科技集团股份有限公司</div><div>5 广州广电运通金融电子股份有限公司</div><div>6 北明软件有限公司</div><div>7 广州酷狗计算机科技有限公司</div><div>8 广东新粤交通投资有限公司</div><div>9 广东省电信规划设计院有限公司</div><div>10 广东南方数码科技股份有限公司</div><div>11 广东安居宝数码科技股份有限公司</div><div>12 远光软件股份有限公司</div><div>13 广东利通科技投资有限公司</div><div>14 广州市奥威亚电子科技有限公司</div><div>15 深信服科技股份有限公司</div><div>16 开普云信息科技股份有限公司</div><div>17 广州市品高软件股份有限公司</div><div>18 招商华软信息有限公司</div><div>19 广州中长康达信息技术有限公司</div><div>20 广东奥飞数据科技股份有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年广东软件风云榜“新锐企业”名单</span></div><div>1 科大讯飞华南有限公司</div><div>2 珠海汇金科技股份有限公司</div><div>3 广州城市信息研究所有限公司</div><div>4 奥格科技股份有限公司</div><div>5 广州广电运通智能科技有限公司</div><div>6 广东道一信息技术股份有限公司</div><div>7 广东兆邦智能科技股份有限公司</div><div>8 东莞市毅豪电子科技有限公司</div><div>9 广州辰创科技发展有限公司</div><div>10 佰聆数据股份有限公司</div><div>11 广州交信投科技股份有限公司</div><div>12 广东东方思维科技有限公司</div><div>13 广东天亿马信息产业股份有限公司</div><div>14 广东邦盛北斗科技股份公司</div><div>15 广州伊的家网络科技有限公司</div><div>16 云宏信息科技股份有限公司</div><div>17 广州市中智软件开发有限公司</div><div>18 广州伊智信息科技有限公司</div><div>19 广州掌动智能科技有限公司</div><div>20 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">2021广东软件风云榜“卓越IT运维服务企业”名单</span></div><div>1 深信服科技股份有限公司</div><div>2 广东海格怡创科技有限公司</div><div>3 联通(广东)产业互联网有限公司</div><div>4 中数通信息有限公司</div><div>5 宏景科技股份有限公司</div><div>6 联奕科技股份有限公司</div><div>7 广东省信息工程有限公司</div><div>8 广州中软信息技术有限公司</div><div>9 金税信息技术服务股份有限公司</div><div>10 广州广电银通金融电子科技有限公司</div><div>11 广州平云小匠科技有限公司</div><div>12 广州南天电脑系统有限公司</div><div>13 广州市诚毅科技软件开发有限公司</div><div>14 广东华南水电高新技术开发有限公司</div><div>15 广州市申迪计算机系统有限公司</div><div>16 广州宽带主干网络有限公司</div><div>17 广州市紫晶通信科技有限公司</div><div>18 广东昆仑信息科技有限公司</div><div>19 恒峰信息技术有限公司</div><div>20 广州阳光耐特电子有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年广东软件风云榜“卓越企业家”名单</span></div><div>1 广州南天电脑系统有限公司 赵兵</div><div>2 广东省电信规划设计院有限公司 陈学军</div><div>3 联奕科技股份有限公司 朱明武</div><div>4 北明软件有限公司 王进宏</div><div>5 广东南方数码科技股份有限公司 李少白</div><div>6 广州城市信息研究所有限公司 龚勋</div><div>7 奥格科技股份有限公司 彭进双</div><div>8 开普云信息科技股份有限公司 汪敏</div><div>9 广州市品高软件股份有限公司 刘忻</div><div>10 中数通信息有限公司 陈晓民</div><div>11 广东天亿马信息产业股份有限公司 马学沛</div><div>12 广东海格怡创科技有限公司 姜涛</div><div>13 威创集团股份有限公司 朱晓阳</div><div>14 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 陈友</div><div>15 广州宽带主干网络有限公司 张昉</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年广东软件风云榜“新锐企业家”名单</span></div><div>1 广东新粤交通投资有限公司 林佳涛</div><div>2 广州极点三维信息科技有限公司 戴振军</div><div>3 广东东方思维科技有限公司 李志军</div><div>4 金税信息技术服务股份有限公司 秦爱民</div><div>5 广东省信息工程有限公司 潘仲毅</div><div>6 广州广电运通智能科技有限公司 解永生</div><div>7 广东万丈金数信息技术股份有限公司 李廷威</div><div>8 广州思迈特软件有限公司 吴华夫</div><div>9 广州辰创科技发展有限公司 侍宇飞</div><div>10 佰聆数据股份有限公司 杨钊</div><div>11 广州交信投科技股份有限公司 陈欢</div><div>12 广州爱浦路网络技术有限公司 吕东</div><div>13 广州小迈网络科技有限公司 梁国盛</div><div>14 益模(东莞)智能科技有限公司 易平</div><div>15 广东奥飞数据科技股份有限公司 李碧妍</div><div>16 广东省电子商务认证有限公司 胡文聪</div><div>17 广州平云小匠科技有限公司 张业青</div><div>18 广州穗通金融服务有限公司 廖海英</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年广东软件风云榜“卓越技术工匠”名单</span></div><div>1 广州海格通信集团股份有限公司 翟杰</div><div>2 北明软件有限公司 许红涛</div><div>3 佳都科技集团股份有限公司 张少文</div><div>4 联通(广东)产业互联网有限公司 邱述洪</div><div>5 宏景科技股份有限公司 林山驰</div><div>6 远光软件股份有限公司 李美平</div><div>7 东信和平科技股份有限公司 黄小鹏</div><div>8 广州城市信息研究所有限公司 陆生强</div><div>9 奥格科技股份有限公司 陈彪</div><div>10 广州广电运通智能科技有限公司 戚广杰</div><div>11 广州红海云计算股份有限公司 廖勇</div><div>12 广州中浩控制技术有限公司 王彦桂</div><div>13 广州市品高软件股份有限公司 袁龙浩</div><div>14 广州市高科通信技术股份有限公司 徐勇</div><div>15 广东龙泉科技有限公司 林继贤</div><div>16 广州中长康达信息技术有限公司 李超</div><div>17 佰聆数据股份有限公司 姜磊</div><div>18 广东海格怡创科技有限公司 冯德洪</div><div>19 南方电网数字传媒科技有限公司 陈清明</div><div>20 广东省电子商务认证有限公司 黄志平</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年广东软件风云榜“广东省优秀软件产品”名单</span></div><div>1 WinCloud 云管理平台软件 云计算 云宏信息科技股份有限公司</div><div>2 品高基础架构云资源管理软件 V9.0 云计算 广州市品高软件股份有限公司</div><div>3 远光九天智能一体化云平台 云计算 远光软件股份有限公司</div><div>4 远光全球司库管理系统 云计算 远光软件股份有限公司</div><div>5 经传多赢证券交易辅助决策主题猎手版软件V1.0[简称:主题猎手软件] 云计算 广州经传多赢投资咨询有限公司</div><div>6 CNware WinStack 云计算 云宏信息科技股份有限公司</div><div>7 基于流媒体应用的视音频互动管理系统(AVA 录播在线互动软件、AVA流媒体管理软件) 云计算 广州市奥威亚电子科技有限公司</div><div>8 高清图像采集与定位分析系统(AVA高清摄像 机管理软件、AVA教师/学生定位分析软件) 云计算 广州市奥威亚电子科技有限公司</div><div>9 数字化病房 云计算 联通(广东)产业互联网有限公司</div><div>10 伊的家员工成长进阶软件V1.0 云计算 广州伊的家网络科技有限公司</div><div>11 智造云平台 云计算 联通(广东)产业互联网有限公司</div><div>12 明动信创 SaaS 化协同办公平台软件 V1.0 云计算 广州明动软件股份有限公司</div><div>13 嘉为蓝鲸多云资源管理(CMP)软件V5.0 云计算 广州嘉为科技有限公司</div><div>14 天影视频平台 云计算 联通(广东)产业互联网有限公司</div><div>15 智慧数享行业大数据平台 大数据-电子政务 联通(广东)产业互联网有限公司</div><div>16 退役军人大数据治理及应用平台 大数据-电子政务 联通(广东)产业互联网有限公司</div><div>17 集约化趋势下基于安全内容管理的资源库 大数据-电子政务 开普云信息科技股份有限公司</div><div>18 开普云内容安全生态治理平台 大数据-电子政务 开普云信息科技股份有限公司</div><div>19 华资大数据治理套件软件V 1.0[简称:大数据 治理套件] 大数据-电子政务 广州华资软件技术有限公司</div><div>20 职业技能提升认定监管服务一体化系统V1.0 大数据-电子政务 广州华资软件技术有限公司</div><div>21 人社大数据管理应用平台V1.0 大数据-电子政务 广州华资软件技术有限公司</div><div>22 华资智慧政务人工智能能力平台软件V1.0[简称:华资人工智能平台] 大数据- 电子政务 广州华资软件技术有限公司</div><div>23 城信互联网+不动产登记网上办事软件V1.0 大数据- 电子政务 广州城市信息研究所有限公司</div><div>24 城信互联网+自然资源政务服务软件V1.0 大数据- 电子政务 广州城市信息研究所有限公司</div><div>25 城信国土空间规划实施监督信息管理软件V1.0 大数据- 电子政务 广州城市信息研究所有限公司</div><div>26 城信三维立体自然资源数据治理软件V1.0 大数据- 电子政务 广州城市信息研究所有限公司</div><div>27 港鑫智慧人大系统软件 大数据- 电子政务 广东港鑫科技有限公司</div><div>28 生态易聚变平台[简称:EFPaaS] 大数据- 电子政务 广州南天电脑系统有限公司</div><div>29 远光资金智能监控软件 大数据- 企业管理 远光软件股份有限公司</div><div>30 基于大数据技术的多维成本智能分摊系统 大数据- 企业管理 远光软件股份有限公司</div><div>31 伊智供应链管理软件V1.0 大数据- 企业管理 广州伊智信息科技有限公司</div><div>32 思迈特企业报表平台V9.5[简称:SmartbiInsight] 大数据- 企业管理 广州思迈特软件有限公司</div><div>33 伊的家新商城后台管理软件V1.0 大数据- 企业管理 广州伊的家网络科技有限公司</div><div>34 邦盛北斗-北斗车辆智能控制系统DCRM系统 大数据- 企业管理 广东邦盛北斗科技股份公司</div><div>35 科怡综合文档管理系统V1.1 大数据- 企业管理 广东科怡信息科技有限公司</div><div>36 数字档案管理系统 大数据- 企业管理 广东科怡信息科技有限公司</div><div>37 天地车人一体化机动车排污监测与管控平台V1.0 大数据-能源环保 广州市云景信息科技有限公司</div><div>38 新一代企业数字核心系统远光达普(YG-DAP) 大数据-能源环保 远光软件股份有限公司</div><div>39 聆鉴?大数据标签运营平台 大数据-能源环保 佰聆数据股份有限公司</div><div>40 基于“能源范式”的工业经济大脑预警系统 大数据-能源环保 南方电网数字传媒科技有限公司</div><div>41 智能公交自动排班动态发班系统 大数据-交通 广州交信投科技股份有限公司</div><div>42 “交通慧眼”交通视频智能分析应用平台 大数据- 交通 广州交信投科技股份有限公司</div><div>43 招商华软高速公路智慧收费云平台V1.0[简 称:智慧收费云] 大数据- 交通 招商华软信息有限公司</div><div>44 基于大数据技术的公交可视化安全管理平台V1.0 大数据- 交通 广州思创科技股份有限公司</div><div>45 公共卫生大数据平台 大数据- 医疗 联通(广东)产业互联网有限公司</div><div>46 血液云平台 V1.0 大数据- 医疗 广东穿越医疗科技有限公司</div><div>47 华奕医学影像存档与通讯系统V3.3[简称:GreatPACS] 大数据- 医疗 广州市华奕电子科技有限公司</div><div>48 南天数据可视化平台[简称:DVP] 大数据-金融 广州南天电脑系统有限公司</div><div>49 基于国产化软硬件平台的智能设备应用系统[简称:RDP4CC] 大数据-金融 广州南天电脑系统有限公司</div><div>50 聚合支付管理系统 大数据-金融 广州广电运通信息科技有限公司</div><div>51 电子围网智能系统 大数据- 智慧城市 珠海大横琴科技发展有限公司</div><div>52 智汇大数据平台 大数据- 智慧城市 广东省电信规划设计院有限公司</div><div>53 智慧新监管智能实战平台 大数据- 智慧城市 广州市高科通信技术股份有限公司</div><div>54 数说睿见线下数字化商业策略地图软件 大数据 广州数说故事信息科技有限公司</div><div>55 南方数码党政机关办公用房管理信息系统V1.0 大数据 广东南方数码科技股份有限公司</div><div>56 谷云API管理软件V1.0 大数据 谷云科技(广州)有限责任公司</div><div>57 谷云ETL数据交换软件V1.0 [简称:数据交换 平台] 大数据 谷云科技(广州)有限责任公司</div><div>58 无人指挥规划软件 大数据 广州海格通信集团股份有限公司</div><div>59 诚毅数据中台管理软件V 1.0[简称:诚毅DC 软件] 大数据 广州市诚毅科技软件开发有限公司</div><div>60 联奕高校完全学分制综合教务管理软件 大数据 联奕科技股份有限公司</div><div>61 联通云犀应用平台 大数据 联通(广东)产业互联网有限公司</div><div>62 中建普联建筑材料造价信息管理软件V6.0[简称:造价通] 大数据 广东中建普联科技股份有限公司</div><div>63 智慧营销中台 大数据 广州市网迅信息技术有限公司</div><div>64 奥格城市信息模型(CIM)软件 物联网 奥格科技股份有限公司</div><div>65 奥格房屋建筑和市政设施普查系统 物联网 奥格科技股份有限公司</div><div>66 无线网络智能水表嵌入式通信软件V1.0.0 物联网 广州市铭汉科技股份有限公司</div><div>67 智慧城市照明自动化监控管理系统 物联网 广东正力通用电气有限公司</div><div>68 龙泉物联网数据采集平台软件 V1.0 物联网 广东龙泉科技有限公司</div><div>69 智慧园区物联网云平台 物联网 宏景科技股份有限公司</div><div>70 5G智慧灯杆运营管理平台 物联网 广州信息投资有限公司</div><div>71 紫晶动力环境监控平台软件 V1.0 物联网 广州市紫晶通信科技有限公司</div><div>72 中浩流程型企业智能制造生产管理软件V2.0[简称:CH-MES Pro] 物联网 广州中浩控制技术有限公司</div><div>73 水利工程动态监管系统V1.0 物联网 广东华南水电高新技术开发有限公司</div><div>74 国密SIM+SE物联网安全解决方案 物联网 东信和平科技股份有限公司</div><div>75 志华环讯全渠道零售管理软件V1.0[简称:X2] 物联网 广东志华软件科技有限公司</div><div>76 5G智慧农牧 物联网 联通(广东)产业互联网有限公司</div><div>77 安居家园PLUS应用软件V 1.0.0[简称:安居 家园 PLUS] 物联网 广东安居宝数码科技股份有限公司</div><div>78 智塑智塑云MES管理软件V1.0[简称:智塑云] 物联网 广东智塑互联科技有限公司</div><div>79 宇罡智能设备自动化控制管理软件V2. 1 物联网 潮州市宇罡网络科技有限公司</div><div>80 国土空间规划一张图实施监督信息系统 数据中心 广东国地规划科技股份有限公司</div><div>81 国土空间基础信息平台 数据中心 广东国地规划科技股份有限公司</div><div>82 智慧园区(新区)智慧管理平台 数据中心 广东国地规划科技股份有限公司</div><div>83 城信国土空间基础信息管理软件V1.0 数据中心 广州城市信息研究所有限公司</div><div>84 东方思维公路建设项目管理系统软件 数据中心 广东东方思维科技有限公司</div><div>85 CD2000 微模块管理系统 数据中心 广州南盾通讯设备有限公司</div><div>86 VTRON智汇融合平台软件[简称:ICVP] 数据中心 威创集团股份有限公司</div><div>87 天脉智能运维管理平台 数据中心 联通(广东)产业互联网有限公司</div><div>88 AI社区管理软件V1.0 人工智能 东莞市毅豪电子科技有限公司</div><div>89 智能执法办案管理平台 人工智能 广州市高科通信技术股份有限公司</div><div>90 智能枪弹业务一体化动态管理系统 人工智能 金税信息技术服务股份有限公司</div><div>91 基于人工智能技术的智慧教育解决方案 人工智能 科大讯飞华南有限公司</div><div>92 RPA 财务机器人实践教学平台 人工智能 广州市朗恒信息科技有限公司</div><div>93 智能RPA机器人管理平台 人工智能 广州翰智软件有限公司</div><div>94 云测试平台工具软件V1.0 人工智能 广州掌动智能科技有限公司</div><div>95 工业互联网+危化品动态监测预警系统解决 方案 人工智能 佳都科技集团股份有限公司</div><div>96 智慧客服产品 人工智能 广州广电运通智能科技有限公司</div><div>97 广电卓识人脸识别活体检测对比分析软件 人工智能 广州广电卓识智能科技有限公司</div><div>98 工程造价大数据管理分析平台 V1.0 人工智能 广东中建普联科技股份有限公司</div><div>99 夸克 人工智能 广州市动景计算机科技有限公司</div><div>100 轩辕AI科学计算平台V 1.0[简称:轩辕AI+ 科研平台] 人工智能 广东轩辕网络科技股份有限公司</div><div>101 基于区块链的金融服务平台 区块链 远光软件股份有限公司</div><div>102 北明城市一码通平台 区块链 北明软件有限公司</div><div>103 中国通服区块链平台 区块链 中通服中睿科技有限公司</div><div>104 爱浦路IPLOOK 5G核心网应用软件 5G 广州爱浦路网络技术有限公司</div><div>105 基于态势感知的5G安全云系统V1.0 5G 广东海格怡创科技有限公司</div><div>106 溢信 IP-guard 终端安全管理软件 应用软件 广州市溢信科技股份有限公司</div><div>107 润普云盘管理软件 应用软件 广州润普网络科技有限公司</div><div>108 明动云档案一体化平台 V1.0 应用软件 广州明动软件股份有限公司</div><div>109 平云智慧党建云平台 应用软件 广州平云信息科技有限公司</div><div>110 置信不动产登记业务管理系统 应用软件 广东置信勘测规划信息工程有限公司</div><div>111 新一代协同OA 应用软件 广东道一信息技术股份有限公司</div><div>112 红帆造船产品数据管理软件 应用软件 广州红帆科技有限公司</div><div>113 红海E-HR管理系统 应用软件 广州红海云计算股份有限公司</div><div>114 鸿数隐私数据保护管理软件 应用软件 广东鸿数科技有限公司</div><div>115 红帆ioffice20信息管理系统 应用软件 广州红帆科技有限公司</div><div>116 Wisetop Cloud 智慧医院云 V1.0 应用软件 金蝶医疗软件科技有限公司</div><div>117 嘉为蓝鲸研发效能企业版V3. 0 应用软件 广州嘉为科技有限公司</div><div>118 极点三维木装智能设计软件VI. 0 应用软件 广州极点三维信息科技有限公司</div><div>119 南方数码地理信息数据处理软件VI. 3 [简称: iData数据工厂]应用软件 广东南方数码科技股份有限公司</div>dateCreated2021-12-10T13:41:28:categories行业发展动态postid28400userid西安弈聪软件公司link/news/202112/101341271.htmltitle2021年11月深圳市软件企业评估结果公布description<div>根据中国软件行业协会发布的《国家鼓励的<a href="https://www.xaecong.com/shenzhen/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估标准》、<a href="https://www.xaecong.com/shenzhen/" target="_blank" title="深圳市软件">深圳市软件</a>行业协会《软件企业评估规范》等有关规定,经企业申报,深圳市软件行业协会组织现场评估和专家评审,确认华平智慧信息技术(深圳)有限公司等53家企业通过国家鼓励的软件企业评估,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台及深圳市软件行业协会网站公示无异,颁发国家鼓励的软件企业证书。</div><div>深圳市2021年十一月份国家鼓励的软件企业评估结果</div><div>华平智慧信息技术(深圳)有限公司 深ERQ-2021-0066 首次</div><div>飞算数智科技(深圳)有限公司 深ERQ-2021-0067 首次</div><div>深圳市希德威科技发展有限公司 深ERQ-2021-0068 首次</div><div>深圳鸿午科技有限公司 深ERQ-2021-0069 首次</div><div>深圳市游趣互娱有限公司 深ERQ-2021-0070 首次</div><div>深圳市鸿捷源自动化系统有限公司 深ERQ-2021-0071 首次</div><div>深圳市启程智能技术有限公司 深ERQ-2021-0103 首次</div><div>深圳众投互联信息技术有限公司 深ERQ-2021-0104 首次</div><div>深圳市悠乐畅想科技有限公司 深ERQ-2021-0105 首次</div><div>深圳星月辰网络科技有限公司 深ERQ-2021-0106 首次</div><div>深圳市华金盾信息科技有限公司 深ERQ-2021-0107 首次</div><div>深圳思为科技有限公司 深ERQ-2021-0108 首次</div><div>深圳市喵星互动科技有限公司 深ERQ-2021-0109 首次</div><div>易签链(深圳)科技有限公司 深ERQ-2021-0110 首次</div><div>深圳市千寻物流技术有限公司 深ERQ-2021-0111 首次</div><div>深圳前海思佳智能有限公司 深ERQ-2021-0112 首次</div><div>深圳市毕美科技有限公司 深ERQ-2021-0113 首次</div><div>深圳市丽湖软件有限公司 深ERQ-2021-0114 首次</div><div>深圳市奥闻科技有限公司 深ERQ-2021-0115 首次</div><div>深圳乐聚圈科技有限公司 深ERQ-2021-0116 首次</div><div>深圳房讯通信息技术有限公司 深ERQ-2021-0117 首次</div><div>深圳市大工创新技术有限公司 深ERQ-2021-0118 首次</div><div>深圳市鑫华银科信息技术有限公司 深ERQ-2021-0072 非首次</div><div>深圳市中燃科技有限公司 深ERQ-2021-0073 非首次</div><div>深圳市东进银通电子有限公司 深ERQ-2021-0074 非首次</div><div>深圳市小马立行科技有限公司 深ERQ-2021-0075 非首次</div><div>腾云悦智科技(深圳)有限责任公司 深ERQ-2021-0076 非首次</div><div>深圳云科智讯软件技术有限公司 深ERQ-2021-0077 非首次</div><div>深圳市一帆时空科技有限公司 深ERQ-2021-0078 非首次</div><div>深圳学泰科技有限公司 深ERQ-2021-0079 非首次</div><div>深圳前海橙色魔方信息技术有限公司 深ERQ-2021-0080 非首次</div><div>深圳巨湾科技有限公司 深ERQ-2021-0081 非首次</div><div>汇金智融(深圳)科技有限公司 深ERQ-2021-0082 非首次</div><div>深圳市幻竞科技有限公司 深ERQ-2021-0083 非首次</div><div>深圳汉弘软件技术有限公司 深ERQ-2021-0084 非首次</div><div>深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司 深ERQ-2021-0085 非首次</div><div>深圳市奇迅新游科技股份有限公司 深ERQ-2021-0086 非首次</div><div>深圳市新怡酷客科技有限责任公司 深ERQ-2021-0087 非首次</div><div>深圳云豹智联科技有限公司 深ERQ-2021-0088 非首次</div><div>深圳市玄羽科技有限公司 深ERQ-2021-0089 非首次</div><div>深圳市爱模智能系统有限公司 深ERQ-2021-0090 非首次</div><div>深圳力士智造科技有限公司 深ERQ-2021-0091 非首次</div><div>深圳市立体通技术有限公司 深ERQ-2021-0092 非首次</div><div>深圳市华欣智联软件科技有限公司 深ERQ-2021-0093 非首次</div><div>深圳前海零距物联网科技有限公司 深ERQ-2021-0094 非首次</div><div>深圳中恒新意医疗科技有限公司 深ERQ-2021-0095 非首次</div><div>深圳市安亿通科技发展有限公司 深ERQ-2021-0096 非首次</div><div>深圳华云信息系统有限公司 深ERQ-2021-0097 非首次</div><div>优必选软件技术(深圳)有限公司 深ERQ-2021-0098 非首次</div><div>深圳智游网安科技有限公司 深ERQ-2021-0099 非首次</div><div>深圳市华普软件技术有限公司 深ERQ-2021-0100 非首次</div><div>深圳博沃智慧科技有限公司 深ERQ-2021-0101 非首次</div><div>深圳煜炜光学科技有限公司 深ERQ-2021-0102 非首次</div>dateCreated2021-12-10T13:30:00:categories行业发展动态postid28399userid西安弈聪软件公司link/news/202112/101329597.htmltitle2021年11月上海市软件企业评估名单公布description<div><span style="font-weight: bold;">2021年11月<a href="https://www.xaecong.com/shanghai/" target="_blank" title="上海市软件企业">上海市软件企业</a>评估名单</span></div><div>1 沪RQ-2021-0430 上海西井信息科技有限公司 谭黎敏</div><div>2 沪RQ-2021-0431 邦伲德(上海)网络技术有限公司 吕春苗</div><div>3 沪RQ-2021-0432 上海启禅网络科技有限公司 韩光</div><div>4 沪RQ-2021-0433 上海亦存网络科技有限公司 韩竹</div><div>5 沪RQ-2021-0434 上海苏翔信息科技有限公司 李雪莉</div><div>6 沪RQ-2021-0435 上海易知信息科技股份有限公司 吴辉</div><div>7 沪RQ-2021-0436 上海宝珏信息技术有限公司 原明</div><div>8 沪RQ-2021-0437 上海商琦科技有限公司 丁晓宇</div><div>9 沪RQ-2021-0438 弥伦工业产品设计(上海)有限公司 徐芬</div><div>10 沪RQ-2021-0439 上海波司登信息科技有限公司 高德康</div><div>11 沪RQ-2021-0440 上海译牛科技有限公司 张昱</div><div>12 沪RQ-2021-0441 上海商汤智能科技有限公司 徐立</div><div>13 沪RQ-2021-0442 上海和今信息科技有限公司 范向伟</div><div>14 沪RQ-2021-0443 上海英澈网络科技有限公司 吴浩宇</div><div>15 沪RQ-2021-0444 翌越科技(上海)有限公司 尉航奇</div><div>16 沪RQ-2021-0445 上海牧信信息科技有限公司 刘怀丹</div><div>17 沪RQ-2021-0446 上海习元信息技术有限公司 王栋高</div><div>18 沪RQ-2021-0447 上海晓枫网络科技有限公司 关华</div><div>19 沪RQ-2021-0448 上海枭嵘信息科技有限公司 黄华</div><div>20 沪RQ-2021-0449 上海精鲲计算机科技有限公司 陈超</div><div>21 沪RQ-2021-0450 上海长见软件科技有限公司 李雄</div><div>22 沪RQ-2021-0451 上海九鞅科技有限公司 时旭升</div><div>23 沪RQ-2021-0452 上海固买信息技术有限公司 姜州</div><div>24 沪RQ-2021-0453 埃毕致(上海)云计算科技有限公司 刘智</div><div>25 沪RQ-2021-0454 上海旷荣信息科技有限公司 黄国荣</div><div>26 沪RQ-2021-0455 健康快车(上海)教育科技有限公司 李梅</div><div>27 沪RQ-2021-0456 上海锐函电子科技有限公司 孙宇峰</div><div>28 沪RQ-2021-0457 波奇(上海)信息科技有限公司 陈迪</div><div>29 沪RQ-2021-0458 上海凯营新能源技术有限公司 綦孝文</div><div>30 沪RQ-2021-0459 上海旷信信息科技有限公司 罗江玲</div><div>31 沪RQ-2021-0460 上海蒙马软件技术有限公司 汪建平</div><div>32 沪RQ-2021-0461 上海宝创网络科技有限公司 薛丽峰</div><div>33 沪RQ-2021-0462 上海志先信息科技有限公司 熊志宪</div><div>34 沪RQ-2021-0463 上海安垚网络科技有限公司 陈呜</div><div>35 沪RQ-2021-0464 六更石安全科技(上海)有限公司 陆兆钢</div><div>36 沪RQ-2021-0465 上海爱奇尔信息技术有限公司 张峻</div><div>37 沪RQ-2021-0466 上海初聚电子科技有限公司 吕东</div><div>38 沪RQ-2021-0467 上海海秦花数字科技有限公司 廖献云</div><div>39 沪RQ-2021-0468 上海迅越软件有限公司 熊家军</div><div>40 沪RQ-2021-0469 福玻斯(上海)物联网科技有限公司 侯毅</div><div>41 沪RQ-2021-0470 上海维诣信息科技有限公司 王陆</div><div>42 沪RQ-2021-0471 上海领感科技有限公司 陈杰</div><div>43 沪RQ-2021-0472 上海亿叁玩网络科技有限公司 陆毅</div><div>44 沪RQ-2021-0473 上海黑蚪大数据科技有限公司 贾喜</div><div>45 沪RQ-2021-0474 上海舍郊网络科技有限公司 詹嘉</div><div>46 沪RQ-2021-0475 每步科技(上海)有限公司 马京伟</div><div>47 沪RQ-2021-0476 上海弘绎科技有限公司 张琨</div><div>48 沪RQ-2021-0477 望亭教育科技(上海)有限公司 周乔琪</div><div>49 沪RQ-2021-0478 上海惠堃信息科技有限公司 方坚</div>dateCreated2021-12-10T13:26:23:categories行业发展动态postid28398userid西安弈聪软件公司link/news/202112/101326227.htmltitle西安软件开发公司沉浮录—辉煌时耀眼与落幕时的寂寥description<div>2021年即将成为过去,2022年<a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="西安软件开发">西安软件开发</a>行业到底要走向哪里?和很多<a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="西安软件公司">西安软件公司</a>同行谈及行业发展,悲观者有之,认为软件开发行业已经到了尽头。乐观者有之,认为西安的软件开发市场还没有被完全激活。自新冠疫情年以来,用户开始对软件开发需求持观望态度。每一年都有一些耳熟能详的软件公司走向裁员甚至破产倒闭。曾经的辉煌有多耀眼,落幕的时刻就有多寂寥。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211207131357935.jpg" border="0" alt="西安软件公司"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">企业天花板是CEO</span></div><div><br></div><div>软件企业倒闭的原因是有一定的差异,有一些是共性的。一些中小型软件公司发展的最大高度是由创始人或执掌企业的CEO决定的。人的能力、眼界、见识都可以依赖后天培养。但在不同时期,确实存在天花板或者说是阶段性的天花板。从管理几十个人的软件公司开始,每一次发展对创始人都是一个非常艰难的挑战。如果能力跟得上自己创立企业发展,那就是最优的结果。如果创始人能力见识还是在小企业状态,这种企业的扩张就成为倒下的最大原因。</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">老板在努力,高管在划水,基层无动力</span></div><div><br></div><div>屁股决定脑袋,不少软件公司如此。在理想和现实之间,很多软件公司并没有分的很清楚。理想是在理智环境下对未来的构想,现实是现实世界中真实。企业内部是不是有一个“同甘苦,共成长”的环境很重要。企业成长了,谁获益,谁受损,其实人人心里有杆秤。今天的你对我爱答不理,明天的我让你高攀不起。当软件公司发展与高管和普通员工无关时,企业创始人就成了孤家寡人。一切以老板满意为最大目标。错误的决策,好的执行,企业不会倒。好的决策,错误的执行,甚至不执行,企业想好也好不了。理想很丰满现实很骨感。非常多失败企业情况是理想与现实脱节。本质是没有解决管理上核心的人的问题。</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">投入和产出之间的平衡</span></div><div><br></div><div>软件公司的成长需要考虑投入和产出之间的平衡。软件公司做大和做空其实是两回事。很多软件公司的营收增长不是自身能力增强,而是市场增长带来的红利,是市场份额增长带来的企业发展。企业账面有钱,野心推动之下,就想着要大肆扩张。新扩展的业务营收短期跟不上,导致企业资金链断掉,这类因企业盲目扩张走向破产的案例非常多。当环境发生改变的时候,软件公司发展战略也需要随之做适应性调整,才能够构建新的平衡。</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">现金流为王</span></div><div><br></div><div>没钱企业一天也经营不下去。诚然企业可以通过多种形式来获得现金流。从企业净利润,到银行贷款、短期融资、过桥贷款、股权质押、民间借贷、延长还款账期、外部融资与接受并购,有非常多的手段可以支撑企业现金流。财务管理也是需要CEO需要注意的。拍脑袋决策是问题,不结合自身实际拍脑袋就是大问题。财务风险导致大企业经营风险增加,当扩张过快资金链出现问题时,如果不从根本上解决企业净利收入的状况,无论是再多的融资贷款、推迟应付账款、裁员、关闭业务,都不能改变企业渐渐衰亡的命运。</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">盲目扩张</span></div><div><br></div><div>在市场环境发生变化的情况下,企业CEO和决策者的战略误判,敏感度不足,导致误判环境,盲目扩张,也是很多软件公司倒下的重要原因。CEO的骄傲和傲慢也许是企业盲目扩张的根本原因。如果企业战略不当,应对失措,必然招致市场的教训。</div><div><br></div><div>企业经营无小事,各种决策在大企业的各个环节中无限放大之后,最终只会导致体系的整体崩溃。有诞生就有消亡,也许这也是企业的宿命。但是这些曾经在商界留下印记的企业,应该给所有人更多思考和反思。</div>dateCreated2021-12-07T13:14:08:categories行业发展动态postid28397userid西安弈聪软件公司link/news/202112/7131478.htmltitle从软件开发的5大困扰分析西安软件开发行业一些软件公司的没落之路description<div>互联网行业、<a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="软件开发">软件开发</a>行业和以前比已经天差地别了,人人都知道互联网思维,对于软件开发者和<a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="软件开发公司">软件开发公司</a>来说,是一个巨大的机遇。在门外汉看来,软件开发是机遇大、成本低,只要搞几个软件开发的程序员就能搞出个<a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="软件公司">软件公司</a>来。但事实情况是这个样子吗?逼着在<a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="西安软件开发">西安软件开发</a>行业从业近20年,亲眼看到了不少西安软件公司的衰落。有刚起步的创业型软件公司,也有从业多年的<a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="软件外包公司">软件外包公司</a>忽然没落的。在圈子里的人都知道,软件开发行业也并不是这么好混的。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211207123515445.jpg" border="0" alt="软件开发公司"><br></div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">软件开发公司的困扰:</span></div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">1.如何提高软件开发效率?</span></div><div><br></div><div>项目型软件公司每接到一个新的项目就会安排一组软件开发人员进行项目开发,软件开发效率越高就能接更多的项目,更早地收到客户的尾款,而实际情况是需求经常会有各种变更,再加上一些其它意外状态使得项目交期一拖再拖,无法按期交付不要说尾款,只要客户不追究违约责任就已经谢天谢地了。</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">2.如何降低软件开发成本?</span></div><div><br></div><div>软件公司最大的成本就是软件开发人员工资成本,现在软件开发工程师的待遇相当不菲,稍有经验的软件开发工程师动不动就是10k+的月薪,软件公司必须考虑人力成本问题。如何降低软件开发成本?主要的方法就是降低软件开发难度、减少重复劳动、让同样的人做更多的事。如果招个月薪5k的人照样能快速地开发软件,能和10k+工程师有一样的产出量,甚至更高,该有多好。</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">3.如何面对软件开发过程中不断变化的需求?</span></div><div><br></div><div>软件开发过程顺风顺水的毕竟只是少数,要面对无休止的需求变更,如果在项目的整体设计时没有考虑到这些变更将会造成项目的延期,由于软件开发成本的升高而导致项目亏损甚至失败。</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">4.如何站在软件开发技术的前沿?</span></div><div><br></div><div>软件开发技术的发展日新月异,软件开发新技术层出不穷,从B/S技术的兴起再到APP、微信应用,光是这些技术名词都已经让人眼花缭乱。如果肯花很多精力来钻研这些新技术,或许能跟得上时代的脚步,让产品在技术上保持竞争力。那么产品的灵魂又怎么办呢?毕竟业务上的实现才是产品的灵魂。</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">5.如何应对开发软件开发人员的流失?</span></div><div><br></div><div>现在软件开发行业,软件开发人员跳槽比较普遍,甚至可以说是频繁,普通的工程师跳槽还好,一旦碰上团队核心成员出走,轻则让项目延期,重则导致苦心研发的产品中途流产。想要解决软件开发人员流失的问题,就要摆脱对开发软件开发人员的过度依赖。相信已经有不少软件公司都有相似的体验。我们公司就是一个典型的软件开发公司,前几年司不说顺风顺水,至少每年的利润还是相当可观的。不过近几年就明显不给力了。是项目要价高了?是公司程序员技术跟不上了?是软件开发行业的竞争变得激烈了?提高效率的同时就是在降低成本。现在软件工程师的工资一般都比较高,特别是架构师级别的动不动就数十万年薪,使得软件开发的成本变得非常的高。但是使用快速开发平台的条件下,初级程序员甚至只要思路清晰的人就可以进行功能开发。开发周期变短,对开发软件开发人员的要求变低这也使得开发成本大幅下降。维护期内由框架开发软件开发人员提供技术支持,不管是架构还是编码都能全程支持,不用害怕软件开发人员的流失和开发过程中遇到其他阻力。</div>dateCreated2021-12-07T12:35:21:categories行业发展动态postid28396userid西安弈聪软件公司link/news/202112/71235214.htmltitle湖北省2021年第十一批软件企业评估结果公布description<div>根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、中国软件行业协会《软件企业评估标准》和湖北省软件行业协会《软件企业评估规范》的有关规定,经企业自愿申报,湖北省软件行业协会组织评估,确认武汉合聚力信息技术有限公司等99家企业通过软件企业评估,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台和湖北省软件行业协会官网公示无异议,颁发软件企业证书。</div><div><span style="font-weight: bold;">湖北省2021年第十一批软件企业名单(首次评估)</span></div><div>1 武汉合聚力信息技术有限公司 鄂RQ-2021-0323</div><div>2 湖北赛沃斯网络科技有限公司 鄂RQ-2021-0324</div><div>3 武汉森辉光电科技有限公司 鄂RQ-2021-0325</div><div>4 武汉旌华智能系统有限公司 鄂RQ-2021-0326</div><div>5 湖北创杰网络科技有限公司 鄂RQ-2021-0327</div><div>6 武汉鑫诚鼎泰科技有限公司 鄂RQ-2021-0328</div><div>7 湖北鼎泰高科有限公司 鄂RQ-2021-0329</div><div>8 铁联衡(武汉)科技发展有限公司 鄂RQ-2021-0330</div><div>9 湖北东土太一智慧科技有限公司 鄂RQ-2021-0331</div><div>10 武汉朱雀智慧科技有限公司 鄂RQ-2021-0332</div><div>11 武汉诺得佳科技有限公司 鄂RQ-2021-0333</div><div>12 一诺云科技(武汉)有限公司 鄂RQ-2021-0334</div><div>13 武汉市摩仕科技有限公司 鄂RQ-2021-0335</div><div>14 武汉雷可达科技有限公司 鄂RQ-2021-0336</div><div>15 武汉中信互联科技有限公司 鄂RQ-2021-0337</div><div>16 湖北金鹏信息系统有限公司 鄂RQ-2021-0338</div><div>17 武汉市博奥特软件技术有限公司 鄂RQ-2021-0339</div><div>18 安宇和中智能科技(武汉)有限公司 鄂RQ-2021-0340</div><div>19 湖北宇宿新能源科技有限公司 鄂RQ-2021-0341</div><div>20 湖北医联万物科技有限公司 鄂RQ-2021-0342</div><div>21 武汉倍特威视系统有限公司 鄂RQ-2021-0343</div><div><span style="font-weight: bold;">湖北省2021年第十一批软件企业名单(重新评估)</span></div><div>1 恩施州师达电子信息科技有限公司 鄂RQ-2021-0311</div><div>2 襄阳启扬软件科技有限公司 鄂RQ-2021-0312</div><div>3 武汉盛华伟业科技股份有限公司 鄂RQ-2021-0313</div><div>4 湖北云图工程技术有限公司 鄂RQ-2021-0314</div><div>5 武汉智联时空科技有限公司 鄂RQ-2021-0315</div><div>6 武汉市菲亚特软件有限公司 鄂RQ-2021-0316</div><div>7 湖北省鄂西地质测绘队有限公司 鄂RQ-2021-0317</div><div>8 武汉贝塔世纪科技有限公司 鄂RQ-2021-0318</div><div>9 武汉永业赛博能规划勘测有限公司 鄂RQ-2021-0319</div><div>10 武汉努诚世达科技有限公司 鄂RQ-2021-0320</div><div>11 武汉中联智诚科技有限公司 鄂RQ-2021-0321</div><div>12 武汉众廉科技有限公司 鄂RQ-2021-0322</div><div><span style="font-weight: bold;">湖北省2021年第十一批软件企业名单(年度复评)</span></div><div>序号 企业名称 证书编号</div><div>1 武汉问道信息技术有限公司 鄂RQ-2019-0366</div><div>2 武汉松蓝云信息技术有限公司 鄂RQ-2019-0372</div><div>3 武汉兴火源科技有限责任公司 鄂RQ-2019-0387</div><div>4 武汉伟创聚赢科技有限公司 鄂RQ-2019-0388</div><div>5 武汉东信同邦信息技术有限公司 鄂RQ-2019-0389</div><div>6 湖北三思科技股份有限公司 鄂RQ-2019-0390</div><div>7 湖北兴汉高技术有限公司 鄂RQ-2019-0392</div><div>8 武汉立德尔科技有限公司 鄂RQ-2019-0394</div><div>9 武汉鑫索维科技有限公司 鄂RQ-2019-0395</div><div>10 武汉征原电气有限公司 鄂RQ-2019-0396</div><div>11 武汉市硅丰科技发展有限责任公司 鄂RQ-2019-0397</div><div>12 武汉软帝联合科技有限公司 鄂RQ-2019-0398</div><div>13 武汉合康智能电气有限公司 鄂RQ-2019-0399</div><div>14 中科蓝智(武汉)科技有限公司 鄂RQ-2019-0400</div><div>15 孝感先源电力有限责任公司 鄂RQ-2019-0401</div><div>16 武汉三际物联网络科技有限公司 鄂RQ-2019-0402</div><div>17 武汉达译自动化工程有限公司 鄂RQ-2019-0403</div><div>18 武汉麦丰创新网络科技有限公司 鄂RQ-2019-0404</div><div>19 武汉市博思特电脑科技有限公司 鄂RQ-2019-0405</div><div>20 武汉捷泰天地科技有限公司 鄂RQ-2019-0407</div><div>21 武汉梦极光科技有限公司 鄂RQ-2019-0408</div><div>22 武汉云里科技有限公司 鄂RQ-2019-0409</div><div>23 武汉方拓数字科技有限公司 鄂RQ-2019-0412</div><div>24 武汉清源智慧水务科技有限公司 鄂RQ-2019-0413</div><div>25 武汉泰科道软件技术有限公司 鄂RQ-2019-0416</div><div>26 武汉媒介盒子网络科技有限公司 鄂RQ-2019-0417</div><div>27 武汉迎风聚智科技有限公司 鄂RQ-2019-0418</div><div>28 武汉零号线科技有限公司 鄂RQ-2019-0419</div><div>29 武汉一鹭网络科技有限公司 鄂RQ-2019-0423</div><div>30 武汉金百瑞科技股份有限公司 鄂RQ-2019-0425</div><div>31 武汉远创智达科技有限公司 鄂RQ-2019-0426</div><div>32 武汉中科创达软件有限公司 鄂RQ-2019-0427</div><div>33 武汉科普易能科技有限公司 鄂RQ-2019-0428</div><div>34 湖北鄂能电力技术咨询有限公司 鄂RQ-2019-0429</div><div>35 湖北钱钱网电子商务有限公司 鄂RQ-2019-0430</div><div>36 武汉锦辰数科技术有限公司 鄂RQ-2020-0248</div><div>37 武汉直径科技有限公司 鄂RQ-2020-0252</div><div>38 湖北同城一家网络科技有限责任公司 鄂RQ-2020-0265</div><div>39 武汉掌游科技有限公司 鄂RQ-2020-0266</div><div>40 武汉汉思信息技术有限责任公司 鄂RQ-2020-0268</div><div>41 武汉市中潮互联网教育有限公司 鄂RQ-2020-0269</div><div>42 武汉宝久创美科技有限公司 鄂RQ-2020-0270</div><div>43 武汉中天网信科技有限公司 鄂RQ-2020-0271</div><div>44 武汉新新海健康科技有限公司 鄂RQ-2020-0272</div><div>45 武汉创信博达信息技术有限公司 鄂RQ-2020-0273</div><div>46 物鼎安全科技(武汉)有限公司 鄂RQ-2020-0275</div><div>47 湖北锦程数字城市技术有限公司 鄂RQ-2020-0276</div><div>48 武汉睿码智能科技有限公司 鄂RQ-2020-0277</div><div>49 武汉市澜创信息科技有限公司 鄂RQ-2020-0278</div><div>50 湖北远邦信息技术有限公司 鄂RQ-2020-0279</div><div>51 象智科技(武汉)有限公司 鄂RQ-2020-0281</div><div>52 武汉辰光辉天科技有限公司 鄂RQ-2020-0282</div><div>53 武汉信安珞珈科技有限公司 鄂RQ-2020-0283</div><div>54 湖北锐捷信息集成有限公司 鄂RQ-2020-0284</div><div>55 湖北安源安全环保科技有限公司 鄂RQ-2020-0285</div><div>56 武汉比邻软件有限公司 鄂RQ-2020-0287</div><div>57 武汉润智云科技有限公司 鄂RQ-2020-0288</div><div>58 武汉普华春天科技发展有限公司 鄂RQ-2020-0289</div><div>59 湖北爱点点科技有限公司 鄂RQ-2020-0290</div><div>60 武汉新创云图科技有限公司 鄂RQ-2020-0292</div><div>61 武汉华中兴业网络科技有限公司 鄂RQ-2020-0293</div><div>62 武汉珈港科技有限公司 鄂RQ-2020-0294</div><div>63 武汉雷鹏科技发展有限公司 鄂RQ-2020-0295</div><div>64 湖北君子泰科技有限公司 鄂RQ-2020-0296</div><div>65 武汉安之迅网络科技有限公司 鄂RQ-2020-0297</div><div>66 英特沃德(武汉)医疗科技发展有限公司 鄂RQ-2020-0298</div>dateCreated2021-11-29T15:47:17:categories行业发展动态postid28395userid西安弈聪软件公司link/news/202111/2915471710.htmltitle西安软件开发外包联盟平台后期运营想法计划description<div><a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="西安软件开发">西安软件开发</a>外包联盟平台算是搭起来了,现在的任务主要是给<a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="软件开发平台">软件开发平台</a>注入血液和肌肉才能真正具有旺盛的生命力。商务推广固然必要和重要,但这个产业联盟的生命力必须是为加入联盟的西安<a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>提供服务产生利润的。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211129144412514.jpg" border="0" alt="西安软件开发"><br></div><div>但加入西安软件开发外包联盟平台不等于软件企业就进了保险箱,只等着拿订单数钱了。因为加入联盟的软件企业,其软件开发和交付能力肯定参差不齐,技术特长也不一样。个人认为,现在可以对软件开发联盟的软件企业进行一个详细的摸底排查,按技术特长、语言工具、行业等进行分类,做到心中有数,比如哪些软件企业擅长系统底层、视频处理等技术……哪些软件企业擅长Java、ASP.NET、PHP、Javascript等语言……哪些企业熟悉企业开发、游戏领域、财务领域等……这样商务谈判的时候我们就会心里有底,更有针对性。</div><div><br></div><div>还可以对现有软件开发外包联盟企业的能力成熟度进行一个内部评估。不管企业本身是否已经通过有关权威部门的 CMM 评级,可以初步建立自己的内部标准,初步评估一下,其实对企业本身也是一个促进。对软件开发和交付能力有了正确的估计,才能知道到底能承接多大规模的项目,未来能做多大。在以上摸底的基础上,逐渐建立一套公平、合理的管理制度,在制度约束下,对招投标、订单分配、生产等环节进行管理。</div><div><br></div><div>西安软件开发外包联盟是大家的一个共同利益平台。要承担对企业的一些指导及服务工作,比如技术方向性指导,软件过程管理指导,人才培养、储备指导,政策、法律咨询和教育……依靠联盟的号召力和合理调配,建议发展一些专业性较强、有各自技术专长的软件企业,不要任何软件公司都在业务上、技术上、行业上四处出击,什么语言的人才都储备,什么行业、什么类型的项目都承接。每个软件公司都试图成为一个无所不能的全能型冠军,其结果是任何业务都不擅长,形不成大规模的生产力,企业总在小作坊阶段徘徊不前。</div><div><br></div><div>万事开头难,但只要我们兢兢业业处理好每一个细节,把好源头、做好生产,最终肯定能为软件企业创造价值和利益,西安软件开发外包联盟就会越做越大。</div>dateCreated2021-11-29T14:44:17:categories行业发展动态postid28394userid西安弈聪软件公司link/news/202111/291444167.htmltitle工业设计软件被卡脖子,能否阻挡制造大国如何向制造强国迈进?description<div>工业设计软件是现代工业最基础的设计环节的不可缺少的应用软件,没有它我们的高端工业发展工业4.0就真的被釜底抽薪了。华为被制裁实体清单里面,包括最狠的一条:终止华为与美国工业设计软件EDA软件厂商的合作。工业软件真的有这么重要吗,不用不行吗,难道我们就不能自己开发吗?</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211129120859710.jpg" border="0" alt="工业设计软件"><br></div><div>如果说终止华为与台积电的合作,华为还可以找其他厂商代工一些低端的芯片,可终止工业设计软件EDA软件几乎就等于给华为来了个釜底抽薪,直接从上游设计领域给你掐断了自研芯片之路,这里直接给国人来了个警醒,但同时也暴露了中国高端制造最薄弱的一个环节——工业软件领域。</div><div><br></div><div>那么你可能会问,难道就找不出一款可替代这款软件的产品吗?可以明确告诉你目前来说还没有,而且从零开发一款这样的工业设计软件极其困难。而且禁用这款软件也许仅仅是个开始,后面老美万一对其它工业类软件实行禁用可以说中国高端工业领域绝对遭受重大打击。</div><div><br></div><div>CAD软件没有诞生之前,设计师们的日常所有的图纸全靠手绘完成。然而自从上世纪八十年代工业软件出现后,设计师们终于不用通过手绘来完成图纸的设计了,转而在电脑上完成,设计效率极大提高。目前企业常用的这三大类软件,基本上都被美、法、德三国所垄断,尤其是在CAE领域,美国更是霸主般的存在。</div><div><br></div><div>工业软件本质就是将力学、数学等各种学科的公式,通过算法的形式写进代码里面,如果目前学术界没有特定的公式,那么就需要开发人员自己去推导公式。有时候想想,开发工业工业软件的人,真特么必须是天才。</div><div><br></div><div>前面说过工业软件开发的特点,高难度、高风险、高成本,而且国内软件行业本身就非常浮躁,大部分公司做的都是在别人家平台基础之上搭建起来的应用级软件,巨头们都跑去做产值快的互联网行业了,再加上工业软件行业人才的缺乏,导致国产工业软件市场发展及其缓慢。要想发展好工业软件,基础研究必不可少。但是基础研究不同于应用研究,基础研究主要目标就是发现与理解,并非是针对某一项产品而做的研究,它的研究方向是不确定的,而且成本与时间都是不可控的,基础研究注定是一条漫长的道路,这条路注定孤独。所以基础研究基本上都由大学院校、科研机构来完成,国内除了华为,很少有软件公司能够将精力投入在基础研究之上。</div><div><br></div><div>正所谓“当今中国正经历百年未有之大变局”,中国要想从一个制造大国转向一个制造强国,必须攻克工业软件这个行业。工欲善其事必,先利其器。发展工业软件就是一种软件强国战略,因为工业软件是一切高精端制造的基础,没有工业软件,工业4.0无从谈起,路漫漫其修远兮,发展工业软件这条路注定漫长,但却值得等待。</div>dateCreated2021-11-29T12:09:05:categories行业发展动态postid28393userid西安弈聪软件公司link/news/202111/2912945.htmltitle陕西省2021第七批软件著作权名单发布(53件)description<div>陕西省2021第七批软件著作权名单(53件)</div><div>序号 单位名称 著作权名称 登记号</div><div>1 西安宝兰德数据服务有限公司 渭好办APPV1.0 2021SR1448473</div><div>2 西安宝兰德数据服务有限公司 政务移动应用平台V2.0 2021SR1455971</div><div>3 西安数智云联信息科技有限公司 云联数据管控系统V1.0 2021SR1471204</div><div>4 西安数智云联信息科技有限公司 云联数据采集上报管理系统V1.0 2021SR1471203</div><div>5 西安数智云联信息科技有限公司 云联可视化系统V1.0 2021SR1471211</div><div>6 西安华智科创信息技术有限公司 经法合同线下盖章领用管理系统V2.0 2021SR1495000</div><div>7 西安华智科创信息技术有限公司 专项成本储备项目管理系统V1.0 2021SR1495040</div><div>8 西安华智科创信息技术有限公司 主网基建项目数据平台V1.0 2021SR1494857</div><div>9 陕西普瑞升电子科技有限公司 PRS智慧供热设备控制系统V1.0 2021SR1495065</div><div>10 西安合泰隆源信息科技有限公司 基于北斗通讯的输电线路户外作业支持系统V1.0 2021SR1493997</div><div>11 西安合泰隆源信息科技有限公司 电力电缆隧道教学演练实验平台V1.0 2021SR1493932</div><div>12 西安合泰隆源信息科技有限公司 三维可视化输电线路运维平台V1.0 2021SR1494234</div><div>13 西安未来国际信息股份有限公司 挂图作战系统V1.0 2021SR1537657</div><div>14 西安大地测绘股份有限公司 “路检易”微信小程序V1.0.0 2021SR1523439</div><div>15 西安大地测绘股份有限公司 高速公路巡检养护管理系统V1.0.0 2021SR1531671</div><div>16 西安西瑞控制技术股份有限公 XR-8000智能供电综合管控系统软件V1.0 2021SR1523830</div><div>17 西安西瑞控制技术股份有限公 XR-6000智能巡检系统软件V1.0 2021SR1523831</div><div>18 西安轻屋易购数字科技有限公司 VR控制系统软件V1.0 著作权人变更</div><div>19 西安能控安远信息技术有限公司 矿用重大设备数据联网接入系统V1.0 2021SR1537421</div><div>20 西安艾润物联网技术服务有限责任公司 艾润大掌柜系统V4.0 2021SR1566744</div><div>21 西安未来国际信息股份有限公司 网上办事APPV1.0 2021SR1629663</div><div>22 西安恒为电气科技有限公司 可扩展台区智能融合终端检测系统V1.0 2021SR1587445</div><div>23 西安恒为电气科技有限公司 便携式台区智能融合终端检测系统(HW-DUTS8100)V1.0 2021SR</div><div>24 西安恒为电气科技有限公司 手持式配电终端统一运维系统V1.0 2021SR1587436</div><div>25 西安恒为电气科技有限公司 移动互联网微应用统一采购系统V1.0 2021SR1587670</div><div>26 陕西立邦软件有限公司 立邦智慧检斤云平台V1.0 2021SR1597169</div><div>27 陕西华春网络科技股份有限公司 龙标电子招投标APP(鸿蒙)V1.0 2021SR1597170</div><div>28 西安恒为电气科技有限公司 便携式台区智能融合终端检测系统(HW-DUTS8100)V1.0 2021SR1641571</div><div>29 陕西九天智信软件有限公司 Cloud医院信息管理系统V3.0 2021SR1597093</div><div>30 西安同路信息科技有限公司 设备全寿命周期效能评价管理信息系统V2.0 2021SR1654542</div><div>31 西安东方宏业科技股份有限公司 通信网络运行状态监测系统V1.0 2021SR1679372</div><div>32 西安东方宏业科技股份有限公司 通信网络优化管理软件V1.0 2021SR1679373</div><div>33 西安东方宏业科技股份有限公司 通信网络故障诊断系统V1.0 2021SR1678388</div><div>34 西安东方宏业科技股份有限公司 通信网络运维管理软件V1.0 2021SR1679389</div><div>35 南京流固动力科技有限公司 盘腔多物理场分析软件V1.0 2021SR1710310</div><div>36 南京流固动力科技有限公司 气冷叶片建模与分析软件V1.0 2021SR1710311</div><div>37 河北电力工程监理有限公司 智能安全质量管控平台V1.0 2021SR1653554</div><div>38 西安银鑫科技服务有限公司 银鑫项目运行监测系统V1.0 2021SR1653556</div><div>39 西安银鑫科技服务有限公司 银鑫发票管理系统V1.0 2021SR1653555</div><div>40 陕西力拓智能交通科技有限公司 智慧梁厂管理云平台V1.0 2021SR1739976</div><div>41 西安析美艺捷软件科技有限公司 析美艺捷试卷登分管理系统V1.0.0 2021SR1755103</div><div>42 西安泰格网络科技有限公司 泰格大数据分析平台V1.0.0 2021SR1679187</div><div>43 西安泰格网络科技有限公司 泰格数据挖掘建模软件V1.0.0 2021SR1679186</div><div>44 西安鼎融教育科技有限公司 鼎融图书管理系统V1.0.0 2021SR1678900</div><div>45 西安鼎融教育科技有限公司 鼎融学校教务管理系统V1.0.0 2021SR1678899</div><div>46 西安析美艺捷软件科技有限公司 析美艺捷新生报到系统V1.0.0 2021SR1724398</div><div>47 西安析美艺捷软件科技有限公司 析美艺捷考试考务管理系统V1.0.0 2021SR1724408</div><div>48 陕西一览科技有限公司 虚拟仿真教学系统V1.0 2021SR1882836</div><div>49 陕西一览科技有限公司 Elad后台管理系统V1.0 2021SR1755773</div><div>50 西安华智科创信息技术有限公司 无纸化会议管理系统V2.0 2021SR1755161</div><div>51 陕西思极科技有限公司 信通服务APPV1.0 2021SR1755242</div><div>52 陕西思极科技有限公司 电网设备报废管理平台V1.0 2021SR1755243</div><div>53 西安能控安远信息技术有限公司 管控平台和云数据中心系统V1.0 2021SR1902698</div>dateCreated2021-11-29T11:46:34:categories行业发展动态postid28392userid西安弈聪软件公司link/news/202111/291146348.htmltitle陕西省知识产权局2020年2021年度知识产权贯标企业补助名单公布description<div>根据陕西省知识产权局关于对2020、2021年度知识产权贯标企业进行补助的通知,经各单位申报、材料审核、局党组会研究决定,对列入当年贯标企业名单,在期内完成贯标工作且通过第三方认证或省级验收的企业给予补助。现将拟补助的企业名单予以公示。</div><div><span style="font-weight: bold;">2020年度陕西省知识产权贯标企业补助名单</span></div><div>1 西安市 陕西天安环保科技有限公司</div><div>2 西安市 西安北方光通信有限责任公司</div><div>3 西安市 西安新通药物研究股份有限公司</div><div>4 西安市 西安奕斯伟硅片技术有限公司</div><div>5 西安市 陕西慧康生物科技有限责任公司</div><div>6 西安市 陕西甘霖实业有限公司</div><div>7 西安市 西安宏发电器有限公司</div><div>8 西安市 西安电子科技大学工程技术研究院有限公司</div><div>9 西安市 西安西拓电气股份有限公司</div><div>10 西安市 西安知象光电科技有限公司</div><div>11 西安市 陕西心像信息科技有限公司</div><div>12 西安市 陕西康特科尼新材料科技有限公司</div><div>13 西安市 西安天隆科技有限公司</div><div>14 西安市 中铁第一勘察设计院集团有限公司</div><div>15 西安市 雨中情防水技术集团股份有限公司</div><div>16 西安市 陕西中认本信信息科技有限公司</div><div>17 西安市 西安晨宇环境工程有限公司</div><div>18 西安市 西安紫光国芯半导体有限公司</div><div>19 西安市 陕西昕宇表面工程有限公司</div><div>20 西安市 陕西速源节能科技有限公司</div><div>21 西安市 陕西胜慧源信息科技有限公司</div><div>22 西安市 西安万像电子科技有限公司</div><div>23 西安市 西安泰普安全科技有限公司</div><div>24 西安市 陕西维视智造科技股份有限公司</div><div>25 西安市 陕西空港城市发展集团有限公司</div><div>26 西安市 西安卓恰新材料科技有限公司</div><div>27 西安市 西安第六镜网络科技有限公司</div><div>28 西安市 西安佳中电子技术有限公司</div><div>29 西安市 中铁二十局集团第六工程有限公司</div><div>30 西安市 陕西中科非开挖技术股份有限公司</div><div>31 宝鸡市 宝鸡康乐生物科技有限公司</div><div>32 宝鸡市 陕西能源麟北发电有限公司</div><div>33 宝鸡市 宝鸡雷博精密工业有限责任公司</div><div>34 宝鸡市 陕汽集团商用车有限公司</div><div>35 宝鸡市 陕西开达化工有限责任公司</div><div>36 宝鸡市 陕西爱骨医疗股份有限公司</div><div>37 宝鸡市 宝鸡市航宇光电显示技术开发有限责任公司</div><div>38 宝鸡市 陕西保利华英包装有限公司</div><div>39 宝鸡市 陕西棱镜网络科技有限公司</div><div>40 咸阳市 陕西中科启航科技有限公司</div><div>41 咸阳市 陕西博秦生物工程有限公司</div><div>42 咸阳市 兴平市秦兴环保科技有限公司</div><div>43 咸阳市 陕西恒源食品有限责任公司</div><div>44 咸阳市 陕西仙喜辣木茯茶有限公司</div><div>45 咸阳市 陕西移山压缩机有限公司</div><div>46 咸阳市 咸阳秦云信息技术有限公司</div><div>47 咸阳市 陕西华夏粉末冶金有限责任公司</div><div>48 咸阳市 陕西德盛源现代农业发展有限公司</div><div>49 咸阳市 彬县水帘洞煤炭有限责任公司</div><div>50 铜川市 铜川煜力机械制造有限公司</div><div>51 铜川市 陕西星邑空间技术有限公司</div><div>52 铜川市 陕西鸥克建材科技有限公司</div><div>53 渭南市 陕西海德机械制造有限责任公司</div><div>54 渭南市 合阳县雨阳富硒农产品专业合作社</div><div>55 渭南市 陕西通用纳米科技有限公司</div><div>56 渭南市 陕西瑞福兴生物科技有限公司</div><div>57 渭南市 渭南高新区木王科技有限公司</div><div>58 延安市 延安广为农业科技有限公司</div><div>59 延安市 延安正大宏园林绿化有限公司</div><div>60 延安市 延安嘉盛石油机械有限责任公司</div><div>61 汉中市 洋县康原生态农业有限责任公司</div><div>62 汉中市 洋县永辉农业产业发展有限公司</div><div>63 汉中市 陕西鹏翔茶业股份有限公司</div><div>64 安康市 安康超美特科技股份有限公司</div><div>65 安康市 旬阳县太极缘生物科技有限公司</div><div>66 安康市 陕西昊杨泵业有限公司</div><div>67 商洛市 陕西森弗天然制品有限公司</div><div>68 商洛市 陕西君威农贸综合有限责任公司</div><div>69 韩城市 西安重装韩城煤矿机械有限公司</div><div>70 韩城市 陕西华富新能源有限公司</div><div>71 杨凌区 陕西杨凌麦力祺食品科技有限公司</div><div>72 杨凌区 杨凌萃健生物工程技术有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">2021年度<span style="font-size: 9pt;">陕西省</span><span style="font-size: 9pt;">知识产权贯标企业补助名单</span></span></div><div>1 西安市 陕西诺盈自动化仪表有限公司</div><div>2 西安市 陕西锦瑞能源开发有限公司</div><div>3 西安市 陕西疆晨信息科技有限公司</div><div>4 西安市 陕西众森电能科技有限公司</div><div>5 西安市 西安中威环境技术有限公司</div><div>6 西安市 西安金域医学检验所有限公司</div><div>7 西安市 西安安迈工业自动化技术有限公司</div><div>8 西安市 西安致开工业自动化工程有限公司</div><div>9 西安市 西安瑞恒测控设备有限公司</div><div>10 西安市 陕西省膜分离技术研究院有限公司</div><div>11 西安市 陕西秦龙乳业集团有限公司</div><div>12 西安市 陕西桥山科技发展有限公司</div><div>13 西安市 西安华创土木科技有限公司</div><div>14 西安市 西安四叶草信息技术有限公司</div><div>15 西安市 西安合容电力设备有限公司</div><div>16 西安市 西安多普多信息科技有限公司</div><div>17 西安市 信息产业部电子综合勘察研究院</div><div>18 西安市 西安水泽动力科技有限公司</div><div>19 西安市 陕西四海测控技术有限公司</div><div>20 西安市 西安中易建科技有限公司</div><div>21 西安市 西安合力汽车配件有限公司</div><div>22 西安市 西安旭彤电子科技股份有限公司</div><div>23 西安市 西安长远电子工程有限责任公司</div><div>24 西安市 陕西鼎益科技有限公司</div><div>25 西安市 博阳能源科技有限公司</div><div>26 西安市 西安水牧环境科技有限公司</div><div>27 西安市 西安百跃羊乳集团有限公司</div><div>28 西安市 陕西西咸新区富恒电器设备有限公司</div><div>29 西安市 西安奥卡云数据科技有限公司</div><div>30 西安市 华陆工程科技有限责任公司</div><div>31 西安市 陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司</div><div>32 西安市 陕西黄河集团有限公司</div><div>33 西安市 陕西煤业新型能源科技股份有限公司</div><div>34 西安市 中船重工西安海澜装备技术有限公司</div><div>35 西安市 中节能西安启源机电装备有限公司</div><div>36 西安市 中陕核宜威新能源有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">37 西安市 陕西弈聪软件信息技术股份有限公司</span></div><div>38 宝鸡市 宝鸡市腾鑫钛业有限公司</div><div>39 宝鸡市 宝鸡市欧远新金属科技有限公司</div><div>40 宝鸡市 宝鸡富士特钛业(集团)有限公司</div><div>41 宝鸡市 陕西太白山天然植物开发有限公司</div><div>42 宝鸡市 陕西精益齿科技术有限公司</div><div>43 宝鸡市 宝鸡天联汇通复合材料有限公司</div><div>44 宝鸡市 陕西西普数据通信股份有限公司</div><div>45 宝鸡市 陕西柳林酒业集团有限公司</div><div>46 咸阳市 陕西百跃优利士乳业有限公司</div><div>47 咸阳市 陕西正泰电缆有限公司</div><div>48 咸阳市 陕西淳荞御食品有限公司</div><div>49 咸阳市 陕西泾阳泾昌盛茯砖茶有限公司</div><div>50 咸阳市 陕西远诚调味食品有限公司</div><div>51 咸阳市 陕西正通煤业有限责任公司</div><div>52 咸阳市 陕西高科环保科技有限公司</div><div>53 铜川市 陕西医标环境智能科技有限公司</div><div>54 铜川市 陕西中环机械有限责任公司</div><div>55 铜川市 铜川恒晟科技材料有限公司</div><div>56 铜川市 陕西吕食春秋食品有限公司</div><div>57 铜川市 铜川安泰再生资源回收利用有限公司</div><div>58 铜川市 陕西方舟制药有限公司</div><div>59 渭南市 蒲城清洁能源化工有限责任公司</div><div>60 渭南市 合阳兴隆乳业有限责任公司</div><div>61 渭南市 陕西合阳风动工具有限责任公司</div><div>62 渭南市 白水县盛隆果业有限责任公司</div><div>63 渭南市 陕西圣唐乳业有限公司</div><div>64 渭南市 陕西恒田生物农业有限公司</div><div>65 渭南市 陕西晟翔管道科技有限公司</div><div>66 渭南市 陕西英博金属技术有限公司</div><div>67 渭南市 陕西新沃盈生物科技股份有限公司</div><div>68 渭南市 中垦华山牧乳业有限公司</div><div>69 渭南市 陕西富平生态水泥有限公司</div><div>70 榆林市 陕西榆林协创资源再生有限公司</div><div>71 榆林市 靖边县丰硕机械制造有限公司</div><div>72 榆林市 榆林市衣人美服饰有限公司</div><div>73 汉中市 西乡县南山茶业有限责任公司</div><div>74 汉中市 陕西首铝模架科技有限公司</div><div>75 汉中市 陕西鹮宝实业有限公司</div><div>76 汉中市 陕西汉中变压器有限责任公司</div><div>77 汉中市 汉中山花茶业有限公司</div><div>78 汉中市 汉中市鹏远生物科技有限公司</div><div>79 安康市 陕西鑫卓青科技有限公司</div><div>80 安康市 陕西安康燚甸园聚硒植物科技开发有限公司</div><div>81 安康市 旬阳县天正酿造有限公司</div><div>82 安康市 陕西硒谷产业发展有限公司</div><div>83 商洛市 陕西盛华茶叶发展有限责任公司</div><div>84 商洛市 镇安县秦绿食品有限公司</div><div>85 商洛市 镇安县雪樱花魔芋制品有限公司</div><div>86 商洛市 柞水县金鑫菌业发展有限公司</div><div>87 商洛市 柞水县科技投资发展有限公司</div><div>88 韩城市 陕西旭强瑞清洁能源有限公司</div><div>89 韩城市 陕西红马科技有限公司</div><div>90 杨凌区 陕西诺威利华生物科技有限公司</div><div>91 杨凌区 陕西三八妇乐科技股份有限公司</div><div>92 杨凌区 陕西青尔生态科技有限公司</div><div>93 杨凌区 陕西致道农业科技发展有限公司</div>dateCreated2021-11-29T10:59:39:categories行业发展动态postid28391userid西安弈聪软件公司link/news/202111/291059381.htmltitle“放管服”新政策:等保测评机构推荐证书撤销!description<div>2021年11月19日,国家网络安全等级保护工作协调小组办公室发布了《关于撤销网络安全等级测评机构推荐证书的公告》。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211127000449576.jpg" border="0" alt="等保测评"><br></div> <div>公告指出自即日起,国家网络安全等级保护工作协调小组办公室撤销网络安全等级测评机构推荐证书,不再发布《全国网络安全等级测评机构推荐目录》,相关工作纳入国家认证体系。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211127000600660.png" border="0" alt="等保测评"><br></div><div>同时发布了关于启用《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》的公告,明确了经公安部第三研究所认证发放的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》自颁发之日起即可使用。</div> <div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211127000510695.jpg" border="0" alt="等保测评"><br> </div> <div><span style="font-weight: bold;">等保测评工作将何去何从?等保测评还要不要做了?</span></div> <div><br> </div> <div>等级保护制度是《网络安全法》明确提出的,不会因为某一项规定的改变而废止。等保测评要继续做,现在只是测评机构认证纳入国家认证体系。国家认证认可监督管理委员会是国务院授权的履行行政管理职能,统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作的主管机构,为国家市场监督管理总局管理。也就是说未来的等保测评机构的认证及管理工作将由国家认证认可监督管理委员会及国家市场监督管理总局来进行统一管理。</div> <div><br> </div> <div><span style="font-weight: bold;">撤销之后怎么证明测评机构资质?</span></div> <div><br> </div> <div>为保障网络安全等级测评和检测评估工作的顺利开展,经公安部第三研究所(国家认证认可委员会批准的认证机构)认证发放的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》自颁发之日起即可使用,同步使用新的认证标志。</div> <div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211127000532244.jpg" border="0" alt="等保测评"><br> </div> <div><span style="font-weight: bold;">等保测评找谁做?</span></div> <div><br> </div> <div>等保测评找测评机构去做,目前就是找持有经公安部第三研究所认证发放的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》的相关单位。根据网络安全等级保护网最新公布,截至本次数据统计前,我国全国网络安全等级测评与检测评估机构已达到 218 家。</div>dateCreated2021-11-27T00:06:16:categories行业发展动态postid28390userid西安弈聪软件公司link/news/202111/2706153.htmltitle陕西省作品版权登记线上办事指南description<div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><img src="/uploadfile/2021/20211126151908282.jpg" border="0" alt="陕西省作品版权登记"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">陕西省作品版权线上登记办事指南</span></div><div>一、办理流程</div><div>1.用户注册:为提升效率、保障数据安全,须由申请人登录“陕西宣传网:https://www.sxxc.gov.cn/,”首页网上办事,进入版权业务点击在线办理,进行用户注册,用户注册采取实名制,在线提交身份证明和相关信息,注册成功后可使用账号登录系统在线办理版权登记。(建议使用360浏览器、搜狗浏览器、谷歌浏览器登录,不建议使用IE浏览器。)</div><div>2.在线申请:注册用户登录版权登记系统,在线填报作品登记申请表,上传作品样本和相关材料,样本过大无法上传可现场递交至版权工作站或陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心。</div><div>3.在线初审:申请人需在线选择其中一个版权工作站对申请材料进行初审,可根据申请人所在区域选择就近工作站,填报如遇问题可直接联系工作站人员。工作站人员检查申请人填报的信息是否符合要求。如符合要求,初审通过,进入复审环节;如填报不符合要求,告知申请人在线补充修改。</div><div>4.在线复审:由陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心负责登记复审,确认是否予以登记。如填报不符合要求,告知申请人在线补充修改,复审通过,准予登记的,颁发《作品登记证书》,并予以公告;不予登记的,以书面形式说明不予登记理由。</div><div>5.证书领取:如申请人需要申请领取纸质登记证书,需线上提交纸质证书申请,待受理后可自行前往版权工作站或陕西省陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心领取纸质证书;如只选择电子版《作品登记证书》的,可直接登录系统查看、下载、打印电子证书。</div><div>如需在作品样本上盖章,请申请人携带作品样本前往版权工作站或陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心申请盖章。</div><div>二、作品版权登记所需材料及要求</div><div>个人作品:是指自然人在没有他人参与的情况下,完全独立创作的作品</div><div>1、作品登记申请表(在线填写);</div><div>2、作品自愿登记权利保证书(有模板可下载填写,手写签名后上传);</div><div>3、作品创意说明(有模板可下载填写,手写签名后上传)</div><div>4、身份证明文件(上传本人身份证件,委托他人代为办理的,还需上传代理人身份证件);</div><div>5、委托登记授权书(委托他人代办登记时需提供,有模板可下载填写,手写签名后上传);</div><div>6、作品样本1份(需上传完整的作品原件);</div><div>委托作品:是指委托人委托其他人创作的作品</div><div>1、作品登记申请表(在线填写);</div><div>2、作品自愿登记权利保证书(有模板可下载填写,手写签名或加盖公章后上传);</div><div>3、作品创意说明(有模板可下载填写,手写签名或加盖公章后上传)</div><div>4、委托创作协议 (需双方自行协商约定著作权权利归属,双方手写签名或加盖公章后上传);</div><div>5、委托授权登记书(委托他人代办登记时需提供,有模板可下载填写,手写签名或加盖公章后上传);</div><div>6、身份证明文件(上传委托方与受托方双方身份证明文件,委托他人代为办理的,还需上传代理人身份证件);</div><div>7、作品样本一份(需上传完整的作品原件);</div><div>法人作品:由法人或者其他组织主持,代表法人或者其他组织意志创作,并由法人或者其他组织承担责任的作品,法人或者其他组织视为作者)</div><div>注:法人作品并非法定代表人的作品</div><div>1、作品登记申请表(在线填写);</div><div>2、作品自愿登记权利保证书(有模板可下载填写,加盖公章后上传);</div><div>3、作品创意说明(有模板可下载填写,加盖公章后上传);</div><div>4、法人作品著作权归属证明(有模板可下载填写,加盖公章后上传);</div><div>5、身份证明文件。(需上传营业执照等证明文件、法定代表人身份证件、委托他人代为办理的,还需上传代理人身份证件);</div><div>6、委托登记授权书(委托除法定代表人以外的员工或他人代办登记时需提供,有模板可下载填写,加盖公章后上传);</div><div>7、作品样本一份(需上传完整的作品原件) ;</div><div>职务作品:指公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品</div><div>1、作品登记申请表(在线填写);</div><div>2、作品自愿登记权利保证书(有模板可下载填写,加盖公章后上传);</div><div>3、作品创意说明(有模板可下载填写,加盖公章后上传);</div><div>4、职务作品著作权归属证明(有模板可下载填写,作者手写签名,单位加盖公章后上传);</div><div>5、身份证明文件(需上传营业执照等证明文件,法定代表人身份证件,作者身份证件,委托他人代为办理的,还需上传代理人身份证件);</div><div>6、委托登记授权书。(委托除法定代表人以外的员工或他人代办登记时需提供,有模板可下载填写,加盖公章后上传);</div><div>7、作品样本1份(需上传完整的作品原件) ;</div><div>合作作品:指两人以上合作创作的作品</div><div>1、作品登记申请表(在线填写);</div><div>2、作品自愿登记权利保证书(有模板可下载填写,合作者均需手写签名或加盖公章后上传);</div><div>3、作品创意说明(有模板可下载填写,合作者均需手写签名或加盖公章后上传);</div><div>4、合作作品著作权归属证明(有模板可下载填写,合作者均需手写签名或加盖公章后上传);</div><div>5、身份证明文件(需上传所有合作者身份证件;委托代理人办理登记的上传代理人身份证件);</div><div>6、委托登记授权书(委托他人代办登记时需提供,有模板可下载填写,手写签名后上传;</div><div>7、作品样本1份(需上传完整的作品原件) ;</div><div>注:个人身份证明文件:提供身份证原件正反面或身份证复印件上传;;</div><div>法人和其他组织身份证明文件:提供营业执照/统一社会信用代码证书/事业单位法人证书/社会团体法人证书/民办非企业单位登记证书等复印件盖章或原件上传;</div><div>三、办理时限</div><div>自线上受理登记申请后15个工作日内办理完成;如登记材料需要补充修改,办理时限自材料补充修改之日起重新计算。</div><div>四、收费事宜</div><div>办理各项版权登记业务一律不收取费用。</div><div>五、联系方式:</div><div>初审单位</div><div>1 西部国家版权交易中心工作站 郭苗苗 西安市雁塔区雁翔路2600号曲江新区政务服务中心二楼综合大厅17号窗口 029-81201309</div><div>2 陕西省版权协会工作站 陈海蕲 西安市雁塔区长延堡街道长安南路199号陕西师范大学出版总社 15029243856</div><div>3 沣东文创产业园工作站 赵千雨 西安市西咸新区沣东新城沣东大道(东段)2196号沣东自贸新天地西里创星社 029-88622891</div><div>4 陕西动漫产业平台管理中心工作站 费星 西安市碑林区火炬路1号 15029035447</div><div>5 西安美术学院工作站 马学忠 西安市雁塔区含光南路西美艺创空间 18302902808</div><div>6 秦汉新城影视公司工作站 周秋宇 咸阳市渭城区秦汉文创大厦四楼 029-33185695</div><div>7 中图西安公司工作站 王雪菲 西安市雁塔区丈八一路与锦业路交叉口中铁西安中心42层 029-89840899</div><div>8 陕西省动漫游戏协会工作站 薛宇宇 西安市高新区丈八四路西安神州数码科技园4号楼25层 18700190250</div><div>9 铜川版权工作站 封敏媛 铜川市耀州区朝阳路9号市委宣传部2号楼215 0919-3283850</div><div>复审单位</div><div>1 陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心 李文婷 李俊琳 西安市新城区北大街147号出版发行大厦12楼1211室 029-87394570</div>dateCreated2021-11-26T15:19:32:categories行业发展动态postid28389userid西安弈聪软件公司link/news/202111/261519317.htmltitle陕西省2021年第四批拟认定高新技术企业名单公布(858家)description<div>据<a href="https://www.xaecong.com/zt/gaoxin/" target="_blank" title="高企认定">高企认定</a>管理办法和工作指引等有关规定,经<a href="https://www.xaecong.com/zt/gaoxin/" target="_blank" title="陕西省高企认定">陕西省高企认定</a>办公室组织属地推荐、专家评审等环节,拟认定长庆工程设计有限公司等858家企业为陕西省2021年第四批国家<a href="https://www.xaecong.com/zt/gaoxin/" target="_blank" title="高新技术企业">高新技术企业</a>,现予以公示。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211125140517615.jpg" border="0" alt="陕西省高企认定"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">陕西省2021年第四批拟认定高新技术企业名单(排名不分先后)</span></div><div>1 长庆工程设计有限公司</div><div>2 陕西集味食品有限公司</div><div>3 陕西长盛电气成套设备科技股份有限公司</div><div>4 陕西奥邦重工集团有限公司</div><div>5 安康时代农业发展有限公司</div><div>6 安康柏盛富硒生物科技有限公司</div><div>7 陕西康健生物科技有限责任公司</div><div>8 安康市尧柏水泥有限公司</div><div>9 陕西永宏生物科技有限公司</div><div>10 旬阳县宝利机械有限责任公司</div><div>11 安康康徽通讯技术有限公司</div><div>12 陕西安康悠源食品有限公司</div><div>13 宝鸡宏顺达钛业有限公司</div><div>14 宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司</div><div>15 宝鸡市诚信工业气体有限公司</div><div>16 宝鸡新家园环保科技工程股份有限公司</div><div>17 宝鸡市六维特种材料设备制造有限公司</div><div>18 陕西宝鸡专用汽车有限公司</div><div>19 陕西立乔金属制品科技有限公司</div><div>20 宝鸡坚美达钛镍有限公司</div><div>21 陕西美隆环保包装科技有限公司</div><div>22 宝鸡靖源科技发展有限责任公司</div><div>23 陕西海普西凤包装有限公司</div><div>24 凤翔波森特西北岩土工程有限公司</div><div>25 陕西彦易钛业有限公司</div><div>26 宝鸡市鑫华信机械制造有限公司</div><div>27 宝鸡市振兴石油化工配件制造有限公司</div><div>28 宝鸡市阳光网络技术有限公司</div><div>29 宝鸡市恒森电力设备有限责任公司</div><div>30 陕西宝光珊和电气有限公司</div><div>31 陕西恒瑞测控系统有限公司</div><div>32 宝鸡志和电气有限公司</div><div>33 宝鸡市辰光生物科技有限公司</div><div>34 宝鸡市斯瑞特量具有限责任公司</div><div>35 陕西盛维智能科技有限公司</div><div>36 陕西省扶风秦兴塑料制品有限责任公司</div><div>37 陕西隆鑫元高科设备有限公司</div><div>38 宝鸡宝嘉成汽车空调有限公司</div><div>39 岐山迈特钛业有限公司</div><div>40 陕西青美生物科技有限公司</div><div>41 陕西旭强瑞清洁能源有限公司</div><div>42 陕西华瑞邦医疗科技股份有限公司</div><div>43 陕西嘉惠矿业技术有限公司</div><div>44 陕西中钒昌盛新材料科技有限公司</div><div>45 商南天和泥浆有限公司</div><div>46 陕西康城药业股份有限公司</div><div>47 陕西天宇润泽生态农业有限责任公司</div><div>48 陕西海恩新材料有限责任公司</div><div>49 柞水县龙腾生态养殖有限公司</div><div>50 陕西普石建筑材料科技有限公司</div><div>51 陕西金牛乳业有限公司</div><div>52 国家能源集团陕西富平热电有限公司</div><div>53 富平县鑫宏电子制造有限公司</div><div>54 陕西天企司服科技有限公司</div><div>55 陕西谷佳现代有机农业科技有限公司</div><div>56 大荔县易订乐网络科技有限公司</div><div>57 陕西和美激光科技有限公司</div><div>58 陕西明善智造科技有限公司</div><div>59 陕西秒康医疗科技有限公司</div><div>60 陕西天顺成铝模新技术有限公司</div><div>61 陕西源杰半导体科技股份有限公司</div><div>62 西安弘运鑫晟航空科技有限公司</div><div>63 陕西凯伟胜检测技术服务有限公司</div><div>64 陕西汉秦再生资源利用有限公司</div><div>65 西安科峰光电科技有限公司</div><div>66 西安格润牧业股份有限公司</div><div>67 陕西共长天云计算有限公司</div><div>68 陕西阿米工业设计有限公司</div><div>69 陕西送尚来网络科技有限公司</div><div>70 西安康森建设工程有限公司</div><div>71 陕西百乘网络科技有限公司</div><div>72 西咸新区度波仪表有限公司</div><div>73 西安凤鸣九天网络科技有限公司</div><div>74 陕西朗晟智慧照明科技有限公司</div><div>75 西安智慧蚂蚁科技有限责任公司</div><div>76 西安摩根恩能能源科技有限公司</div><div>77 西安讯生智能科技有限公司</div><div>78 陕西金蝌蚪智能科技有限公司</div><div>79 西安研硕仪器设备有限公司</div><div>80 陕西乡村振兴物联网信息科技有限公司</div><div>81 西安祥泽智能科技有限公司</div><div>82 西安宏图伟业测控科技有限公司</div><div>83 西安视通安防设备有限公司</div><div>84 陕西高帝测绘地理信息有限公司</div><div>85 陕西哲晟电力工程有限公司</div><div>86 陕西蓝舟昕达信息科技咨询有限公司</div><div>87 陕西正诚普信息科技有限公司</div><div>88 陕西旭力自动化技术有限公司</div><div>89 陕西延长石油集团橡胶有限公司</div><div>90 西安汉华建业金属制品有限公司</div><div>91 陕西博业塑胶有限公司</div><div>92 西安绿达食品有限公司</div><div>93 陕西德勒电气设备有限公司</div><div>94 陕西泰丰电气有限公司</div><div>95 陕西西咸新区富恒电器设备有限公司</div><div>96 陕西金合矿山设备有限公司</div><div>97 陕西佳茂管业工程股份有限公司</div><div>98 陕西永乐有色金属制造股份有限公司</div><div>99 西安滨田特型机械有限公司</div><div>100 陕西西粮亚宏面业有限公司</div><div>101 陕西能源研究院有限公司</div><div>102 陕西右任故里茯砖茶股份有限公司</div><div>103 陕西基泰都市新农业有限公司</div><div>104 陕西中建电力工程有限公司</div><div>105 陕西红旗智翔运输服务有限公司</div><div>106 西咸新区致诚泰金属科技有限公司</div><div>107 西安丰源航空器材设备有限公司</div><div>108 陕西东昌精密电子有限公司</div><div>109 西咸新区国睿一诺药物安全评价研究有限公司</div><div>110 陕西航空地面工程有限公司</div><div>111 陕西华星电子开发有限公司</div><div>112 陕西秦元热力股份有限公司</div><div>113 陕西琦羿健康产业有限公司</div><div>114 西安科诗美光学科技有限公司</div><div>115 陕西慧聚予果生物医学中心有限公司</div><div>116 西安朗普达通信科技有限公司</div><div>117 西安威世博信息科技有限公司</div><div>118 西安德诺海思医疗科技有限公司</div><div>119 陕西淼盾物联技术有限公司</div><div>120 西安西测精密机械有限责任公司</div><div>121 陕西行知格文化传播有限公司</div><div>122 专注无人机技术服务(西安)有限公司</div><div>123 陕西联昇建筑科技有限公司</div><div>124 西安恒兴管业有限公司</div><div>125 核工业二0三研究所</div><div>126 西安西图之光智能科技有限公司</div><div>127 陕西明颜印刷工贸股份有限公司</div><div>128 西安联欣特种瓷有限公司</div><div>129 西安市泰升食品有限责任公司</div><div>130 隆嘉云网科技有限公司</div><div>131 陕西罡正窑炉科技有限公司</div><div>132 西安伟普通信技术有限公司</div><div>133 西安天诚优图勘测科技有限公司</div><div>134 陕西兰海润滑油有限公司</div><div>135 陕西撼地网络科技有限公司</div><div>136 陕西润之宸实业有限公司</div><div>137 西安荣达石油工程有限公司</div><div>138 陕西兆铭环境科技有限公司</div><div>139 陕西旭东实业有限公司</div><div>140 陕西凯迈航空航天机电设备有限公司</div><div>141 西咸新区谨立供应链有限公司</div><div>142 中易浩云技术有限公司</div><div>143 陕西鉴真智能科技有限公司</div><div>144 西安市银锚幕墙装饰有限公司</div><div>145 西安特亮普环保科技有限公司</div><div>146 陕西斯唐盛禾油气田工程技术服务有限公司</div><div>147 天信管业科技集团有限公司</div><div>148 延安申力建筑安装工程有限公司</div><div>149 陕西延长石油机械装备制造有限公司</div><div>150 陕西全民合伙人网络科技有限公司</div><div>151 陕西澳威激光科技有限公司</div><div>152 陕西日月芯半导体有限公司</div><div>153 铜川特必克汽车零部件有限公司</div><div>154 兖州煤业榆林能化有限公司</div><div>155 榆林中正乾创实业有限公司</div><div>156 榆林静驰网络信息科技有限公司</div><div>157 陕西小北信息科技有限公司</div><div>158 陕西华和实业有限公司</div><div>159 神木市众邦煤化有限公司</div><div>160 陕西美天绿能科技有限公司</div><div>161 府谷县旭丽机电技术有限公司</div><div>162 定边县热宝锅炉机械制造有限责任公司</div><div>163 陕西博瑞德生物科技有限公司</div><div>164 陕西秦丰农业营销网络有限公司</div><div>165 陕西北极宫茶业有限公司</div><div>166 陕西同心连铸管业科技有限公司</div><div>167 陕西宏远航空锻造有限责任公司</div><div>168 陕西三原正泰锻压有限公司</div><div>169 西北橡胶塑料研究设计院有限公司</div><div>170 陕西爱科仕精密科技有限公司</div><div>171 陕西核普机电科技有限公司</div><div>172 咸阳新兴分布式能源有限公司</div><div>173 陕西润华包装科技股份有限公司</div><div>174 陕西中怡信息技术有限公司</div><div>175 西北机电工程研究所</div><div>176 陕西省水利电力勘测设计研究院勘察分院</div><div>177 咸阳广通电子科技有限公司</div><div>178 兴平西铁养路机械有限公司</div><div>179 西安昱瑞电力科技有限公司</div><div>180 西安海纳科技有限公司</div><div>181 陕西海山能源发展有限公司</div><div>182 陕西楷华环保科技有限公司</div><div>183 陕西海晨电子科技有限公司</div><div>184 陕西鸿峰智能科技有限公司</div><div>185 陕西海月明文化传媒有限公司</div><div>186 陕西恒达厨具有限公司</div><div>187 西安长地空天科技有限公司</div><div>188 西安宇能机电设备有限公司</div><div>189 西安掌叮网络科技有限公司</div><div>190 西安风向标航空科技发展有限公司</div><div>191 陕西慧高机电科技有限公司</div><div>192 西安市中安电气有限公司</div><div>193 西安市神马节能门窗有限责任公司</div><div>194 西安佑天电力成套设备有限公司</div><div>195 西安索格亚航空科技有限公司</div><div>196 西安领头羊物流科技有限公司</div><div>197 西安祥耀信息科技有限公司</div><div>198 西安速航通讯科技有限公司</div><div>199 陕西拓邦鼎新电力有限公司</div><div>200 西安云仪仪器仪表有限公司</div><div>201 砼易测(西安)智能科技有限公司</div><div>202 隆基绿能科技股份有限公司</div><div>203 陕西索飞电子科技有限公司</div><div>204 西安鸣腾机电设备有限公司</div><div>205 西安望必达材料科技有限公司</div><div>206 西安艾尚智汇电子科技有限公司</div><div>207 陕西铭贤电子科技有限公司</div><div>208 陕西阿斯拉机电设备有限公司</div><div>209 西安润邦微波技术有限公司</div><div><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">210 陕西弈聪软件信息技术股份有限公司</span></div><div>211 西安航天计量测试研究所</div><div>212 陕西引领信息科技有限责任公司</div><div>213 金诺智慧物业服务有限公司</div><div>214 陕西绿都信息安全技术有限公司</div><div>215 西安鼎润环保科技有限公司</div><div>216 西安京创云企业管理咨询有限公司</div><div>217 西安普天微波通信设备有限公司</div><div>218 陕西龙立达文化科技有限公司</div><div>219 陕西普达盈信自动化系统工程有限公司</div><div>220 西安波飞特航空科技有限公司</div><div>221 西安麦数信息科技有限公司</div><div>222 陕西中易联信息科技有限公司</div><div>223 西安耐思云网络科技有限公司</div><div>224 西安峰鼎网络科技有限公司</div><div>225 西安航天基地中加农业科技发展有限公司</div><div>226 西安德立创自动化科技有限公司</div><div>227 西安比特联创微波科技有限公司</div><div>228 陕西中孚教育科技有限公司</div><div>229 西安博贤传动科技有限公司</div><div>230 西安天目测绘地理信息有限公司</div><div>231 陕西运维电力股份有限公司</div><div>232 西安硕腾智能科技有限公司</div><div>233 陕西凯捷科技发展有限公司</div><div>234 西安恒新电子科技有限公司</div><div>235 陕西煤业星炭能源有限公司</div><div>236 西安北软网络科技有限公司</div><div>237 西安数合信息科技有限公司</div><div>238 陕西启翔景程电子科技股份有限公司</div><div>239 标驰智能科技(西安)有限公司</div><div>240 西安安特石油科技有限公司</div><div>241 西安紫江企业有限公司</div><div>242 陕西昌泽环保科技有限公司</div><div>243 西安卓越共赢智能科技有限公司</div><div>244 西安敏恒信息技术有限公司</div><div>245 西安德林齿科科技有限公司</div><div>246 陕西名流建设集团有限公司</div><div>247 西安达升科技股份有限公司</div><div>248 西安九天中慧机器人科技有限公司</div><div>249 西安曼海特工业技术有限公司</div><div>250 陕西雨博汇实业有限公司</div><div>251 西安奥若斯齿科新技术开发有限公司</div><div>252 陕西高速环境科技有限公司</div><div>253 陕西振麟电子科技有限公司</div><div>254 西安青叶生物科技股份有限公司</div><div>255 西安兄弟印刷包装有限公司</div><div>256 陕西泽诚数字科技有限公司</div><div>257 西安格莱特精密机械有限公司</div><div>258 西安德普赛科计量设备有限责任公司</div><div>259 西安恒热热力技术有限责任公司</div><div>260 西安航飞精密工具有限公司</div><div>261 西安龙威半导体有限公司</div><div>262 西安翊泽环境科技工程有限公司</div><div>263 陕西蔚蓝智能自动化系统工程有限公司</div><div>264 西安阿尔法液压工程有限公司</div><div>265 西安华伟电力建筑设计有限公司</div><div>266 陕西世融科创信息技术有限公司</div><div>267 陕西国丰教育科技有限公司</div><div>268 陕西普华电力设计咨询有限公司</div><div>269 陕西秦能电力科技股份有限公司</div><div>270 西安百润重工科技有限公司</div><div>271 西安德高印染自动化工程有限公司</div><div>272 陕西溯源农业发展有限公司</div><div>273 西安福音康复健康产业有限公司</div><div>274 西安西品网络科技有限公司</div><div>275 西安英诺软件有限公司</div><div>276 陕西金慧电气有限公司</div><div>277 陕西前星科技有限公司</div><div>278 西安映赛广告文化传播股份有限公司</div><div>279 陕西正浩电力科技有限公司</div><div>280 西部钛业有限责任公司</div><div>281 西安德仕汽车零部件有限责任公司</div><div>282 西安鹰之航航空科技股份有限公司</div><div>283 西部宝德科技股份有限公司</div><div>284 西安瑞杰实业股份有限公司</div><div>285 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司</div><div>286 中交西安筑路机械有限公司</div><div>287 西安大医集团有限公司</div><div>288 阿姆(中国)电气有限公司</div><div>289 西安拼图网络科技有限公司</div><div>290 陕西长岳油气科技开发有限责任公司</div><div>291 陕西国瑞安防技术有限公司</div><div>292 西安科迅机械制造有限公司</div><div>293 陕西鑫晟通达建设工程有限公司</div><div>294 西安黎阳电气有限公司</div><div>295 西安众恒物联网科技有限责任公司</div><div>296 陕西伟顺实业有限公司</div><div>297 陕西派思燃气产业装备制造有限公司</div><div>298 枫港建设有限公司</div><div>299 西安中恩电子科技有限公司</div><div>300 西安盛腾科果信息科技有限公司</div><div>301 陕西绿顿作物科技有限公司</div><div>302 西安益盟电子科技有限公司</div><div>303 西安形而上数字科技有限公司</div><div>304 陕西海创实业发展有限公司</div><div>305 陕西零距离信息技术有限公司</div><div>306 陕西星辰石油科技有限责任公司</div><div>307 陕西环通能源科技有限公司</div><div>308 陕西汇众智达信息技术有限公司</div><div>309 西安宝马建设科技股份有限公司</div><div>310 陕西诚创联众网络科技有限公司</div><div>311 西安创业天下网络科技有限公司</div><div>312 西安西控电气有限公司</div><div>313 西安永硕电子信息科技有限公司</div><div>314 陕西国正电气科技有限责任公司</div><div>315 陕西景美环保科技有限公司</div><div>316 西安邦德石油科技发展有限公司</div><div>317 西安百佳照明电器工程有限公司</div><div>318 陕西桦烨石油有限公司</div><div>319 陕西健吉跃生物科技有限公司</div><div>320 西安均德石油工程技术有限公司</div><div>321 西安新海蓝石油科技有限公司</div><div>322 陕西费米新材料应用科技有限公司</div><div>323 陕西顺聚力钻探工程有限公司</div><div>324 中坤建设集团有限公司</div><div>325 陕西常瑞建设工程有限公司</div><div>326 陕西正光建设工程有限公司</div><div>327 陕西德信观海信息技术有限公司</div><div>328 西安星辰云计算股份有限公司</div><div>329 陕西光影梦幻建筑工程有限公司</div><div>330 陕西旭东信息技术有限公司</div><div>331 陕西中磐建设工程有限公司</div><div>332 西安聚亚正电子科技有限公司</div><div>333 陕西简爱信息科技有限公司</div><div>334 陕西精诚展览装饰有限公司</div><div>335 西安锦朋机电技术有限公司</div><div>336 西安多贝网络科技有限公司</div><div>337 陕西颖创环保科技有限公司</div><div>338 西安润泰网络科技有限公司</div><div>339 陕西灵图自动化工程有限公司</div><div>340 西安智链云信息技术有限公司</div><div>341 西安西域美唐电竞科技有限公司</div><div>342 西安汇软智科网络技术有限公司</div><div>343 陕西博宏昌热能科技有限公司</div><div>344 西安奥克自动化仪表有限公司</div><div>345 西安市万茂建筑工程有限公司</div><div>346 陕西锦华服装有限责任公司</div><div>347 西安方知意文化创意有限公司</div><div>348 西安西北有色物化探总队有限公司</div><div>349 西安中聚智能科技有限公司</div><div>350 陕西国杨建设工程有限公司</div><div>351 陕西聚通时代信息科技有限公司</div><div>352 西安鹏霄文化传播有限公司</div><div>353 西安钧睿航空科技有限公司</div><div>354 西安赛奇机电有限公司</div><div>355 西安启能电力设计工程有限公司</div><div>356 西安夏溪电子科技有限公司</div><div>357 陕西中轻环境科技有限公司</div><div>358 陕西中塔建设科技有限公司</div><div>359 陕西北斗海达测绘地理信息有限公司</div><div>360 西安悦杰测控有限公司</div><div>361 西安帝望电子科技有限公司</div><div>362 西安炫熙网络科技有限公司</div><div>363 西安张博士生物医药科技有限公司</div><div>364 陕西孚海网络科技有限公司</div><div>365 西安富凯能源科技有限责任公司</div><div>366 西安烽雨睿智能科技有限公司</div><div>367 陕西国信地测科技有限公司</div><div>368 西安兴网通信科技有限公司</div><div>369 陕西惠医苑健康有限公司</div><div>370 陕西雷光环保科技有限公司</div><div>371 西安空天通信技术有限公司</div><div>372 陕西奈特科技发展有限公司</div><div>373 陕西蓝联网络科技有限公司</div><div>374 陕西德能电力工程有限公司</div><div>375 西安土星网络科技有限公司</div><div>376 西安澳佳科技有限公司</div><div>377 中互联动建设有限公司</div><div>378 陕西超腾生态环境咨询股份有限公司</div><div>379 陕西擎天信息技术有限公司</div><div>380 西安必特思维软件有限公司</div><div>381 中云数通科技有限公司</div><div>382 陕西祥源电力工程设计有限公司</div><div>383 西安德润测绘科技有限公司</div><div>384 西安恒德电力科技有限公司</div><div>385 陕西世诚建筑工程有限公司</div><div>386 西安瑞丰仪器设备有限责任公司</div><div>387 陕西嘉艺环境技术有限公司</div><div>388 陕西卓裕医药供应链服务有限公司</div><div>389 西安声渡新材料科技有限公司</div><div>390 陕西计用信息技术监理有限公司</div><div>391 陕西省万安药业有限公司</div><div>392 西安新思行网络科技有限公司</div><div>393 陕西兵器建设监理咨询有限公司</div><div>394 陕西公平电子衡器有限公司</div><div>395 西安国源信息技术有限公司</div><div>396 西安倍格特数据技术有限公司</div><div>397 西安华腾光电有限责任公司</div><div>398 陕西欣合信息技术有限公司</div><div>399 西安宽勤标准化技术服务事务所有限公司</div><div>400 陕西沐泽实业有限公司</div><div>401 西安英利科电气科技有限公司</div><div>402 陕西卫宁电子材料有限公司</div><div>403 西安和成建材有限公司</div><div>404 西安鑫业汽车零部件有限公司</div><div>405 西安通用开关电气有限公司</div><div>406 陕西瑞泰特机械设备有限公司</div><div>407 陕西重曼卡专用汽车有限公司</div><div>408 陕西德仕奥联电子电器有限责任公司</div><div>409 西安隆海电子机械有限公司</div><div>410 陕西省户县东方机械有限公司</div><div>411 西安汇创贵金属新材料研究院有限公司</div><div>412 陕西亚泰气体有限责任公司</div><div>413 陕西海港厨具工程有限公司</div><div>414 西安德宇机械科技有限公司</div><div>415 陕西金红运金属科技有限公司</div><div>416 陕西胜捷门业有限公司</div><div>417 西安金诺表面精饰有限公司</div><div>418 西安赛宝工业技术研究院有限公司</div><div>419 西安追粟农业科技有限公司</div><div>420 西安鑫江达电气设备有限公司</div><div>421 陕西森泉牧业发展有限公司</div><div>422 西安创达精密机械有限公司</div><div>423 西安汉华建筑实业有限公司</div><div>424 西安江河建筑装饰材料有限公司</div><div>425 西安德润九州新材料有限公司</div><div>426 西安丰园果业科技有限公司</div><div>427 西安同鑫伟业环保科技有限公司</div><div>428 西安金茂科技有限公司</div><div>429 西安菲丽雅清洁制品有限公司</div><div>430 陕西华信动力设备有限公司</div><div>431 西安璀璨视界网络科技有限公司</div><div>432 陕西乐盾科技有限公司</div><div>433 西安吉星节能工程有限公司</div><div>434 陕西陆环环保工程有限公司</div><div>435 庆安集团有限公司</div><div>436 西安美之灵食品模型有限公司</div><div>437 陕西建总安装工程有限公司</div><div>438 陕西罗德建设科技有限公司</div><div>439 陕西华信智能建筑有限责任公司</div><div>440 西安宏腾冷暖机电设备制造有限公司</div><div>441 陕西纳宇实业集团有限公司</div><div>442 西安百源水处理设备有限公司</div><div>443 陕西安升实业有限公司</div><div>444 陕西裕丰电气成套设备有限公司</div><div>445 陕西建工装饰集团有限公司</div><div>446 陕西三秦乐行信息技术有限公司</div><div>447 西安长东船舶动力有限公司</div><div>448 西安三航实业有限公司</div><div>449 陕西逸智警用装备有限公司</div><div>450 西安新科教学仪器有限责任公司</div><div>451 陕西航空科技有限公司</div><div>452 西安西电变压器有限责任公司</div><div>453 西安新华印务有限公司</div><div>454 西安店播云信息科技有限公司</div><div>455 陕西臻诺电子科技有限公司</div><div>456 西安唐兴智能软件有限公司</div><div>457 西安靖安特环境科技有限公司</div><div>458 陕西艾沃克电气自动化设备有限公司</div><div>459 陕西金铠盾警用装备有限公司</div><div>460 陕西堡桦工贸有限公司</div><div>461 西安网联光仪科技有限公司</div><div>462 陕西九畴实业有限公司</div><div>463 陕西卓越伟业智能科技有限公司</div><div>464 西安华建工程设计股份有限公司</div><div>465 中洁环境科技(西安)集团有限公司</div><div>466 西安景逸新型建材有限公司</div><div>467 陕西西特电器有限公司</div><div>468 西安万祥新材料有限公司</div><div>469 陕西喜嘉彩新型材料有限公司</div><div>470 西安隆源精密制造有限公司</div><div>471 西安西高电能集团有限公司</div><div>472 西安宇泰药业有限公司</div><div>473 西安标准工业股份有限公司</div><div>474 西安鑫明机械制造有限公司</div><div>475 陕西容大华美电气有限责任公司</div><div>476 西安丝路软件有限责任公司</div><div>477 陕西嘉惠动力技术有限公司</div><div>478 陕西风熙环保设备工程有限公司</div><div>479 西安傲天生物科技有限公司</div><div>480 中国航发动力股份有限公司</div><div>481 汉港新材料科技有限公司</div><div>482 陕西华萃路桥工程有限责任公司</div><div>483 陕西兴艾建设工程有限公司</div><div>484 西安博海金属工程有限公司</div><div>485 陕西品言工程设计服务有限公司</div><div>486 西安市正通市政工程试验检测有限公司</div><div>487 西安市永强弹簧制造有限公司</div><div>488 西安华利达数码科技有限公司</div><div>489 西安盛赛建筑科技有限公司</div><div>490 西安微帮广告文化传播有限公司</div><div>491 西安蜂鸟数据信息科技有限公司</div><div>492 陕西海伟警用装备有限公司</div><div>493 西安亿道悦达石油科技有限公司</div><div>494 陕西康驰环境工程有限公司</div><div>495 西安智海力创信息科技有限责任公司</div><div>496 陕西豪璟警用装备有限公司</div><div>497 西安西光威信光电有限公司</div><div>498 西安兵器工业特种设备检测有限责任公司</div><div>499 陕西黄河工模具有限公司</div><div>500 西安秦川非标机械制造有限公司</div><div>501 陕西合盛欣自动化科技有限公司</div><div>502 西安济源水用设备技术开发有限责任公司</div><div>503 西安西热振动研究所有限公司</div><div>504 西安唐盛医疗器械有限公司</div><div>505 陕西志硕电子科技有限公司</div><div>506 陕西政通科技发展有限公司</div><div>507 陕西邦信表面技术工程有限公司</div><div>508 西安秦拓非标机械设备有限公司</div><div>509 西安拓为精密工具有限公司</div><div>510 西安万翔航空科技有限公司</div><div>511 陕西怡星光电科技有限公司</div><div>512 陕西华升富士达工程有限公司</div><div>513 陕西佛伦斯企业管理咨询有限公司</div><div>514 西安臻视医疗器械有限公司</div><div>515 西安同华橡塑模具制品厂(有限合伙)</div><div>516 陕西航天长城测控有限公司</div><div>517 西安佰优智能科技有限责任公司</div><div>518 机械工业勘察设计研究院有限公司</div><div>519 陕西新意达建材产业发展有限公司</div><div>520 西安阎良国安人防工程有限公司</div><div>521 西安坤园航空科技有限公司</div><div>522 西安亚鸿机械设备有限公司</div><div>523 西安宇立航空科技有限公司</div><div>524 西安翔辉机电科技有限责任公司</div><div>525 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司</div><div>526 陕西探地勘测技术开发有限责任公司</div><div>527 西安旋风科技发展有限公司</div><div>528 西安浦希瑞尔医疗科技有限公司</div><div>529 陕西中大人力资源管理有限公司</div><div>530 西安聚伏光电科技有限公司</div><div>531 陕西菲恩特仪器科技有限公司</div><div>532 西安瑞泰电气有限公司</div><div>533 西安壹云电力科技有限公司</div><div>534 陕西浩淼水利水电工程技术有限公司</div><div>535 华睿诚项目管理有限公司</div><div>536 电信科学技术第十研究所有限公司</div><div>537 西安汇能电子设备有限责任公司</div><div>538 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司</div><div>539 陕西盛邦赛福消防科技有限公司</div><div>540 陕西秦军国防工业工程建设监理所</div><div>541 陕西沣东新城混凝土有限责任公司</div><div>542 西安电炉研究所有限公司</div><div>543 陕西兴通监理咨询有限公司</div><div>544 西安友康通讯科技有限公司</div><div>545 秦通沥青新科技发展有限公司</div><div>546 陕西华诚实业股份公司</div><div>547 西安艾瑞生物识别科技有限公司</div><div>548 西安鑫宇特微波电子科技有限公司</div><div>549 西安国智电子科技有限公司</div><div>550 西安镇青建筑工程有限公司</div><div>551 伍诚工程咨询股份有限公司</div><div>552 西安长剑防务科技有限公司</div><div>553 西安长桥网络科技有限公司</div><div>554 西安明源声光电艺术应用工程有限公司</div><div>555 西安中融电子信息技术有限公司</div><div>556 西安普农网络科技股份有限公司</div><div>557 陕西保勒开美智能科技有限公司</div><div>558 西安博源洋网络科技有限公司</div><div>559 陕西博文海电子科技有限公司</div><div>560 西安深东电气设备工程有限公司</div><div>561 西安潮汐山信息技术有限公司</div><div>562 西安开元电力自动化有限公司</div><div>563 西安驰锐电子科技有限公司</div><div>564 西安昺州信息技术有限公司</div><div>565 西安帝创通信科技有限公司</div><div>566 西安路通行教学仪器设备有限公司</div><div>567 西安腾诚电子科技有限公司</div><div>568 陕西蓝波热力技术有限公司</div><div>569 西安聂特互联网科技有限公司</div><div>570 西安汉腾印刷包装设备有限公司</div><div>571 西安创达欣电子设备有限公司</div><div>572 西安拓达电子科技有限公司</div><div>573 陕西华镐环保科技有限公司</div><div>574 西安卓一电子科技有限公司</div><div>575 陕西吉美网络科技有限公司</div><div>576 陕西境洁环保科技有限公司</div><div>577 陕西瑞研电子科技有限公司</div><div>578 陕西华博检测技术有限公司</div><div>579 西安巨龙软件信息技术有限公司</div><div>580 陕西凯普威科技有限公司</div><div>581 西安种星堂广告传播有限公司</div><div>582 陕西助科信息技术有限责任公司</div><div>583 陕西日成科技发展有限公司</div><div>584 西安清远测控技术有限公司</div><div>585 陕西艾夫西埃电子有限公司</div><div>586 西安朗信电子技术有限公司</div><div>587 西安盛欢电子科技有限公司</div><div>588 陕西长通科技有限公司</div><div>589 陕西亮业科建设工程集团有限公司</div><div>590 西安市学林科技实业有限公司</div><div>591 西安财纵软件科技有限公司</div><div>592 西安金筹知识产权代理有限公司</div><div>593 陕西浦安环境检测技术有限公司</div><div>594 西安创恒电气有限公司</div><div>595 陕西华贝金服网络科技有限公司</div><div>596 西安华英智信息科技有限公司</div><div>597 西安润兴电子科技有限公司</div><div>598 西安国立弘越机电科技有限公司</div><div>599 陕西恒宇科技发展有限公司</div><div>600 西安鼎宣机电科技有限公司</div><div>601 陕西紫竹信息科技有限公司</div><div>602 西安陆洲智能传感技术有限公司</div><div>603 西安海蓝风新能源有限公司</div><div>604 西安蓝鲨网络科技有限公司</div><div>605 陕西精进电气自动化工程有限公司</div><div>606 西北水利水电工程有限责任公司</div><div>607 西安华元康巨信息科技有限公司</div><div>608 西安冠华电子科技有限公司</div><div>609 西安远航专用装备制造有限公司</div><div>610 西安亚龙航空机电有限责任公司</div><div>611 西安智同航空科技有限公司</div><div>612 西安乾程航空精密制造有限公司</div><div>613 中航西飞民用飞机有限责任公司</div><div>614 西安万钧航空动力科技有限公司</div><div>615 海飞特(西安)直升机有限公司</div><div>616 西安精易测控科技有限公司</div><div>617 西安星舟天启智能装备有限责任公司</div><div>618 西安领军新材料科技有限公司</div><div>619 西安宏安微波有限公司</div><div>620 西安唐辉信息技术有限公司</div><div>621 西安中科新能源科技有限公司</div><div>622 西安中科阿尔法电子科技有限公司</div><div>623 西安盛诺科技有限公司</div><div>624 陕西优泰齿科技术有限公司</div><div>625 西安宏天机械科技有限公司</div><div>626 西安冠德电子科技有限公司</div><div>627 西安格仕机电技术有限责任公司</div><div>628 陕西艾利森环保科技有限公司</div><div>629 西安迅和电气科技有限公司</div><div>630 西安航岳技术装备有限公司</div><div>631 苔花科迈(西安)信息技术有限公司</div><div>632 陕西三海测试技术开发有限责任公司</div><div>633 西安纵横海电子科技有限责任公司</div><div>634 西安尼泰工贸有限公司</div><div>635 陕西霞能电气有限责任公司</div><div>636 西安浩蓝电子科技有限公司</div><div>637 西安炎威信息科技有限公司</div><div>638 陕西凌雷电气有限公司</div><div>639 西安骏飞电子科技有限公司</div><div>640 陕西克雷德电子科技有限公司</div><div>641 西安莱克斯光电科技有限公司</div><div>642 陕西中立检测鉴定有限公司</div><div>643 西安帕吉特精密机械有限公司</div><div>644 陕西远讯光电技术有限公司</div><div>645 西安云峰智能科技有限责任公司</div><div>646 陕西鹏利电子科技有限公司</div><div>647 西安文丰电子科技有限公司</div><div>648 西安西工大思强科技股份有限公司</div><div>649 西安维安实业有限公司</div><div>650 西安信奥科技发展有限公司</div><div>651 陕西华煜科技发展有限公司</div><div>652 西安微米防灾科技有限公司</div><div>653 西安大象无形网络科技有限公司</div><div>654 西安子思智链信息科技有限公司</div><div>655 陕西兰光新材料有限公司</div><div>656 西安重光明宸检测技术有限公司</div><div>657 陕西汇金宇航金融科技有限公司</div><div>658 陕西恒信远电力科技有限公司</div><div>659 西安宸舆车联网络科技有限公司</div><div>660 西安蓝叶软件股份有限公司</div><div>661 西安晶捷电子技术有限公司</div><div>662 西安天宇卓越电子科技有限公司</div><div>663 西安海昇科工技术有限公司</div><div>664 陕西警蓝伟业安全技术装备有限公司</div><div>665 陕西奥特克家具工程有限公司</div><div>666 西安辉道电子科技有限公司</div><div>667 西安岳达生物科技股份有限公司</div><div>668 西安斯奈尔光电科技有限公司</div><div>669 西安精创电子科技有限公司</div><div>670 西安尼沃特飞实业有限公司</div><div>671 西安沣华电子科技有限责任公司</div><div>672 西安启越纵横智能科技有限公司</div><div>673 西安西电电气研究院有限责任公司</div><div>674 西安华创新材料有限公司</div><div>675 陕西思尔生物科技有限公司</div><div>676 能新科(西安)油气技术有限公司</div><div>677 西安维特生物科技有限责任公司</div><div>678 陕西万博石油化工科技有限责任公司</div><div>679 陕西华达通讯技术有限公司</div><div>680 陕西莱禾生物科技有限公司</div><div>681 高天建设集团有限公司</div><div>682 西安工大天成科技有限公司</div><div>683 陕西沃来油气田技术有限公司</div><div>684 陕西八骏创联信息科技有限公司</div><div>685 西安雷奥液压设备有限公司</div><div>686 西安阿科索健康科技有限公司</div><div>687 陕西五一易货网络科技有限责任公司</div><div>688 西安纸贵互联网科技有限公司</div><div>689 陕西沃隆环境工程有限公司</div><div>690 西安任然电子科技有限公司</div><div>691 西安联诺华通信息技术服务有限公司</div><div>692 西安君光传讯智能技术有限责任公司</div><div>693 西安烛龙智能科技有限公司</div><div>694 西安欣东源电气有限公司</div><div>695 西安迈思途软件科技有限公司</div><div>696 西安秦易信息技术有限公司</div><div>697 西安中材阳光建材有限公司</div><div>698 西安华海易联信息技术有限公司</div><div>699 陕西博德越生物科技有限公司</div><div>700 西安优必选智能科技有限公司</div><div>701 西安安普勒新能源技术有限公司</div><div>702 西安点驿下网络科技有限公司</div><div>703 西安德泓华傲科技有限公司</div><div>704 西安冠琅网络科技有限公司</div><div>705 陕西海韵风能源科技有限公司</div><div>706 西安极客移动信息科技股份有限公司</div><div>707 陕西拓方信息技术有限公司</div><div>708 西安网云通信有限公司</div><div>709 西安怀德信息科技有限公司</div><div>710 西安鸿钧睿泽新材料科技有限公司</div><div>711 西安蜂宝微贩智能科技有限公司</div><div>712 西安流固动力科技有限公司</div><div>713 西安北辰星海集成电路科技有限公司</div><div>714 西安兆腾测控技术有限公司</div><div>715 西安沐鸿信息科技有限责任公司</div><div>716 陕西江飞联健信息技术有限公司</div><div>717 西安正源井像电子科技有限公司</div><div>718 益诚世纪(西安)科技服务股份有限公司</div><div>719 陕西环创环境技术有限公司</div><div>720 西安恒新机电设备有限公司</div><div>721 陕西博亚微波有限公司</div><div>722 陕西熙淳智能科技有限公司</div><div>723 西安上医健康管理有限公司</div><div>724 陕西云游四海网络科技有限公司</div><div>725 陕西源天信息科技有限公司</div><div>726 西安仪科自动化有限责任公司</div><div>727 西安明天仪器有限公司</div><div>728 西安乌托派网络技术有限公司</div><div>729 陕西诺松智能科技有限公司</div><div>730 西安点测网络科技有限公司</div><div>731 西安去来信息科技有限公司</div><div>732 西安奥斯纳净化技术有限公司</div><div>733 西安元尚软件有限公司</div><div>734 西安优看电子科技有限公司</div><div>735 西安纳容电子通讯有限公司</div><div>736 陕西博睿信息科技有限公司</div><div>737 陕西万博信息技术有限公司</div><div>738 西安智凌信息科技有限公司</div><div>739 陕西泽盛国源环境科技有限公司</div><div>740 西安方舟力特信息科技有限公司</div><div>741 西安康瑞达环保科技有限公司</div><div>742 陕西秦云信息技术有限公司</div><div>743 西安智控信息科技有限公司</div><div>744 西安明威信息工程有限公司</div><div>745 西安新玛互动传媒股份有限公司</div><div>746 西安小草植物科技有限责任公司</div><div>747 陕西国信网安信息科技有限公司</div><div>748 陕西燃气集团新能源发展股份有限公司</div><div>749 陕西米水环保集团有限公司</div><div>750 西安小融优福网络科技有限公司</div><div>751 西安艾可佳生物科技有限公司</div><div>752 西安佳创科技发展有限公司</div><div>753 西安方元明科技股份有限公司</div><div>754 西安博信信息科技有限公司</div><div>755 陕西集鑫广汇实业集团有限公司</div><div>756 西安鹏致电子科技有限公司</div><div>757 西安葡萄城软件有限公司</div><div>758 筑梦未来教育科技有限公司</div><div>759 西安弘创信息技术有限责任公司</div><div>760 陕西西大华特科技实业有限公司</div><div>761 西安思后网络科技有限公司</div><div>762 西安容达环保有限公司</div><div>763 西安夏木信息科技有限公司</div><div>764 西安世略英图网络信息科技有限公司</div><div>765 西安纵横资讯有限责任公司</div><div>766 西安畅世达信息科技有限公司</div><div>767 西安拓尔微电子有限责任公司</div><div>768 西安中程自动化工程有限公司</div><div>769 西安绿港科技发展有限公司</div><div>770 西安天光测控技术有限公司</div><div>771 陕西安航航空科技有限公司</div><div>772 西安咏豆软件科技有限公司</div><div>773 宇鑫实业集团有限公司</div><div>774 思安新能源股份有限公司</div><div>775 西安摩林高勒科技有限公司</div><div>776 西安太速电子科技有限公司</div><div>777 中硕科技(西安)股份有限公司</div><div>778 西安容泰电气有限公司</div><div>779 西安开轩自动化有限责任公司</div><div>780 西安海跃帆电子科技有限公司</div><div>781 西安虹越花卉有限公司</div><div>782 陕西中奥卓普电子科技有限公司</div><div>783 西安西都大地机电工程有限公司</div><div>784 陕西数图行信息科技有限公司</div><div>785 西安慧秦信息科技有限公司</div><div>786 西安深泉光电科技有限公司</div><div>787 西安九索数据技术股份有限公司</div><div>788 西安翔安测控设备有限责任公司</div><div>789 陕西大有环境工程有限公司</div><div>790 西安波斯菊网络科技有限公司</div><div>791 西安暗能星系软件技术有限公司</div><div>792 陕西智享装备大数据研究院有限公司</div><div>793 陕西正涛能源科技有限公司</div><div>794 西安顺升电子科技有限公司</div><div>795 陕西锦帆环保工程有限公司</div><div>796 陕西矿采云信息技术有限公司</div><div>797 西安乐驰环保科技有限公司</div><div>798 西安朗远宏昇电子科技有限公司</div><div>799 西安能度能源技术有限公司</div><div>800 合卓未来(西安)信息技术有限公司</div><div>801 陕西辛巴达智能科技有限公司</div><div>802 陕西烽火云集信息科技有限公司</div><div>803 陕西安科电气工程有限公司</div><div>804 陕西鑫凯高压电气配套有限公司</div><div>805 西安华飞达信息化技术有限公司</div><div>806 陕西瑞迅电子信息技术有限公司</div><div>807 西安汉柏电子科技有限公司</div><div>808 陕西鑫盛博海科技贸易有限公司</div><div>809 西安天恒数码科技有限公司</div><div>810 陕西仁仁智能电力有限公司</div><div>811 西安生淼机电科技有限责任公司</div><div>812 西安为疆信息技术有限公司</div><div>813 西安寨卡信息技术有限公司</div><div>814 西安羲和空间系统科技有限公司</div><div>815 西安中威电器有限责任公司</div><div>816 西安颐禾康健信息技术有限公司</div><div>817 西安鲸云创想信息科技有限公司</div><div>818 西安润舟医疗科技有限公司</div><div>819 陕西极赞信息技术有限公司</div><div>820 西安黑格信息科技有限公司</div><div>821 陕西平业信息技术有限公司</div><div>822 西安尊客信息科技有限公司</div><div>823 西安纵享物联科技有限公司</div><div>824 西安慧联光电科技有限公司</div><div>825 西安纳学电子科技有限责任公司</div><div>826 西安北方华科电子科技有限公司</div><div>827 西安鑫跃安防雷科技有限公司</div><div>828 陕西睿丰芯联信息科技有限公司</div><div>829 西安博耐信息技术有限公司</div><div>830 西安叁陆玖玖网络科技有限责任公司</div><div>831 西安来果信息科技有限公司</div><div>832 陕西健智联商务咨询有限公司</div><div>833 陕西宽维智能科技有限公司</div><div>834 陕西中海远航电子科技有限公司</div><div>835 陕西明德华腾建筑科技有限公司</div><div>836 西安冠通软件科技有限公司</div><div>837 西安千诺机电设备有限公司</div><div>838 西安拓普兰航空科技有限公司</div><div>839 西安智微物联网技术有限公司</div><div>840 西安易博尚达信息科技有限公司</div><div>841 汉中大秦机械有限公司</div><div>842 陕西时代信息科技有限公司</div><div>843 汉中宏峰量具有限责任公司</div><div>844 汉中华燕机电制造有限责任公司</div><div>845 勉县盛翔矿业有限责任公司</div><div>846 陕西绿梦食品有限责任公司</div><div>847 陕西金西生物科技发展有限公司</div><div>848 陕西新凤和生物科技有限公司</div><div>849 陕西彬长孟村矿业有限公司</div><div>850 陕西彬长胡家河矿业有限公司</div><div>851 中茂装饰集团有限公司</div><div>852 西安欣胜泰水处理环保科技有限公司</div><div>853 陕西博威金盛警用特种装备有限公司</div><div>854 西安恒田生物科技有限公司</div><div>855 西安德高数控制造有限公司</div><div>856 西安谷禾田文旅产业股份有限公司</div><div>857 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司</div><div>858 西安南瑞网电电气有限公司</div>dateCreated2021-11-25T14:05:33:categories行业发展动态postid28388userid西安弈聪软件公司link/news/202111/25145326.htmltitle苏州市2021年第七批软件企业评估名单公布(19家)description<div><span style="font-weight: bold;">苏州市2021年第七批<a href="https://www.xaecong.com/suzhou/" target="_blank" title="软件">软件</a>企业评估名单</span><span style="font-weight: 700;">(19家)</span></div><div>1|苏RQ-2021-E0124|苏州收卡啦信息技术有限公司</div><div>2|苏RQ-2021-E0125|苏州深入科技有限公司</div><div>3|苏RQ-2021-E0126|苏州合浩网络科技有限公司</div><div>4|苏RQ-2021-E0127|江苏高企通科技有限公司</div><div>5|苏RQ-2021-E0128|苏州光声纳米科技有限公司</div><div>6|苏RQ-2021-E0129|石基环企软件(苏州)有限公司</div><div>7|苏RQ-2021-E0130|苏州英思唯智能科技有限公司</div><div>8|苏RQ-2021-E0131|苏州鸿链信息科技有限公司</div><div>9|苏RQ-2021-E0132|苏州云雀信息技术有限公司</div><div>10|苏RQ-2021-E0133|苏州众智图优智能科技有限公司</div><div>11|苏RQ-2021-E0134|中科传媒科技有限责任公司</div><div>12|苏RQ-2021-E0135|江苏澳恪智能科技有限公司</div><div>13|苏RQ-2021-E0136|苏州正航软件有限公司</div><div>14|苏RQ-2021-E0137|苏州超擎图形软件科技发展有限公司</div><div>15|苏RQ-2021-E0138|软服之家(苏州)科技有限公司</div><div>16|苏RQ-2021-E0139|苏州森蓝环保科技有限公司</div><div>17|苏RQ-2021-E0140|江苏一六仪器有限公司</div><div>18|苏RQ-2021-E0141|苏州云知游信息科技有限公司</div><div>19|苏RQ-2021-E0142|国可工软(苏州)科技有限公司</div>dateCreated2021-11-25T13:37:10:categories行业发展动态postid28387userid西安弈聪软件公司link/news/202111/251337103.htmltitle工信部公布2021年工业互联网平台创新领航应用案例入围名单description<div>根据工信部办公厅《关于组织开展2021年<a href="https://www.xaecong.com/zt/gyapp/" target="_blank" title="工业互联网">工业互联网</a>平台创新领航应用案例征集活动的通知》要求,经企业自主申报、地方推荐、合规性审查和专家评审等环节,形成了2021年工业互联网平台创新领航应用案例入围名单。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211125133320597.jpg" border="0" alt="工业互联网"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">2021年工业互联网平台创新领航应用案例入围名单</span></div><div>序号 案例名称 应用企业 服务商</div><div>方向一:平台化设计</div><div>1 基于工业互联网的数字化协同建模仿真平台创新应用 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 上海航空工业(集团)有限公司</div><div>2 工业互联网xIn3Plat数据生态设计研发平台创新应用 中国宝武大数据中心(宝信软件) 上海宝信软件股份有限公司</div><div>3 基于数字孪生的航天电气系统高效设计与仿真验证创新应用 北京航天自动控制研究所 北京中诚仁和科技有限公司</div><div>4 企业级材料数字化研发平台创新应用 中国钢研科技集团有限公司 中国钢研科技集团有限公司</div><div>5 杰克智能缝制产业工业互联网平台创新应用 杰克缝纫机股份有限公司 北京树根互联科技有限公司</div><div>6 基于产品仿真管理系统(SDM)的创新应用 中国第一汽车集团有限公司 诺世创(北京)技术服务有限公司</div><div>7 双星胎联网“智慧云”平台创新应用 青岛双星轮胎工业有限公司 网伦天下(北京)智能科技有限公司</div><div>8 基于卡奥斯平台的大白科技平台化设计创新应用 厦门大白科技有限公司 海尔数字科技(上海)有限公司</div><div>9 大飞机全三维数字化协同研制体系创新应用 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 安托集团有限公司</div><div>10 复杂地质隧道施工凿岩台车数字孪生平台创新应用 中国铁建重工集团股份有限公司 无锡雪浪数制科技有限公司</div><div>11 生产运营协同调度系统创新应用 国家能源投资集团有限责任公司 国能信息技术有限公司</div><div>12 航空发动机综合设计平台创新应用 中国航发四川燃气涡轮研究院 北京索为系统技术股份有限公司</div><div>13 面向新能源汽车的智慧充换电运营解决方案创新应用 国网(北京)新能源汽车服务有限公司 国网电动汽车服务有限公司</div><div>14 管道产业互联网平台创新应用 山东东宏管业股份有限公司 山东万腾电子科技有限公司</div><div>方向二:数字化管理</div><div>1 基于大数据的家居产业数字化转型创新应用 金牌厨柜家居科技股份有限公司 金电联行(北京)信息技术有限公司</div><div>2 安全生产管理服务平台创新应用 上海华谊集团股份有限公司 上海华谊信息技术有限公司</div><div>3 煤炭行业智慧物流创新应用 内蒙古华电包头发电厂 吉旗物联科技(天津)有限公司</div><div>4 智网在线-工业互联网能源大数据平台创新应用 一汽铸造有限公司成都有色铸造分公司 四川川能智网实业有限公司</div><div>5 基于数字孪生的天然气场站安全生产管理创新应用 陕西省天然气股份有限公司 西安塔力科技有限公司</div><div>6 面向长三角纺织产业集群的工业互联网数字化解决方案创新应用 嘉兴市鑫圆纺织工艺股份有限公司 上海致景信息科技有限公司</div><div>7 新能源云构建新能源工业互联网平台创新应用 国家电网有限公司 国网新能源云技术有限公司</div><div>8 工业互联网检验检测云平台创新应用 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司</div><div>9 基于工业互联网的流域水电企业全设备在线数据智能分析系统创新应用 华能澜沧江水电股份有限公司 北京奥技异电气技术研究所有限公司</div><div>10 基于工业互联网的环保管控治一体化平台创新应用 河钢股份有限公司邯郸分公司 河钢数字信达(邯郸)科技有限公司</div><div>11 亚东数字化工厂创新应用 亚东(常州)科技有限公司 海汇数智科技有限公司</div><div>12 基于5G+工业互联网光伏智造智维协同创新云平台创新应用 中节能太阳能科技(镇江)有限公司 中国电信股份有限公司镇江分公司</div><div>13 基于工业互联网的新能源行业数字化转型升级创新应用 大唐青海能源开发有限公司新能源分公司 青海绿能数据有限公司</div><div>14 砂石骨料行业工业互联网平台“蓝天环保”创新应用 卫辉市蓝天环保材料有限公司 新乡市中誉鼎力软件科技股份有限公司</div><div>15 基于工业互联网的光纤光缆行业数字化转型创新应用 长飞光纤潜江有限公司 长飞光纤光缆股份有限公司</div><div>16 智慧冷链数字生态服务平台创新应用 苏州新亚科技有限公司 苏州新亚科技有限公司</div><div>17 建材工业全生命周期数字化管理创新应用 天津水泥工业设计研究院有限公司 天津水泥工业设计研究院有限公司</div><div>18 数字矿山创新应用 河北曲寨矿峰水泥股份有限公司 威海晶合数字矿山技术有限公司</div><div>19 积微物联CIII工业互联网平台创新应用 攀钢集团有限公司 成都积微物联集团股份有限公司</div><div>20 基于iSESOL工业互联网平台的传动轴行业智能协同创新应用 河南同心传动股份有限公司 智能云科(许昌)信息科技有限公司</div><div>21 日化美妆行业Assis数字化管理创新应用 苏州元美科技有限公司 二元(苏州)工业科技有限公司</div><div>22 钢结构建筑 BIM 集成制造管理平台创新应用 山西潇河建筑产业有限公司 同济大学</div><div>23 面向新能源电池行业绿色全生命周期管理的专业服务平台创新应用 天能电池集团股份有限公司 青岛兮易信息技术有限公司</div><div>24 云端智造平台创新应用 阿里巴巴迅犀(宿州)数字科技有限公司  阿里巴巴迅犀(宿州)数字科技有限公司</div><div>25 基于工业大数据的智慧电厂一体化平台创新应用 中山嘉明电力有限公司 中海油电力投资有限公司</div><div>26 美的厨房5G+工业互联网平台的数字化智能工厂创新应用 广东美的厨房电器制造有限公司  佛山美云智数科技有限公司</div><div>27 基于“云管边端”的城市电力电缆精益化管理创新应用 国网苏州供电分公司 苏州集联科物联科技有限公司</div><div>28 “安新云控”工业互联网平台创新应用 辽宁红山化工股份有限公司 沈阳安新自动化控制有限公司</div><div>29 智能化大数据分析平台创新应用 宁夏吉元冶金集团有限公司  宁夏吉元冶金集团有限公司</div><div>30 基于工业互联网平台的制造数据赋能创新应用 重庆长安汽车股份有限公司 重庆格工自动化控制设备有限公司</div><div>31 钢铁工业大数据平台创新应用 德龙钢铁有限公司 阿里云计算有限公司</div><div>32 基于数据驱动的智能仪表工业互联网创新应用 重庆川仪自动化股份有限公司 重庆川仪软件有限公司</div><div>33 基于工业互联网平台的生物医药行业数字化运维管控创新应用 华润三九医药股份有限公司 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司</div><div>34 广西糖业工业互联网平台创新应用 广西糖业集团有限公司 广西泛糖科技有限公司</div><div>35 铁路货车造修工业互联网平台创新应用 中车石家庄车辆有限公司 用友网络科技股份有限公司</div><div>36 河北省能源大数据中心-“智慧绿能云”创新应用 国网河北省电力有限公司 朗新科技集团股份有限公司</div><div>37 基于电力营销画像的数字化供电服务支撑平台创新应用 广东电网有限责任公司客户服务中心 广东电力信息科技有限公司、佰聆数据股份有限公司</div><div>38 “长三角”基础制造业一体化工业互联网公共服务平台创新应用 云配(常州)供应链管理有限公司 国佳云为(江苏)信息科技有限公司</div><div>39 巨细智能织造工业互联网平台创新应用 苏州南华后整理厂 常州巨细信息科技有限公司</div><div>40 苏州市大华精密机械有限公司工业互联网创新应用 苏州市大华精密机械有限公司 紫光云引擎科技(苏州)有限公司</div><div>41 辰星碳素工业互联网智能管控平台创新应用 济宁辰星碳素有限公司 山东动脉智能科技股份有限公司</div><div>42 基于工业互联网的设备数据联网与智能运维创新应用 上海海立(集团)股份有限公司 上海电气集团数字科技有限公司</div><div>43 基于工业互联网的企业运营管理分析创新应用 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 北京国信会视科技有限公司</div><div>方向三:智能化制造</div><div>1 宝钢股份炼铁部智慧高炉运行平台创新应用 宝山钢铁股份有限公司 上海宝信软件股份有限公司</div><div>2 徐工汉云赋能江铜集团打造智能化制造标杆工厂的创新应用 江西铜业集团有限公司 江苏徐工信息技术股份有限公司</div><div>3 中科(广东)炼化有限公司智能工厂创新应用 中科(广东)炼化有限公司 石化盈科信息技术有限责任公司</div><div>4 基于云边网一体的离散行业“一个流”制造创新应用 杭州老板电器股份有限公司 阿里云计算有限公司</div><div>5 5G+智能云服务平台在家电行业的创新应用 青岛海尔洗涤电器有限公司 青岛海尔工业智能研究院有限公司</div><div>6 干散货港口智能化堆场作业系统创新应用 唐山曹妃甸煤炭港务有限公司 河北燕大燕软信息系统有限公司</div><div>7 宝威新材料智能化科技工厂创新应用 威海宝威新材料科技有限公司 橙色云互联网设计有限公司</div><div>8 基于大数据的服装柔性智能制造全链路集成平台的创新应用 波司登羽绒服装有限公司 江苏波司登科技有限公司</div><div>9 中信戴卡工业互联网平台的创新应用 中信戴卡股份有限公司 中信戴卡股份有限公司</div><div>10 基于工业物联技术的汽车制造工厂数字化转型创新应用 宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司 广域铭岛数字科技有限公司</div><div>11 芯片制造设备自动化EAP软件国产化替代创新应用 中电九天智能科技有限公司 格创东智(深圳)科技有限公司</div><div>12 明度医药行业工业互联网平台创新应用 浙江普康生物技术股份有限公司 明度智云(浙江)科技有限公司</div><div>13 空气能热水器全流程协同智能制造平台的创新应用 格力电器(芜湖)有限公司 广东思谷智能技术有限公司</div><div>14 基于工程用高性能碳纤维复合材料智能制造新模式应用的工业互联网平台创新应用 山东路德新材料股份有限公司 建筑材料工业信息中心</div><div>15 四川电子信息产业集聚区工业互联网平台创新应用 华意压缩机股份有限公司 四川长虹电器股份有限公司</div><div>16 喜临门离散型制造业5G+工业互联网平台创新应用 喜临门家具股份有限公司 中国移动通信集团浙江有限公司绍兴分公司</div><div>17 创维5G+8K柔性全连接智能工厂创新应用 深圳创维-RGB电子有限公司 深圳创维-RGB电子有限公司</div><div>18 离散型数控机床智能制造平台创新应用 济南二机床集团有限公司 济南二机床集团有限公司</div><div>19 基于工业互联网的油井远程监测与优化控制平台创新应用 辽河油田分公司 沈阳中科奥维科技股份有限公司</div><div>20 特变电工云集5G智慧工厂XR多人协作平台创新应用 特变电工衡阳变压器有限公司 北京亮亮视野科技有限公司</div><div>21 航空结构件数字化智能加工车间管控系统创新应用 沈阳航空制造有限公司 沈阳精锐数控机床有限公司</div><div>22 工业互联网智能视频分析预警系统创新应用 贵阳经济技术开发区 神思电子技术股份有限公司</div><div>23 石横特钢焦化智能配煤系统创新应用 石横特钢集团有限公司 山东征途信息科技股份有限公司</div><div>24 基于工业互联网平台xIn3Plat的冷轧“ALL IN ONE”智控创新应用 马鞍山钢铁股份有限公司 上海宝信软件股份有限公司</div><div>25 智能制造管控工业互联网平台创新应用 西王金属科技有限公司 上海宝信软件股份有限公司</div><div>26 杭叉新能源叉车智能工厂创新应用 杭叉集团股份有限公司 中国联合工程有限公司</div><div>27 基于工业互联网的首钢京唐热轧智慧管控平台创新应用 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 北京首钢自动化信息技术有限公司</div><div>28 基于工业互联网的炼铁智能工厂创新应用 大冶特殊钢有限公司 北京智冶互联科技有限公司</div><div>29 水泥智能制造一体化管控集成平台创新应用 华新水泥股份有限公司 华新水泥技术管理(武汉)有限公司</div><div>30 力诺特玻中硼硅医药包装智能制造车间创新应用 山东力诺特种玻璃股份有限公司 OCMI-OTG(意大利)</div><div>31 绿色轮胎研发制造工业互联网协作平台创新应用 浦林成山(山东)轮胎有限公司 江苏龙贞智能技术有限公司</div><div>32 工业互联网标识解析集成创新应用 中天科技光纤有限公司 江苏中天互联科技有限公司</div><div>33 基于工业互联网的智慧工厂数据平台创新应用 山东鲁丽钢铁有限公司 山东有人物联网股份有限公司</div><div>34 可视化智能矿山综合管理服务平台创新应用 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司红柳煤矿 宁夏广天夏电子科技有限公司</div><div>35 智能燃气表智能制造平台创新应用 成都秦川物联网科技股份有限公司 中船重工鹏力(南京)智能装备系统有限公司</div><div>36 基于工业互联网的露天煤矿综合预警平台创新应用 新疆天池能源有限责任公司 北京东方国信科技股份有限公司</div><div>37 模云模具智能制造云平台创新应用 深圳海翔铭实业有限公司 深圳模德宝科技有限公司</div><div>38 金冠铜业智能电解系统创新应用 铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司 合肥金星机电科技发展有限公司、合肥铜冠信息科技有限责任公司</div><div>39 供应链协同与大规模柔性定制创新应用 威胜集团有限公司 郴州市晶讯光电有限公司</div><div>40 设备智能健康管理工业云平台创新应用 国家能源集团新疆能源有限责任公司活性炭分公司 新疆工业云大数据创新中心有限公司</div><div>41 胜利油田智能生产运营中心创新应用 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 山东胜软科技股份有限公司</div><div>42 基于工业互联的家纺生产智能工厂创新应用 罗莱生活科技股份有限公司 达美信息技术有限公司</div><div>43 文谷亦云工业互联网平台创新应用 乐歌人体工学科技股份有限公司 浙江文谷科技有限公司</div><div>44 基于全球MRC云平台的智能工厂建设创新应用 同方威视技术股份有限公司 华为技术有限公司</div><div>45 包装领域数据驱动的智能化协同制造创新应用 山东碧海包装材料有限公司 青岛奥利普自动化控制系统有限公司</div><div>46 基于工业互联网技术的电力电缆智能化制造创新应用 国网上海市电力公司 上海程析智能科技有限公司</div><div>47 京博石化智能工厂操作系统创新应用 山东京博石油化工有限公司 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司</div><div>48 汽配行业5G+AI质检云平台创新应用 爱柯迪股份有限公司 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司</div><div>49 基于制造业的国产化AI机器视觉智能质检创新应用 烽火通信科技股份有限公司 武汉长江计算科技有限公司</div><div>50 “数智灵峰”茶产业智造服务平台创新应用 贵州省灵峰科技产业园有限公司 贵阳金利沅科技有限公司</div><div>51 微特电机行业工业声纹质检创新应用 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 科大讯飞股份有限公司</div><div>52 基于智能算法的水泥生产线智能控制创新应用 天瑞水泥集团有限公司 天瑞集团信息科技有限公司</div><div>53 东风日产“5G+智慧工厂”创新应用 风神襄阳汽车有限公司 中国电信股份有限公司襄阳分公司</div><div>54 尚品本色智能家居工业4.0创新应用 尚品本色智能家居有限公司 昆山金田木业软件开发有限公司</div><div>55 5G+VR数字工厂创新应用 江西艾特传质科技有限公司 中国联合网络通信有限公司萍乡市分公司</div><div>56 磁性材料全产业链协同制造创新应用 横店集团东磁股份有限公司 阿里云计算有限公司</div><div>方向四:网络化协同</div><div>1 陕鼓5G+透平设备智能运维创新应用 西安陕鼓动力股份有限公司 西安陕鼓工程技术有限公司</div><div>2 能源工业智慧供应链协同平台创新应用 国家能源投资集团有限责任公司 国家能源集团物资有限公司</div><div>3 基建物资装备全生命周期的网络化协同创新应用 中铁十四局集团有限公司 山东双端数字科技有限公司</div><div>4 文创行业信息技术与制造业模式创新应用 山东太阳鸟服饰有限公司 山东驿亭文化产业有限公司</div><div>5 山河智能祥云工业互联网平台创新应用 山河智能装备股份有限公司 中国联合网络通信有限公司长沙市分公司</div><div>6 新华三供应链协同平台创新应用 新华三技术有限公司 新华三技术有限公司</div><div>7 欧贝工业品“六全”全景供应链生态平台创新应用 欧冶工业品股份有限公司 欧冶工业品股份有限公司</div><div>8 易罐化工物流安全运输综合管理云平台创新应用 山东易罐云物流有限公司 山东易罐云物流有限公司</div><div>9 退役动力电池回收网络体系创新应用 长沙矿冶研究院有限责任公司 长沙矿冶研究院有限责任公司</div><div>10 侨云供应链协同创新应用 深圳市侨云电子有限公司 深圳市携客互联科技有限公司</div><div>方向五:个性化定制</div><div>1 女装大规模定制产业互联网平台创新应用 深圳市赢领智尚服饰科技有限公司 浙江衣拿智能科技股份有限公司</div><div>2 钢铁基于JIT+C2M新模式的创新应用 南京钢铁股份有限公司 江苏金恒信息科技股份有限公司</div><div>方向六:服务化延伸</div><div>1 成套装备工程全生命周期数字化服务平台创新应用 新乡市长城机械有限公司 国机工业互联网研究院(河南)有限公司</div><div>2 基于人工智能的无信号区输电线路智能监测系统创新应用 智洋创新科技股份有限公司 华为技术有限公司</div><div>3 高端医疗器械产品在线一体化数字服务创新应用 上海微创医疗器械(集团)有限公司 上海微创数微医疗科技有限公司</div><div>4 金龙智能机务云服务平台创新应用 舟山市公共交通有限责任公司 厦门金龙联合汽车工业有限公司</div><div>5 隧道掘进装备行业工业互联网平台创新应用 中铁工程装备集团有限公司 无锡雪浪数制科技有限公司</div><div>6 基于全生命周期的轨道车辆产品服务化模式创新应用 中车唐山机车车辆有限公司 中车唐山机车车辆有限公司</div><div>7 海天神康精准智慧康养服务平台创新应用 山东海天智能工程有限公司 北京神康云科技有限公司</div><div>8 智能电动床健康养老系统创新应用 麒盛科技股份有限公司 麒盛科技股份有限公司</div><div>9 工业车辆安全监控管理系统创新应用 河南嘉晨智能控制股份有限公司 河南嘉晨智能控制股份有限公司</div><div>10 船用设备互联服务平台创新应用 武汉船用机械有限责任公司 树根互联股份有限公司</div><div>11 压缩机(装备)物联网系统创新应用 安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司 深圳中集智能科技有限公司</div><div>12 面向安全生产的天成智慧安全工业互联网平台创新应用 营口天成消防设备有限公司 营口天成消防设备有限公司</div><div>13 基于擎天绿色低碳平台的产品碳中和标识创新应用 江苏红豆实业股份有限公司 南京擎天科技有限公司</div><div>14 惠发健康食材智能产业链服务平台创新应用 山东惠发食品股份有限公司 山东浪潮工业互联网产业股份有限公司</div><div>15 5G+机器视觉工业互联网平台创新应用 漯河市平平食品有限责任公司 郑州金惠计算机系统工程有限公司</div>dateCreated2021-11-25T13:33:27:categories行业发展动态postid28386userid西安弈聪软件公司link/news/202111/251333264.htmltitle2021年福建省软件和信息服务业综合竞争力50强企业名单公布description<div>根据《关于组织评选2021年<a href="https://www.xaecong.com/xiamen/" target="_blank" title="福建省软件">福建省软件</a>和信息技术服务业综合竞争力50强企业的通知》和福建省软件行业协会《软件企业综合竞争力评价规范》的要求,经企业申报、会计师事务所审计、专家评审、信用及涉黑涉恶核查,福建省软件行业协会和<a href="https://www.xaecong.com/xiamen/" target="_blank" title="厦门市软件">厦门市软件</a>行业协会研究决定,对拟评选的50家2021年福建省软件和信息技术服务业综合竞争力50强企业公示如下。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211125132130719.jpg" border="0" alt="福建省软件"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">2021年福建省软件和信息服务业综合竞争力50强企业名单</span></div><div>1 厦门市美亚柏科信息股份有限公司</div><div>2 厦门亿联网络技术股份有限公司</div><div>3 南威软件股份有限公司</div><div>4 福建博思软件股份有限公司</div><div>5 福建榕基软件股份有限公司</div><div>6 四创科技有限公司</div><div>7 厦门卫星定位应用股份有限公司</div><div>8 福建网龙计算机网络信息技术有限公司</div><div>9 长威信息科技发展股份有限公司</div><div>10 瑞芯微电子股份有限公司</div><div>11 中电福富信息科技有限公司</div><div>12 新大陆数字技术股份有限公司</div><div>13 国网信通亿力科技有限责任公司</div><div>14 厦门吉比特网络技术股份有限公司</div><div>15 福建省星云大数据应用服务公司</div><div>16 厦门极致互动网络技术股份有限公司</div><div>17 中富通集团股份有限公司</div><div>18 智业软件股份有限公司</div><div>19 易联众信息技术股份有限公司</div><div>20 福建福昕软件开发股份有限公司</div><div>21 厦门路桥信息股份有限公司</div><div>22 四三九九网络股份有限公司</div><div>23 厦门网宿有限公司</div><div>24 厦门南讯股份有限公司</div><div>25 福建亿榕信息技术有限公司</div><div>26 福建顶点软件股份有限公司</div><div>27 厦门市巨龙信息科技有限公司</div><div>28 厦门泡游网络科技有限公司</div><div>29 厦门众联世纪科技有限公司</div><div>30 厦门点触科技股份有限公司</div><div>31 摩多(厦门)科技有限公司</div><div>32 福建正孚软件有限公司</div><div>33 厦门纳龙科技有限公司</div><div>34 厦门市宇信鸿泰科技有限公司</div><div>35 家乡互动(厦门)网络科技有限公司</div><div>36 厦门快快网络科技有限公司</div><div>37 厦门美图网科技有限公司</div><div>38 福建福诺通信技术有限公司</div><div>39 福建榕基软件工程有限公司</div><div>40 厦门游动网络科技有限公司</div><div>41 厦门集微科技有限公司</div><div>42 福建国通信息科技有限公司</div><div>43 厦门快商通科技股份有限公司</div><div>44 厦门至恒融兴信息技术股份有限公司</div><div>45 福建创昱达信息技术有限公司</div><div>46 厦门蓝斯通信股份有限公司</div><div>47 福建中信网安信息科技有限公司</div><div>48 福建未来无线信息技术有限公司</div><div>49 福建天创信息科技有限公司</div><div>50 福建医联康护信息技术有限公司</div>dateCreated2021-11-25T13:21:35:categories行业发展动态postid28385userid西安弈聪软件公司link/news/202111/251321342.htmltitle四川省2021年第十批软件企业评估名单公布description<div>根据《<a href="https://www.xaecong.com/chengdu/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估规范》<a href="https://www.xaecong.com/chengdu/" target="_blank" title="四川省软件">四川省软件</a>行业协会组织专家对申请评估的软件企业申报材料进行了评估。经评估成都文弗克斯科技有限责任公司等88家企业符合《<a href="https://www.xaecong.com/chengdu/" target="_blank" title="软件企业评估">软件企业评估</a>规范》,现将评估结果进行公示。</div> <div><span style="font-weight: bold;">四川省2021年第十批软件企业评估公示备单(31家)</span></div> <div>1|川RQ-2021-0242|成都艾弗克斯科技有限责任公司</div> <div>2|川RQ-2021-0243|成都原树科技有限公司</div> <div>3|川RQ-2021-0244|成都新泰明体育科技有限公司</div> <div>4|川RQ-2021-0245|成都翔升科技股份有限公司</div> <div>5|川RQ-2021-0246|成都千易信息技术有限公司</div> <div>6|川RQ2021-0247|四川天宇智云科技有限公司</div> <div>7|川RQ-2021-0248|成都领氟科技有限公司</div> <div>8|川RQ-2021-0249|成都七娱尚思科技有限公司</div> <div>9|川RQ-2021-0250|成都智德荣科技有限公司</div> <div>10|川RQ-2021-0251|成都物链九州数字科技有限公司</div> <div>11|川RQ-2021-0252|四川众力佳华信息技术有限公司</div> <div>12|川RQ-2021-0253|成都合美智信科技有限公司</div> <div>13|川RQ-2021-0254|成都知识视觉科技有限公司</div> <div>14|川RQ-2021-0255|成都天呈慧眼云科技有限公司</div> <div>15|川RQ-2021-0256|成都东方天呈智能科技有限公司</div> <div>16|川RQ-2021-0257|成都思迈特尔软件有限公司</div> <div>17|川RQ-2021-0258|成都骏加科技有限责任公司</div> <div>18|川RQ-2021-0259|成都明科技有限公司</div> <div>19|川RQ-2021-0260|成都亿橙科技有限公司</div> <div>20|川RQ-2021-0261|四川品越科技有限公司</div> <div>21川RQ-2021-0262|四川智胜慧安信息技术有限公司</div> <div>22|川RQ-2021-0263|德阳国创智慧能源有限公司</div> <div>23|川RQ-2021-0264|四川群峰环保科技有限公司</div> <div>24|川RQ-2021-0265|四川润泽皓宇科技有限公司</div> <div>25|川RQ-2021-0266|四川众成鑫富通信科技有限公司</div> <div>26|川RQ-2021-0267|成都中科希奥科技有限公司</div> <div>27|川RQ-2021-0268|成都紫极元启科技有限公司</div> <div>28|川RQ-2021-0269|四川省职方科技有限公司</div> <div>29|川RQ-2021-0270|成都亿盟恒信科技有限公司</div> <div>30|川RQ-2021-0271|四川众信佳科技发展有限公司</div> <div>31|川RQ-2021-0272|云联动力(成都)科技有限公司</div> <div><span style="font-weight: bold;">四川省2021年第十批软件企业复评公示名单(57家)</span></div> <div>1|川RQ-2019-0191|成都卓源网络科技有限公司</div> <div>2|川RQ-2017-0145|成都起业科技有限公司</div> <div>3|川RQ-2020-0212|成都进海科技有限公司</div> <div>4|川RQ-2019-0219|成都卓远信息技术有限公司</div> <div>5|川RQ-2020-0238|成都谐盈科技有限公司</div> <div>6|川RQ-2019-0303|成都零点科技有限公司</div> <div>5|川RQ-2016-0182|成都赛零信息技术开发有限公司</div> <div>8|川RQ-2019-0208|联通高新大数据人工智能科技(成都)有限公司</div> <div>9|川RQ-2020-0259|万基泰科工集团西南科技有限公司</div> <div>10|川RQ-2020-0242|成都大成档案管理咨询有限公司</div> <div>11|川RQ-2020-0266|成都华立达信息技术有限公司</div> <div>12|川RQ-2016-0113|成都立鑫新技术科技有限公司</div> <div>13|川RQ-2017-0166|中电九天智能科技有限公司</div> <div>14|川RQ-2019-0228|成都市汇通杰信信息技术有限公司</div> <div>15|川RQ-2019-0183|成都博诚智医软件技术有限公司</div> <div>16|川RQ-2019-0295|成都大数据产业技术研究院有限公司</div> <div>17|川RQ-2020-0199|万基泰科工集团(四川)有限公司</div> <div>18|川RQ-2017-0135|厚普智慧物联科技有限公司</div> <div>19|川RQ-2016-0161|中通服创立信息科技有限责任公司</div> <div>20|川RQ-2020-0234|成都云铁智能交通科技有限公司</div> <div>21|川RQ-2017-0253|成都传晟信息技术有限公司</div> <div>22|川RQ-2020-0235|成都梦之森科技有限公司</div> <div>23|川RQ-2020-0128|成都博韵通科技有限公司</div> <div>24|川RQ-2016-0188|成都联成科大信息技术有限责任公司</div> <div>25|川RQ-2018-0122|成都亿嘉联创科技有限公司</div> <div>26|川RQ-2019-0273|四川金蓉地科技有限公司</div> <div>27|川RQ-2020-0217|成都准度科技有限公司</div> <div>28|川RQ-2017-0199|四川建设网有限责任公司</div> <div>29|川RQ-2019-0222|成都云隆科技有限公司</div> <div>30|川RQ-2020-0269|成都同创之星科技有限公司</div> <div>31|川RQ-2017-0183|成都健之乡科技有限公司</div> <div>32|川RQ-2018-0192|成都金铠甲科技有限公司</div> <div>33|川RQ-2018-0206|成都智慧九州科技有限公司</div> <div>34|川RQ-2017-0180|成都麦柯系统集成有限公司</div> <div>35|川RQ-2019-0290|四川升华电源科技有限公司</div> <div>36|川RQ-2018-0228|成都依能科技股份有限公司</div> <div>37|川RQ-2019-0132|汇睿信通成都科技有限公司</div> <div>38|川RQ-2017-0176|成都东方盛行电子有限责任公司</div> <div>39|川RQ-2016-0037|四川美智能科技有限公司</div> <div>40|川RQ-2019-0247|成都慧拓自动控制技术有限公司</div> <div>41|川RQ-2016-0006|成都智慧数联信息技术有限公司</div> <div>42|川RQ-2018-0193|四川泰立科技股份有限公司</div> <div>43|川RQ-2020-0181|成都金晨数通科技有限公司</div> <div>44|川RQ-2019-0246|成都万开科技有限公司</div> <div>45|川RQ-2016-0212|四川四凯计算机软件有限公司</div> <div>46|川RQ-2016-0120|成都旋极历通信息技术有限公司</div> <div>47|川RQ-2018-0194|成都中科慧源科技有限公司</div> <div>48|川RQ-2017-0218|成都智达万应科技有限公司</div> <div>49|川RQ-2017-0185|成都国恒信息安全技术有限责任公司</div> <div>50|川RQ-2019-0194|四川狐智慧科技有限公司</div> <div>51|川RQ-2020-0267|四川图正科技有限公司</div> <div>52|川RQ-2019-0186|成都国腾实业集团有限公司</div> <div>53|川RQ-2018-0212|四川消安智能工程有限公司</div> <div>54|川RQ-2018-0118|四川省商投信息技术有限责任公司</div> <div>55|川RQ-2018-0182|成都乾隆科技有限公司</div> <div>56|川RQ-2019-0271|四川众见天成科技有限公司</div> <div>57|川RQ-2020-0210|成都信为科技有限公司</div>dateCreated2021-11-25T13:15:29:categories行业发展动态postid28384userid西安弈聪软件公司link/news/202111/251315294.htmltitle安徽省2021年第十批软件企业评估名单公布(73家)description<div>根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》《<a href="https://www.xaecong.com/hefei/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估规范》经<a href="https://www.xaecong.com/hefei/" target="_blank" title="安徽省软件">安徽省软件</a>行业协会专家评审组审核,同意“安徽本末数据科技有限公司”等73家企业评估为软件企业。现将安徽省2021年第十批软件企业评估结果予以公示:</div><div><span style="font-weight: bold;">安徽省2021年第十批软件企业评估公示名单(73家)</span></div><div>1 安徽本末数据科技有限公司 皖RQ-2021-0459</div><div>2 安徽经邦软件技术有限公司 皖RQ-2021-0460</div><div>3 安徽教育网络出版有限公司 皖RQ-2021-0461</div><div>4 安徽易刚信息技术有限公司 皖RQ-2021-0462</div><div>5 安徽清达云计算有限公司 皖RQ-2021-0463</div><div>6 芜湖乐堂网络科技有限公司 皖RQ-2021-0464</div><div>7 芜湖蟠龙网络科技有限公司 皖RQ-2021-0465</div><div>8 芜湖乐哈哈网络科技有限公司&nbsp; &nbsp;皖RQ-2021-0466</div><div>9 芜湖乐帅网络科技有限公司&nbsp; &nbsp;皖RQ-2021-0467</div><div>10 安徽商信政通信息技术股份有限公司 皖RQ-2021-0468</div><div>11 合肥猫灵网络科技有限公司 皖RQ-2021-0469</div><div>12 安徽政大数据软件有限公司 皖RQ-2021-0470</div><div>13 安徽据说牛信息科技有限公司 皖RQ-2021-0471</div><div>14 合肥中科加点智能科技有限公司 皖RQ-2021-0472</div><div>15 合肥宏景软件有限公司 皖RQ-2021-0473</div><div>16 安徽数地空间信息科技有限公司 皖RQ-2021-0474</div><div>17 安徽长泰科技有限公司 皖RQ-2021-0475</div><div>18 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司&nbsp; 皖RQ-2021-0476</div><div>19 安徽英弗伦斯科技有限公司 皖RQ-2021-0477</div><div>20 安徽华元智控科技有限公司 皖RQ-2021-0478</div><div>21 合肥途鸽科技有限公司 皖RQ-2021-0479</div><div>22 安徽百舟互娱网络股份有限公司 皖RQ-2021-0480</div><div>23&nbsp; 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 皖RQ-2021-0481</div><div>24 安徽胜明信息科技有限公司 皖RQ-2021-0482</div><div>25 安徽朝安云科技有限公司 皖RQ-2021-0483</div><div>26 安徽优禾节水灌溉科技有限公司 皖RQ-2021-0484</div><div>27 安徽建安伟业医疗科技有限公司 皖RQ-2021-0485</div><div>28 安徽明瑞智能科技股份有限公司 皖RQ-2021-0486</div><div>29 安徽离鸾自动化设备股份有限公司 皖RQ-2021-0487</div><div>30 合肥哈工库讯智能科技有限公司 皖RQ-2021-0488</div><div>31 合肥泰格网络技术有限公司 皖RQ-2021-0489</div><div>32 安徽智咏物联科技有限公司 皖RQ-2021-0490</div><div>33 合肥思讯信息技术有限公司 皖RQ-2021-0491</div><div>34 安徽蓝途信息技术有限公司 皖RQ-2021-0492</div><div>35 安徽迪万科技有限公司 皖RQ-2021-0493</div><div>36 合肥友智信息科技有限公司 皖RQ-2021-0494</div><div>37 合肥冀达科技有限公司 皖RQ-2021-0495</div><div>38 安徽数美信息技术有限责任公司 皖RQ-2021-0496</div><div>39 马鞍山康提电子科技有限公司 皖RQ-2021-0497</div><div>40 马鞍山市天泽咨询服务有限公司 皖RQ-2021-0498</div><div>41 马鞍山学文教育咨询有限公司 皖RQ-2021-0499</div><div>42 马鞍山裕明智能科技有限公司 皖RQ-2021-0500</div><div>43 马鞍山市泽瑞生产力促进中心有限公司 皖RQ-2021-0501</div><div>44 马鞍山中书文化传媒有限公司 皖RQ-2021-0502</div><div>45 马鞍山泽瑞智能工程有限公司 皖RQ-2021-0503</div><div>46 马鞍山市木涵新能源科技有限公司 皖RQ-2021-0504</div><div>47 安徽蓝特信息工程有限公司 皖RQ-2021-0505</div><div>48 马鞍山华洋智能装备有限公司&nbsp; 皖RQ-2021-0506</div><div>49 马鞍山鹏远电子科技有限公司 皖RQ-2021-0507</div><div>50 合肥未来计算机技术开发有限公司 皖RQ-2021-0508</div><div>51 马鞍山顺旺电子科技有限公司 皖RQ-2021-0509</div><div>52 安徽乐盟传媒有限公司 皖RQ-2021-0510</div><div>53 安徽畅乐互娱信息技术有限公司 皖RQ-2021-0511</div><div>54 中科智云科技有限公司 皖RQ-2021-0512</div><div>55 安徽超星信息技术有限公司 皖RQ-2021-0513</div><div>56 安徽省宏图信息技术有限公司 皖RQ-2021-0514</div><div>57 中用科技有限公司 皖RQ-2021-0515</div><div>58 安徽继远检验检测技术有限公司 皖RQ-2021-0516</div><div>59 合肥中科预立信息科技有限公司 皖RQ-2021-0517</div><div>60 安徽倾行网络科技有限公司 皖RQ-2021-0518</div><div>61 安徽清新互联信息科技有限公司 皖RQ-2021-0519</div><div>62 安徽双骏智能科技有限公司 皖RQ-2021-0520</div><div>63 安徽三马信息科技有限公司 皖RQ-2021-0521</div><div>64 安徽匠桥网络科技有限公司 皖RQ-2021-0522</div><div>65 安徽火蓝数据有限公司 皖RQ-2021-0523</div><div>66 合肥一村信息科技有限公司 皖RQ-2021-0524</div><div>67 合肥天互光电科技有限公司 皖RQ-2021-0525</div><div>68 马鞍山市鼎鹏机械设备制造有限公司 皖RQ-2021-0526</div><div>69 安徽润雪医疗器械科技有限公司 皖RQ-2021-0527</div><div>70 马鞍山市鑫顺科技有限公司 皖RQ-2021-0528</div><div>71 安徽佳杰网络科技有限公司 皖RQ-2021-0529</div><div>72 安徽三户网络技术有限公司 皖RQ-2021-0530</div><div>73 合肥瀚网软件科技有限公司 皖RQ-2021-0531</div>dateCreated2021-11-25T13:06:06:categories行业发展动态postid28383userid西安弈聪软件公司link/news/202111/2513664.htmltitle陕西省软件行业协会公布陕西省2021年第十批软件企业评估名单(46户)description<div>根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及中国软件行业协会标准规范《中国软件行业协会软件企业评估标准》规定,陕西省软件行业协会现将陕西省2021年第十批软件企业评估名单予以公示。</div> <div><span style="font-weight: bold;">陕西省2021年第十批软件企业评估名单(46户)</span></div> <div>序号 企业名称 法定代表人 评估号</div> <div>1 西安索格亚航空科技有限公司 郭彬 陕RQ-2021-0247</div> <div>2 西安赛普特信息科技有限公司 陈燕炜 陕RQ-2021-0248</div> <div>3 西安企方网络科技有限公司 田丰 陕RQ-2021-0249</div> <div>4 易车(西安)信息技术有限公司 苏菲亚 陕RQ-2021-0250</div> <div>5 西安葡萄城软件有限公司 吴严 陕RQ-2021-0251</div> <div>6 陕西中海华晟信息技术有限公司 靳茹 陕RQ-2021-0252</div> <div>7 西安货达网络科技有限公司 折大伟 陕RQ-2021-0253</div> <div>8 西安新视窗科技有限公司 米国兴 陕RQ-2021-0254</div> <div>9 西安明景安防设备有限公司 马小荣 陕RQ-2021-0255</div> <div>10 西安宏树电子科技有限公司 李震 陕RQ-2021-0256</div> <div>11 陕西百康科技有限公司 赵灏 陕RQ-2021-0257</div> <div>12 西安小巨人信息技术有限公司 赵博翔 陕RQ-2021-0258</div> <div>13 陕西新北邦高科技开发有限公司 韩向东 陕RQ-2021-0259</div> <div>14 陕西鑫众为软件有限公司 张向应 陕RQ-2021-0260</div> <div>15 西安寄云科技有限公司 时培昕 陕RQ-2021-0261</div> <div>16 以联科技(西安)有限公司 孙捷 陕RQ-2021-0262</div> <div>17 西安格盛工业自动化科技有限公司 金东东 陕RQ-2021-0263</div> <div>18 西安睿智时代信息技术有限公司 张世明 陕RQ-2021-0264</div> <div>19 西安优智泊物联网技术服务有限公司 袁成 陕RQ-2021-0265</div> <div>20 西安腾谦电子科技有限公司 闫江宏 陕RQ-2021-0266</div> <div>21 西安圆周率电子科技有限公司 周荣 陕RQ-2021-0267</div> <div>22 陕西东润科技有限公司 宋晓锋 陕RQ-2021-0268</div> <div>23 西安彬林电子科技有限公司 张鹏 陕RQ-2021-0269</div> <div>24 陕西中量测绘技术有限公司 宋秦锋 陕RQ-2021-0270</div> <div>25 陕西安控科技有限公司 陈斌 陕RQ-2021-0271</div> <div>26 西安纵横资讯有限责任公司 王华 陕RQ-2021-0272</div> <div>27 西安卓易软件科技有限公司 陈永健 陕RQ-2021-0273</div> <div>28 西安颐坤信息技术有限公司 程新宇 陕RQ-2021-0274</div> <div>29 西安湛蓝软件信息技术有限公司 刘美丽 陕RQ-2021-0275</div> <div>30 西安蓝岸新科技股份有限公司 贾琪 陕RQ-2021-0276</div> <div>31 陕西杰奇网络科技有限公司 郝小斌 陕RQ-2021-0277</div> <div>32 西安和讯数智科技有限公司 邢程 陕RQ-2021-0278</div> <div>33 陕西蓝海技术信息有限公司 黄学锋 陕RQ-2021-0279</div> <div>34 陕西奥斯特工业科技有限公司 郑凯波 陕RQ-2021-0280</div> <div>35 西安建维科技发展有限公司 王紫瑶 陕RQ-2021-0281</div> <div>36 西安发现者软件有限公司 张振飞 陕RQ-2021-0282</div> <div>37 西安疆谊蔚来信息科技有限公司 赵林 陕RQ-2021-0283</div> <div>38 西安慧秦信息科技有限公司 王红 陕RQ-2021-0284</div> <div>39 西安居贤格软件有限公司 马鹏 陕RQ-2021-0285</div> <div>40 宝鸡市视频大数据运营有限责任公司 樊紫苑 陕RQ-2021-0286</div> <div>41 西安华控智能系统工程有限公司 高洁 陕RQ-2021-0287</div> <div>42 西安酷软网络科技有限公司 王科委 陕RQ-2021-0288</div> <div>43 蝉鸣科技(西安)有限公司 张威 陕RQ-2021-0289</div> <div>44 西安维萨里数字科技有限责任公司 任志宏 陕RQ-2021-0290</div> <div>45 西安诺万电子科技有限公司 侯雷 陕RQ-2021-0291</div> <div>46 陕西卓正网络科技有限公司 田春江 陕RQ-2021-0292</div>dateCreated2021-11-25T06:41:38:categories行业发展动态postid28382userid西安弈聪软件公司link/news/202111/25641379.htmltitle弈聪知识产权业务管理系统功能模块介绍description<div>近日陕西弈聪软件信息技术股份有限公司推出知识产权业务管理系统,该结合了近千家知识产权代理机构优质业务管理经验。是统一的知识产权业务协同办公平台,可大幅提升了知识产权代理机构的工作效率和知识产权业务的服务水平。</div> <div><br> </div> <div>“弈聪知识产权业务管理系统”是依托于互联网技术、信息化数据而开发的专业用于知识产权服务管理的SaaS系统,包含专利管理、商标管理、版权管理、年费监控等模块,可提供知识产权管理一体化解决方案,助力企业构建全价值链体系。</div> <div style="text-align: center;"><br> </div> <div><img src="/uploadfile/2021/20211122210536859.jpg" border="0" alt="知识产权业务管理系统"><br> </div> <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">弈聪知识产权业务管理系统</span></div> <div><span style="font-weight: bold;">客户关系管理</span></div> <div>管理中外客户、申请人、案源人及合作代理机构的基本信息、联系信息、沟通记录和办案收费政策等;随时全面统计客户的业务信息、账务到款信息。</div> <div><br> </div> <div><span style="font-weight: bold;">流程管理</span></div> <div><br> </div> <div>全面管理各种知识产权类型及法律案件:包括专利、商标、域名、版权和法务等;全面管理各种业务类型的案件,包括申请、复审、无效、异议等,并可以配置新的业务类型;全面掌控案件周期,从案件申请、受理、中间阶段,到授权/核准等各个阶段的全部流程动态管控,可自行配置管理流程。</div> <div><br> </div> <div><span style="font-weight: bold;">时限提醒</span></div> <div><br> </div> <div>内建多期限提醒,自由配置提醒期限、期限生成规则及提醒颜色等;并可自动统计分析案件各项任务的进度和完成情况。</div> <div><br> </div> <div><span style="font-weight: bold;">费用监控</span></div> <div><br> </div> <div>自动产生案件的应缴官费、自动生成缴费清单、准确监控缴费状态。细致管理应收客户款项,包括应缴官费、应收代理费、工时收费等,自定账单格式,自动打印账单,自动提醒专利年费,自动提醒商标、域名续展。</div> <div><br> </div> <div><span style="font-weight: bold;">查询统计</span></div> <div>实现快速查询、列表查询、高级查询、自定义查询等多种强大查询方式,案件、费用、文件、客户信息等都可批量导出到Excel汇总表,统计分析模块,按照客户、区域、案件等自动进行年、季度、月的案件量和收益的统计,生成统计图表。</div>dateCreated2021-11-22T21:07:05:categories行业发展动态postid28381userid西安弈聪软件公司link/news/202111/2221749.htmltitle知识产权业务管理系统四大功能详解,有效解决知识产权企业三大痛点description<div>知识产权业务管理系统是知识产权企业专用的业务管理系统,知识产权业务管理系统解决了知识产权企业业务管理中证书/客户资料查询难、证件资料易丢失;在业务办理进度查询、重要节点不能及时处理,经常导致客户/渠道的业务办理出现漏件、错件、延期;在办理业务过程中的重要客户账号、平台账号、网站地址遗忘丢失等问题。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211119155227496.jpg" border="0" alt="知识产权业务管理系统"><br></div><div>陕西弈聪软件通过调研多家知名知识产权企业及结合自身业务体系,为知识产权企业研发了该系统软件。</div><div style="text-align: center;"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">一、知识产权企业业务管理的三大痛点</span></div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211119155153868.jpg" border="0" alt="知识产权业务管理系统"><br></div><div><span style="font-weight: bold; font-size: 9pt;">二、知识产权业务管理系统四大功能特点</span></div><div><span style="font-weight: bold;">1、<span style="font-size: 9pt;">电子证书归档,</span><span style="font-size: 9pt;">证书管理更方便</span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 9pt;"><img src="/uploadfile/2021/20211119160439336.jpg" border="0" alt="知识产权业务管理"><br></span></span></div><div>知识产权业务管理系统电子证书的信息添加、删除、办理进度状态变更、过程文件上传/下载、重要账号、证件资料增删改等功能,对客户/渠道的证书、过程文件、办理记录、重要证件系统化、电子化规范管理,有效解决了传统知识产权企业效率低、资料易丢失等问题。</div><div style="text-align: left;"><span style="font-weight: bold; font-size: 9pt;">2、业务办理全过程重要节点提醒,杜绝错件漏件等低级失误</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold; font-size: 9pt;"><img src="/uploadfile/2021/20211119160506731.jpg" border="0" alt="知识产权业务管理"><br></span></div><div>知识产权业务管理系统证书提醒,根据使用人员个性化设置,自动更新每日待处理事件,通过证书续费、到期/过期、费用催缴的提醒功能,方便使用人员直接处理,有效提升知识产权业务办理效率,杜绝了错件、漏件等问题的发生。</div><div><span style="font-weight: bold;">3、客户/渠道业务过程中所有申请资料统一管理,避免客户资料重复索要</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><img src="/uploadfile/2021/20211119160524529.jpg" border="0" alt="知识产权业务管理"><br></span></div><div>知识产权业务管理系统规范客户/渠道基本信息(名称、电话、联系方式)、重要账号、证件资料的电子化管理,客户资料易查询、难丢失,业务工作高效、便捷。</div><div><span style="font-weight: bold;">4、重要平台及账号管理,<span style="font-size: 9pt;">防止遗忘</span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 9pt;"><img src="/uploadfile/2021/20211119160632337.jpg" border="0" alt="知识产权业务管理系统"><br></span></span></div><div>知识产权业务管理系统知识常用账号管理,对多个客户账号、平台账号、网站地址统一电子化、系统化管理,防止密码、账号、网站地址遗忘。</div>dateCreated2021-11-19T16:06:56:categories行业发展动态postid28380userid西安弈聪软件公司link/news/202111/19166567.htmltitle四川省2021年第九批软件企业评估结果公布description<div>根据国务院《进一步鼓励<a href="https://www.xaecong.com/chengdu/" target="_blank" title="软件产业">软件产业</a>和集成电路产业发展的若干政策》《<a href="https://www.xaecong.com/chengdu/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估标准》有关规定,<a href="https://www.xaecong.com/chengdu/" target="_blank" title="四川省软件">四川省软件</a>行业协会现予公布。</div><div><span style="font-weight: bold;">四川省2021年第九批软件企业评估名单(32家)</span></div><div>1 川RQ-2021-0209 四川星字软件有限公司</div><div>2 川RQ-2021-0210 成都智信国威信息技术有限公司</div><div>3 川RQ-2021-0211 四川省盛臻科技有限公司</div><div>4 川RQ-2021-0212 成都乐狗科技有限公司</div><div>5 川RQ-2021-0213 四川金软科技有限公司</div><div>6 川RQ-2021-0214 四川准则信息技术有限公司</div><div>7 川RQ-2021-0215 成都乎谦科技有限公司</div><div>8 川RQ-2021-0216 成都元来云志科技有限公司</div><div>9 川RQ-2021-0217 成都宏宇数智科技有限公司</div><div>10 川RQ-2021-0218 畅加科技有限公司</div><div>11 川RQ-2021-0219 眉山蓝牙湾科技有限公司</div><div>12 川RQ-2021-0220 成都伯云科技有限公司</div><div>13 川RQ-2021-0221 成都必合科技有限公司</div><div>14 川RQ-2021-0222 成都青云优创科技有限公司</div><div>15 川RQ-2021-0223 四川明域科技有限公司</div><div>16 川RQ-2021-0224 四川知数智慧科技有限公司</div><div>17 川RQ-2021-0225 四川开源观科技有限公司</div><div>18 川RQ-2021-0226 成都朗速科技有限公司</div><div>19 川RQ-2021-0227 成都爱米猫科技有限公司</div><div>20 川RQ-2021-0228 成都中科达能源科技有限责任公司</div><div>21 川RQ-2021-0229 成都汇睿科技有限公司</div><div>22 川RQ-2021-0230 中筑立方建设有限公司</div><div>23 川RQ-2021-0231 成都成运科技有限责任公司</div><div>24 川RQ-2021-0232 中铁成都科学技术研究院有限公司</div><div>25 川RQ-2021-0233 中科中泽电子有限公司</div><div>26 川RQ-2021-0234 四川青云集系统集成有限公司</div><div>27 川RQ-2021-0235 成都中星世通电子科技有限公司</div><div>28 川RQ-2021-0236 成都瀚维特科技有限公司</div><div>29 川RQ-2021-0237 四川云魔方软件有限公司</div><div>30 川RQ-2021-0238 四用华夏博康教育科技有限公司</div><div>31 川RQ-2021-0239 四川远舰扬帆信息科技有限公司</div><div>32 川RQ-2021-0240 成都川油瑞飞科技有限责任公司</div><div><span style="font-weight: bold;">四川省2021年第九批软件企业复评名单(43家)</span></div><div>1 川RQ-2019-0138 成都思力普科技有限责任公司</div><div>2 川RQ-2020-0180 成都碧优缇科技有限公司</div><div>3 川RQ-2016-0178 四川君逸数码科技股份有限公司</div><div>4 川RQ-2016-0062 成都博瑞天晨科技发展有限公司</div><div>5 川RQ-2019-0182 成都山河空间信息技术有限公司</div><div>6 川RQ-2019-0085 成都龙象科技股份有限公司</div><div>7 川RQ-2019-0203 成都本千医疗科技有限公司</div><div>8 川RQ-2019-0094 四川方法数码科技有限公司</div><div>9 川RQ-2019-0237 四川永峰科技有限公司</div><div>10 川RQ-2016-0118 中科院成都信息技术股份有限公司</div><div>11 川RQ-2019-0215 成都中科信息技术有限公司</div><div>12 川RQ-2016-0145 成都全时云信息技术有限公司</div><div>13 川RQ-2017-0171 成都德芯数字科技股份有限公司</div><div>14 川RQ-2019-0178 成都支视特信息思技术有限公司</div><div>15 川RQ-2016-0005 四川依米康龙控软件有限公司</div><div>16 川RQ-2019-0270 文博安全科技有限公司</div><div>17 川RQ-2018-0241 四川中京安民科技有限公司</div><div>18 川RQ-2020-0213 成都学语教育科技有限公司</div><div>19 川RQ-2019-0229 成都方米科技有限公司</div><div>20 川RQ-2019-0240 成都商信同创物联科技有限公司</div><div>21 川RQ-2016-0159 四川川大智胜系统集成有限公司</div><div>22 川RQ-2020-0163 成都量子矩阵科技有限公司</div><div>23 川RQ-2018-0176 成都源任软件有限公司</div><div>24 川RQ-2020-0224 成都运达科技股份有限公司</div><div>25 川RQ-2020-0225 成都运达软件技术有限公司</div><div>26 川RQ-2016-0165 四川凯普顿信息技术股份有限公司</div><div>27 川RQ-2020-0223 四川航天信息有限公司</div><div>28 川RQ-2019-0188 成都众望联谊信息技术有限公司</div><div>29 川RQ-2020-0208 成都数驭未来信息技术有限公司</div><div>30 川RQ-2020-0195 成都美源网络科技有限公司</div><div>31 川RQ-2018-0113 四川智绘地理信息科技有限公司</div><div>32 川RQ-2020-0252 四川快译猫信息科技有限公司</div><div>33 川RQ-2020-0214 成都宽域信息安全技术有限公司</div><div>34 川RQ-2020-0222 成都酷云科技有限公司</div><div>35 川RQ-2016-0017 中地云智慧科技有限公司</div><div>36 川RQ-2017-0158 成都联宇创新科技股份有限公司</div><div>37 川RQ-2016-0092 成都市高博汇科信息科技有限公司</div><div>38 川RQ-2019-0226 成都火龙果科技有限公司</div><div>39 川RQ-2016-0158 成都科连自动化工程有限公司</div><div>40 川RQ-2020-0173 成都波矢量科技有限公司</div><div>41 川RQ-2019-0031 成都数博视科技有限公司</div><div>42 川RQ-2016-0115 四川迅游网络科技股份有限公司</div><div>43 川RQ-2020-0205 链博(成都)科技有限公司</div>dateCreated2021-11-19T10:35:16:categories行业发展动态postid28379userid西安弈聪软件公司link/news/202111/1910351510.htmltitle浙江省2021年第十批软件企业评估结果公布(32件)description<div>根据国务院《进一步鼓励<a href="https://www.xaecong.com/hangzhou/" target="_blank" title="软件产业">软件产业</a>和集成电路产业发展的若干政策》,依据《<a href="https://www.xaecong.com/hangzhou/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估标准》有关文件规定,经审核32家<a href="https://www.xaecong.com/hangzhou/" target="_blank" title="软件企业评估">软件企业评估</a>申报材料符合双软评估的有关规定,审核予以通过。</div><div><span style="font-weight: bold;">浙江省2021年第十批软件企业评估结果公布(32件)</span></div><div>1 杭州迈冲科技有限公司 浙RQ-2021-0293</div><div>2 杭州雷焰网络科技有限公司 浙RQ-2021-0294</div><div>3 杭州亿友信息技术有限公司 浙RQ-2021-0295</div><div>4 浙江丰汇恒信息科技有限公司 浙RQ-2021-0296</div><div>5 杭州艾航科技有限公司 浙RQ-2021-0297</div><div>6 杭州创谐信息技术股份有限公司 浙RQ-2021-0298</div><div>7 旭辉卓越健康信息科技有限公司 浙RQ-2021-0299</div><div>8 杭州微店网络科技有限公司 浙RQ-2021-0300</div><div>9 微点(杭州)网络科技有限公司 浙RQ-2021-0301</div><div>10 杭州杉石科技有限公司 浙RQ-2021-0302</div><div>11 杭州创匠信息科技有限公司 浙RQ-2021-0303</div><div>12 杭州快维信息科技有限公司 浙RQ-2021-0304</div><div>13 杭州一骑轻尘信息技术有限公司 浙RQ-2021-0305</div><div>14 杭州银江医联网技术股份有限公司 浙RQ-2021-0306</div><div>15 浙江欣叭科技有限公司 浙RQ-2021-0307</div><div>16 杭州贝嘟科技有限公司 浙RQ-2021-0308</div><div>17 杭州北明数科信息技术有限公司 浙RQ-2021-0309</div><div>18 杭州社荟信息科技有限公司 浙RQ-2021-0310</div><div>19 杭州乾瑾科技有限公司 浙RQ-2021-0311</div><div>20 杭州亿易网络科技有限公司 浙RQ-2021-0312</div><div>21 杭州中科睿鉴科技有限公司 浙RQ-2021-0313</div><div>22 斯年(嘉兴)信息技术有限公司 浙RQ-2021-0314</div><div>23 杭州容博教育科技有限公司 浙RQ-2021-0315</div><div>24 杭州悦时网络科技有限公司 浙RQ-2021-0316</div><div>25 杭州德适生物科技有限公司 浙RQ-2021-0317</div><div>26 杭州和气聚力教育科技有限公司 浙RQ-2021-0318</div><div>27 浙江涵普电力科技有限公司 浙RQ-2021-0319</div><div>28 杭州九划网络科技有限公司 浙RQ-2021-0320</div><div>29 杭州微易信息科技有限公司 浙RQ-2021-0321</div><div>30 杭州超级科技有限公司 浙RQ-2021-0322</div><div>31 杭州慧点物联科技有限公司 浙RQ-2021-0323</div><div>32 杭州实在智能科技有限公司 浙RQ-2021-0324</div>dateCreated2021-11-19T10:26:47:categories行业发展动态postid28378userid西安弈聪软件公司link/news/202111/191026478.htmltitle福建省2021年第三批软件企业评估名单公布(109家)description<div><span style="font-weight: bold;">福建省2021年第三批<a href="https://www.xaecong.com/fuzhou/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估名单公布(109家)</span></div><div>1 四创科技有限公司 闽RQ-2016-0008</div><div>2 福建随行<a href="https://www.xaecong.com/fuzhou/" target="_blank" title="软件有限公司">软件有限公司</a> 闽RQ-2016-0009</div><div>3 福建星瑞格软件有限公司 闽RQ-2016-0010</div><div>4 福建实邑科技信息股份有限公司 闽RQ-2016-0011</div><div>5 福建六壬网安股份有限公司 闽RQ-2016-0014</div><div>6 福州恒态信息科技有限公司 闽RQ-2016-0028</div><div>7 福州开发区创达电子有限公司 闽RQ-2016-0031</div><div>8 福建心智信息科技股份有限公司 闽RQ-2016-0033</div><div>9 恒瑞通(福建)信息技术有限公司 闽RQ-2016-0047</div><div>10 福建麦格数码科技有限公司 闽RQ-2016-0060</div><div>11 伟志股份公司 闽RQ-2017-0005</div><div>12 福建正孚软件有限公司 闽RQ-2017-0008</div><div>13 福建亿慧信息技术有限公司 闽RQ-2017-0009</div><div>14 福建榕基软件股份有限公司 闽RQ-2017-0024</div><div>15 福建榕基<a href="https://www.xaecong.com/fuzhou/" target="_blank" title="软件工程">软件工程</a>有限公司 闽RQ-2017-0025</div><div>16 福建省卓展信息科技股份有限公司 闽RQ-2017-0026</div><div>17 福建华博教育科技股份有限公司 闽RQ-2017-0033</div><div>18 福州华图伟业软件股份有限公司 闽RQ-2017-0035</div><div>19 福建省我答答信息科技有限公司 闽RQ-2017-0037</div><div>20 福建省晨曦信息科技股份有限公司 闽RQ-2017-0039</div><div>21 福建省昊彤网络科技有限公司 闽RQ-2017-0041</div><div>22 福建星网锐捷软件有限公司 闽RQ-2017-0042</div><div>23 福建远见睿辰信息技术有限公司 闽RQ-2017-0049</div><div>24 福建远略软件技术有限公司 闽RQ-2017-0052</div><div>25 福建臻善信息科技有限公司 闽RQ-2017-0053</div><div>26 中科信达(福建)科技发展有限公司 闽RQ-2017-0057</div><div>27 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 闽RQ-2017-0061</div><div>28 福建原动力信息技术有限公司 闽RQ-2017-0063</div><div>29 福建票付通信息科技有限公司 闽RQ-2017-0098</div><div>30 福建未来无线信息技术有限公司 闽RQ-2017-0104</div><div>31 福建快指信息科技有限公司 闽RQ-2018-0008</div><div>32 福建图讯信息技术有限公司 闽RQ-2018-0015</div><div>33 福州信德信息技术有限公司 闽RQ-2018-0049</div><div>34 福州朱雀网络科技有限公司 闽RQ-2018-0054</div><div>35 易家健康管理有限公司 闽RQ-2018-0055</div><div>36 福建微尚生活服务有限公司 闽RQ-2018-0056</div><div>37 福建易联众医疗信息系统有限公司 闽RQ-2018-0060</div><div>38 福州未来派信息科技有限公司 闽RQ-2018-0061</div><div>39 福建创昱达信息技术有限公司 闽RQ-2018-0062</div><div>40 福建龙腾大数据信息技术有限公司 闽RQ-2018-0064</div><div>41 福建纵横联信信息科技公有限司 闽RQ-2018-0065</div><div>42 网链科技集团有限公司 闽RQ-2018-0072</div><div>43 福建慧政通信息科技有限公司 闽RQ-2018-0081</div><div>44 福州翔升软件开发有限公司 闽RQ-2018-0088</div><div>45 福建卡卡智能电子科技有限公司 闽RQ-2018-0108</div><div>46 福州惟实信息科技有公司 闽RQ-2018-0110</div><div>47 福建依时利软件股份有限公司 闽RQ-2019-0002</div><div>48 福州欣翼通网络技术有限公司 闽RQ-2019-0009</div><div>49 福建省菲莱特信息技术有限公司 闽RQ-2019-0015</div><div>50 福州鸿远网络科技有限公司 闽RQ-2019-0017</div><div>51 福建喜购宝信息科技有限公司 闽RQ-2019-0025</div><div>52 福州吉勤信息科技有限公司 闽RQ-2019-0031</div><div>53 福建按按通信息科技有限公司 闽RQ-2019-0036</div><div>54 福建省小滴哥网络科技有限公司 闽RQ-2019-0039</div><div>55 中邮科通信技术股份有限公司 闽RQ-2019-0046</div><div>56 龙岩市天博信息技术有限公司 闽RQ-2019-0050</div><div>57 福州随易约网络科技有限公司 闽RQ-2019-0051</div><div>58 福州小稻草信息科技有限公司 闽RQ-2019-0053</div><div>59 福建星烽信息科技有限公司 闽RQ-2019-0057</div><div>60 福建博恒软件科技有限公司 闽RQ-2019-0061</div><div>61 平潭汇智网络科技有限公司 闽RQ-2019-0064</div><div>62 福建科图勘测规划有限公司 闽RQ-2019-0074</div><div>63 福建中测信息技术有限公司 闽RQ-2019-0085</div><div>64 福建千寻科技有限公司 闽RQ-2019-0098</div><div>65 福建速汇宝网络科技有限公司 闽RQ-2020-0029</div><div>66 福建财通信息科技有限公司 闽RQ-2020-0042</div><div>67 雾实(福建)科技有限公司 闽RQ-2020-0055</div><div>68 福州数彩信息技术有限公司 闽RQ-2020-0063</div><div>69 福建超星云舟信息技术有限公司 闽RQ-2020-0068</div><div>70 福州亿能达众康信息科技有限公司 闽RQ-2020-0070</div><div>71 福州酷达威科技有限公司 闽RQ-2021-0037</div><div>72 薇链信息技术有限公司 闽RQ-2021-0038</div><div>73 福州石子科技有限公司 闽RQ-2021-0039</div><div>74 福建合诚信息科技有限公司 闽RQ-2021-0040</div><div>75 福建慧舟网联科技有限公 闽RQ-2021-0041</div><div>76 福州智臾悦动科技有限公司 闽RQ-2021-0042</div><div>77 领路峰(福建)科技发展有限公司 闽RQ-2021-0043</div><div>78 福建坤墨信息科技有限公司 闽RQ-2021-0044</div><div>79 福建省电子口岸运营服务有限公司 闽RQ-2021-0045</div><div>80 渔哥科技有限公司 闽RQ-2021-0046</div><div>81 福州恒奥信息科技有限公司 闽RQ-2021-0047</div><div>82 福建精融信息科技有限公司 闽RQ-2021-0048</div><div>83 博思数采科技发展有限公司 闽RQ-2021-0049</div><div>84 福建帝傲数码科技有限公司 闽RQ-2021-0050</div><div>85 福建引迈信息技术有限公司 闽RQ-2021-0051</div><div>86 爱普(福建)科技有限公司 闽RQ-2021-0052</div><div>87 福建恒智信息技术有限公司 闽RQ-2021-0053</div><div>88 福州云格数字科技有限公司 闽RQ-2021-0054</div><div>89 福州农福腾信息科技有限公司 闽RQ-2021-0055</div><div>90 数采小博科技发展有限公司 闽RQ-2021-0056</div><div>91 福建省公共资源交易公共服务平台有限公司 闽RQ-2021-0057</div><div>92 福建博思数字科技有限公司 闽RQ-2021-0058</div><div>93 福州欢捷网络科技有限公司 闽RQ-2021-0059</div><div>94 福州空中邮车网络科技有限公司 闽RQ-2021-0060</div><div>95 中科榕科技有限公司 闽RQ-2021-0061</div><div>96 海丝埃睿迪数字科技有限公司 闽RQ-2021-0062</div><div>97 福建省昱方智能工程有限公司 闽RQ-2021-0063</div><div>98 福建开创高科信息科技有限公司 闽RQ-2021-0064</div><div>99 福州鸿辉信息科技有限公司 闽RQ-2021-0065</div><div>100 福建八闽云安信息技术有限公司 闽RQ-2021-0066</div><div>101 福州兔小萌网络科技有限公司 闽RQ-2021-0067</div><div>102 福州中科易达计算机技术有限公司 闽RQ-2021-0068</div><div>103 龙岩关关优选网络科技有限公司 闽RQ-2021-0069</div><div>104 福建惠保信软件工程有限公司 闽RQ-2021-0070</div><div>105 福州世纪飞扬电子技术有限公司 闽RQ-2021-0071</div><div>106 福建欣创摩尔电子科技有限公司 闽RQ-2021-0072</div><div>107 福州数据技术研究院有限公司 闽RQ-2021-0073</div><div>108 福州东方智慧网络科技有限公司 闽RQ-2021-0074</div><div>109 格物科技有限公司 闽RQ-2021-0075</div>dateCreated2021-11-11T10:53:22:categories行业发展动态postid28377userid西安弈聪软件公司link/news/202111/111053217.htmltitle安徽省2021年第九批软件企业评估名单公布(50家)description<div>根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《<a href="https://www.xaecong.com/anhui/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估规范》,经<a href="https://www.xaecong.com/anhui/" target="_blank" title="安徽省软件">安徽省软件</a>行业协会专家评审组审核,同意“合肥火星科技有限公司”等50家企业评估为软件企业。现将安徽省2021年第九批<a href="https://www.xaecong.com/anhui/" target="_blank" title="软件企业评估">软件企业评估</a>结果予以公示。</div> <div><span style="font-weight: bold;">安徽省2021年第九批软件企业评估公示名单(50家)</span></div> <div>1 合肥火星科技有限公司 皖RQ-2021-0409</div> <div>2 安徽金禾软件股份有限公司 皖RQ-2021-0410</div> <div>3 合肥景烨网络科技有限公司 皖RQ-2021-0411</div> <div>4 合肥德通电驱动系统有限公司 皖RQ-2021-0412</div> <div>5 安徽福晴医疗科技有限公司 皖RQ-2021-0413</div> <div>6 合肥心推行信息技术有限责任公司 皖RQ-2021-0414</div> <div>7 安徽超清科技股份有限公司 皖RQ-2021-0415</div> <div>8 合肥骐胜智能科技有限公司 皖RQ-2021-0416</div> <div>9 安徽三达信息科技有限公司 皖RQ-2021-0417</div> <div>10 东华软件工程有限公司 皖RQ-2021-0418</div> <div>11 安徽广祺智能电器股份有限公司 皖RQ-2021-0419</div> <div>12 安徽鸿延传感信息有限公司 皖RQ-2021-0420</div> <div>13 马鞍山康锦商贸有限公司 皖RQ-2021-0421</div> <div>14 马鞍山市七巧板户外拓展服务有限公司 皖RQ-2021-0422</div> <div>15 安徽天恩信息科技有限公司 皖RQ-2021-0423</div> <div>16 中徽机电科技股份有限公司 皖RQ-2021-0424</div> <div>17 安徽翔弘仪器科技有限公司 皖RQ-2021-0425</div> <div>18 马鞍山大由广告有限责任公司 皖RQ-2021-0426</div> <div>19 马鞍山乐巢广告传媒有限公司 皖RQ-2021-0427</div> <div>20 马鞍山乐高网络科技有限公司 皖RQ-2021-0428</div> <div>21 马鞍山诗韬知识产权代理事务所(普通合伙) 皖RQ-2021-0429</div> <div>22 合肥胖宝科技有限公司 皖RQ-2021-0430</div> <div>23 合肥呆科科技有限公司 皖RQ-2021-0431</div> <div>24 安徽讯和电子科技有限责任公司 皖RQ-2021-0432</div> <div>25 合肥市极点科技有限公司 皖RQ-2021-0433</div> <div>26 合肥金维信息科技有限公司 皖RQ-2021-0434</div> <div>27 安徽原力知觉科技有限公司 皖RQ-2021-0435</div> <div>28 安徽芯云科技有限公司 皖RQ-2021-0436</div> <div>29 安徽先兆科技有限公司 皖RQ-2021-0437</div> <div>30 安徽行知探索科技有限公司 皖RQ-2021-0438</div> <div>31 合肥中科智驰科技有限公司 皖RQ-2021-0439</div> <div>32 合肥联拓天际电子商务有限公司 皖RQ-2021-0440</div> <div>33 合肥正恩信息科技有限公司 皖RQ-2021-0441</div> <div>34 安徽为仁信息科技有限公司 皖RQ-2021-0442</div> <div>35 合肥产融智能科技有限公司 皖RQ-2021-0443</div> <div>36 安徽盈九信息科技有限公司 皖RQ-2021-0444</div> <div>37 安徽大恒索道通讯应用技术有限公司 皖RQ-2021-0445</div> <div>38 安徽科荣物联网科技有限公司 皖RQ-2021-0446</div> <div>39 美而特智能后勤服务有限公司 皖RQ-2021-0447</div> <div>40 界首市微盟网络信息科技股份有限公司 皖RQ-2021-0448</div> <div>41 合肥硕展科技有限公司 皖RQ-2021-0449</div> <div>42 芜湖明捷信息技术有限公司 皖RQ-2021-0450</div> <div>43 安徽中工物流有限公司 皖RQ-2021-0451</div> <div>44 安徽科力信息产业有限责任公司 皖RQ-2021-0452</div> <div>45 安徽云融信息技术有限公司 皖RQ-2021-0453</div> <div>46 安徽贝奇信息科技有限公司 皖RQ-2021-0454</div> <div>47 辰安天泽智联技术有限公司 皖RQ-2021-0455</div> <div>48 安徽翼度信息技术有限公司 皖RQ-2021-0456</div> <div>49 安徽超视野智能科技有限公司 皖RQ-2021-0457</div> <div>50 安徽敬天信息科技有限公司 皖RQ-2021-0458</div>dateCreated2021-11-11T10:47:07:categories行业发展动态postid28376userid西安弈聪软件公司link/news/202111/11104772.htmltitle重庆市软件行业协会2021年第七批软件企业评估结果公布description<div>根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、中国软件行业协会《<a href="https://www.xaecong.com/chongqing/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估标准》有关文件规定,经企业自愿申报,<a href="https://www.xaecong.com/chongqing/" target="_blank" title="重庆市软件">重庆市软件</a>行业协会组织专家评审,重庆市地矿测绘院有限公司等9家企业拟通过<a href="https://www.xaecong.com/chongqing/" target="_blank" title="软件企业评估">软件企业评估</a>,重庆云信医疗科技有限公司等12家企业拟通过软件企业复评。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台及重庆市软件行业协会网站公示无异议后,颁发软件企业证书。</div><div><span style="font-weight: bold;">重庆市2021年第七批软件企业评估名单</span></div><div>1 重庆市地矿测绘院有限公司 渝RQ-2021-0066</div><div>2 重庆鼎之峰科技有限公司 渝RQ-2021-0067</div><div>3 重庆快保科技有限公司 渝RQ-2021-0068</div><div>4 重庆迈远科技有限公司 渝RQ-2021-0069</div><div>5 重庆华蔚众邦信息技术有限公司 渝RQ-2021-0070</div><div>6 十里泉科技(重庆)有限公司 渝RQ-2021-0071</div><div>7 重庆龙易购科技有限公司 渝RQ-2021-0072</div><div>8 重庆至道科技股份有限公司 渝RQ-2021-0073</div><div>9 重庆庆云石油工程技术有限责任公司 渝RQ-2021-0074</div><div><span style="font-weight: bold;">重庆市2021年第七批软件企业复评合格名单</span></div><div>1 重庆云信医疗科技有限公司 渝RQ-2017-0048</div><div>2 重庆全宇科技发展有限公司 渝RQ-2017-0050</div><div>3 重庆新华龙掌媒文化传播有限公司 渝RQ-2017-0052</div><div>4 重庆金坤实业有限公司 渝RQ-2018-0061</div><div>5 重庆英卡电子有限公司 渝RQ-2018-0063</div><div>6 中科创达(重庆)汽车科技有限公司 渝RQ-2018-0064</div><div>7 重庆巨东科技有限公司 渝RQ-2019-0062</div><div>8 重庆传晟酷德大数据科技有限公司 渝RQ-2019-0063</div><div>9 重庆众仁科技有限公司 渝RQ-2020-0061</div><div>10 重庆市联康科技发展有限公司 渝RQ-2020-0063</div><div>11 重庆市深联电子信息有限公司 渝RQ-2020-0064</div><div>12 重庆芸享实业有限公司 渝RQ-2020-0071</div>dateCreated2021-11-11T10:43:15:categories行业发展动态postid28375userid西安弈聪软件公司link/news/202111/111043152.htmltitle浙江省2021年第九批软件企业评估名单公布(34家)description<div>根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,<a href="https://www.xaecong.com/hangzhou/" target="_blank" title="浙江省软件">浙江省软件</a>行业协会依据《<a href="https://www.xaecong.com/hangzhou/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估标准》有关文件规定,经审核,34家<a href="https://www.xaecong.com/hangzhou/" target="_blank" title="软件企业评估">软件企业评估</a>申报材料符合双软评估的有关规定,审核予以通过。</div><div><span style="font-weight: bold;">浙江省2021年第九批软件企业评估名单</span></div><div>1 杭州特扬网络科技有限公司 浙RQ-2021-0259</div><div>2 杭州美创科技有限公司 浙RQ-2021-0260</div><div>3 浙江容辉信息技术有限公司 浙RQ-2021-0261</div><div>4 杭州实想科技有限公司 浙RQ-2021-0262</div><div>5 浙江锐制软件技术有限公司 浙RQ-2021-0263</div><div>6 杭州睿杨环境科技有限公司 浙RQ-2021-0264</div><div>7 浙江卫慧科技有限公司 浙RQ-2021-0265</div><div>8 杭州锐讯科技有限公司 浙RQ-2021-0266</div><div>9 杭州安脉盛智能技术有限公司 浙RQ-2021-0267</div><div>10 金华科维城信息科技有限公司 浙RQ-2021-0268</div><div>11 杭州元声象素科技有限公司 浙RQ-2021-0269</div><div>12 杭州观远数据有限公司 浙RQ-2021-0270</div><div>13 杭州虾米数字科技有限公司 浙RQ-2021-0271</div><div>14 浙江裕瀚科技有限公司 浙RQ-2021-0272</div><div>15 杭州联众医疗科技股份有限公司 浙RQ-2021-0273</div><div>16 浙江巨点光线智慧科技有限公司 浙RQ-2021-0274</div><div>17 杭州娃娃鱼动画设计有限公司 浙RQ-2021-0275</div><div>18 杭州数途信息科技有限公司 浙RQ-2021-0276</div><div>19 杭州琴鹤信息科技有限公司 浙RQ-2021-0277</div><div>20 杭州天宽科技有限公司 浙RQ-2021-0278</div><div>21 杭州中象微科技有限公司 浙RQ-2021-0279</div><div>22 浙江亿雄智能科技有限公司 浙RQ-2021-0280</div><div>23 全知科技(杭州)有限责任公司 浙RQ-2021-0281</div><div>24 华数云科技有限公司 浙RQ-2021-0282</div><div>25&nbsp; 杭州赛恩信息技术有限公司 浙RQ-2021-0283</div><div>26 杭州坤时自动化系统有限公司 浙RQ-2021-0284</div><div>27 浙江大远智慧制药工程技术有限公司 浙RQ-2021-0285</div><div>28 金华济胜软件有限公司 浙RQ-2021-0286</div><div>29 杭州飞致云信息科技有限公司 浙RQ-2021-0287</div><div>30 杭州卓健信息科技股份有限公司 浙RQ-2021-0288</div><div>31 湖州市大数据运营有限公司 浙RQ-2021-0289</div><div>32 绿漫科技有限公司 浙RQ-2021-0290</div><div>33 杭州朗视视频技术有限公司 浙RQ-2021-0291</div><div>34 杭州端点网络科技有限公司 浙RQ-2021-0292</div>dateCreated2021-11-09T11:32:34:categories行业发展动态postid28374userid西安弈聪软件公司link/news/202111/91132348.htmltitle深圳市2021年第八批软件企业评估结果公布(71家)description<div>根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、中国软件行业协会《<a href="https://www.xaecong.com/shenzhen/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估标准》、<a href="https://www.xaecong.com/shenzhen/" target="_blank" title="深圳市软件">深圳市软件</a>行业协会《<a href="https://www.xaecong.com/shenzhen/" target="_blank" title="软件企业评估">软件企业评估</a>规范》和有关规定,深圳市软件行业协会组织现场评估和专家评审,确认盈科票据服务(深圳)有限公司等 35 家企业首次通过软件企业评估; 深圳市图元科技有限公司等 36家企业通过软件企业评估复评,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台及深圳市软件行业协会网站公示无异,颁发软件企业证书。</div><div><span style="font-weight: bold;">深圳市2021年第八批软件企业评估结果</span></div><div>盈科票据服务(深圳)有限公司 深RQ-2021-0720</div><div>劲逐软件技术(深圳)有限公司 深RQ-2021-0756</div><div>深圳市华商数据科技有限公司 深RQ-2021-0757</div><div>深圳市鸣筝软件有限责任公司 深RQ-2021-0758</div><div>西人马(深圳)科技有限责任公司 深RQ-2021-0759</div><div>深圳市魔云科技有限公司 深RQ-2021-0760</div><div>深圳市千乘机器人有限公司 深RQ-2021-0761</div><div>深圳市星野信息技术有限公司 深RQ-2021-0762</div><div>深圳云集智能信息有限公司 深RQ-2021-0763</div><div>深圳亿幕信息科技有限公司 深RQ-2021-0764</div><div>深圳市本汇宝科技有限公司 深RQ-2021-0765</div><div>印嘉商用科技(深圳)有限公司 深RQ-2021-0766</div><div>深圳市数联通科技有限公司 深RQ-2021-0767</div><div>深圳市友能网络科技有限公司 深RQ-2021-0768</div><div>华信数安(深圳)技术有限公司 深RQ-2021-0769</div><div>深圳市腾狸科技有限公司 深RQ-2021-0770</div><div>艾沃(深圳)智能环境科技有限公司 深RQ-2021-0771</div><div>深圳市华美泰科技发展有限公司 深RQ-2021-0772</div><div>嘟嘟物联网(深圳)有限公司 深RQ-2021-0773</div><div>深圳大智软件技术有限公司 深RQ-2021-0774</div><div>深圳市汇天融佳软件科技有限公司 深RQ-2021-0775</div><div>深圳奥雅纳智能科技有限公司 深RQ-2021-0776</div><div>深圳市易晨虚拟现实技术有限公司 深RQ-2021-0777</div><div>深圳创铁科技有限公司 深RQ-2021-0778</div><div>深圳市爱租机科技有限公司 深RQ-2021-0779</div><div>深圳市友点科技有限公司 深RQ-2021-0780</div><div>深圳市元德教育科技有限公司 深RQ-2021-0781</div><div>艾邦智能装备(深圳)有限公司 深RQ-2021-0782</div><div>深圳前海益链网络科技有限公司 深RQ-2021-0783</div><div>深圳企域数字科技有限公司 深RQ-2021-0784</div><div>深圳市古东管家科技有限责任公司 深RQ-2021-0785</div><div>深圳市杉岩数据技术有限公司 深RQ-2021-0786</div><div>深圳市萌蛋互动网络有限公司 深RQ-2021-0787</div><div>深圳市禾众科技有限公司 深RQ-2021-0788</div><div>深圳市九九互动科技有限公司 深RQ-2021-0789</div><div>深圳市图元科技有限公司 深RQ-2021-0719</div><div>深圳市来玩科技有限公司 深RQ-2021-0721</div><div>深圳市华腾泰科技有限公司 深RQ-2021-0722</div><div>深圳市承儒科技有限公司 深RQ-2021-0723</div><div>深圳市银翔科技有限公司 深RQ-2021-0724</div><div>深圳市康英科技有限公司 深RQ-2021-0725</div><div>深圳希尔智慧科技集团有限公司 深RQ-2021-0726</div><div>深圳市锐铂自动化科技有限公司 深RQ-2021-0727</div><div>深圳市旭东数字医学影像技术有限公司 深RQ-2021-0728</div><div>深圳盈达信息科技有限公司 深RQ-2021-0729</div><div>深圳市康索特软件有限公司 深RQ-2021-0730</div><div>深圳运捷迅信息系统有限公司 深RQ-2021-0731</div><div>深圳市德尔软件技术有限公司 深RQ-2021-0732</div><div>维珍(深圳)数据技术有限公司 深RQ-2021-0733</div><div>深圳心派科技有限公司 深RQ-2021-0734</div><div>深圳市广懋创新科技有限公司 深RQ-2021-0735</div><div>深圳市科楠科技开发有限公司 深RQ-2021-0736</div><div>深圳市盛视技术有限公司 深RQ-2021-0737</div><div>深圳市常茂信科技开发有限公司 深RQ-2021-0738</div><div>深圳市米联信息技术有限公司 深RQ-2021-0739</div><div>禾麦科技开发(深圳)有限公司 深RQ-2021-0740</div><div>深圳市艾优威科技有限公司 深RQ-2021-0741</div><div>深圳市七号网络科技有限公司 深RQ-2021-0742</div><div>深圳市问鼎资讯有限公司 深RQ-2021-0743</div><div>深圳市携康网络科技有限公司 深RQ-2021-0744</div><div>深圳市安之源电子有限公司 深RQ-2021-0745</div><div>深圳市润安科技发展有限公司 深RQ-2021-0746</div><div>深圳市环思科技有限公司 深RQ-2021-0747</div><div>瑞茂光学(深圳)有限公司 深RQ-2021-0748</div><div>深圳市捷信达电子有限公司 深RQ-2021-0749</div><div>深圳市爱科赛科技股份有限公司 深RQ-2021-0750</div><div>深圳掌酷软件有限公司 深RQ-2021-0751</div><div>优地网络有限公司 深RQ-2021-0752</div><div>优维科技(深圳)有限公司 深RQ-2021-0753</div><div>深圳北斗应用技术研究院有限公司 深RQ-2021-0754</div><div>深圳市翌日科技有限公司 深RQ-2021-0755</div>dateCreated2021-11-09T10:46:39:categories行业发展动态postid28373userid西安弈聪软件公司link/news/202111/91046392.htmltitle深圳市2021年第九批软件企业评估结果公布(47家)description<div>根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、中国软件行业协会《<a href="https://www.xaecong.com/shenzhen/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估标准》、<a href="https://www.xaecong.com/shenzhen/" target="_blank" title="深圳市软件">深圳市软件</a>行业协会《<a href="https://www.xaecong.com/shenzhen/" target="_blank" title="软件企业评估">软件企业评估</a>规范》和有关规定,经企业申报深圳市软件行业协会组织现场评估和专家评审,确认深圳开拓者科技有限公司等20家企业首次通过软件企业评估;深圳市中讯网联科技有限公司等27家企业通过软件企业评估复评,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台及深圳市软件行业协会网站公示无异,颁发软件企业证书。</div><div><span style="font-weight: bold;">深圳市2021年第九批软件企业评估结果</span></div><div>深圳开拓者科技有限公司 深RQ-2021-0791</div><div>深圳易电新动力有限公司 深RQ-2021-0818</div><div>优游宝科技(深圳)有限公司 深RQ-2021-0819</div><div>深圳市网坛科技有限公司 深RQ-2021-0820</div><div>深圳万维博通信息技术有限公司 深RQ-2021-0821</div><div>深圳市无限进制科技有限公司 深RQ-2021-0822</div><div>深圳市橡树黑卡网络科技有限公司 深RQ-2021-0823</div><div>深圳市擦一擦科技有限公司 深RQ-2021-0824</div><div>深圳市创想视讯技术有限公司 深RQ-2021-0825</div><div>深圳佳兆业科技集团有限公司 深RQ-2021-0826</div><div>深圳市天承科技有限公司 深RQ-2021-0827</div><div>深圳市云快贴信息技术有限公司 深RQ-2021-0828</div><div>深圳市中装智链科技有限公司 深RQ-2021-0829</div><div>深圳市一页科技有限公司 深RQ-2021-0830</div><div>深圳市雅都软件股份有限公司 深RQ-2021-0831</div><div>深圳市年丰大当家科技有限公司 深RQ-2021-0832</div><div>深圳市赢和信息技术有限公司 深RQ-2021-0833</div><div>深圳易加油信息科技有限公司 深RQ-2021-0834</div><div>物联智慧科技(深圳)有限公司 深RQ-2021-0835</div><div>深圳市立新出行信息技术有限公司 深RQ-2021-0836</div><div>深圳市中讯网联科技有限公司 深RQ-2021-0790</div><div>深圳科迪新汇信息科技有限公司 深RQ-2021-0792</div><div>深圳全民吃瓜科技有限公司 深RQ-2021-0793</div><div>深圳市厚德世家科技有限公司 深RQ-2021-0794</div><div>深圳市中诺思科技股份有限公司 深RQ-2021-0795</div><div>深圳芯航科技有限公司 深RQ-2021-0796</div><div>双龙软创(深圳)科技有限公司 深RQ-2021-0797</div><div>深圳华制智能制造技术有限公司 深RQ-2021-0798</div><div>深圳前海大道金融服务有限公司 深RQ-2021-0799</div><div>深圳市昆特科技有限公司 深RQ-2021-0800</div><div>深圳市商软信息科技有限公司 深RQ-2021-0801</div><div>深圳联友科技有限公司 深RQ-2021-0802</div><div>深圳市宏博宇通信科技有限公司 深RQ-2021-0803</div><div>深圳市云软信息技术有限公司 深RQ-2021-0804</div><div>深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 深RQ-2021-0805</div><div>深圳市中科鼎创科技股份有限公司 深RQ-2021-0806</div><div>深圳市中兴视通科技有限公司 深RQ-2021-0807</div><div>深圳市佑荣信息科技有限公司 深RQ-2021-0808</div><div>深圳市大猩软件有限公司 深RQ-2021-0809</div><div>深圳市金石三维打印科技有限公司 深RQ-2021-0810</div><div>深圳市星火电子工程公司 深RQ-2021-0811</div><div>深圳市聚诚天下科技有限公司 深RQ-2021-0812</div><div>广东九河科技有限公司 深RQ-2021-0813</div><div>深圳市优学天下教育发展股份有限公司 深RQ-2021-0814</div><div>深圳市金晓科技有限公司 深RQ-2021-0815</div><div>超参数科技(深圳)有限公司 深RQ-2021-0816</div><div>依米康软件技术(深圳)有限责任公司 深RQ-2021-0817</div>dateCreated2021-11-09T10:43:53:categories行业发展动态postid28372userid西安弈聪软件公司link/news/202111/91043533.htmltitle深圳市2021年十月份软件企业评估结果公布(33家)description<div>据中国软件行业协会发布的《国家鼓励的<a href="https://www.xaecong.com/shenzhen/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估标准》、深圳市软件行业协会《<a href="https://www.xaecong.com/shenzhen/" target="_blank" title="软件企业评估">软件企业评估</a>规范》等有关规定,经企业申报深圳市软件行业协会组织现场评估和专家评审,确认深圳市普渡机器人有限公司等33 家企业通过国家鼓励的软件企业评估,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台及深圳市软件行业协会网站公示无异,颁发国家鼓励的软件企业证书。</div><div><span style="font-weight: bold;">深圳市2021年十月份软件企业评估结果</span></div><div>深圳市普渡机器人有限公司 深ERQ-2021-0050</div><div>深圳诺博医疗科技有限公司 深ERQ-2021-0051</div><div>深圳市中大信通科技有限公司 深ERQ-2021-0052</div><div>深圳时代农信科技有限公司 深ERQ-2021-0053</div><div>深圳市前海国众联管理咨询有限公司 深ERQ-2021-0054</div><div>深圳市慧鲤科技有限公司 深ERQ-2021-0055</div><div>深圳中鲲智能科技有限公司 深ERQ-2021-0056</div><div>深圳市爱云信息科技有限公司 深ERQ-2021-0057</div><div>华润网络(深圳)有限公司 深ERQ-2021-0058</div><div>行蜂科技(深圳)有限责任公司 深ERQ-2021-0059</div><div>深圳华思软件有限公司 深ERQ-2021-0060</div><div>深圳市车主云科技有限责任公司 深ERQ-2021-0061</div><div>深圳市技尔通科技有限公司 深ERQ-2021-0062</div><div>深圳市玩物科技有限公司 深ERQ-2021-0063</div><div>深圳市巨融医疗科技有限公司 深ERQ-2021-0064</div><div>航天网安技术(深圳)有限公司 深ERQ-2021-0033</div><div>深圳市苏非科技有限公司 深ERQ-2021-0034</div><div>深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 深ERQ-2021-0035</div><div>深圳四方精创资讯股份有限公司 深ERQ-2021-0036</div><div>四块科技(深圳)有限公司 深ERQ-2021-0037</div><div>深圳市泰科智慧软件技术有限公司 深ERQ-2021-0038</div><div>深圳市沃星实业有限公司 深ERQ-2021-0039</div><div>深圳市九州安域科技有限公司 深ERQ-2021-0040</div><div>深圳市斯维尔科技股份有限公司 深ERQ-2021-0041</div><div>深圳市华控软件技术有限公司 深ERQ-2021-0042</div><div>数篷科技(深圳)有限公司 深ERQ-2021-0043</div><div>深圳市波斯曼技术有限公司 深ERQ-2021-0044</div><div>深圳市深蓝信息科技开发有限公司 深ERQ-2021-0045</div><div>深圳壹师城科技有限公司 深ERQ-2021-0046</div><div>深圳市致远优学教育科技有限公司 深ERQ-2021-0047</div><div>翰和文化教育(深圳)有限公司 深ERQ-2021-0048</div><div>深圳市海云天科技股份有限公司 深ERQ-2021-0049</div><div>深圳市时代经纬科技有限公司 深ERQ-2021-0065</div>dateCreated2021-11-09T10:40:39:categories行业发展动态postid28371userid西安弈聪软件公司link/news/202111/910403910.htmltitle陕西省2021年第三批拟认定高新技术企业名单公布(1041家)description<div>根据<a href="https://www.xaecong.com/zt/gaoxin/" target="_blank" title="陕西省高企认定">陕西省高企认定</a>管理办法等规定,经陕西省高企认定办公室组织属地推荐、专家评审等环节,拟认定陕西华腾云物联网有限责任公司等1041家企业为第三批国家<a href="https://www.xaecong.com/zt/gaoxin/" target="_blank" title="高新技术企业">高新技术企业</a>,现予以公示。</div><div><span style="font-weight: bold;">陕西省2021年第三批拟认定高新技术企业名单</span></div><div>1 陕西华腾云物联网有限责任公司</div><div>2 陕西格瑞天成新能源科技有限公司</div><div>3 陕西天马电缆有限公司</div><div>4 陕西翰海睿智大数据科技有限公司</div><div>5 铭帝集团有限公司</div><div>6 铜川市兴炉鸿美陶业有限公司</div><div>7 陕西方舟制药有限公司</div><div>8 陕西恒达广印发展有限公司</div><div>9 安康市汉滨区东香矿业公司</div><div>10 安康越泽工程技术有限公司</div><div>11 安康市智仁电子科技有限公司</div><div>12 陕西地矿第一地质队有限公司</div><div>13 安康水务(集团)有限公司</div><div>14 陕西佳维空间地理信息科技有限公司</div><div>15 陕西安康玮创达信息技术有限公司</div><div>16 陕西禾瑞光科技有限公司</div><div>17 陕西安康花旗食品有限公司</div><div>18 陕西泰沃云科技有限公司</div><div>19 平利县篮泰重晶石工贸有限公司</div><div>20 平利县双泰重晶石粉有限责任公司</div><div>21 陕西秦巴神仙叶食品有限公司</div><div>22 陕西巨永春生态农业有限公司</div><div>23 陕西商洛发电有限公司</div><div>24 陕西富祥全科技有限公司</div><div>25 陕西华山智慧旅游商务科技有限公司</div><div>26 蒲城驭腾新材料科技有限公司</div><div>27 陕西华达陶瓷有限公司</div><div>28 西安经建油漆有限责任公司</div><div>29 陕西尤尼科稀有金属材料有限公司</div><div>30 陕西中联西部土方机械有限公司</div><div>31 陕西紫兆装备股份有限公司</div><div>32 澄城县现代农业发展投资有限公司</div><div>33 陕西富化化工有限责任公司</div><div>34 陕西钧鹏航空科技有限公司</div><div>35 陕西建工第四建设集团有限公司</div><div>36 渭南美益特换热器技术有限公司</div><div>37 陕西绿色莱禾有机农业有限公司</div><div>38 陕西嘉元生物工程有限公司</div><div>39 陕西奥尔德机械有限公司</div><div>40 陕西石羊农业科技股份有限公司</div><div>41 延安中石大油气工程技术服务有限公司</div><div>42 延安城投光学材料有限公司</div><div>43 陕西延长石油丰源石油助剂有限公司</div><div>44 陕西延宁环境检测有限公司</div><div>45 陕西普稷农业开发有限公司</div><div>46 延安创威科技有限责任公司</div><div>47 志丹洁能高科石油技术服务有限责任公司</div><div>48 陕西黄陵煤化工有限责任公司</div><div>49 富县安诚气体充装有限责任公司</div><div>50 吴起县红利技术服务有限责任公司</div><div>51 安塞绿源油气技术服务有限公司</div><div>52 陕西杨凌磐基新材料科技有限公司</div><div>53 杨凌美畅科技有限公司</div><div>54 陕西通瑞新技术有限责任公司</div><div>55 杨凌瑞丰环保科技有限公司</div><div>56 杨凌新化生态科技有限公司</div><div>57 陕西麦田信息科技有限公司</div><div>58 陕西三八妇乐科技股份有限公司</div><div>59 陕西华泰药业有限公司</div><div>60 杨凌泰瑞德生物科技有限公司</div><div>61 陕西海斯夫生物工程有限公司</div><div>62 杨凌圣妃乳业有限公司</div><div>63 杨凌雨露节水绿化工程有限公司</div><div>64 佳县泓源农产品开发有限责任公司</div><div>65 陕西隆庆气体有限公司</div><div>66 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司</div><div>67 陕西果业集团米脂有限公司</div><div>68 清涧北国枣业有限责任公司</div><div>69 神木市恒景农牧业科技股份有限公司</div><div>70 绥德县精锐机械设备有限公司</div><div>71 陕西华沐信息科技有限公司</div><div>72 榆林智教信息科技有限公司</div><div>73 榆林市高新区深蓝科技有限公司</div><div>74 陕西天睿创达电子科技股份有限公司</div><div>75 陕西佳虹智能科技有限公司</div><div>76 榆林城市一卡通有限责任公司</div><div>77 榆林市恒达致远科技股份有限公司</div><div>78 陕西榆乾多电子科技有限公司</div><div>79 陕西通茂信息科技有限公司</div><div>80 陕西荣伟集团电气科技有限公司</div><div>81 榆林数字上郡信息科技有限公司</div><div>82 榆林智汇网络科技有限公司</div><div>83 榆林环境保护工程有限责任公司</div><div>84 榆林市天润化工有限公司</div><div>85 陕西云企网络科技有限公司</div><div>86 榆林市金世源矿用油品有限公司</div><div>87 中煤陕西榆林能源化工有限公司</div><div>88 榆林远景测控技术有限公司</div><div>89 陕西绿恒农业生物科技有限公司</div><div>90 陕西瑞德莱节能环保科技有限公司</div><div>91 汉中市科瑞思矿业有限公司</div><div>92 汉中琅嬅智能科技有限公司</div><div>93 盛通四方数字商品市场股份有限公司</div><div>94 陕西百味园网络科技有限公司</div><div>95 陕西航空宏峰精密机械工具有限责任公司</div><div>96 陕西汉江机床有限公司</div><div>97 汉中福旺米业有限责任公司</div><div>98 汉中科泰精工精密装备制造有限公司</div><div>99 陕西特变电力装备有限责任公司</div><div>100 汉中汉峰电力有限责任公司</div><div>101 洋县华星工程测绘有限公司</div><div>102 汉中永杨医药科技发展股份有限公司</div><div>103 汉中市琼林农业科技有限公司</div><div>104 洋县华新科技工贸有限公司</div><div>105 汉中市秦南牧业有限公司</div><div>106 洋县永辉农业产业发展有限公司</div><div>107 洋县光达新能源机械有限公司</div><div>108 陕西森兆再生资源开发有限公司</div><div>109 陕西汇友友基新材料有限公司</div><div>110 陕西九鼎环保科技有限公司</div><div>111 陕西沣惠建筑材料科技有限公司</div><div>112 陕西永兴机械设备制造有限公司</div><div>113 咸阳际华新三零印染有限公司</div><div>114 咸阳秦华特种电子元器件有限公司</div><div>115 陕西东泽高科实业有限公司</div><div>116 西咸新区双玉智能科技有限公司</div><div>117 陕西省农业机械研究所</div><div>118 陕西泰安诺新材料科技有限公司</div><div>119 咸阳非金属矿研究设计院有限公司</div><div>120 陕西如意变压器制造有限公司</div><div>121 中国建材检验认证集团咸阳有限公司</div><div>122 陕西科瑞迪机电设备有限公司</div><div>123 陕西关爱制药有限公司</div><div>124 陕西循天广播技术有限公司</div><div>125 陕西奥德华机械制造有限公司</div><div>126 咸阳迪泰橡塑科技有限公司</div><div>127 咸阳赛亚思科技有限公司</div><div>128 陕西恒建实业有限公司</div><div>129 陕西彬长大佛寺矿业有限公司</div><div>130 陕西彬长小庄矿业有限公司</div><div>131 陕西彬长文家坡矿业有限公司</div><div>132 陕西鑫铝环保科技有限公司</div><div>133 陕西铁马铸锻有限公司</div><div>134 陕西三原鑫满意塑胶科技有限公司</div><div>135 陕西建科方圆汽车零部件有限公司</div><div>136 陕西合力保温材料制品有限责任公司</div><div>137 陕西三原君诚机械设备有限公司</div><div>138 陕西高科环保科技有限公司</div><div>139 陕西佳上肥料科技有限公司</div><div>140 西安华中消防设备有限公司</div><div>141 陕西泾阳泾昌盛茯砖茶有限公司</div><div>142 陕西红旗汇石建筑制品有限公司</div><div>143 陕西完美印象数字科技有限公司</div><div>144 宝鸡海吉钛镍有限公司</div><div>145 陕西秦力橡胶有限责任公司</div><div>146 宝鸡中铁宝桥天元实业发展有限公司</div><div>147 陕西宝化科技有限责任公司</div><div>148 宝鸡富士特钛业(集团)有限公司</div><div>149 陕西欧凯利靶材股份有限公司</div><div>150 陕西东吉金属科技股份有限公司</div><div>151 宝鸡千河网架钢结构有限公司</div><div>152 宝鸡市烨盛钛业有限公司</div><div>153 宝鸡通源石油钻采工具有限公司</div><div>154 陕西立邦软件有限公司</div><div>155 宝鸡市晨光真空电器股份有限公司</div><div>156 陕西群力电工有限责任公司</div><div>157 陕西长岭光伏电气有限公司</div><div>158 宝鸡市信诚电子有限公司</div><div>159 陕西九天云信网络科技有限公司</div><div>160 宝鸡昊润智慧能源科技股份有限公司</div><div>161 宝鸡恒通电子有限公司</div><div>162 宝鸡市东阳机械制造有限公司</div><div>163 陕西众利联合电气科技有限公司</div><div>164 陕西宝成航空仪表有限责任公司</div><div>165 现代牧业(宝鸡)有限公司</div><div>166 陕西长岭电子科技有限责任公司</div><div>167 宝鸡一机智能装备股份有限公司</div><div>168 陕西金石混凝土科技发展有限公司</div><div>169 宝鸡市云海标准件有限公司</div><div>170 宝鸡市奥通石油机械有限责任公司</div><div>171 西电宝鸡电气有限公司</div><div>172 宝鸡锐新能源装备有限公司</div><div>173 陕西渭河工模具有限公司</div><div>174 陕西小羊妙可乳业有限公司</div><div>175 西安捷高电子科技有限公司</div><div>176 西安智联芯控科技有限公司</div><div>177 西安永和科技有限公司</div><div>178 陕西丰登石化有限公司</div><div>179 西安微格信息技术有限公司</div><div>180 西安欧凯瑞网络科技有限公司</div><div>181 陕西秦洲核与辐射安全技术有限公司</div><div>182 西安仁瑞水声科技工程有限公司</div><div>183 陕西蓝软信息科技有限公司</div><div>184 西安睿控创合电子科技有限公司</div><div>185 西安新博城智能交通设备有限公司</div><div>186 西安泡泡云网络科技有限公司</div><div>187 西安多飞电子科技有限公司</div><div>188 西安肖邦电子科技有限公司</div><div>189 西安蜗牛壳软件有限公司</div><div>190 西安合璧信息科技有限公司</div><div>191 西安大唐智美教育科技有限公司</div><div>192 陕西视易多唱电子科技有限公司</div><div>193 西安沃爱购网络科技有限公司</div><div>194 西安盖趣未来科技有限公司</div><div>195 西安康耐通电子科技有限责任公司</div><div>196 西安多合信息科技有限公司</div><div>197 西安远超电子科技有限公司</div><div>198 西安易博软件有限责任公司</div><div>199 西安明景技术有限公司</div><div>200 西安泰坦科技有限公司</div><div>201 陕西西宸信息技术有限公司</div><div>202 西安格易安创集成电路有限公司</div><div>203 西安冠月电子信息技术有限公司</div><div>204 西安蓝鸽网络科技有限公司</div><div>205 西安深蓝研创科技有限公司</div><div>206 员明科技有限公司</div><div>207 西安航天华威化工生物工程有限公司</div><div>208 西安旗耘智迅电子科技有限公司</div><div>209 西安赛腾网络信息技术有限公司</div><div>210 西安禾木电科智能科技有限公司</div><div>211 西安秦骊成套电器有限公司</div><div>212 西安鹏翼信息科技有限公司</div><div>213 西安灵软信息技术有限公司</div><div>214 西安阔创信息科技有限公司</div><div>215 西安亘和软件开发有限公司</div><div>216 西安洛宾王网络科技有限公司</div><div>217 西安通尚电子科技有限公司</div><div>218 西安蓝岸新科技股份有限公司</div><div>219 西安智庭网络技术有限公司</div><div>220 西安奔流信息技术有限公司</div><div>221 西安绿豆芽信息科技有限公司</div><div>222 西安航天民芯科技有限公司</div><div>223 西安港湾软件科技有限公司</div><div>224 西安融达多媒体技术有限公司</div><div>225 西安秦脉展览展示有限公司</div><div>226 西安绿创电子科技有限公司</div><div>227 西安光远信息技术有限公司</div><div>228 大象锐力(陕西)智能科技有限公司</div><div>229 陕西龙腾消防技术服务有限公司</div><div>230 西安星网天线技术有限公司</div><div>231 陕西维萨特科技股份有限公司</div><div>232 陕西博智通信息科技有限公司</div><div>233 西安亿百家网络科技有限责任公司</div><div>234 西安空天电子技术有限公司</div><div>235 西安汇智大数据科技有限公司</div><div>236 西安文爱电子科技有限公司</div><div>237 西安恩杰恩信息技术有限公司</div><div>238 西安华智科创信息技术有限公司</div><div>239 陕西智尚旅游规划设计有限公司</div><div>240 西安达天电气有限公司</div><div>241 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司</div><div>242 西安明文软件科技有限公司</div><div>243 陕西海通互联信息技术股份有限公司</div><div>244 西安卓辉电子技术有限公司</div><div>245 陕西邦德电子科技有限公司</div><div>246 西安互讯光电有限公司</div><div>247 陕西融创交通科技有限公司</div><div>248 陕西智信物联信息科技有限公司</div><div>249 西安铁路信号有限责任公司</div><div>250 陕西隆信实业有限公司</div><div>251 西安迈高数字技术有限公司</div><div>252 西安腾营信息科技有限公司</div><div>253 西安威尔图像数据技术研究院有限公司</div><div>254 陕西镜空间创业发展有限公司</div><div>255 西安雅德软件开发有限公司</div><div>256 陕西旭睿网络科技有限公司</div><div>257 陕西北辰星信息科技有限公司</div><div>258 西安数字冰雹信息科技有限公司</div><div>259 陕西众力通用电器股份有限公司</div><div>260 西安呱牛信息技术有限公司</div><div>261 西安科威奥成电子科技有限公司</div><div>262 陕西重构教育科技有限公司</div><div>263 西安慧雅电子科技有限公司</div><div>264 西安华道艾腾信息技术有限公司</div><div>265 西安越泽电子科技有限公司</div><div>266 西安万翼电子科技有限责任公司</div><div>267 西安昊为科技集团有限公司</div><div>268 陕西德仁信创科技有限公司</div><div>269 西安威盾电子技术应用有限公司</div><div>270 陕西力行云信息技术有限公司</div><div>271 西安星邦数字影像有限公司</div><div>272 西安华视安防科技发展有限责任公司</div><div>273 陕西兆域秦光科技有限公司</div><div>274 西安奇果网络科技有限公司</div><div>275 陕西兴良工贸有限公司</div><div>276 西安铭方电子科技发展有限公司</div><div>277 陕西兴际通通信有限公司</div><div>278 西安创富电子科技有限公司</div><div>279 西安水务(集团)规划设计研究院有限公司</div><div>280 陕西创源石油科技有限公司</div><div>281 陕西唯鹰广告文化传播有限公司</div><div>282 西安凌志航遥信息科技工程有限公司</div><div>283 陕西西北火电工程设计咨询有限公司</div><div>284 西安屹之都照明设计有限公司</div><div>285 正诚管理咨询集团有限公司</div><div>286 西安隆宝电子科技有限公司</div><div>287 陕西枫华国际教育科技有限公司</div><div>288 恒万达设计咨询有限公司</div><div>289 陕西玖鼎联科电子科技有限公司</div><div>290 西安佑君医疗信息有限公司</div><div>291 西安捷润数码科技有限公司</div><div>292 陕西格局新材料股份有限公司</div><div>293 陕西天创鸿业科技有限公司</div><div>294 陕西秦和腾达工程项目管理有限公司</div><div>295 西安安捷迅电气有限公司</div><div>296 龙钜清洁科技(西安)有限公司</div><div>297 陕西博朗中天实业有限公司</div><div>298 西安鸿舟华文网络科技有限公司</div><div>299 陕西力源仪器设备检测有限公司</div><div>300 西安风胜软件有限公司</div><div>301 陕西东泰铭电子科技有限公司</div><div>302 中铁十七局集团第二工程有限公司</div><div>303 陕西曼达拉心理咨询服务有限公司</div><div>304 陕西钰昆环境艺术工程有限公司</div><div>305 西安深海净化工程有限公司</div><div>306 西安安泰新创信息科技有限公司</div><div>307 陕西高速公路工程试验检测有限公司</div><div>308 西安快舟测控技术有限公司</div><div>309 中国轻工业西安设计工程有限责任公司</div><div>310 西安提拇广告装饰工程有限公司</div><div>311 西安西测测试技术股份有限公司</div><div>312 西部新锆核材料科技有限公司</div><div>313 西安颐坤信息技术有限公司</div><div>314 陕西航能动力科技有限公司</div><div>315 西安旭途信息技术有限公司</div><div>316 西安蒯祥建筑工程有限公司</div><div>317 西安市市政建设工程质量检测有限公司</div><div>318 陕西中孚石油信息技术有限公司</div><div>319 西安天茂数码科技有限公司</div><div>320 陕西逐道科技有限公司</div><div>321 陕西未来蓝图信息科技有限公司</div><div>322 西安九洲生物材料有限公司</div><div>323 陕西华煜电力科技有限公司</div><div>324 陕西凌云科技有限责任公司</div><div>325 陕西青化环境工程有限公司</div><div>326 西安正通电子科技有限公司</div><div>327 西安三环石油管材科技有限公司</div><div>328 陕西深海融科智能科技有限公司</div><div>329 西安乐轩软件技术有限公司</div><div>330 西安寰宇空间技术有限公司</div><div>331 陕西风向标金属科技有限公司</div><div>332 西安泰金工业电化学技术有限公司</div><div>333 陕西德润塑业科技发展有限公司</div><div>334 西安高强绝缘电气有限责任公司</div><div>335 陕西欧陆建筑智能科技有限公司</div><div>336 西安康本材料有限公司</div><div>337 西安航洁化工科技有限责任公司</div><div>338 西安赛特思迈钛业有限公司</div><div>339 西安商通软件有限责任公司</div><div>340 西安市航空基地天创航空科技有限公司</div><div>341 西安极众智能科技股份有限公司</div><div>342 西安致美齿科技术发展有限公司</div><div>343 西安佳协电子科技有限公司</div><div>344 西安格努斯新材料科技有限公司</div><div>345 西安赛特金属材料开发有限公司</div><div>346 陕西莱特迈思光电材料有限公司</div><div>347 西安英诺维特新材料有限公司</div><div>348 西安华清文创电子商务有限公司</div><div>349 西安席勒众盈信息技术有限公司</div><div>350 西安盈谷网络科技有限公司</div><div>351 西安博斯唯信息科技有限公司</div><div>352 陕西极众电子科技有限公司</div><div>353 西安方联电子科技有限公司</div><div>354 陕西橙子机电设备有限公司</div><div>355 西安柏朴网络科技有限公司</div><div>356 西安银柳信息科技有限公司</div><div>357 西安云漫信息科技有限公司</div><div>358 西安全景金融数据有限公司</div><div>359 陕西通服软件有限公司</div><div>360 西安汇智信息科技有限公司</div><div>361 西安轻舟易联信息技术有限公司</div><div>362 西安飞达雷达技术有限公司</div><div>363 西安艾德闻思电子科技有限公司</div><div>364 西安小鸟教育科技有限公司</div><div>365 西安同勤信息技术有限责任公司</div><div>366 西安酒小蜜网络科技有限公司</div><div>367 西安巨岩电子科技有限公司</div><div>368 西安时云软件科技有限公司</div><div>369 西安畅展信息科技有限公司</div><div>370 黉门电气科技(西安)有限公司</div><div>371 陕西云谷生态科技服务有限公司</div><div>372 陕西国久泰塑胶科技有限公司</div><div>373 西安友沃德安全技术有限公司</div><div>374 西安航天博诚新材料有限公司</div><div>375 陕西兰和岛信息科技有限公司</div><div>376 西安玛珂特新材料科技股份有限公司</div><div>377 陕西华钼实业有限公司</div><div>378 陕西固德电子技术有限公司</div><div>379 西安麦仓数据服务有限公司</div><div>380 陕西中安索泰智能科技有限公司</div><div>381 威发(西安)软件有限公司</div><div>382 陕西友邦石油工程技术有限公司</div><div>383 陕西新北邦高科技开发有限公司</div><div>384 西安宇阳昱昇信息科技有限公司</div><div>385 西安京迪工程咨询有限公司</div><div>386 陕西群德材料科技有限公司</div><div>387 西安图为软件科技有限公司</div><div>388 西安华泽道路材料有限公司</div><div>389 西安科正达信息科技有限公司</div><div>390 陕西秦汉金属有限公司</div><div>391 陕西九吉实业有限公司</div><div>392 西安华龙智联科技有限公司</div><div>393 陕西通达电缆制造有限公司</div><div>394 西安秦能电力检测有限公司</div><div>395 陕西天基通信科技有限责任公司</div><div>396 西安联创易海网络科技有限公司</div><div>397 西安汇诚电信有限责任公司</div><div>398 陕西旭峰建筑装饰工程有限公司</div><div>399 陕西翔驰实业有限公司</div><div>400 陕西驭腾能源环保科技有限公司</div><div>401 润联智慧科技(西安)有限公司</div><div>402 陕西天元石化建设工程有限公司</div><div>403 陕西正腾电子科技有限公司</div><div>404 陕西建设钢构有限公司</div><div>405 西安证联嘉悦信息技术有限公司</div><div>406 西安西材三川智能制造有限公司</div><div>407 西安晖耀网络科技有限公司</div><div>408 西安世纪金属结构有限公司</div><div>409 西安数据如金信息科技有限公司</div><div>410 西安聪睿电子科技有限公司</div><div>411 陕西航空精密合金有限公司</div><div>412 西安瑞蓝创软件科技有限公司</div><div>413 西安知北信息技术有限公司</div><div>414 西安泛云科技有限公司</div><div>415 陕西朗鑫源实业有限公司</div><div>416 陕西世纪鸿瑞实业有限公司</div><div>417 陕西荣鼎电子信息技术有限公司</div><div>418 西软软件股份有限公司</div><div>419 陕西百木德木业有限公司</div><div>420 西门子信号有限公司</div><div>421 西安卓码智云科技有限公司</div><div>422 西安因联信息科技有限公司</div><div>423 陕西理财世界网络传播有限责任公司</div><div>424 西安交通信息投资营运有限公司</div><div>425 陕西美戈尔衣业有限公司</div><div>426 西安创展科技有限公司</div><div>427 鼎蓝惠民信息技术(西安)有限公司</div><div>428 陕西甘霖实业有限公司</div><div>429 聚合物联网有限公司</div><div>430 西安易辑数字科技有限公司</div><div>431 聚合通信集团有限公司</div><div>432 西安福莱电工合金有限公司</div><div>433 西安时捷众创网络科技有限公司</div><div>434 西安中研软件科技有限公司</div><div>435 陕西金泽科技集团有限公司</div><div>436 陕西昌大科技有限公司</div><div>437 陕西方元系统集成工程有限公司</div><div>438 陕西斯迈无人系统研究院有限公司</div><div>439 陕西银河电力仪表股份有限公司</div><div>440 陕西莱特光电材料股份有限公司</div><div>441 西安墨道科技有限公司</div><div>442 陕西怡美蓝图信息技术有限公司</div><div>443 西安宏瑞药用包装科技有限公司</div><div>444 西安美标印刷有限公司</div><div>445 陕西卓居未来智能科技有限公司</div><div>446 西安云阳网络科技有限责任公司</div><div>447 西安北鱼智能科技有限公司</div><div>448 西安省钱兄网络科技有限公司</div><div>449 西安方舟包装工业有限公司</div><div>450 西安光谷光电科技有限责任公司</div><div>451 西安西翼智能科技有限公司</div><div>452 陕西卡漠好运网络科技有限公司</div><div>453 西安华航唯实机器人科技有限公司</div><div>454 西安博星科技实业有限责任公司</div><div>455 西安中机高低压电气设备有限公司</div><div>456 西安高企新程信息技术有限公司</div><div>457 西安蓝钻电子科技有限公司</div><div>458 西安中科立德红外科技有限公司</div><div>459 西安嘉信铁路器材有限公司</div><div>460 西安尚格信息科技有限公司</div><div>461 西安云垦电子信息科技有限公司</div><div>462 西安思麦克教育科技有限公司</div><div>463 西安拓锋机电科技有限公司</div><div>464 西安拓达网络科技有限公司</div><div>465 西安跃林光电科技有限责任公司</div><div>466 西安伊蔓蒂电子科技有限公司</div><div>467 陕西万桥电子科技有限公司</div><div>468 陕西汉嘉建筑科技有限公司</div><div>469 西安睿翔测控技术有限公司</div><div>470 陕西省信息总公司</div><div>471 陕西中科瑞实业发展有限公司</div><div>472 西安睿蕊康养科技股份公司</div><div>473 陕西力拓智能交通科技有限公司</div><div>474 陕西坤凌电子科技有限公司</div><div>475 西安晋阳智能标签科技有限公司</div><div>476 西安灼热信息网络技术有限公司</div><div>477 西安图为电气技术有限公司</div><div>478 西安航天华阳机电装备有限公司</div><div>479 陕西科博文化发展有限公司</div><div>480 陕西诺华得电子科技发展有限公司</div><div>481 西安西驰电气股份有限公司</div><div>482 陕西华中重工科技有限公司</div><div>483 西安五常电力技术有限公司</div><div>484 西安市鑫龙建筑装饰工程(集团)有限公司</div><div>485 西安力越电气科技有限公司</div><div>486 沃优科技有限公司</div><div>487 西安西驰电能技术有限公司</div><div>488 西安腾星电子科技有限公司</div><div>489 西安连通易祺软件有限责任公司</div><div>490 西安德信诺自动化设备有限公司</div><div>491 西安普华永通信息科技发展有限责任公司</div><div>492 西安深维智能科技有限公司</div><div>493 西安伦宇门窗幕墙工程有限公司</div><div>494 西安华捷奥海新材料有限公司</div><div>495 西安甘鑫电子科技有限公司</div><div>496 西安恒沙金栗广告文化传媒有限责任公司</div><div>497 西安集智远信息科技有限责任公司</div><div>498 西安韩道软件技术服务有限公司</div><div>499 西安瑞斯通轨道交通电气有限公司</div><div>500 陕西大唐新能电力设计股份有限公司</div><div>501 西安井冉网络科技有限公司</div><div>502 陕西金沣新能源科技有限公司</div><div>503 西安舟正电子科技有限公司</div><div>504 西安雷声智远防务系统有限公司</div><div>505 弘健体育文化发展(西安)有限公司</div><div>506 西安电小童电子科技有限公司</div><div>507 陕西立方环保科技服务有限公司</div><div>508 西安银创多媒体有限责任公司</div><div>509 陕西砖瓦杂志社有限公司</div><div>510 陕西维信达网络科技有限责任公司</div><div>511 陕西金电智能科技股份有限公司</div><div>512 中非国际建设工程有限公司</div><div>513 西安奇芯光电科技有限公司</div><div>514 西安艾美科光电科技有限公司</div><div>515 西安视觉海岸数字科技有限公司</div><div>516 陕西四季春清洁热源股份有限公司</div><div>517 陕西恒安楼宇设备有限公司</div><div>518 西安数聚汇通软件科技有限责任公司</div><div>519 西安华江环保科技股份有限公司</div><div>520 西安易恩电气科技股份有限公司</div><div>521 西安大漠石油能源科技工程有限公司</div><div>522 西安市嘉安电子技术有限公司</div><div>523 陕西流金数码光电科技有限公司</div><div>524 陕西佑仕康环保工程有限公司</div><div>525 中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司</div><div>526 西安特锐德领充新能源科技有限公司</div><div>527 西安秦川特种电源有限责任公司</div><div>528 赞诺科技(西安)有限公司</div><div>529 陕西无为文化遗产保护有限公司</div><div>530 西安华智电力电气有限公司</div><div>531 陕西长嘉人工地基检测有限公司</div><div>532 西安泰达米尔电子科技有限公司</div><div>533 西安骊山汽车制造有限公司</div><div>534 西安汇丰达科技有限公司</div><div>535 西安聚源信息科技有限公司</div><div>536 陕西科原环保节能科技有限公司</div><div>537 陕西烽火实业有限公司</div><div>538 中船重工西安东仪科工集团有限公司</div><div>539 陕西科璞智能科技有限公司</div><div>540 西安精雕精密机械工程有限公司</div><div>541 陕西明秦信息科技有限公司</div><div>542 陕西江俊信息科技有限公司</div><div>543 陕西仁和智能控制有限公司</div><div>544 西安凯德液压机电有限责任公司</div><div>545 西安华枢电气装备有限公司</div><div>546 陕西西氢航天动力科技有限公司</div><div>547 陕西省水利电力勘测设计研究院</div><div>548 西安增材制造国家研究院有限公司</div><div>549 西安宝世电力技术有限公司</div><div>550 西安茂全机械设备有限公司</div><div>551 陕西沃信机电工程有限公司</div><div>552 西安聚鑫通信工程有限公司</div><div>553 陕西移数通电讯有限公司</div><div>554 西安芯世德防务科技有限公司</div><div>555 西安沐阳信息科技有限公司</div><div>556 陕西君集软件科技有限公司</div><div>557 陕西天威建筑装饰工程有限公司</div><div>558 西安玖尚工程技术有限公司</div><div>559 西安宇熙网络科技有限公司</div><div>560 陕西顺睿科技有限公司</div><div>561 西安盛安睿电子技术工程有限公司</div><div>562 西安昌辉模板有限公司</div><div>563 西安艾润物联网技术服务有限责任公司</div><div>564 陕西壹玖壹贰空间设计有限责任公司</div><div>565 西安康桥能源技术有限责任公司</div><div>566 陕西超艺实业有限公司</div><div>567 中天鸿盛实业集团有限公司</div><div>568 德衽建设工程有限公司</div><div>569 西安思科创新信息科技有限公司</div><div>570 西安飞秒光纤技术有限公司</div><div>571 陕西维纳数字科技股份有限公司</div><div>572 西安大地测绘股份有限公司</div><div>573 西安中江泰和智能化科技有限公司</div><div>574 西安安列德电子科技有限公司</div><div>575 陕西龙派建设集团有限公司</div><div>576 西安硅巷科创信息科技有限公司</div><div>577 阿尔尤特(西安)智能科技有限公司</div><div>578 陕西天润科技股份有限公司</div><div>579 磐基技术有限公司</div><div>580 陕西大元建设有限公司</div><div>581 西安嘉赫美网智能科技有限公司</div><div>582 西安科赛图像科技有限责任公司</div><div>583 西安天合创科网络科技有限公司</div><div>584 陕西明阳实业有限公司</div><div>585 易事特智能化系统集成有限公司</div><div>586 陕西恒盛博隆君信科技有限公司</div><div>587 西安迅腾科技有限责任公司</div><div>588 陕西华福能源工程技术有限公司</div><div>589 陕西稚品瑞吉欧教育科技有限公司</div><div>590 西安琦通新能源设备有限公司</div><div>591 西安海宏包装有限责任公司</div><div>592 陕西广电智能工程有限公司</div><div>593 西安华众永拓新能源科技有限公司</div><div>594 西安浩海川科技有限公司</div><div>595 中交一公局西北工程有限公司</div><div>596 西安中惠建筑工程有限公司</div><div>597 陕西睿驰电子科技有限公司</div><div>598 西安鸿宇光电技术有限公司</div><div>599 陕西中科智桦科技有限公司</div><div>600 陕西科汇热工技术有限责任公司</div><div>601 西安中安图行信息技术有限公司</div><div>602 陕西光伏产业有限公司</div><div>603 西安智源景润信息科技有限公司</div><div>604 西安思普瑞诚软件科技有限公司</div><div>605 陕西兴正伟控股集团有限公司</div><div>606 西安诺万电子科技有限公司</div><div>607 陕西大洋立恒装饰有限公司</div><div>608 西安泰硕能源科技有限公司</div><div>609 西安通和电信设备检测有限公司</div><div>610 西安鹏瑞石油科技有限公司</div><div>611 西安陕鼓通风设备有限公司</div><div>612 陕西浩川测绘科技有限公司</div><div>613 陕西双航电力工程有限公司</div><div>614 西安科创企业咨询管理有限公司</div><div>615 西安瑞兰环保技术有限公司</div><div>616 陕西祥宇环保科技有限公司</div><div>617 西安紫云环保科技集团有限公司</div><div>618 西安北斗星数码信息股份有限公司</div><div>619 西安华伏特电器有限公司</div><div>620 西安维国电子科技有限公司</div><div>621 陕西集星合智防务科技有限公司</div><div>622 西安奥博利锐电子科技有限公司</div><div>623 国网(西安)环保技术中心有限公司</div><div>624 陕西佳源仪表技术有限公司</div><div>625 陕西西高开关有限责任公司</div><div>626 陕西高速星展科技有限公司</div><div>627 西安克瑞斯半导体技术有限公司</div><div>628 陕西环保集团水环境有限公司</div><div>629 西安云骋电子科技有限公司</div><div>630 陕西开拓建筑科技有限公司</div><div>631 西安博迪森金属材料有限公司</div><div>632 西安航汽叶片测量设备有限公司</div><div>633 西安创联电镀有限责任公司</div><div>634 西安同步电气有限责任公司</div><div>635 西安正昌电子股份有限公司</div><div>636 西安西电高压电瓷有限责任公司</div><div>637 陕西茵泰科环境工程有限公司</div><div>638 德森特软件有限公司</div><div>639 陕西电器研究所</div><div>640 陕西中汇机电设备有限公司</div><div>641 陕西链改企业管理有限公司</div><div>642 西安航达电气设备有限公司</div><div>643 西安锐达航空科技有限公司</div><div>644 陕西联控机电设备有限公司</div><div>645 西冶科技集团股份有限公司</div><div>646 西安奥依尔石油科技有限公司</div><div>647 陕西长嘉建设工程有限公司</div><div>648 西安一诺航宇测控技术有限公司</div><div>649 西安镭创光电科技有限公司</div><div>650 西安思迅电子信息科技有限公司</div><div>651 西安联飞智能装备研究院有限责任公司</div><div>652 西安大鹏航空科技有限公司</div><div>653 陕西美欣进人防工程有限公司</div><div>654 西安恒一博远试验科技有限公司</div><div>655 西安诚合工业自动化设备有限公司</div><div>656 中建八局西北建设有限公司</div><div>657 陕西洪澜电子科技有限公司</div><div>658 西安蓝动网络科技有限公司</div><div>659 西安安坦纳微波科技有限公司</div><div>660 西安伟建微波通讯技术有限责任公司</div><div>661 西安优顺电子科技有限公司</div><div>662 西安旌标网络科技有限公司</div><div>663 陕西慧康生物科技有限责任公司</div><div>664 西安坤维电子科技有限公司</div><div>665 西安航天动力研究所</div><div>666 西安瑞迈分析仪器有限责任公司</div><div>667 西安飞扬生物科技有限公司</div><div>668 陕西中科创元信息科技有限公司</div><div>669 西安超纳精密光学有限公司</div><div>670 西安西岳电子技术有限公司</div><div>671 陕西百年健康药业有限公司</div><div>672 西安海山电力科技有限公司</div><div>673 西安瀚亨祥科技有限公司</div><div>674 西安未来空天引擎科技有限公司</div><div>675 陕西奥宝生物科技有限公司</div><div>676 西安领航遥感技术有限公司</div><div>677 西安浩泽水处理设备有限公司</div><div>678 西安中美弘康生物科技有限公司</div><div>679 陕西九州制药有限责任公司</div><div>680 西安乐店云信息科技有限公司</div><div>681 西安航天天绘数据技术有限公司</div><div>682 西安航天远征流体控制股份有限公司</div><div>683 西安智尼链电子科技有限公司</div><div>684 周至县天一固本堂生物科技有限公司</div><div>685 西安曼云网络科技有限公司</div><div>686 陕西爱维森航空工程有限责任公司</div><div>687 西安博道工业科技有限公司</div><div>688 西安东威电炉设备有限公司</div><div>689 西安沃祥航空科技有限公司</div><div>690 陕西莫格医用设备有限公司</div><div>691 西安兰华航空制造有限公司</div><div>692 陕西惠诚信息技术有限公司</div><div>693 西安雅泽泰克医疗科技有限公司</div><div>694 西安摩西软件科技有限公司</div><div>695 西安龙南铭科技有限公司</div><div>696 陕西玖运信息科技有限公司</div><div>697 西安瀚业信息科技有限公司</div><div>698 陕西益频益律生物科技有限公司</div><div>699 陕西鼎邦实业有限公司</div><div>700 西安普天天线有限公司</div><div>701 西安电子科技大学工程技术研究院有限公司</div><div>702 西安飞蝶虚拟现实科技有限公司</div><div>703 陕西华盛智领信息科技有限公司</div><div>704 陕西凯蓝环保产业集团有限公司</div><div>705 西安实兴电气有限公司</div><div>706 陕西东望科技有限公司</div><div>707 西安宇钛航空科技发展有限公司</div><div>708 雷科防务(西安)控制技术研究院有限公司</div><div>709 西安淼境智链科技有限公司</div><div>710 陕西北新电力工程有限公司</div><div>711 陕西中鸿科瑞再生医学研究院有限公司</div><div>712 陕西达天电子科技有限公司</div><div>713 陕西伊顿文化发展有限公司</div><div>714 陕西省土地工程建设集团有限责任公司</div><div>715 陕西海兰成庆科技有限公司</div><div>716 西安三江生物工程有限公司</div><div>717 陕西大普机械科技有限责任公司</div><div>718 西安沸腾智能技术有限公司</div><div>719 西安亚坤信息科技有限公司</div><div>720 西安高压电器研究院有限责任公司</div><div>721 陕西金山创新环保科技有限公司</div><div>722 陕西领航智联信息科技有限公司</div><div>723 陕西南德科技有限公司</div><div>724 西安天穹勘测信息有限公司</div><div>725 陕西长华能源科技有限公司</div><div>726 陕西华境检测技术服务有限公司</div><div>727 西安佳方独秀生物医药科技有限公司</div><div>728 陕西明路光电技术有限责任公司</div><div>729 西安恒丰泰电子科技有限公司</div><div>730 西安黑狼科技有限公司</div><div>731 陕西佰瑞猕猴桃研究院有限公司</div><div>732 西安国粮机械设备有限公司</div><div>733 西安吉利电子化工有限公司</div><div>734 陕西知禅信息技术有限公司</div><div>735 西安汇星机械科技有限公司</div><div>736 西安西鹰精密机械有限责任公司</div><div>737 西安寰达导航科技有限公司</div><div>738 西安丁香医疗管理有限公司</div><div>739 西安菠萝网络科技有限公司</div><div>740 陕西金宇航空科技有限公司</div><div>741 陕西红顶名医堂药业有限公司</div><div>742 西安忒亚电子科技有限公司</div><div>743 西安辰敏数字科技有限公司</div><div>744 陕西鼎浩文化传播有限公司</div><div>745 陕西千山航空电子有限责任公司</div><div>746 陕西格洋浩锐项目管理有限公司</div><div>747 西安云端工程科技有限公司</div><div>748 西安乐口福泰生物医药科技有限公司</div><div>749 西安火牛信息科技有限公司</div><div>750 陕西宝德赛肯光电材料有限公司</div><div>751 陕西省交通规划设计研究院有限公司</div><div>752 西安秦鼎精铸制造有限公司</div><div>753 中航星(西安)智能系统有限公司</div><div>754 陕西诚宽科技有限公司</div><div>755 中铁十二局集团第一工程有限公司</div><div>756 陕西天仁雪农业科技有限公司</div><div>757 西安阿普顿电力技术有限公司</div><div>758 西安格瑞电力科技有限公司</div><div>759 瑞特认证检测集团有限公司</div><div>760 西安时空超越科技有限公司</div><div>761 陕西远景计量设备检测有限公司</div><div>762 西安佳妙软件科技有限责任公司</div><div>763 西安子国微科技有限公司</div><div>764 陕西保利园林建设有限公司</div><div>765 西安华泰半导体科技有限公司</div><div>766 西安一信铁路器材有限公司</div><div>767 陕西致新电子科技有限公司</div><div>768 西安聚行机电科技发展有限公司</div><div>769 西安航通测控技术有限责任公司</div><div>770 西安康博瑞生命科学技术有限公司</div><div>771 西安杰魁软件信息技术有限责任公司</div><div>772 西安慧行天下网络科技有限公司</div><div>773 中陕核工业集团地质调查院有限公司</div><div>774 西安金知网知识产权电子商务有限公司</div><div>775 西安凯硕电子科技有限公司</div><div>776 陕西金房通科技有限责任公司</div><div>777 西安开容电子技术有限责任公司</div><div>778 陕西太阳景环保科技有限公司</div><div>779 西安数维智云测绘技术有限公司</div><div>780 西安艾达电子科技有限公司</div><div>781 陕西图语信息科技有限公司</div><div>782 陕西新惠德金诺电气设备有限公司</div><div>783 陕西三方安全科技有限公司</div><div>784 西安博厚电子科技有限公司</div><div>785 陕西学启教育科技有限公司</div><div>786 西安贝迪斯可生物科技有限公司</div><div>787 西安中研汇科智能系统有限公司</div><div>788 西安艾力特航空科技有限公司</div><div>789 陕西诚义信科技有限公司</div><div>790 西安精准测控有限责任公司</div><div>791 西安博拓电子科技有限公司</div><div>792 陕西博森生物制药股份集团有限公司</div><div>793 西安诚安测控科技有限公司</div><div>794 西安沙果信息技术有限公司</div><div>795 陕西斯克达环保动力机械有限公司</div><div>796 陕西欧润造纸机械有限公司</div><div>797 西安微立方软件技术有限公司</div><div>798 西安新格瑞特金刚石工具有限公司</div><div>799 西安科诺维智能交通研究院有限公司</div><div>800 振华智造(西安)科技有限公司</div><div>801 西安英麦迪基因科技有限公司</div><div>802 陕西中安消防股份有限公司</div><div>803 西安联高电子系统工程有限公司</div><div>804 西安双盛电线电缆有限责任公司</div><div>805 西安交联电力设计有限公司</div><div>806 西安恒远智成信息科技有限公司</div><div>807 陕西龙威安全技术装备有限公司</div><div>808 西安核发机电系统工程有限公司</div><div>809 心医国际信息科技(西安)有限公司</div><div>810 陕西海点能源动力股份有限公司</div><div>811 西安海天模具有限公司</div><div>812 西安汇诚环保科技有限公司</div><div>813 西安真荣电子科技有限公司</div><div>814 西安泛华科技开发有限公司</div><div>815 西安索尔软件科技有限公司</div><div>816 陕西天宝大豆食品技术研究所</div><div>817 陕西际恒电子科技有限公司</div><div>818 陕西兴安润通电气化有限公司</div><div>819 西安天厚滤清技术有限责任公司</div><div>820 西安乐创迅为电子科技有限公司</div><div>821 陕西电子信息集团光电科技有限公司</div><div>822 陕西路力科技有限公司</div><div>823 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司</div><div>824 西安微宝网络科技有限公司</div><div>825 陕西通力电梯设备有限公司</div><div>826 西安百进联电子科技有限公司</div><div>827 陕西建科建设监理有限责任公司</div><div>828 西安花想容网络科技有限公司</div><div>829 西安庆安制冷设备股份有限公司</div><div>830 陕西同济建设科技发展有限公司</div><div>831 陕西正和聚才信息技术有限公司</div><div>832 西安西科测控设备有限责任公司</div><div>833 陕西惠科防爆工程技术有限公司</div><div>834 西安诚远电子技术有限责任公司</div><div>835 陕西麟德惯性电气有限公司</div><div>836 陕西省建筑科学研究院有限公司</div><div>837 西安瑞深信息技术有限公司</div><div>838 西安石油机械有限公司</div><div>839 西安煌冠实业有限公司</div><div>840 陕西长博检测科技有限公司</div><div>841 西安智文琛软件有限公司</div><div>842 海尔海斯(西安)控制技术有限公司</div><div>843 陕西多伦科技发展有限公司</div><div>844 西安邀邀洗网络科技有限公司</div><div>845 陕西木易清怀电子科技有限公司</div><div>846 陕西力诺展览建筑工程有限公司</div><div>847 西安凯悦软件有限责任公司</div><div>848 西安思坦仪器股份有限公司</div><div>849 陕西宇清环境科技有限公司</div><div>850 西安知数云信息科技有限公司</div><div>851 西安新汇泽测控技术有限公司</div><div>852 西安翔贝智能科技有限公司</div><div>853 西安深融装备技术有限公司</div><div>854 西安勤恩电子科技有限公司</div><div>855 西安润辉科技发展有限公司</div><div>856 陕西省安全生产科学技术有限公司</div><div>857 西安金波科技有限责任公司</div><div>858 西安西电避雷器有限责任公司</div><div>859 西安数图网络科技有限公司</div><div>860 西安科豪防务科技有限公司</div><div>861 西安大展科技发展有限公司</div><div>862 西安威科多机电设备有限公司</div><div>863 陕西云瑞思齐信息科技有限公司</div><div>864 西安迪海信息科技有限公司</div><div>865 陕西雄森创意设计工程有限公司</div><div>866 西安新望信息科技有限公司</div><div>867 西安沃尔森影视文化传播有限公司</div><div>868 西安安森智能仪器股份有限公司</div><div>869 陕西基普信息技术有限公司</div><div>870 西安世嘉电机有限公司</div><div>871 西安时代云裳信息技术有限公司</div><div>872 西安导学科技有限公司</div><div>873 陕西秦森石油装备有限公司</div><div>874 西安麦迪逊科技服务有限公司</div><div>875 陕西中科万家农业有限公司</div><div>876 西安梦之映画影视文化传媒有限公司</div><div>877 陕西中海知易信息技术有限公司</div><div>878 西安新艾电气技术有限公司</div><div>879 西安奕木艺术设计顾问有限公司</div><div>880 西安青松光电技术有限公司</div><div>881 西安市绿手指现代农业有限责任公司</div><div>882 西安广勤电子技术有限公司</div><div>883 陕西秦拓农农业技术开发有限公司</div><div>884 陕西华实生物科技有限公司</div><div>885 陕西明锐信息技术有限公司</div><div>886 西安隽永食品有限公司</div><div>887 陕西启卓教育科技有限公司</div><div>888 陕西有孚电力工程设计有限公司</div><div>889 陕西远志医药生物工程有限公司</div><div>890 陕西捷亚慧电子智能科技有限公司</div><div>891 西安意欧特电子有限公司</div><div>892 陕西老枪科技工程有限公司</div><div>893 陕西奥克药用辅料有限公司</div><div>894 西安鑫龙机械铸造有限公司</div><div>895 西安瑞捷生物科技有限公司</div><div>896 西安思坦油气工程服务有限公司</div><div>897 西安百一衡星电子科技有限公司</div><div>898 西安福美来农牧科技有限公司</div><div>899 中交二公局第六工程有限公司</div><div>900 西安惠斯通智能仪器有限公司</div><div>901 陕西中航气弹簧有限责任公司</div><div>902 西安弘祥机电有限公司</div><div>903 西安雁归来科技发展有限公司</div><div>904 陕西科林勒环保科技有限公司</div><div>905 西安西正印制有限公司</div><div>906 西安集佰侬生物科技有限公司</div><div>907 陕西吉星峰电子科技有限公司</div><div>908 陕西秦草自然生态科技有限公司</div><div>909 中科光华(西安)智能生物科技有限公司</div><div>910 陕西海耐森石油科技有限公司</div><div>911 陕西汉唐农业科技集团有限公司</div><div>912 陕西众邦药业科技有限公司</div><div>913 陕西华盛天创电子科技有限公司</div><div>914 西安明景安防设备有限公司</div><div>915 陕西新大新科技设计有限公司</div><div>916 西安凯棣医疗器械有限责任公司</div><div>917 西安赢瑞电子有限公司</div><div>918 陕西创农兴叶生物科技有限公司</div><div>919 陕西中诚金耀能源科技有限公司</div><div>920 陕西永辉测控技术有限公司</div><div>921 陕西亚成微电子股份有限公司</div><div>922 西安艾蒙希科技有限公司</div><div>923 陕西维克特测控仪器有限公司</div><div>924 西安格知石油科技有限责任公司</div><div>925 陕西智捷信电子科技有限公司</div><div>926 西安康诺化工有限公司</div><div>927 中交二公局铁路建设有限公司</div><div>928 陕西星火供应链有限公司</div><div>929 西安明赋云计算有限公司</div><div>930 西安惠普生物科技有限公司</div><div>931 西安安诺乳业有限公司</div><div>932 西安芯派电子科技有限公司</div><div>933 西安康缘生物工程有限责任公司</div><div>934 西安真我三维科技有限公司</div><div>935 西安汇明科技发展有限责任公司</div><div>936 西安炎煜电子科技有限公司</div><div>937 陕西惠宾电子科技有限公司</div><div>938 西安欧维力智能科技有限责任公司</div><div>939 西安伟洲电子科技有限公司</div><div>940 西安昱昌环境科技有限公司</div><div>941 西安创联超声技术有限责任公司</div><div>942 陕西浩博网络科技有限公司</div><div>943 西安鸣士数控机床有限公司</div><div>944 西安瑜乐文化科技股份有限公司</div><div>945 西安德瑞普测控技术有限公司</div><div>946 陕西省三和建设工程有限公司</div><div>947 陕西乾丰电子科技有限公司</div><div>948 西安科拓机械设备有限公司</div><div>949 西安马克医疗科技有限公司</div><div>950 陕西充电宝座信息工程有限公司</div><div>951 陕西金磊混凝土有限公司</div><div>952 陕西金禾农业科技有限公司</div><div>953 西安德创电气科技有限公司</div><div>954 西安银河环保设备工程有限公司</div><div>955 西安杰邦科技股份有限公司</div><div>956 陕西润华环保科技有限公司</div><div>957 西安法士特汽车传动有限公司</div><div>958 西安知微传感技术有限公司</div><div>959 陕西碧捷源节能环保科技有限公司</div><div>960 陕西煤化选煤技术有限公司</div><div>961 陕西创康医疗科技有限公司</div><div>962 西安言集傲威信息科技有限公司</div><div>963 西安鸣士机电开发有限公司</div><div>964 西安启宁德信息科技有限公司</div><div>965 西安中科茵康莱医学检验有限公司</div><div>966 西安迈格纳特医疗科技有限公司</div><div>967 陕西领帆恒远信息技术有限公司</div><div>968 西安至美数字技术有限公司</div><div>969 西安智医科技有限公司</div><div>970 西安同大科技有限公司</div><div>971 陕西协合电子科技股份有限公司</div><div>972 陕西格美信息科技有限公司</div><div>973 陕西启悦医疗科技有限公司</div><div>974 美好事物(西安)科技有限公司</div><div>975 陕西沃特环境科技有限公司</div><div>976 陕西晨曦环保工程有限公司</div><div>977 西安大康环保科技有限责任公司</div><div>978 西安平合信息科技有限公司</div><div>979 西安毅阳环保科技有限公司</div><div>980 西安蓝格磁共振技术有限公司</div><div>981 西安谷源环境景观设计工程有限公司</div><div>982 西安炬光科技股份有限公司</div><div>983 西安创联电气科技(集团)有限责任公司</div><div>984 西安英敏电子科技发展有限公司</div><div>985 西安诚杰电子科技有限公司</div><div>986 西安惠宁纸业有限公司</div><div>987 陕西泰沃科技有限公司</div><div>988 陕西文创教育发展有限公司</div><div>989 陕西大秦云谷生物科技有限公司</div><div>990 西咸新区沃克智能科技有限公司</div><div>991 西安山水信息科技有限公司</div><div>992 中铁广州工程局集团市政环保工程有限公司</div><div>993 中安网云信息技术有限公司</div><div>994 陕西博蔚实业有限公司</div><div>995 西安航宇动力控制科技有限公司</div><div>996 陕西悦佑建设工程有限公司</div><div>997 陕西龙翰教育科技有限公司</div><div>998 陕西布格生物科技有限公司</div><div>999 陕西德西马格自动化有限公司</div><div>1000 西安科为实业发展有限责任公司</div><div>1001 意景生态环境科技有限公司</div><div>1002 西安尊迎网络科技有限公司</div><div>1003 陕西厚亿节能环保新材料科技有限公司</div><div>1004 陕西裕华永赫航宇科技有限公司</div><div>1005 陕西渭河发电有限公司</div><div>1006 陕西中天建筑工业有限公司</div><div>1007 西安博睿康宁生物医学中心有限公司</div><div>1008 陕西国仁健康药业有限公司</div><div>1009 陕西天朗嘉业科技发展有限公司</div><div>1010 中译语通科技(陕西)有限公司</div><div>1011 西安宇奇高压密封电连接器有限公司</div><div>1012 陕西黑马中航玻璃有限公司</div><div>1013 西安标准热处理有限责任公司</div><div>1014 陕西法士特沃克齿轮有限公司</div><div>1015 西安脑洞网络技术有限公司</div><div>1016 西安优立行信息技术有限公司</div><div>1017 中车西安车辆有限公司</div><div>1018 陕西海天制药有限公司</div><div>1019 陕西西海岸生化科技有限公司</div><div>1020 陕西大泽印务有限公司</div><div>1021 陕西大江印务有限公司</div><div>1022 陕西广睿达智能工程有限公司</div><div>1023 西安永安智能科技有限公司</div><div>1024 西安引智信息技术有限公司</div><div>1025 西安富富电子科技有限公司</div><div>1026 西安蚂蚁登山信息科技有限公司</div><div>1027 陕西迈尔电子科技有限公司</div><div>1028 西安亚强电气有限公司</div><div>1029 西安迪安医学检验实验室有限公司</div><div>1030 西安永上电气科技有限公司</div><div>1031 西安农链互联网科技有限公司</div><div>1032 中数古莘(西安)信息技术有限公司</div><div>1033 陕西卓越云海信息科技有限公司</div><div>1034 西安星耀网络科技有限公司</div><div>1035 陕西鼎铛智能设备有限公司</div><div>1036 西安威龙热力设备有限公司</div><div>1037 陕西睿建节能科技有限公司</div><div>1038 府谷县奥维加能焦电化工有限公司</div><div>1039 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司</div><div>1040 陕西佰瑞达新能源科技发展有限公司</div><div>1041 定边县泽林石油工程有限公司</div>dateCreated2021-11-09T10:32:53:categories行业发展动态postid28370userid西安弈聪软件公司link/news/202111/91032522.htmltitle陕西省2021年第九批软件企业评估名单公布(共29户)description<div><span style="font-weight: bold;">陕西省2021年第九批<a href="https://www.xaecong.com/" target="_blank" title="软件企业评估">软件企业评估</a>名单(29户)</span></div><div>1 陕西长风智能科技有限公司 杨正伟 陕RQ-2021-0219</div><div>2 陕西神南信息科技有限公司 王建峰 陕RQ-2021-0220</div><div>3 陕西理财世界网络传播有限责任公司 张更 陕RQ-2021-0221</div><div>4 西安华越信息技术有限公司 王更新 陕RQ-2021-0222</div><div>5 陕西润康工控技术有限公司 康旭 陕RQ-2021-0223</div><div>6 西安云景智维科技有限公司 唐皓晨 陕RQ-2021-0224</div><div>7 西安榴莲网络科技有限公司 李鹏 陕RQ-2021-0225</div><div>8 西安明景技术有限公司 马小荣 陕RQ-2021-0226</div><div>9 陕西力拓智能交通科技有限公司 韩文利 陕RQ-2021-0227</div><div>10 陕西航天蓝西科技开发有限公司 车志刚 陕RQ-2021-0228</div><div>11 西安隆盛鑫源信息技术有限公司 魏蓉 陕RQ-2021-0229</div><div>12 陕西中源智控科技有限公司 吴静 陕RQ-2021-0230</div><div>13 西安明赋云计算有限公司 王新赋 陕RQ-2021-0231</div><div>14 西安航天电子侦查科技孵化中心有限公司 宋雷 陕RQ-2021-0232</div><div>15 西安林道信息技术有限公司 张厚道 陕RQ-2021-0233</div><div>16 西安智新锦东科技有限公司 王亚东 陕RQ-2021-0234</div><div>17 西安唐辉信息技术有限公司 罗静 陕RQ-2021-0235</div><div>18 西安超嗨网络科技有限公司 成坤 陕RQ-2021-0236</div><div>19 西安腾营信息科技有限公司 刘洋 陕RQ-2021-0237</div><div>20 西安云漫信息科技有限公司 陆济信 陕RQ-2021-0238</div><div>21 西安巨龙软件信息技术有限公司 刘克智 陕RQ-2021-0239</div><div>22 西安光远信息技术有限公司 刘瑾 陕RQ-2021-0240</div><div>23 陕西东辉智能仪器有限公司 魏冀 陕RQ-2021-0241</div><div>24 西安万宏电子科技有限公司 程鹏举 陕RQ-2021-0242</div><div>25 西安北斗星导航技术有限公司 王兵社 陕RQ-2021-0243</div><div>26 陕西稚品瑞吉欧教育科技有限公司 张家粤 陕RQ-2021-0244</div><div>27 西安奥比拓疆科技有限公司 黄源浩 陕RQ-2021-0245</div><div>28 西安诚域互联网医疗有限公司 单升高 陕RQ-2021-0246</div><div>29 西安行恒信息科技有限公司 赵鹏兵 陕RQ-2021-0247</div>dateCreated2021-11-09T10:28:51:categories行业发展动态postid28369userid西安弈聪软件公司link/news/202111/910285010.htmltitle陕西省正规专利代理公司名单整理(截止2021年10月)description<div>近日笔者根据国家专利局全国<a href="https://www.xaecong.com/zt/zhuanli/" target="_blank" title="专利代理">专利代理</a>信息公示平台整理了陕西省<a href="https://www.xaecong.com/zt/zhuanli/" target="_blank" title="专利代理机构">专利代理机构</a>,以下是陕西省备案正规的专利代理公司名单。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20211025111041425.jpg" border="0" alt="陕西省专利代理"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">陕西省备案正规的专利代理公司</span></div><div>西安文盛专利代理有限公司 有限责任制</div><div>宝鸡市新发明专利事务所 合伙制</div><div>西安吉盛专利代理有限责任公司 有限责任制</div><div>西安新思维专利商标事务所有限公司 有限责任制</div><div>西安通大专利代理有限责任公司 有限责任制</div><div>西安永生专利代理有限责任公司 有限责任制</div><div>西安西达专利代理有限责任公司 有限责任制</div><div>西安增瑞达知识产权代理有限公司 有限责任制</div><div>西安智邦专利商标代理有限公司 有限责任制</div><div>西安创知专利事务所 合伙制</div><div>西安弘理专利事务所 合伙制</div><div>西安智大知识产权代理事务所 合伙制</div><div>西安恒泰知识产权代理事务所 合伙制</div><div>西安西交通盛知识产权代理有限责任公司 有限责任制</div><div>西安睿通知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 合伙制</div><div>陕西增瑞律师事务所 律师事务所</div><div>西安亿诺专利代理有限公司 有限责任制</div><div>西安智萃知识产权代理有限公司 有限责任制</div><div>西安利泽明知识产权代理有限公司 有限责任制</div><div>西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>陕西永嘉信律师事务所 律师事务所</div><div>西安毅联专利代理有限公司 有限责任制</div><div>西安佩腾特知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安长和专利代理有限公司 有限责任制</div><div>陕西稼轩律师事务所 合伙制</div><div>西安嘉思特知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>陕西海普睿诚律师事务所 合伙制</div><div>西安尚睿致诚知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安科果果知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安众星蓝图知识产权代理有限公司 有限责任制</div><div>汉中市铭源专利代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安赛博睿纳专利代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安知诚思迈知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安吉顺和知识产权代理有限公司 有限责任制</div><div>西安研创天下知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安启诚专利知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安亚信智佳知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安佳士成专利代理事务所合伙企业(普通合伙) 合伙制</div><div>西安汇恩知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安新动力知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>陕西丰瑞律师事务所 合伙制</div><div>西安汇智创想知识产权代理有限公司 有限责任制</div><div>西安合创非凡知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安众和至成知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安恒联知识产权代理有限公司 有限责任制</div><div>西安弼秦知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 合伙制</div><div>西安维英格知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安中科汇知识产权代理有限公司 有限责任制</div><div>西安匠成知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>陕西韬达律师事务所 合伙制</div><div>西安维赛恩专利代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安志帆知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安乾方知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 合伙制</div><div>西安泛想力专利代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>陕西锦路律师事务所 合伙制</div><div>西安千沃知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安鼎迈知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安万知知识产权代理有限公司 有限责任制</div><div>陕西仁和万国律师事务所 合伙制</div><div>西安众寻知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安新创通知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安达知文知识产权代理有限公司 有限责任制</div><div>西安国兆智汇知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>渭南申梦宏创专利代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安正华恒远知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安杜诺匠心专利代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>陕西天秦知一专利代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安智艺浩晖专利代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安赛嘉知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安国知创科专利代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安智财全知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安迪业欣知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安瀚汇专利代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>陕西佳禾宏盛知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 合伙制</div><div>西安恒玖慧通知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安渭之蓝知识产权代理有限公司 有限责任制</div><div>西安硕大知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安唐知知识产权代理事务所(普通合伙) 合伙制</div><div>西安方诺专利代理事务所(普通合伙) 合伙制</div>dateCreated2021-10-25T11:10:48:categories行业发展动态postid28368userid西安弈聪软件公司link/news/202110/251110482.htmltitle2021年陕西省第八批软件企业评估公示名单(29户)description<div>根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及中国软件行业协会标准规范《中国软件行业协会软件企业评估标准》规定,陕西省软件行业协会现将陕西省2021年第八批软件企业评估名单予以公示。</div><div><span style="font-weight: bold;">陕西省2021年第八批软件企业评估名单(29户)</span></div><div>1 陕西广电智能工程有限公司 李云晖 陕RQ-2021-0190</div><div>2 陕西隆百科信息科技有限责任公司 仁胜军 陕RQ-2021-0191</div><div>3 陕西大成谦德实业有限公司 魏鹏 陕RQ-2021-0192</div><div>4 陕西明锐信息技术有限公司 郑志刚 陕RQ-2021-0193</div><div>5 陕西米特智能科技有限公司 许燚 陕RQ-2021-0194</div><div>6 西安宇飞电子技术有限公司 杨林 陕RQ-2021-0195</div><div>7 陕西天宇兴华信息科技有限公司 肖国新 陕RQ-2021-0196</div><div>8 西安天迈科技有限公司 王涛 陕RQ-2021-0197</div><div>9 西安易辑数字科技有限公司 吴战昊 陕RQ-2021-0198</div><div>10 西安原驰物联科技有限公司 赵辉 陕RQ-2021-0199</div><div>11 西安新亿众程物联科技有限公司 金博 陕RQ-2021-0200</div><div>12 西安海克易邦光电科技有限公司 张旭阳 陕RQ-2021-0201</div><div>13 西安泽塔云科技股份有限公司 郑晓岚 陕RQ-2021-0202</div><div>14 西安获德图像技术有限公司 赵瑾 陕RQ-2021-0203</div><div>15 西安银信博锐信息科技有限公司 吴文凯 陕RQ-2021-0204</div><div>16 西安博冠教育科技有限公司 李世祥 陕RQ-2021-0205</div><div>17 陕西德信观海信息技术有限公司 刘小刚 陕RQ-2021-0206</div><div>18 西安国粮机械设备有限公司 何全社 陕RQ-2021-0207</div><div>19 陕西兴云信息技术有限公司 李朝东 陕RQ-2021-0208</div><div>20 西安智徽信息工程有限公司 张彦伟 陕RQ-2021-0209</div><div>21 西安思安云创科技有限公司 邢敬创 陕RQ-2021-0210</div><div>22 陕西闰能科技有限公司 王长洪 陕RQ-2021-0211</div><div>23 陕西北斗环境信息产业有限公司 李涯 陕RQ-2021-0212</div><div>24 西安速维网络信息有限公司 彭瑞安 陕RQ-2021-0213</div><div>25 西安瀚博电子科技有限公司 张羽 陕RQ-2021-0214</div><div>26 陕西隆信实业有限公司 卜涛江 陕RQ-2021-0215</div><div>27 宝鸡天锐诚软件开发有限公司 康建业 陕RQ-2021-0216</div><div>28 西安元尚软件有限公司 韩训良 陕RQ-2021-0217</div><div>29 陕西微软创新中心有限公司 秦继红 陕RQ-2021-0218</div>dateCreated2021-09-24T15:33:29:categories行业发展动态postid28367userid西安弈聪软件公司link/news/20219/241533294.htmltitle弈聪软件品牌建设再升级,多项商标注册获通过description<div>随着业务规模的持续增大以及公司知名度的不断提升,为满足品牌战略和市场发展的需求和加强企业竞争力,陕西弈聪软件信息技术股份有限公司于去年申请注册“美好景象”,“景象”,“壹图厚德”,“壹图”等多个商标。经过受理、初审、公审等法定程序,顺利通过国家商标局的评审认定正式注册成功并获得了由国家知识产权局颁发的商标注册证书!</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20210913110502956.jpg" border="0" alt="商标注册证书"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20210913110539404.png" border="0" alt="商标注册证书"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20210913110604117.png" border="0" alt="商标注册证书"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>弈聪软件申请商标成功注册,不仅使标志能够得到国家强有力的保护,而且对丰富企业品牌,维护企业名称,扩大企业影响,都将具有积极的意义,标志着公司在品牌建设方面取得了一个里程碑的胜利,胜利得之不易。商标注册成功是维护公司良好信誉,不断提高客户品牌认同,为客户提供更多更优质的产品和服务。</div><div><br></div><div>商标是用来区别一个经营者的品牌或服务和其他经营者的商品或服务的标记。我国商标法规定,经商标局核准注册的商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护,如果是驰名商标,将会获得跨类别的商标专用权法律保护。实际上无论是什么样的企业,都应该在发展的同时预先进行商标保护,弈聪软件为品牌采取的保护措施,不仅是为了避免竞争对手或其他人的恶意注册,而且是在公司发现侵权时使用法律手段进行制止和保护的措施。</div><div><br></div><div>企业应该有商标保护意识,不管你现在处于什么阶段,注册自己的商标品牌,从而打造品牌优势都是必不可少的,如果是涉及国际业务的企业也要有所准备,不仅仅要注册好国内的商标也要及时注册国际商标,做好商标保护!</div>dateCreated2021-09-13T11:08:04:categories企业动态postid28366userid西安弈聪软件公司link/news/20219/1311844.htmltitle广东省2021年8月软件企业评估通过名单(52家)description<div><span style="font-weight: bold;">广东省2021年8月软件企业评估通过名单(52家)</span></div><div>1.粤软协函(2021)QP2-0106 珠海华发新科技投资控股有限 公司 珠海市 黄秉豪</div><div>2.粤软协函(2021)QP2-0107 广东纟隹沃软件技术有限公司 东莞市 施玉坚</div><div>3.粤软协函(2021)QP3-0108 广州市微柏软件股份有限公司 广州市 阎申</div><div>4.粤软协函(2021)QP3-0109 广州南方智能技术有限公司 广州市 马跃</div><div>5.粤软协函(2021)QP3-0110 广州亦云信息技术股份有限公司 广州市 温伟鹏</div><div>6.粤软协函(2021)QP3-0111 广州方纬智慧大脑研究开发有限公司 广州市 林超</div><div>7.粤软协函(2021)QP2-0112 广州纷至网络科技有限公司 广州市 林金城</div><div>8.粤软协函(2021)QP2-0113 广州诗悦网络科技有限公司 广州市 林金城</div><div>9.粤软协函(2021)QP3-0114 广东智源信息技术有限公司 广州市 李炼红</div><div>10.粤软协函(2021)QP3-0115 广州市捍御者信息科技有限公司 广州市 耿勇</div><div>11.粤软协函(2021)QP2-0116 东莞市艾格瑞智能科技有限公司 东莞市 周晓优</div><div>12.粤软协函(2021)QP3-0117 广东七洲科技股份有限公司 广州市 张军</div><div>13.粤软协函(2021)QP2-0118 广州国交润万交通信息有限公司 广州市 吕洪燕</div><div>14.粤软协函(2021)QP2-0119 益达(广东)教育科技服务有限公司 广州市 杜宝珠</div><div>15.粤软协函(2021)QP3-0120 佛山市联动科技股份有限公司 佛山市 张赤梅</div><div>16.粤软协函(2021)QP3-0121 广州长地空间信息技术有限公司 广州市 任志忠</div><div>17.粤软协函(2021)QP3-0122 广州市贝佳软件开发有限公司 广州市 陈健洪</div><div>18.粤软协函(2021)QP3-0123 东莞市毅豪电子科技有限公司 东莞市 钟华喜</div><div>19.粤软协函(2021)QP3-0124 广东盈世计算机科技有限公司 广州市 林延中</div><div>20.粤软协函(2021)QP3-0125 京华信息科技股份有限公司 广州市 谢小能</div><div>21.粤软协函(2021)QP3-0126 广东蔚海数问大数据科技有限 公司 广州市 叶伟平</div><div>22.粤软协函(2021)QP3-0127 广州惠侨计算机科技有限公司 广州市 李铁</div><div>23.粤软协函(2021)QP3-0128 东信和平科技股份有限公司 珠海市 张晓川</div><div>24.粤软协函(2021)QP3-0129 论客科技(广州)有限公司 广州市 陈磊华</div><div>25.粤软协函(2021)QP3-0130 广州亮风台信息科技有限公司 广州市 廖春元</div><div>26.粤软协函(2021)QP3-0131 广州方德信息科技有限公司 广州市 谢树忠</div><div>27.粤软协函(2021)QP2-0132 广东拓迪智能科技有限公司 广州市 潘小明</div><div>28.粤软协函(2021)QP3-0133 东莞添慧软件有限公司 东莞市 杨承东</div><div>29.粤软协函(2021)QP3-0134 广州途遊网络科技有限公司 广州市 周欣</div><div>30.粤软协函(2021)QP3-0135 广州摩翼信息科技有限公司 广州市 康鑫</div><div>31.粤软协函(2021)QP2-0136 广州宝创集成电路设计有限公司 广州市 段恋</div><div>32.粤软协函(2021)QP2-0137 广东百慧科技有限公司 广州市 胡敏</div><div>33.粤软协函(2021)QP3-0138 广州正虹环境科技有限公司 广州市 谷育钢</div><div>34.粤软协函(2021)QP2-0139 广州数源畅联科技有限公司 广州市 孙建</div><div>35.粤软协函(2021)QP3-0140 广州拓实科技有限公司 广州市 秦雁君</div><div>36.粤软协函(2021)QP3-0141 广州国开信息科技有限公司 广州市 刘同德</div><div>37.粤软协函(2021)QP3-0142 招商华软信息有限公司 广州市 杜渐</div><div>38.粤软协函(2021)QP2-0143 小巨象科技(佛山)有限公司 佛山市 彭曼婷</div><div>39.粤软协函(2021)QP2-0144 同档(广东)信息科技有限公司 广州市 陈秋霞</div><div>40.粤软协函(2021)QP3-0145 广东星层建筑科技股份有限公司 广州市 王文剑</div><div>41.粤软协函(2021)QP3-0146 方欣科技有限公司 广州市 徐正军</div><div>42.粤软协函(2021)QP3-0147 广州优亿信息科技有限公司 广州市 高山春</div><div>43.粤软协函(2021)QP2-0148 广州同舟信息科技有限公司 广州市 李虹</div><div>44.粤软协函(2021)QP2-0149 韶关市宇宸信息科技有限公司 韶关市 刘忠健</div><div>45.粤软协函(2021)QP2-0150 广东特视能智能科技有限公司 广州市 左欢金</div><div>46.粤软协函(2021)QP2-0151 广州劲源科技发展股份有限公司 广州市 姜雪枫</div><div>47.粤软协函(2021)QP2-0152 广州棉花糖科技有限公司 广州市 杨初炀</div><div>48.粤软协函(2021)QP3-0153 广东卓纬科技有限公司 广州市 李永为</div><div>49.粤软协函(2021)QP2-0154 广州上医信息科技有限公司 广州市 李林芝</div><div>50.粤软协函(2021)QP2-0155 广东飞翔云计算有限公司 梅州市 刘榆厚</div><div>51.粤软协函(2021)QP2-0156 中船工业互联网有限公司 广州市 朱仁贵</div><div>52.粤软协函(2021)QP3-0157 广州华创芯技术创新中心有限 公司 广州市 张瑜</div>dateCreated2021-09-03T17:31:20:categories企业动态postid28365userid西安弈聪软件公司link/news/20219/31731209.htmltitle深圳市2021年第七批软件企业评估结果公布description<div>根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、中国软件行业协会《<a href="https://www.xaecong.com/shenzhen/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估标准》、<a href="https://www.xaecong.com/shenzhen/" target="_blank" title="深圳市软件">深圳市软件</a>行业协会《<a href="https://www.xaecong.com/shenzhen/" target="_blank" title="软件企业评估">软件企业评估</a>规范》和有关规定,经企业申报,深圳市软件行业协会组织现场评估和专家评审,确认深圳市星范儿文化科技有限公司等53家企业首次通过软件企业评估;深圳量云能源网络科技有限公司等75家企业通过软件企业评估复评,现予公布。</div><div><span style="font-weight: bold;">深圳市2021年第七批软件企业评估结果</span></div><div>深圳市星范儿文化科技有限公司 深RQ-2021-0596</div><div>深圳市三江电气有限公司 深RQ-2021-0599</div><div>奇酷软件(深圳)有限公司 深RQ-2021-0600</div><div>深圳市旗扬特种装备技术工程有限公司 深RQ-2021-0601</div><div>深圳市天天来玩科技有限公司 深RQ-2021-0603</div><div>深圳市软筑信息技术有限公司 深RQ-2021-0671</div><div>深圳市天维航安数据服务有限公司 深RQ-2021-0672</div><div>深圳市易连物联网有限公司 深RQ-2021-0673</div><div>深圳市华腾物联科技有限公司 深RQ-2021-0674</div><div>深圳云途数字创意科技有限公司 深RQ-2021-0675</div><div>深圳爱数云科技有限公司 深RQ-2021-0676</div><div>深圳市书童科技有限公司 深RQ-2021-0677</div><div>深圳市雪球科技有限公司 深RQ-2021-0678</div><div>深圳市捷为科技有限公司 深RQ-2021-0679</div><div>广东德中设备租赁有限公司 深RQ-2021-0680</div><div>深圳点猫科技有限公司 深RQ-2021-0681</div><div>深圳市瑞意博信息技术有限公司 深RQ-2021-0682</div><div>深圳腾银信息咨询有限责任公司 深RQ-2021-0683</div><div>前海晶云(深圳)存储技术有限公司 深RQ-2021-0684</div><div>深圳橙米科技服务有限公司 深RQ-2021-0685</div><div>深圳市星际大陆科技有限公司 深RQ-2021-0686</div><div>深圳市盛视华科技有限公司 深RQ-2021-0687</div><div>深圳市金联信科技有限公司 深RQ-2021-0688</div><div>深圳行云创新科技有限公司 深RQ-2021-0689</div><div>深圳市晟典电子设备有限公司 深RQ-2021-0690</div><div>深圳亿维锐创科技股份有限公司 深RQ-2021-0691</div><div>深圳来艾网络技术有限公司 深RQ-2021-0692</div><div>深圳市金创志科技有限公司 深RQ-2021-0693</div><div>深圳市集思乐科技有限公司 深RQ-2021-0694</div><div>深圳兴智数联科技有限公司 深RQ-2021-0695</div><div>深圳市智慧盾科技有限公司 深RQ-2021-0696</div><div>深圳市分米互联科技有限公司 深RQ-2021-0697</div><div>深圳市圣麾科技有限公司 深RQ-2021-0698</div><div>深圳市惟客数据科技有限公司 深RQ-2021-0699</div><div>深圳市技成科技有限公司 深RQ-2021-0700</div><div>深圳紫装网络科技有限公司 深RQ-2021-0701</div><div>深圳市优阅达数据科技有限公司 深RQ-2021-0702</div><div>深圳朴生智能科技有限公司 深RQ-2021-0703</div><div>广东云纱数字科技有限公司 深RQ-2021-0704</div><div>深圳市燕麦科技股份有限公司 深RQ-2021-0705</div><div>深圳橙立科技有限公司 深RQ-2021-0706</div><div>深圳东方大唐信息技术有限公司 深RQ-2021-0707</div><div>深圳智慧医保科技有限公司 深RQ-2021-0708</div><div>深圳明道智远信息技术有限公司 深RQ-2021-0709</div><div>深圳市富之能电子有限公司 深RQ-2021-0710</div><div>深圳市悦动智慧网络科技有限公司 深RQ-2021-0711</div><div>深圳墨冰科技有限公司 深RQ-2021-0712</div><div>深圳智慧者机器人科技有限公司 深RQ-2021-0713</div><div>时代云英(深圳)科技有限公司 深RQ-2021-0714</div><div>深圳市嘉宝果科技有限公司 深RQ-2021-0715</div><div>深圳金纵横软件开发有限公司 深RQ-2021-0716</div><div>深圳市敢为软件技术有限公司 深RQ-2021-0717</div><div>深圳市深晟科技有限公司 深RQ-2021-0718</div><div>深圳量云能源网络科技有限公司 深RQ-2021-0591</div><div>深圳爱山软件有限公司 深RQ-2021-0592</div><div>深圳市佳博智联软件有限公司 深RQ-2021-0593</div><div>灵岫科技(深圳)有限公司 深RQ-2021-0594</div><div>深圳市泰斯电子有限公司 深RQ-2021-0595</div><div>深圳市平方科技股份有限公司 深RQ-2021-0597</div><div>深圳市世纪伟图科技开发有限公司 深RQ-2021-0598</div><div>深圳市中兴新云服务有限公司 深RQ-2021-0602</div><div>远古合众科技开发(深圳)有限公司 深RQ-2021-0604</div><div>深圳辉煌明天科技有限公司 深RQ-2021-0605</div><div>深圳邻度科技有限公司 深RQ-2021-0606</div><div>深圳因赛德思医疗科技有限公司 深RQ-2021-0607</div><div>深圳市思源计算机软件股份有限公司 深RQ-2021-0608</div><div>深圳市宏电技术股份有限公司 深RQ-2021-0609</div><div>深圳健路网络科技有限责任公司 深RQ-2021-0610</div><div>深圳市畅视通信息技术有限公司 深RQ-2021-0611</div><div>深圳市微筑科技有限公司 深RQ-2021-0612</div><div>深圳市科皓信息技术有限公司 深RQ-2021-0613</div><div>深圳市智淘网络有限公司 深RQ-2021-0614</div><div>深圳市飞鸟与鱼科技开发有限公司 深RQ-2021-0615</div><div>深圳市倍诺通讯技术有限公司 深RQ-2021-0616</div><div>深圳市宇隆移动互联网有限公司 深RQ-2021-0617</div><div>深圳市慧视通科技股份有限公司 深RQ-2021-0618</div><div>深圳市观麦网络科技有限公司 深RQ-2021-0619</div><div>深圳市筑昊科技有限公司 深RQ-2021-0620</div><div>深圳市元明科技发展有限公司 深RQ-2021-0621</div><div>宝丽雅智能系统(深圳)有限公司 深RQ-2021-0622</div><div>深圳市壹平台信息技术有限公司 深RQ-2021-0623</div><div>深圳市美信威视技术有限公司 深RQ-2021-0624</div><div>深圳市国立智能电力科技有限公司 深RQ-2021-0625</div><div>航天网安技术(深圳)有限公司 深RQ-2021-0626</div><div>深圳市轩宇车鼎科技有限公司 深RQ-2021-0627</div><div>深圳市飞音科技有限公司 深RQ-2021-0628</div><div>深圳市雄帝科技股份有限公司 深RQ-2021-0629</div><div>深圳市华云通达通信技术有限公司 深RQ-2021-0630</div><div>深圳市医泰天下科技有限公司 深RQ-2021-0631</div><div>深圳市睿策者科技有限公司 深RQ-2021-0632</div><div>食安慧(深圳)科技股份有限公司 深RQ-2021-0633</div><div>深圳市思乐数据技术有限公司 深RQ-2021-0634</div><div>深圳市深讯数据科技股份有限公司 深RQ-2021-0635</div><div>广东亚齐信息技术股份有限公司 深RQ-2021-0636</div><div>深圳市慧壹智能技术有限公司 深RQ-2021-0637</div><div>深圳市中航软件技术有限公司 深RQ-2021-0638</div><div>山前(深圳)科技有限公司 深RQ-2021-0639</div><div>深圳和谐万维信息技术有限公司 深RQ-2021-0640</div><div>深圳市东方宇之光科技股份有限公司 深RQ-2021-0641</div><div>深圳市派科斯科技有限公司 深RQ-2021-0642</div><div>深圳市燕麦软件开发有限公司 深RQ-2021-0643</div><div>深圳市腾浩科技有限公司 深RQ-2021-0644</div><div>任子行网络技术股份有限公司 深RQ-2021-0645</div><div>深圳振华数据信息技术有限公司 深RQ-2021-0646</div><div>深圳市哈工交通电子有限公司 深RQ-2021-0647</div><div>深圳市统先科技股份有限公司 深RQ-2021-0648</div><div>深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深RQ-2021-0649</div><div>深圳市任子行科技开发有限公司 深RQ-2021-0650</div><div>深圳市环球教学设备有限公司 深RQ-2021-0651</div><div>深圳风向标教育资源股份有限公司 深RQ-2021-0652</div><div>泰致德科技发展(深圳)有限公司 深RQ-2021-0653</div><div>深圳天元云科技有限公司 深RQ-2021-0654</div><div>深圳泰软软件科技有限公司 深RQ-2021-0655</div><div>深圳简谱技术有限公司 深RQ-2021-0656</div><div>盛悦软件(深圳)有限公司 深RQ-2021-0657</div><div>深圳市康立高科技有限公司 深RQ-2021-0658</div><div>深圳传音通讯有限公司 深RQ-2021-0659</div><div>深圳天源迪科信息技术股份有限公司 深RQ-2021-0660</div><div>深圳时代建筑科技有限公司 深RQ-2021-0661</div><div>深圳中科超远科技有限公司 深RQ-2021-0662</div><div>深圳极视角科技有限公司 深RQ-2021-0663</div><div>深圳半岛医疗有限公司 深RQ-2021-0664</div><div>平安国际智慧城市科技股份有限公司 深RQ-2021-0665</div><div>深圳市睿服科技有限公司 深RQ-2021-0666</div><div>深圳竹云科技有限公司 深RQ-2021-0667</div><div>深圳市泰铼科技有限公司 深RQ-2021-0668</div><div>深圳市华傲数据技术有限公司 深RQ-2021-0669</div><div>深圳市睿智物联科技有限公司 深RQ-2021-0670</div>dateCreated2021-09-03T17:26:03:categories企业动态postid28364userid西安弈聪软件公司link/news/20219/3172629.htmltitle【我为群众办实事】榆阳区医疗保障网上经办系统正式上线运行description<div><div>9月1日榆林市榆阳区医疗保障网上经办系统正式上线运行。广大参保职工和城乡居民可按照以下两种具体操作方法,通过智能手机进入榆阳区医疗保障网上经办系统,轻松办理单位申报登记、个人业务办理、参保关系转移接续、异地就医备案、门诊慢特病办理、医疗费用报销预审以及生育保险费用报销预审等7大类16项医保业务,乐享便捷服务。</div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">具体操作方法一</span></div></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;>具体操作方法一</span></div> <div style=" text-align:="" center;"=""><img src="/uploadfile/2021/20210903143444137.jpg" border="0" alt="医保网上经办系统"><br> </span></div> <div>1.榆阳区参保职工和城乡居民可在微信中搜索关注“榆阳医保”公众号,或扫描下面这个二维码,关注“榆阳医保”微信公众号。</div> <div>2.进入“榆阳医保”微信公众号,点击下方“便民服务—医保办理”菜单,即可进入网上经办系统,通过实名注册,即可在线申请办理具体医保业务。</div> <div><br> </div> <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">具体操作方法二</span></div> <div><br> </div> <div>榆阳区参保职工和城乡居民可用微信扫描下面这个二维码,直接进入榆阳区医疗保障网上经办系统在线办理。</div> <div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20210903143501935.jpg" border="0" alt="医保网上经办系统"><br> </div> <div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20210903143527363.jpg" border="0" alt="榆阳区医保局"><br> </div> <div>今年以来榆阳区医保局切实把党史学习教育同“我为群众办实事”实践活动有效结合,致力打造“智慧医保”品牌,大力推进“榆阳医保”微信公众号、榆阳区医疗保障网上经办系统等网上平台建设,积极引导参保群众医保业务网上办、掌上办,让群众足不出户就能办理业务,有力提升了医保治理现代化水平。下一步,区医保局还将不断扩展、优化网上经办系统功能,实现医保服务事项应上尽上,为全区广大参保群众提供更为便捷、贴心的服务,真正做到“让数据多跑路,让群众少跑腿”。</div>dateCreated2021-09-03T14:37:08:categories行业发展动态postid28363userid西安弈聪软件公司link/news/20219/3143789.htmltitle西安市2021年两化融合管理体系贯标试点企业名单公布description<div>根据《西安市工业和信息化局关于开展2021年市级两化融合管理体系贯标试点企业申报工作的通知》工作安排,经企业自主申报、各区县(开发区)工信主管部门推荐和专家评审,拟确定西安北方光通信有限责任公司等55家企业为2021年市级两化融合管理体系贯标试点企业。现对拟确定的市级贯标试点企业进行公示。</div><div style="text-align: center;"><img src="/uploadfile/2021/20210903141808769.jpg" border="0" alt="两化融合管理体系贯标"><br></div><div><span style="font-weight: bold;">西安市2021年市级两化融合管理体系贯标试点企业名单</span></div><div>1 西安北方光通信有限责任公司</div><div>2 西安奇芯光电科技有限公司</div><div>3 西安天一秦昆制药有限责任公司</div><div>4 西安中科立德红外科技有限公司</div><div>5 陕西步长高新制药有限公司</div><div>6 金花企业(集团)股份有限公司</div><div>7 通源石油科技集团股份有限公司</div><div>8 西安中科微精光子制造科技有限公司</div><div>9 西安天元航空科技有限公司</div><div>10 西安福宇精密机械有限公司</div><div>11 西安正昌电子股份有限公司</div><div>12 西安极众智能科技股份有限公司</div><div>13 陕西上格之路生物科学有限公司</div><div>14 西安中熔电气股份有限公司</div><div>15 西安益维普泰环保股份有限公司</div><div>16 西安蓝晓科技新材料股份有限公司</div><div>17 西安航光卫星测控技术有限公司</div><div>18 合容电气股份有限公司</div><div>19 西安阿房宫药业股份有限公司</div><div>20 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司</div><div>21 西安天瑞汽车内饰件有限公司</div><div>22 西安海镁特镁业有限公司</div><div>23 西安双健包装有限公司</div><div>24 陕西中科重工有限公司</div><div>25 西安秦都石化机械有限公司</div><div>26 西安皓森精铸有限公司</div><div>27 陕西中科天地航空模块有限公司</div><div>28 西安市康铖机械制造有限公司</div><div>29 陕西航天技术应用研究院有限公司</div><div>30 西安铁路信号有限责任公司</div><div>31 西安东方乳业有限公司</div><div>32 际华三五一三实业有限公司</div><div>33 西安新华印务有限公司</div><div>34 西安泵阀总厂有限公司</div><div>35 陕西思维印务有限公司</div><div>36 西安石油大佳润实业有限公司</div><div>37 西安南风日化有限责任公司</div><div>38 西安雅西复合材料有限公司</div><div>39 西安飞达生物技术有限公司</div><div>40 西安伊利泰普克饮品有限公司</div><div>41 西安锦晟建材有限公司</div><div>42 西安福乐家居有限公司</div><div>43 陕西博华髙低压开关成套设备制造有限公司</div><div>44 西安国康瑞金制药有限公司</div><div>45 陕西万方汽车零部件有限公司</div><div>46 陕西大风印务科技有限公司</div><div>47 陕西省报废汽车回收拆解有限公司</div><div>48 西安华力装备科技有限公司</div><div>49 西安唐都纸品有限责任公司</div><div>50 西安钢研功能材料股份有限公司</div><div>51 咸阳荣信机电制造有限公司</div><div>52 陕西中天建筑工业有限公司</div><div>53 陕西秦通电力集团有限公司</div><div>54 西安昆仑汽车电子有限公司</div><div>55 陕西黄河集团有限公司</div>dateCreated2021-09-03T14:13:07:categories行业发展动态postid28362userid西安弈聪软件公司link/news/20219/3141363.htmltitle天津市2021年第五批软件企业评估名单公布description<div><span style="font-weight: bold;">天津市2021年第五批<a href="https://www.xaecong.com/tianjin/" target="_blank" title="软件企业">软件企业</a>评估名单</span></div><div>津RQ-2021-0019 天津盈讯信息技术有限公司</div><div>津RQ-2021-0020 海油来博(天津)科技股份有限公司</div><div>津RQ-2021-0021 北光科技发展(天津)有限公司</div><div><span style="font-weight: bold;">天津市2021年第五批<a href="https://www.xaecong.com/tianjin/" target="_blank" title="软件企业评估">软件企业评估</a>名单(复评)</span></div><div>津RQ-2016-0111 天津神舟通用数据技术有限公司</div><div>津RQ-2016-0164 天津飞鹏盛元科技发展有限公司</div><div>津RQ-2016-0070 天津市普源科技发展有限公司</div><div>津RQ-2016-0123 星际空间(天津)科技发展有限公司</div><div>津RQ-2016-0067 天津图蓝科技有限责任公司</div><div>津RQ-2017-0038 天津市睿河信息技术有限公司</div><div>津RQ-2016-0025 天津市微派科技发展有限公司</div><div>津RQ-2017-0022 天津市世友智创软件科技有限公司</div><div>津RQ-2017-0032 天津威瀚电气股份有限公司</div><div>津RQ-2018-0028 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司</div><div>津RQ-2018-0035 天津外服通科技有限公司</div><div>津RQ-2018-0006 天津话梅糖网络科技有限公司</div>dateCreated2021-08-28T17:02:27:categories行业发展动态postid28361userid西安弈聪软件公司link/news/20218/28172272.html